Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 4 сесія

24 червня 2011, 10:32

08 липня 2009

 

 

 

                      

                               

                        КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                    № 30

 

                                                                                  08 липня 2009

                                                                            

                                                                               м.Київ

                                                                       вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 15.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Полохало В.І.

 

ПРИСУТНІ: члени   Комітету  -  Давимука С.А.,  Курило В.С., Доній О.С., Жванія Д.В.; завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г.,  заступник  завідувача  секретаріату  Комітету  Домаранський О.О., головні консультанти: Андрощук Г.О., Гарбуза С.А., Головінов В.П.,  Козієвська  О.І.,  Красняков Є.В., Шумар Н.Л., спеціаліст І категорії Бродзянська А.Л.

 

ВІДСУТНІ: Табачник Д.В., Самойлик К.С., Зубець М.В., Оробець Л.Ю.

 

ЗАПРОШЕНІ: Куліков Петро Мусійович - заступник Міністра освіти і науки України, Полянський Павло Броніславович – заступник Міністра освіти і науки України, Вашека Галина Володимирівна - заступник начальника  управління – начальник відділу фінансів освіти Міністерства фінансів України, Щегель Валентина Михайлівна - начальник відділу освіти, науки та інформатизації Рахункової палати України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань запровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти і встановлення відповідальності за порушення порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань та використання його результатів (реєстр. № 4241 від 19.03.2009р., н.д.В.Полохало, Л.Оробець, С.Давимука, О.Доній, М.Зубець).

2. Про проект Постанови Верховної Ради України “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки  в умовах глобалізаційних викликів.

3. Про проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти” (щодо збільшення розміру іменних стипендій Верховної Ради України)” (реєстр. № 4624 від 05.06.2009р., н.д.В.Полохало, О.Доній, С.Давимука, Т.Чорновіл, О.Зарубінський, Б.Колесніков, М.Зубець, В.Курило).

4. Про проект Закону про затвердження Стратегії державної етнонаціональної політики (реєстр. № 3106 від 02.09.2008р. н.д.М.Папієв).

5. Про проект Закону про Концепцію державної етнонаціональної політики (реєстр. № 3581 від 30.12.2008р., КМУ).

6. Про проект Постанови про проведення парламентських слухань про становище   студентської   молоді  в  Україні  (11 листопада  2009  року)  (реєстр. № 4616 від 05.06.2009р., н.д.П.Костенко, О.Волков, А.Найдьонов, К.Лук’янова, Є.Суслов).

7. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення видатків за принципом “гроші ходять за дитиною” (реєстр. № 4538 від 26.05.2009р., Президент України В.Ющенко).

8. Про стан виконання Державного бюджету України за 2008 рік в частині фінансування освіти і науки та пропозиції щодо виконання Декларації цілей та завдань бюджету на 2010 рік (Бюджетної декларації) в освітянській та науковій сферах”.

9. Різне:

звіт про роботу Комітету з питань науки і освіти за період четвертої  сесії шостого скликання.

про проект плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період пятої сесії шостого скликання.

про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти “Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав”.

про клопотання щодо присвоєння почесного звання “Заслужений діяч науки і техніки України” головному консультанту секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Андрощуку Геннадію Олександровичу.

про зняття з контролю виконання доручення Вищою атестаційною комісією України щодо надання щотижня інформації “Про заходи, проведені протягом поточного тижня, та які заплановані на наступний тиждень”.

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань запровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти і встановлення відповідальності за порушення порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань та використання його результатів (р. № 4241).

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Курило В.С., Оробець  Л.Ю., Доній О.С.. Жванія Д.В., Полянський П.Б.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути у другому читанні проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань запровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти і встановлення відповідальності за порушення порядку проведення зовнішнього оцінювання знань та використання його результатів (реєстр.№ 4241 від 18.03.2009 р.), внесений  народними  депутатами України Полохалом В.І., Оробець Л.Ю., Давимукою С.А., Донієм О.С., Зубцем М.В. та прийняти його в цілому.

2. Визначити доповідачем на сесії Верховної Ради України із зазначеного законопроекту Голову Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про проект Постанови Верховної Ради України “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки  в умовах глобалізаційних викликів.

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Курило В.С., Доній О.С., Жванія Д.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Проект Постанови Верховної Ради України “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів внести на розгляд Верховної Ради України для прийняття за основу і в цілому.

2. Доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти” (щодо збільшення розміру іменних стипендій Верховної Ради України)” (р. № 4624).

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Курило В.С., Доній О.С., Жванія Д.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої та частини другої статті 109 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти” (щодо збільшення розміру іменних стипендій Верховної Ради України)” (реєстр. № 4624 від 05.06.2009р.), внесений народними депутатами України В.Полохалом, О.Донієм, С.Давимукою, Т.Чорноволом, О.Зарубінським, Б.Колесніковим, М.Зубцем, В.Курилом, прийняти за основу і в цілому.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти В.Полохалу.

3. Доручити Комітету з питань науки і освіти розробити закон про державні стипендії.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань гуманітарної освіти, науки та інформатизації Донія О.С. про проект Закону про затвердження Стратегії державної етнонаціональної політики (р. № 3106).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Курило В.С., Жванія Д.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про затвердження Стратегії державної етнонаціональної політики (реєстр. № 3106 від 02.09.2008р.), внесений народним депутатом України М.Папієвим за результатами розгляду в першому читанні відхилити.

2. Рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань гуманітарної освіти, науки та інформатизації Донія О.С. про проект Закону про Концепцію державної етнонаціональної політики (р. № 3581).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Курило В.С., Жванія Д.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про Концепцію державної етнонаціональної політики (реєстр. № 3581 від 30.12.2008р.), внесений Кабінетом Міністрів України за результатами розгляду в першому читанні відхилити.

2. Рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про проект Постанови про проведення парламентських слухань про становище студентської молоді в Україні (11 листопада 2009 року) (р. № 4616).

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Курило В.С., Доній О.С., Жванія Д.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про проведення парламентських слухань про становище студентської молоді в Україні (11 листопада 2009 року), внесений народними депутатами України П.Костенком, О.Волковим, А.Найдьоновим, К.Лукяновою, Є.Сусловим, розглянути в першому читанні та прийняти в цілому.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань сімї, молодіжної політики, спорту та туризму.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо  здійснення видатків за принципом “гроші ходять за дитиною” (р. № 4538).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Доній О.С., Жванія Д.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення видатків за принципом “гроші ходять за дитиною” (реєстр. № 4538) прийняти за основу та в цілому.
 2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

8. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра освіти і науки України Кулікова П.М. про стан виконання Державного бюджету України за 2008 рік в частині фінансування освіти і науки та пропозиції щодо виконання Декларації цілей та завдань бюджету на 2010 рік (Бюджетної декларації) в освітянській та науковій сферах”.

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Курило В.С., Доній О.С., Жванія Д.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, галузевих академії, Рахункової палати, Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки, Центрального комітету профспілки працівників Національної академії наук України про стан виконання Державного бюджету України за 2008 рік в частині фінансування освіти і науки взяти до відома.

2. У зв’язку з тим, що Програма діяльності Кабінету Міністрів України «Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток» знаходиться на доопрацюванні, а проект Основних напрямів бюджетної політики на 2010 рік взагалі не внесено до Верховної Ради України, вважаємо за доцільне рекомендувати Кабінету Міністрів України уточнити основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2010 рік відповідно до пункту 4 статті 33 Бюджетного кодексу України.

3. Звернутися до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з проханням під час розробки проекту Закону про Державний бюджет України на 2010 рік забезпечити стовідсоткове фінансування потреби навчальних закладів, установ освіти і наукових установ. Це можливо шляхом затвердження у бюджеті 2010 року планових показників державного бюджету на рівні реальної потреби закладів та установ, враховуючи:

Необхідність збільшення фінансування наукової сфери, особливо у частині фундаментальних досліджень та прикладних розробок.

Посилення ролі програмно-цільового фінансування наукових досліджень як дієвого механізму підвищення ефективності бюджетного фінансування.

Індексацію заробітної плати та стипендій, яка є обов’язковою і невиплата якої призведе до виникнення значної кредиторської заборгованості з соціальних виплат.

Стрімке зростання тарифів на комунальні послуги, які встановлюються на місцях і на які центральна влада вплинути не може.

Встановлення тарифної ставки (посадового окладу) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у розмірі мінімальної заробітної плати.

Визначення розміру мінімальної заробітної плати на рівні реальної вартісної величини прожиткового мінімуму, проіндексованого на очікуваний рівень інфляції.

Визначення розміру прожиткового мінімуму здійснювати на базі фактичного рівня споживчих цін у 2009 році, уточненого прогнозу їх зростання до кінця 2009 року та прогнозу на 2010 рік.

Надавати педагогічним працівникам сільської місцевості та селищ міського типу і пенсіонерам з їх числа права на безоплатне користування житлом з опаленням та освітленням.

Призупинити процес децентралізації системи управління професійно-технічною освітою в Україні та зберегти фінансування професійно-технічних навчальних закладів з державного бюджету.

Забезпечити фінансування Програми «Шкільний автобус».

Провести інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості.

Оснастити навчальні заклади технічними засобами навчання, унаочненим обладнанням.

4. Рішення Комітету направити Президенту України, Голові Верховної Ради України, Прем’єр-міністру України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерству фінансів України та розмістити на веб-сайті Комітету з питань науки і освіти.

5. Доручити виступити на парламентських слуханнях з питань бюджетної політики на 2010 рік Голові Комітету В.І.Полохалу.

6. Контроль за виконанням рішення Комітету покласти на Голову Комітету В.І.Полохала.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

9. Різне:

про звіт про роботу Комітету з питань науки і освіти за період четвертої сесії шостого скликання.

про проект плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період п’ятої сесії шостого скликання.

про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти “Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав”.

про клопотання щодо присвоєння почесного звання “Заслужений діяч науки і техніки України” головному консультанту секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Андрощуку Геннадію Олександровичу.

про зняття з контролю виконання доручення Вищою атестаційною комісією України про надання щотижня інформації “Про заходи, проведені протягом поточного тижня, та які заплановані на наступний тиждень”.

 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про звіт про роботу Комітету з питань науки і освіти за період четвертої сесії шостого скликання.

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Курило В.С., Доній О.С., Жванія Д.В.

 

УХВАЛИЛИ:

Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про звіт про роботу Комітету з питань науки і освіти за період четвертої сесії шостого скликання взяти до відома.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

  СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про проект плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період п’ятої сесії шостого скликання.

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Курило В.С., Доній О.С., Жванія Д.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про затвердження плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період п’ятої сесії шостого скликання взяти до відома.

2. Затвердити план роботи Комітету з питань науки і освіти на період пятої сесії шостого скликання з врахуванням висловлених народними депутатами України пропозицій.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти “Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав”.

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Курило В.С., Доній О.С., Жванія Д.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти “Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав” підготовлений членами робочої групи, створеної Комітетом з питань науки і освіти, з урахуванням пропозицій народних депутатів України, наукових, творчих спілок та інших громадських організацій (додаються).

2. Направити відповідне рішення Комітету з питань науки і освіти і Рекомендації слухань Кабінету Міністрів України, міністерствам і відомствам, судовим і правоохоронним органам для інформації та реагування.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Голови Комітету з питань науки і освіти С.А.Давимуку та голову підкомітету з питань інтелектуальної власності та інноваційної діяльності Д.В.Жванію.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про клопотання щодо присвоєння почесного звання “Заслужений діяч науки і техніки України” головному консультанту секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Андрощуку Геннадію Олександровичу.

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Курило В.С., Доній О.С., Жванія Д.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати клопотання Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. щодо присвоєння почесного звання “Заслужений діяч науки і техніки України” головному консультанту секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Андрощуку Геннадію Олександровичу.
2. Просити керівництво Верховної Ради України порушити клопотання перед Президентом України про присвоєння почесного звання “Заслужений діяч науки і техніки України” головному консультанту секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Андрощуку Геннадію Олександровичу.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про зняття з контролю виконання доручення Вищою атестаційною комісією України щодо надання щотижня інформації “Про заходи, проведені протягом поточного тижня, та які заплановані на наступний тиждень”.

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Курило В.С., Доній О.С., Жванія Д.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про зняття з контролю виконання доручення Вищою атестаційною комісією України щодо надання щотижня інформації “Про заходи, проведені протягом поточного тижня, та які заплановані на наступний тиждень” взяти до відома.

2. Звернутися з листом до Вищої атестаційної комісії України щодо зняття з  контролю надання інформації “Про заходи, проведені протягом поточного тижня, та які заплановані на наступний тиждень”.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

Голова Комітету                                                        В.ПОЛОХАЛО

 

 

Секретар Комітету                                                К.САМОЙЛИК