Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 4 сесія

24 червня 2011, 10:28

19 травня 2009

 

 

 

                      

                               

                        КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                     28

 

                                                                                  19 травня 2009

                                                                            

                                                                               м.Київ

                                                                       вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 14.30

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Полохало В.І.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету - Давимука С.А., Оробець Л.Ю., Курило В.С., Доній О.С.; завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступник завідувача секретаріату Комітету Домаранський  О.О.,  головні  консультанти:   Андрощук Г.О.,  Гарбуза С.А., Головінов В.П., Шевченко М.М., спеціаліст І категорії Бродзянська А.Л.

 

ВІДСУТНІ: Табачник Д.В., Самойлик К.С., Зубець М.В., Жванія Д.В.

 

ЗАПРОШЕНІ: Ключковський Юрій Богданович - народний депутат України, Шуфрич Нестор Іванович  - народний депутат України, Фініков Тарас Володимирович - заступник Міністра освіти і науки України, Шовкалюк Віктор Степанович - директор Департаменту інновацій та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України, Діц Борис Олександрович - заступник начальника Головного управління податкової міліції.

 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону про наукові парки (р. № 0956 від 23.11.2007р., н.д.А.Мартинюк, К.Самойлик, Ю.Каракай, В.Полохало).

2. Про хід виконання рішення Комітету від 16 квітня 2008 року “Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні”.

3. Про проект Закону про внесення змін до статті 10 Закону України “Про авторське право  і   суміжні  права”  (щодо  творів,  які  не є об’єктами авторського права) (р. № 3411 від 26.11.2008р., н.д.Ю.Ключковський).

4. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України для посилення охорони авторського й суміжних прав (р. № 3503 від 18.12.2008р., н.д.С.Курпіль, О.Голуб, Н.Шуфрич).

5. Про проект Закону про доповнення статті 5 Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних”  (р. № 3574 від 29.12.2008р., Кабінет Міністрів України).

6. Про проект Закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” (р. № 4296 від 01.04.2009р., н.д.Д.Табачник, І.Шаров).

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. про проект Закону про наукові парки (р. № 0956).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С., Фініков Т.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Проект Закону про наукові парки (реєстр. № 0956), що підготовлений до повторного другого читання, внести на розгляд Верховної Ради України і рекомендувати прийняти його в цілому як закон.

2. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання  визначити   заступника  Голови  Комітету  з  питань науки і освіти Давимуку С.А.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про хід виконання рішення Комітету від 16 квітня 2008 року “Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні”.

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію “Про хід виконання рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 16 квітня 2008 р. “Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні” взяти до відома.

2. Враховуючи, що частина заходів залишилась не виконаною, продовжити термін контролю за виконанням рішення до 1 вересня 2009 р.

3. Рішення Комітету направити Кабінету Міністрів України для інформації та реагування.

4. Контроль за виконанням рішення Комітету покласти на заступника голови Комітету Давимуку С.А., голів підкомітетів з питань інтелектуальної власності та інноваційної діяльності Жванію Д.В., з питань науки Зубця М.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ:   інформацію  народного   депутата   України  Ключковського Ю.Б. про проект Закону про внесення змін до статті 10 Закону України “Про авторське право  і   суміжні  права”  (щодо  творів,  які  не є об’єктами авторського права) (р. № 3411).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до статті 10 Закону України “Про авторське право  і   суміжні  права”  (щодо  творів,  які  не є об’єктами авторського права) (реєстр. № 3411 від 26.11.2008р.),  поданий народним депутатом України Ю.Ключковським розглянути у першому читанні і прийняти за основу.

2. Співдоповідачем від Комітету із зазначеного питання на сесії Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуку С.А.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ:  інформацію народного депутата України Шуфрича Н.І. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України для посилення охорони авторського й суміжних прав (р. № 3503).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію народного депутата України Шуфрича Н.І. щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законів України для посилення охорони авторського й суміжних прав (р. № 3503 від 18.12.2008р.), поданого народними депутатами України  С.Курпілем, О.Голубом, Н.Шуфричем взяти до відома.

2. Оскільки законопроект не знайшов підтримки Комітету щодо рекомендації його розгляду Верховною Радою України та для прийняття у першому читанні, а також не були прийняті інші пропозиції, передбачені Регламентом Верховної Ради України, члени Комітету вирішили розглянути зазначений законопроект на одному із чергових засідань Комітету.

“за” – 3 чол. (Полохало В.І., Давимука С.А., .Доній О.С.);

“проти” – 2 чол. (Курило В.С., Оробець Л.Ю.).

Рішення прийнято.

 

5. СЛУХАЛИ:  інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. про проект Закону про доповнення статті 5 Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних”  (р. № 3574).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

      1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про доповнення статті 5 Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних”  (реєстр. № 3574 від 29.12.2008р.), поданий Кабінетом Міністрів України розглянути у першому читанні і прийняти за основу.

2. Співдоповідачем від Комітету із зазначеного питання на сесії Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуку С.А.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

6. СЛУХАЛИ:  інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. про проект Закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” (р. № 4296).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про визнання таким,  що  втратив  чинність, Закону України “Про розповсюдження примірників

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” (реєстр. № 4296 від 01.04.2009р.), поданий народними депутатами України Д.Табачником, І.Шаровим відхилити.

2. Співдоповідачем від Комітету із зазначеного питання на сесії Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуку С.А.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

Голова Комітету                                                        В.ПОЛОХАЛО

 

 

Секретар Комітету                                                К.САМОЙЛИК