Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 4 сесія

24 червня 2011, 10:22

13 квітня 2009

        

 

 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ  ЗА УЧАСТЮ

КОНСУЛЬТАТИВНОЇ  РАДИ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ПРИ ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

 

 

                                                                              

                                                                                      27

 

                                                                                  13 квітня 2009

 

                                                                     м.Київ

                                                             вул.Грушевського, 18/2, кімн.12, о 15.00

 

ГОЛОВУВАЛИ:  Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Полохало В.І. та Голова Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України Згуровський М.З.

 

Присутні:

члени Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

члени Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України

Полохало В.І.

Згуровський М. З.

Давимука С.А.

Родіонов М. К. 

Доній О.С.

Жиляев І.Б.

Зубець М.В.

Андон П.І.

Оробець Л.Ю.

Андрусенко О.І.

 

Баранов О.А.

 

Бутузов В.М.

 

Гриценко В.І.

 

Ільченко М.Ю.

 

Корж В.Т.

 

Лисицький В.І.

 

Палагін О.В.

 

Попова Т.В.

 

Савченко А.С.

 

Семенченко А.І.

 

Сидоренко О.О.

 

Сидоренко Г.С.

 

Стогній В.С.

 

Швець М.Я.

 

Якименко Ю.І.

ВІДСУТНІ: Табачник Д.В., Самойлик К.С., Курило В.С., Жванія Д.В.

 

ЗАПРОШЕНІ: Рубан І.А. – голова Державного комітету інформатизації України, Рєпік Володимир Федорович – начальник відділу фінансів науки Міністерства фінансів України, Тютченко Ю.М. – начальник Управління з питань інтелектуальної власності, маркетингових досліджень та інформаційно-консалтингового забезпечення Української академії аграрних наук, Володін С.А. – генеральний директор ЗАТ “Інститут інноваційного провайдингу”, Кваша С.М. – академік-секретар відділення аграрної економіки і земельних відносин Президії Української академії аграрних наук, Любаревич А.Ю. – керівник проекту Інституту науково-практичних розробок комплексних систем,  Івлічев В.П. – головний конструктор проекту Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Авраменко Володимир – заступник директора Дитячого кардіологічного центру МОЗ України, Буравлев Є. – старший науковий співробітник  Інституту проблем національної безпеки, Малюкова І.Г. – Київський політехнічний інститут, Орехов О. – представник Майкрософт , Чайковський В. – представник Майкрософт, Чижевський Б.Г. – завідувач секретаріату Комітету з питань науки і освіти, головні консультанти секретаріату  Комітету  з  питань  науки  і освіти: Шевченко М.М., Шумар Н.Л., Гарбуза С.А., спеціаліст І категорії секретаріату Комітету з питань науки і освіти Бродзянська А.Л.  Список додається.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проведення парламентських слухань Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів (17 червня 2009 року).

2. Про проблеми сталого розвитку та інноваційного поступу України.

3. Про проект Закону про внесення змін до Закону України
Про Національну програму інформатизації (поданий Кабінетом Міністрів України, реєстр. № 2698 від 26.06.2008 р.)

4. Про діяльність регіонального центру розвитку е-урядування в Автономній Республіці Крим як пілотного проекту та подальші перспективи розвитку е-урядування на регіональному рівні.

5. Про сучасну громадську ініціативу із забезпечення інформаційних прав і свобод людини і громадянина та захист суспільної  моралі (Меморандум про співробітництво з питань безпеки в українському сегменті Інтернет).

6. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків” (щодо “Хемо-Поль” (м. Теплодар, Одеська область) (р. № 2751 від 10.07.2008р., н.д.С.Гриневецький).

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про проведення парламентських слухань “Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів” (17 червня 2009 року).

 

В  обговоренні  взяли участь:  Згуровский М.З.,  Ільченко М.Ю.,  Родіонов М.К., Пала гін О.В., Лисицький В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію голови Комітету з питань науки і освіти Полохала Володимира Івановича про проведення парламентських слухань “Стратегія  інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів” (17 червня 2009 року) взяти до відома.

2. Доручити голові Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України академіку НАН України М.З. Згуровському створити робочу групу з підготовки та узагальнення рекомендацій до парламентських слухань, відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів та пропозицій до Стратегії  інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки, акцентувавши увагу на питаннях активізації інновацій з інформаційно-комунікаційних технологій та забезпечення інформаційно-технологічної підтримки інноваційного розвитку України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України Згуровського М.З. про проблеми сталого розвитку та інноваційного поступу України.

 

В   обговоренні  взяли  участь:   Родіонов М.К.,   Полохало В.І.,  Якименко Ю.І., Баранов О.А., Семенченко А.І., Швець М.Я., Гриценко В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію голови Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України академіка НАН України М.З. Згуровського про проблеми сталого розвитку та інноваційного поступу України взяти до відома.

2. Голові Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України академіку НАН України М.З. Згуровському:

 2.1. Створити робочу групу, якій доручити узагальнивши сучасний досвід роботи стосовно формування і реалізації стратегій сталого розвитку, підготувати проект Стратегії сталого розвитку України (з урахуванням Декларації тисячоліття ООН та Цілей тисячоліття в галузі розвитку в період до 2015 року).

2.2. Напрацьовані робочою групою інформаційно-аналітичні матеріали з проблем сталого розвитку та моделювання впливу сучасних рішень на майбутній розвиток країни направити Комітету з питань науки і освіти для використання у підготовці парламентських слухань “Стратегія  інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів”.

3. Рекомендувати Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики забезпечити прискорення розгляду проекту Закону про Національну комісію України з контролю за впровадженням, функціонуванням та удосконаленням Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги, підготовленого до другого читання  (реєстр. № 0954 від 23.11.2007 р.).

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Державного комітету інформатизації України Рубана І.А. про проект Закону про внесення змін до Закону України
“Про Національну програму інформатизації”. (р. № 2698).

 

В обговоренні взяли участь:  Родіонов М.К., Згуровскький М.З., Гриценко,  Андрусенко О.І.,  Лисицький В.І.,  Семенченко А.І.,  Савченко А.С.,  Жиляєв І.Б., Палагін О.В., Полохало В.І., Стогній В.С., Швець М.Я.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Вважати проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Національну програму інформатизації” (поданий Кабінетом Міністрів України, реєстр. № 2698 від 26.06.2008 р.), таким, що потребує доопрацювання з метою посилення його взаємозв’язку з основними стратегічними нормативно-правовими актами, зокрема з Законами України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” (і відповідним планом заходів з його виконання, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 р. № 653-р) і “Про державні цільові програми”, Постановою Верховної Ради України від 01.12.2005 р. № 3175-IV “Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні”, Указом Президента України від 23 квітня 2008 року № 377/2008 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 березня 2008 року “Про невідкладні заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки України” тощо.

2. Рекомендувати:

2.1. Верховній Раді України – розглянути проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Національну програму інформатизації” (поданий Кабінетом Міністрів України, реєстр. № 2698 від 26.06.2008 р.) і повернути субєкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2.2. Кабінету Міністрів України – проаналізувати ефективність виконання Національної програми інформатизації, її організаційно-правового забезпечення, звернувши увагу на необхідність в умовах економічної кризи розгорнути роботу з економії бюджетних коштів за рахунок можливості вільного доступу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ і організацій до інформаційно-комунікаційних технологій, створених за рахунок бюджетних коштів для їх  наступного використання. Розглянути питання щодо підготовки проекту закону України про внесення змін до Законів України “Про Національну програму інформатизації” та “Про Концепцію Національної програми інформатизації” відповідно до вимог, встановлених Законом України “Про державні цільові програми”.

2.3. Рахунковій палаті України – при проведенні планових перевірок органів державної влади акцентувати увагу на проведенні аудиту ефективності впровадження інформаційних технологій і державних реєстрів та баз даних, створених за рахунок коштів Державного бюджету України, надавши Комітету відповідну зведену інформацію до 15 вересня 2009 р.

3. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання  визначити голову підкомітету з питань гуманітарної освіти, науки та інформатизації О.С.Донія.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію керівника проекту Малюкової І.Г. про діяльність регіонального центру розвитку е-урядування в Автономній Республіці Крим як пілотного проекту та подальші перспективи розвитку е-урядування на регіональному рівні.

 

В обговоренні взяли участь: Родіонов М.К., Швець М.Я.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію керівника проекту Малюкової І.Г. про діяльність регіонального центру розвитку е-урядування в Автономній Республіці Крим взяти до відома.

2. Вважати за доцільне рекомендувати для практичного використання у системі е-урядування на регіональному рівні Систему (бібліотеку) баз даних і знань у галузі держави і права, підготовлену Науково-дослідним центром правової інформатики Академії правових наук України

Рішення прийнято одноголосно.

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію голови Правління Інтернет-асоціації України  Попової Т.В. про сучасну громадську ініціативу із забезпечення інформаційних прав і свобод людини і громадянина та захист суспільної  моралі (Меморандум про співробітництво з питань безпеки в українському сегменті Інтернет).

В обговоренні взяли участь: Родіонов М.К., Швець М.Я., Полохало В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію голови Правління Інтернет-асоціації України Т.В. Попової про сучасну громадську ініціативу із забезпечення інформаційних прав і свобод людини і громадянина та захист суспільної моралі (Меморандум про співробітництво з питань безпеки в українському сегменті Інтернет) взяти до відома.

2. Вважати за доцільне рекомендувати Міністерству освіти і науки України, Академії педагогічних наук України із залученням громадських організації підготувати із застосуванням сучасного вітчизняного та міжнародного досвіду навчально-методичні матеріали щодо забезпечення безпечної роботи дитини в мережі Інтернет.

Рішення прийнято одноголосно.

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків” (щодо “Хемо-Поль” (м. Теплодар, Одеська область) (р. № 2751).

 

В обговоренні взяли участь:  Давимука С.А.,  Доній О.С., Зубець М.В., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній  Раді України прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України “Про спеціальний режим  інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків” (щодо “Хемо-Поль” (м. Теплодар, Одеська область) (реєстр. № 2751).

2. Рішення комітету надіслати до Комітету   Верховної Ради України з питань економічної політики.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Голова Комітету

Верховної Ради України

з питань науки і освіти

 

 

 

 

В.Полохало

 

Голова
Консультативної ради
з питань інформатизації
при Верховній Раді України
 
 
 
М.Згуровський