Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 4 сесія

24 червня 2011, 10:31

20 травня 2009

 

 

 

                      

                               

                        КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                     29

 

                                                                                  20 травня 2009

                                                                            

                                                                               м.Київ

                                                                       вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 15.00

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Полохало В.І.

 

ПРИСУТНІ:   члени   Комітету  -  Табачник Д.В.,  Давимука С.А.,  Самойлик К.С., Оробець Л.Ю., Курило В.С., Доній О.С.; завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г.,  заступники  завідувача  секретаріату  Комітету  Жиляєв І.Б., Домаранський О.О., головні консультанти: Андрощук Г.О., Гарбуза С.А.,   Головінов В.П.,  Козієвська  О.І.,  Красняков Є.В., Шевченко М.М., Шумар Н.Л., спеціаліст І категорії Бродзянська А.Л.

 

ВІДСУТНІ: Зубець М.В., Жванія Д.В.

 

ЗАПРОШЕНІ: Фініков Тарас Володимирович - заступник Міністра освіти і науки України, Куліков Петро Мусійович - заступник Міністра освіти і науки України, Полянський Павло Броніславович – заступник Міністра освіти і науки України, Онищук Віктор Миколайович - заступник Міністра праці та соціальної політики України, Завтур Дмитро Олексійович - заступник Голови Держкомзему України, Сачков Леонід Семенович - Голова Центрального Комітету профспілки працівників освіти і науки України, Толочко Петро Петрович - директор Інституту археології НАН України, Фліссак Ярослав Антонович - головний контролер - директор Департаменту з питань науки та гуманітарної сфери Рахункової палати України,  Вітковська Лариса Володимирівна - головний контролер - директор Департаменту з питань соціальної політики Рахункової палати України, Литвиненко Алла Миколаївна - начальник відділу Рахункової палати України, Дудник Юрій Павлович - виконуючий обов’язки начальника управління ліцензування, акредитації та нострифікації Міністерства освіти і науки України.

 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Інформація про стан підготовки проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань запровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти і встановлення відповідальності за порушення порядку проведення зовнішнього  незалежного  оцінювання  знань  та використання його результатів (р. № 4241 від 19.03.2009р., н.д.В.Полохало, Л.Оробець, С.Давимука, О.Доній, М.Зубець).

2. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо авторського права і суміжних прав (р. № 4073 від 17.02.2009р., н.д.Д.Табачник).

3. Про проект Закону про авторське право і суміжні права (р. № 4451 від 08.05.2009р., н.д.О.Доній).

4. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про планування і забудову територій”  (щодо  об’єктів  освітнього  і  культурного призначення) (р. № 3645 від 23.01.2009р., н.д.Г.Смітюх).

5. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів) (р. № 2729 від 09.07.2008р., н.д.В.Стретович, О.Боднар, В.Малишев, В.Марущенко).

6. Про проект Закону про зонування земель (р. № 4238 від 19.03.2009р., н.д.С.Терещук).

7. Про результати аудиту ефективності функціонування державної системи охорони археологічної спадщини та використання коштів Державного бюджету України на археологію Національною академією наук України.

8. Про вдосконалення умов оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників на основі Єдиної тарифної сітки.

9. Про хід виконання Закону України “Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні” (Лісабонська конвенція) № 1273-XIV від 3 грудня 1999 року.

10. Про припинення освітньої діяльності Тернопільської філії Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет” відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 07.05.2009 року.

11. Інформація про виконання рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти щодо співпраці українських та польських університетів (у частині підготовки проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща про утворення Українсько-польського університету) від 5 березня 2008р.

12. Про затвердження складу робочої групи щодо доопрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону про освіту осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (спеціальну освіту) (р. № 1270 від 24.12.2007р., н.д.К.Самойлик).

13. Про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України працівників Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця Національної академії наук України.

14. Різне:

про клопотання щодо присвоєння почесного звання “Заслужений працівник освіти України” заступнику завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Жиляєву Ігорю Борисовичу.

 

Народний депутат України Самойлик К.С. на засіданні Комітету внесла пропозицію до порядку денного та запропонувала зняти з розгляду питання про припинення освітньої діяльності Тернопільської філії Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет” відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 07.05.2009 року.

За пропозицію народного депутата України Самойлик К.С. голосували:

за” – 2 чол. (Самойлик К.С., Табачник Д.В.);

проти” – 3 чол. (Полохало В.І., Давимука С.А., Доній О.С.);

утримались” – 2 чол. (Курило В.С., Оробець Л.Ю.).

За результатами голосування прийнято рішення не розглядати на засіданні Комітету вищезазначене питання.

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань запровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти і встановлення відповідальності за порушення порядку проведення зовнішнього  незалежного  оцінювання  знань  та використання його результатів (р. № 4241).

 

В   обговоренні   взяли  участь:  Табачник Д.В.,  Давимука С.А.,  Самойлик К.С., Оробець Л.Ю., Курило В.С., Доній О.С.

 

Під час обговорення проекту рішення Комітету народний депутат Самойлик К.С. внесла пропозицію: до обговорення на засіданні Комітету та прийняття остаточного рішення народними депутатами України не вносити запис до граф “висновки та обґрунтування” (враховано не враховано), “остаточна редакція законопроекту” порівняльної таблиці. 

 

Народні депутати України Табачник Д.В., Давимука С.А., Курило В.С. запропонували п.2 проекту рішення викласти в такій редакції: “з метою якісної підготовки вищезазначеного проекту закону направити на ознайомлення та пропозицій підготовлену порівняльну таблицю до Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, Академії педагогічних наук України, Ради ректорів України, Ради ректорів Київського регіону, Асоціації керівників шкіл України,  ректорам провідних вищих навчальних закладів України”.

Народні депутати України Табачник Д.В., Самойлик К.С. запропонували вилучити з проекту рішення п.3 та розмістити порівняльну таблицю до проекту закону на офіційному сайті Комітету після надходження пропозицій від Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, Ради ректорів України, Ради ректорів Київського регіону, Асоціації керівників шкіл України,  ректорів провідних вищих навчальних закладів України.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В. І. щодо стану підготовки до другого читання проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань запровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти і встановлення відповідальності за порушення порядку проведення зовнішнього оцінювання знань та використання його результатів (реєстр. № 4241 від 19.03.2009р.) взяти до відома.

2. З метою якісної підготовки вищезазначеного проекту закону направити на ознайомлення та пропозицій підготовлену порівняльну таблицю до Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, Академії педагогічних наук України, Ради ректорів України, Ради ректорів Київського регіону, Асоціації керівників шкіл України,  ректорам провідних вищих навчальних закладів України.

3. Розмістити порівняльну таблицю до проекту закону на офіційному сайті Комітету.

За запропоновану редакцію рішення Комітету проголосували одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Табачника Д.В. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо авторського права і суміжних прав (р. № 4073).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Самойлик К.С., Оробець Л.Ю., Курило В.С., Доній О.С.

 

Під час обговорення зазначеного питання народний депутат України Полохало В.І. вніс пропозицію рекомендувати авторам законопроектів – народним депутатам України Д.В.Табачнику та Донію О.С. обєднати проекти законів про внесення змін до деяких законів України щодо авторського права і суміжних прав (реєстр. № 4073 від 17.02.2009р., н.д.Д.Табачник) і про авторське право і суміжні права (реєстр. № 4451 від 08.05.2009р., н.д.О.Доній) в єдиний законопроект.

 

Відповідно до статей 39, 51 до Закону України “Про Комітети Верховної Ради України” окрема думка народного депутата України Полохала В.І. викладена в письмовій формі додається.

 

За результатами обговорення законопроекту члени Комітету з питань науки і освіти УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо авторського права і суміжних прав (р. № 4073 від 17.02.2009р.), поданий народним депутатом України Д.Табачником розглянути у першому читанні та прийняти за основу.

2. Співдоповідачем від Комітету із зазначеного питання на сесії Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуку С.А.

3. Взяти до відома точку зору Голови Комітету В.І.Полохала (який підтримав зазначений законопроект – рекомендувати Верховній Раді України розглянути його у першому читанні), викладену в письмовій формі, як окрему думку, відповідно до статей 39, 51 Закону України “Про Комітети Верховної Ради України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань гуманітарної                       освіти, науки та інформатизації Донія О.С. про проект Закону про авторське право і суміжні права (р. № 4451).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Табачник Д.В., Давимука С.А., Самойлик К.С., Оробець Л.Ю., Курило В.С.

 

Під час обговорення зазначеного питання народний депутат України Полохало В.І. вніс пропозицію рекомендувати авторам законопроектів – народним депутатам України Д.В.Табачнику та Донію О.С. обєднати проекти законів про внесення змін до деяких законів України щодо авторського права і суміжних прав (реєстр. № 4073 від 17.02.2009р., н.д.Д.Табачник) і про авторське право і суміжні права (реєстр. № 4451 від 08.05.2009р., н.д.О.Доній) в єдиний законопроект.

Відповідно до статей 39, 51 до Закону України “Про Комітети Верховної Ради України” окрема думка народного депутата України Полохала В.І. викладена в письмовій формі додається.

 

За результатами обговорення законопроекту члени Комітету з питань науки і освіти УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про авторське право і суміжні права (реєстр. № 4451 від 08.05.2009р.), поданий народним депутатом України О.Донієм розглянути у першому читанні та прийняти за основу.

2. Співдоповідачем від Комітету із зазначеного питання на сесії Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуку С.А.

3. Взяти до відома точку зору Голови Комітету В.І.Полохала (який підтримав зазначений законопроект – рекомендувати Верховній Раді України розглянути його у першому читанні), викладену в письмовій формі, як окрему думку, відповідно до статей 39, 51 Закону України “Про Комітети Верховної Ради України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про планування і забудову територій” (щодо об’єктів освітнього і культурного призначення) (р. № 3645).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Табачник Д.В., Давимука С.А., Самойлик К.С., Курило В.С., Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про планування і забудову територій” (щодо об’єктів освітнього і культурного призначення) (р. № 3645 від 23.01.2009р.), внесений народним депутатом України Смітюхом Г.Є. відхилити.

2. Рішення довести до відома Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики.

Голосували:

за” – 5 чол. (Полохало В.І., Табачник Д.В., Давимука С.А., Самойлик К.С., Оробець Л.Ю).

Рішення прийнято.

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів) (р. № 2729).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Табачник Д.В., Давимука С.А., Курило В.С., Доній О.С.

 

Народні депутати України Оробець Л.Ю.,  Доній О.С. під час обговорення питання внесли пропозицію зазначений законопроект прийняти за основу.

 

Народні депутати України Полохало В.І., Табачник Д.В., Давимука С.А., Самойлик К.С. запропонували даний законопроект відхилити.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів) (реєстр. № 2729 від 09.07.2008р.), поданий народними депутатами України В.Стретовичем, О.Боднарем, В.Малишевим, В.Марущенком за результатом розгляду у першому читанні відхилити як такий, що не відповідає Конституції та законам України.

2. Визначити доповідачем на сесії Верховної Ради України із зазначеного питання Самойлик К.С., народного депутата України, секретаря Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Голосували:

  за” – 4 чол. (Полохало В.І., Табачник Д.В., Давимука С.А., Самойлик К.С.);

проти” – 2 чол. (Оробець Л.Ю., Доній О.С.).

Рішення прийнято.

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. про проект Закону про зонування земель (р. № 4238).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Табачник Д.В., Самойлик К.С., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С., Завтур Д.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про зонування земель (реєстр. № 4238 від 19.03.2009р.), поданий народним депутатом України С.Терещуком, відхилити.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію головного контролера - директора Департаменту  з  питань  науки  та  гуманітарної  сфери Рахункової палати України Фліссака Я.А. про результати аудиту ефективності функціонування державної системи охорони археологічної спадщини та використання коштів Державного бюджету України на археологію Національною академією наук України

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Табачник Д.В., Самойлик К.С., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С., Толочко П.П.

 

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Рахункової палати України про результати аудиту ефективності функціонування державної системи охорони археологічної спадщини та використання коштів Державного бюджету України на археологію Національною академією наук України взяти до відома.

2. Національній академії наук України, Інституту археології Національної академії наук України подати пропозиції до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти щодо підвищення ефективності використання коштів Державного бюджету України в частині забезпечення державної системи охорони археологічної спадщини.

3. Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти направити відповідного листа до Голови Верховної Ради України В.Литвина.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

8. СЛУХАЛИ: інформацію головного контролера - директора Департаменту з питань соціальної політики Рахункової палати України Вітковської Л.В. про вдосконалення умов оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників на основі Єдиної тарифної сітки.

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Табачник Д.В., Самойлик К.С., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С., Сачков Л.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Рахункової палати України, Міністерства соціальної політики та праці України, Міністерства освіти і науки України, Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України про вдосконалення умов оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників на основі Єдиної тарифної сітки взяти до відома.

2. Звернутися до Прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко щодо необхідності внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” в частині встановлення розмірів посадових окладів (тарифних ставок) працівника першого тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати.

3. Направити відповідного листа до Голови Верховної Ради України В.Литвина.

4. Контроль за виконанням Рішення Комітету покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти В.І.Полохала.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

9. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра освіти і науки України Фінікова Т.В. про хід виконання Закону України “Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні” (Лісабонська конвенція) № 1273-XIV від 3 грудня 1999 року.

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Табачник Д.В., Самойлик К.С., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Міністерства освіти і науки України взяти до відома.

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

2.1. забезпечити створення нострифікаційного підрозділу в Міністерстві освіти і науки України;

2.2. розглянути можливість створення Національного центру інформації.

3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

3.1. вжити відповідних заходів щодо виконання керівниками навчальних закладів України чинного законодавства з питань нострифікації іноземних документів про освіту;

3.2. створити робочі комісії для перегляду двосторонніх міждержавних угод  про взаємовизнання документів про освіту з метою їх удосконалення або денонсування у випадку невідповідності сучасним системам освіти, критеріям Лісабонської конвенції  та умовам Болонської декларації;

3.3. внести зміни до Положення про Державну акредитаційну комісію України з метою реалізації  вимог Лісабонської конвенції щодо інформаційного забезпечення мережі ENIC/NARIC та процедури визнання в Україні іноземних документів про освіту.

4. Контроль за виконанням Рішення покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

10. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про виконання рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти щодо співпраці українських та польських університетів (у частині підготовки проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща про утворення Українсько-польського європейського університету) від 5 березня 2008р.

 

В обговоренні взяли участь: Табачник Д.В., Самойлик К.С., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти В.Полохала та Заступника Міністерства освіти і науки України Т.Фінікова взяти до відома. 

2. Звернути увагу Міністра освіти і науки України Вакарчука І.О. на неналежне виконання працівниками Міністерства, членами робочої групи з підготовки Угоди Рішення Комітету, завдань і доручень Уряду України, інших домовленостей щодо підготовки проекту Угоди про створення Українсько-польського європейського університету.

3. Визначити, що в контексті Декларації про утворення Українсько-польського європейського університету зазначений університет створюється на принципах паритетності. Визначення місцем розташування структурних підрозділів Українсько-польського європейського університету - м. Київ і м. Люблін та створення філії в м. Львів (Львівський національний університет імені Івана Франка) відповідає цьому принципу.

4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України, Міністерству закордонних справ України, Міністерству освіти і науки України забезпечити виконання доручення Прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко № 15699/18/1-08 від 15.05.2009 року з тим, щоб підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща щодо утворення Українсько-польського європейського університету відбулося під час зустрічі Голів Урядів України та Республіки Польща в травні 2009 року.

5. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України під час формування Державного бюджету на 2010 рік підготувати та внести свої пропозиції Міністерству фінансів України щодо відкриття нової бюджетної програми, видатки якої будуть спрямовані на функціонування Українсько-польського європейського університету. 

6. Контроль за виконанням Рішення покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

11. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про затвердження складу робочої групи щодо доопрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону про освіту осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (спеціальну освіту) (р. № 1270).

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Самойлик К.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

І.  Затвердити склад робочої групи щодо доопрацювання та підготовки до другого читання законопроекту “Про освіту осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (спеціальну освіту)” в такому складі:

1. Самойлик Катерина Семенівнанародний депутат України, секретар Комітету;

2. Оробець Леся Юріївнанародний депутат України; голова підкомітету з питань базової освіти;

3. Красняков Євген Васильовичголовний консультант секретаріату Комітету з питань науки і освіти;

4. Лабайчук Галина Федорівназавідувач сектору Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

5. Моісеєнко Раїса Олександрівна – директор Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення Міністерства охорони здоров України;

6. Волосовець Олександр Петрович – заступник директора Департаменту кадрової політики, освіти і науки Міністерства охорони здоров України;

7. Масленнікова Василиса Юріївна – начальник відділу реабілітації та зайнятості інвалідів Департаменту у справах інвалідів Міністерства праці та соціальної політики України;

8. Сидоренко Тетяна Миколаївна – заступник директора – начальник відділу з питань гуманітарного законодавства Департаменту соціального, трудового та гуманітарного законодавства Міністерства юстиції України.

9. Засенко Вчеслав Васильович – заступник директора Інституту спеціальної педагогіки Академії педагогічних наук України;

10. Шевцов Андрій Гаррійовичрадник Міністра освіти і науки України, професор Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, Президент Всеукраїнської громадської організаціїНаукове товариствоІнститут соціальної політики”;

11. Марценковський Ігор Анатолійовичголовний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров`я України.

ІІ.  Доручити секретарю Комітету Самойлик К.С. очолити робочу групу та організувати її роботу.   

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

12. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України працівників Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця Національної академії наук України.

.

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Самойлик К.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати клопотання Національної академії наук України щодо нагородження відзнакою Верховної Ради України працівників Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України.  

2. Представити Верховній Раді України подання про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України на працівників Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

13. Різне:

про клопотання щодо присвоєння почесного звання “Заслужений працівник освіти України” заступнику завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Жиляєву Ігорю Борисовичу.

 

СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про присвоєння почесного звання “Заслужений працівник освіти України” заступнику завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Жиляєву Ігорю Борисовичу.

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Самойлик К.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати клопотання Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. щодо присвоєння почесного звання “Заслужений працівник освіти України” заступнику завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Жиляєву Ігорю Борисовичу.

2. Просити керівництво Верховної Ради України порушити клопотання перед Президентом України про присвоєння почесного звання “Заслужений працівник освіти України” заступнику завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Жиляєву Ігорю Борисовичу.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

Голова Комітету                                                        В.ПОЛОХАЛО

 

 

Секретар Комітету                                                 К.САМОЙЛИК