Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 4 сесія

24 червня 2011, 10:20

01 квітня 2009

 

 

 

                      

                               

                        КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                     26

 

                                                                                  01 квітня 2009

                                                                            

                                                                               м.Київ

                                                                       вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 15.00

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Полохало В.І.

 

ПРИСУТНІ:   члени   Комітету  -  Табачник Д.В.,  Давимука С.А.,  Оробець Л.Ю., Курило В.С., Доній О.С.; завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступник завідувача секретаріату Комітету Домаранський  О.О.,  головні  консультанти:   Андрощук Г.О.,    Гарбуза С.А.,   Головінов В.П.,  Козієвська  О.І.,  Красняков Є.В., Шевченко М.М., Шумар Н.Л., спеціаліст І категорії Бродзянська А.Л.

 

ВІДСУТНІ: Самойлик К.С., Зубець М.В.,  Жванія Д.В.

 

ЗАПРОШЕНІ: Стріха Максим Віталійович -  заступник Міністра освіти і науки України, Куліков Петро Мусійович - заступник Міністра освіти і науки  України, Матвійчук Володимир Макарович - заступник Міністра  фінансів України, Вашека Галина Володимирівна - заступник начальника  управління – начальник відділу фінансів освіти Міністерства фінансів України, Тихий Володимир Павлович - віце-президент Академії правових наук України, Шемшученко Юрій Сергійович - директор Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України.

 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про стан та перспективи фінансування науки і освіти з Державного бюджету України у 2009 році (на виконання доручення Голови Верховної Ради України В.М.Литвина від 19.02.2009р. № 11/8-30).

2. Про проект Закону про внесення зміни до статті 64 Закону України Про вищу освіту (щодо відтермінування плати за навчання)  (р. № 3571 від 29.12.2008р., н.д.А.Павловський).

3. Про затвердження рекомендацій слухань у Комітеті з питань науки і освіти на тему: “Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав”.

4. Про  проект Закону про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (щодо узгодження з чинними освітянськими законами у частині звільнення та призначення керівників навчальних закладів) (р. № 1417, н.д.С.Подгорний, В.Полохало).

5. Про проект Закону про внесення змін до деяких Законів України (щодо надання статусу державного службовця медичним, педагогічним і науково-педагогічним працівникам) (р. № 3155 від 16.09.2008р., н.д.В.Литвин, О.Зарубінський, С.Павленко).

6. Про проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Президента України з приводу Указу Президента України “Питання академії правових наук України” від 10 лютого 2009 року № 80/2009 (р. № 4160 від 05.03.2009р., н.д.Д.Табачник, В.Камчатний, Д.Притика, І.Шаров, К.Куликов, В.Бевз).

7. Різне:

·  Інформація про ситуацію щодо присвоєння імен вищим навчальним закладам.

·  Про звіт Міністерства освіти і науки України про виконання рішень Комітету від 14 січня та 18 лютого 2009 року щодо проблем в роботі та стану фінансування Єнакіївського державного авіаційно-технічного спортивного клубу.

· Про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України.

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра освіти і науки України Кулікова П.М., заступника Міністра фінансів України Матвійчука В.М. та заступника Голови Комітету з питань  науки і освіти Давимуки С.А. про стан та перспективи фінансування освіти і науки з Державного бюджету України у 2009 році (на виконання доручення Голови Верховної Ради України В.М.Литвина від 19.02.2009р. № 11/8-30).

 

В   обговоренні  взяли  участь:   Полохало В.І.,   Табачник Д.В.,   Давимука С.А., Оробець Л.Ю., Курило В.С., Доній О.С., Куліков П.М., Матвійчук В.М.

 

Народний депутат України Полохало В.І. під час обговорення зазначеного питання вніс пропозицію проект рішення Комітету прийняти за основу.

За пропозицію н.д.Полохала В.І. голосували:

за” – 4 чол. (Полохало В.І., Давимука С.А., Курило В.С., Оробець Л.Ю.);

проти” – 1 чол. (Доній О.С.);

утримались” – 1 чол. (Табачник Д.В.).

 

Народний депутат України Курило В.С. запропонував доповнити проект рішення п.3 та звернутися до Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України розглянути питання щодо виділення додаткових асигнувань на фінансування комунальних послуг навчальним закладам та науковим установам у зв’язку із підвищенням цін на енергоносії з 1 січня 2009 року.

За пропозицію н.д.Курила В.С. голосували:

за” – 5 чол.. (Полохало В.І., Табачник Д.В., Давимука С.А., Курило В.С., Оробець Л.Ю.);

проти” – 1 чол. (Доній О.С.).

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України взяти до відома.

2. Пропозиції Міністерства освіти і науки України, Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України, Національної академії наук України, Академії правових наук України, Академії медичних наук України, Академії педагогічних наук України, Української академії аграрних наук направити Кабінету Міністрів України, вважаючи за доцільне рекомендувати їх розглянути і прийняти невідкладні заходи щодо збереження науково-технічного та освітнього потенціалу країни. Під час опрацювання проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” (як це передбачено статтею 3 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік») внести необхідні зміни та уточнення стосовно покращення фінансово-економічного стану освіти і науки.

3. Міністерству фінансів України, Міністерству освіти і науки України розглянути питання щодо виділення додаткових асигнувань на фінансування комунальних послуг навчальним закладам та науковим установам у зв’язку із підвищенням цін на енергоносії з 1 січня 2009 року.

4. Розмістити відповідну інформацію на сайті Комітету Верховної Ради України та направити засобам масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти В.І.Полохало.

За запропоновану редакцію проекту рішення голосували:

за” – 5 чол.. (Полохало В.І., Табачник Д.В., Давимука С.А., Курило В.С., Оробець Л.Ю.);

проти” – 1 чол. (Доній О.С.).

Рішення прийнято.

 

 

2. СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. про проект Закону про внесення зміни до статті 64 Закону України “Про вищу освіту” (щодо відтермінування плати за навчання)  (р. № 3571).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Табачник Д.В., Давимука С.А., Оробець Л.Ю., Доній О.С., Куліков П.М., Матвійчук В.М.

 

 

УХВАЛИЛИ:

1. Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 109 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення зміни до статті 64 Закону України “Про вищу освіту” (щодо відтермінування плати за навчання) (реєстр. № 3571 від 29.12.2008 р.), внесений народним депутатом України А.Павловським, відхилити.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, секретарю Комітету К.Самойлик.  

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про затвердження рекомендацій слухань у Комітеті з питань науки і освіти на тему: “Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав”.

 

В обговоренні взяли участь: Табачник Д.В., Давимука С.А., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С., Стріха М.В.

 

Народний депутат України Полохало В.І. під час обговорення зазначеного питання вніс пропозицію проект рішення Комітету прийняти за основу.

За пропозицію н.д.Полохала В.І. голосували:

за” – 2 чол. (Полохало В.І., Доній О.С.);

проти” – 1 чол. (Табачник Д.В.);

утримались” – 3 чол. (Давимука С.А., Курило В.С., Оробець Л.Ю.).

 

Народні депутати України Курило В.С., Давимука С.А. запропонували провести в кінці травня – на початку червня 2009 року нові слухання у Комітеті з питань науки і освіти “Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав”.

Пропозиція народних депутатів України Курила В.С., Давимуки С.А. врахована в остаточному рішенні Комітету.

 

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету В.І.Полохала та членів Комітету про рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти “Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав” взяти до відома.

2. З часу проведення слухань (3 вересня 2008 року) відбувся ряд подій та були ухвалені певні рішення: Кабінетом Міністрів України були дані відповідні доручення з цих питань, відбулося засідання Ради з питань національної безпеки і оборони України з питань інтелектуальної власності (21 листопада 2008 року), органами виконавчої влади на початку 2009р. прийняті нові документи тощо. З огляду на ці обставини та на суспільну значимість цього питання Комітет вважає за доцільне повернутись до його розгляду ще раз та провести в кінці травня – на початку червня 2009 року слухання у Комітеті з питань науки і освіти “Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав”.

3. Доповідачем на слуханнях в Комітеті визначити Голову Комітету Полохала В.І.

4. Контроль за виконанням рішення Комітету покласти на заступника Голови Комітету Давимуку С.А.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про  проект Закону про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (щодо узгодження з чинними освітянськими законами у частині звільнення та призначення керівників навчальних закладів) (р. № 1417).

 

В обговоренні взяли участь: Табачник Д.В., Давимука С.А., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України повторно розглянути проект Закону про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (щодо узгодження з чинними освітянськими законами у частині звільнення та призначення керівників навчальних закладів) (реєстр. № 1417 від 23.01.2008р.), внесений народними депутатами України С.Подгорним та В.Полохалом, і за результатами повторного розгляду у першому читанні прийняти за основу.

2. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету з питань науки і освіти В.Полохала.

3. Рішення направити Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань базової освіти Оробець Л.Ю. про проект Закону про внесення змін до деяких Законів України (щодо надання статусу державного службовця медичним, педагогічним і науково-педагогічним працівникам) (р. № 3155).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.С., Табачник Д.В., Давимука С.А., Курило В.С., Доній О.С., Матвійчук В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких Законів України (щодо надання статусу державного службовця медичним, педагогічним і науково-педагогічним працівникам) (реєстр. № 3155 від 16.09.2008р.),  внесений народними депутатами України Литвиним В.М., Зарубінським О.О., Павленком С.Г. за результатами розгляду і першому читанні відхилити.

2. Рішення направити Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

6. СЛУХАЛИ:  інформацію першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Табачника Д.В. про проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Президента України з приводу Указу Президента України “Питання академії правових наук України” від 10 лютого 2009 року № 80/2009 (р. № 4160).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С., Тихий В.П., Шемшученко Ю.С.

 

Під час обговорення питання директор Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України Шемшученко Ю.С. запропонував внести зміни до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та доповнити ст. 15 такою редакцією “Академії наук  України  здійснюють  свою  діяльність відповідно   до  законодавства  України  на принципі самоврядності у вирішенні питань своєї статутної діяльності”.   

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Президента України з приводу Указу Президента України “Питання академії правових наук України” від 10 лютого 2009 року № 80/2009 (реєстр. № 4160) прийняти за основу і в цілому.

2. Співдоповідачем із зазначеного питання визначити заступника Голови Комітету з питань науки і освіти С.Давимуку.

За запропоновану редакцію проекту рішення голосували:

за” – 5 чол. (Полохало В.І., Табачник Д.В., Давимука С.А., Курило В.С., Доній О.С.);

утримались” – 1 чол. (Оробець Л.Ю.).

Рішення прийнято.

 

7. Різне:

· Інформація про ситуацію щодо присвоєння імен вищим навчальним закладам.

· Звіт Міністерства освіти і науки України про виконання рішень Комітету від 14 січня та 18 лютого 2009 року щодо проблем в роботі та стану фінансування Єнакіївського державного авіаційно-технічного спортивного клубу.

· Про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України.

 

 

· СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохало В.І. про ситуацію щодо присвоєння імен вищим навчальним закладам.

 

В обговоренні взяли участь: Табачник Д.В., Давимука С.А., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти В.Полохала взяти до відома. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України “Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб” (реєстр. № 2447 від 05.05.2008 року), внесений Кабінетом Міністрів України.  

3. Контроль за виконанням Рішення покласти на народного депутата України, голову підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С.                

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

· СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань гуманітарної освіти, науки та інформатизації Донія О.С. та заступника Міністра освіти і науки України Кулікова П.М. про звіт Міністерства освіти і науки України про виконання рішень Комітету від 14 січня та 18 лютого 2009 року щодо проблем в роботі та стану фінансування Єнакіївського державного авіаційно-технічного спортивного клубу.

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Табачник Д.В., Давимука С.А., Курило В.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

Інформацію голови підкомітету з питань гуманітарної освіти, науки та інформатизації Донія О.С. та заступника Міністра освіти і науки України Кулікова П.М. про звіт Міністерства освіти і науки України про виконання рішень Комітету від 14 січня та 18 лютого 2009 року щодо проблем в роботі та стану фінансування Єнакіївського державного авіаційно-технічного спортивного клубу взяти до відома.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

· СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України.

 

В обговоренні взяли участь: Табачник Д.В., Давимука С.А., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С.

 

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати клопотання Національної академії наук України щодо нагородження відзнакою Верховної Ради України Михальченка М.І.  

2. Представити Верховній Раді України подання про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України на завідувача відділу Інституту політичних  і  етнонаціональних  досліджень  ім.І.Ф.Кураса  НАН  України Михальченка М.І.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Голова Комітету                                                        В.ПОЛОХАЛО

 

 

Секретар Комітету                                             К.САМОЙЛИК