Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VIІI скликання 3 сесія

22 грудня 2015, 11:14

Протокол № 26 від 20.11.2015 р.

                                                    КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

                                                                                   

                                                                                       26

                                                                                   20 листопада 2015

 

                                                                           м.Київ,

                                                                   вул. Садова, 3-а, кімн.1316 о 15.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти  Гриневич Л.М.

 

ПРИСУТНІ:   члени   Комітету   Кириленко І.Г., Кремінь Т.Д.,  Литвин В.М.;

працівники секретаріату Комітету - завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., головні  консультанти:  Гарбуза С.А., Семенюк С.В.

 

ВІДСУТНІ: Співаковський О.В. (у відрядженні), Скрипник О.О., Поплавський М.М.

 

ЗАПРОШЕНІ: Квіт Сергій Миронович - Міністр освіти і науки України, Шамбір Микола Іванович - Перший заступник Голови Пенсійного фонду України, Стріха Максим Віталійович - заступник Міністра освіти і науки України, Загородній Анатолій Глібович - віце-президент НАН України, представник від НАН України, Семиноженко Володимир Петрович - член президії НАН України,  Луговий Володимир Іларіонович - Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, Минка Андрій Павлович - начальник науково-організаційного відділу Національної академії аграрних наук України, Чеберкус Дмитро Вікторович - директор Департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти і науки України, Брозовська Ольга Миколаївна - головний спеціаліст Міністерства освіти і науки України, Безвершенко Юлія Василівна - заступник ради молодих учених НАН України, Жданова Ірина Анатоліївна - генеральний директор соціальних програм НГО “Фонд “Відкрита політика”, Стоцький Олег Леонович - помічник-консультант народного депутата України, Андрощук Геннадій Олександрович – позаштатний консультант Комітету, Хвостенко Дмитро - спостерігач Моніторингу “Відкрито”.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про друге читання проекту закону України про наукову і науково-технічну діяльність (реєстр. № 2244а від 02.07.2015р., Кабінет Міністрів України).

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М., заступника Міністра освіти і науки України Стріхи М.В. про друге читання проекту закону України про наукову і науково-технічну діяльність (р. № 2244а).

 

В обговоренні  взяли участь: Семиноженко В.П., Безвершенко Ю.В., Кремінь Т.Д., Стоцький О.Л., Литвин В.М., Шамбір М.І., Кириленко І.Г., Загородній А.Г., Квіт С.М., Семенюк С.В., Жданова І.А.

 

Під час обговорення підготовленої до другого читання порівняльної таблиці до проекту Закону про наукову і науково-технічну діяльність, народні депутати України висловили такі пропозиції:

 

1. Поправку першу народного депутата України О.Скрипникавідхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку другу народного депутата України С.Ківаловаврахувати частково;

Рішення прийнято одноголосно

поправку третю народного депутата України І.Кириленка  врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку четверту народного депутата України В.Єленського  відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку пяту народного депутата України О.Скрипника  врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку пяту народного депутата України О.Скрипника  врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку шосту народного депутата України С.Ківалова  врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сьому народних депутатів України Т.Креміня, І.Бриченка  врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку восьму народного депутата України О.Скрипника  врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку девяту народного депутата України С.Ківалова  відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку десяту народного депутата України С.Ківалова  відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку одинадцяту народного депутата України М.Бурбака  врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку дванадцяту народного депутата України С.Ківаловавідхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку тринадцяту народного депутата України С.Ківаловаврахувати частково;

Рішення прийнято одноголосно

поправку чотирнадцяту народного депутата України С.Ківаловаврахувати частково;

Рішення прийнято одноголосно

поправку пятнадцяту народного депутата України С.Ківаловаврахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку шістнадцяту народного депутата України С.Ківаловаврахувати частково;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сімнадцяту народного депутата України С.Ківаловаврахувати частково;

Рішення прийнято одноголосно

поправку вісімнадцяту народного депутата України С.Ківаловаврахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку дев’ятнадцяту народного депутата України В.Єленськоговрахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку двадцяту народних депутатів України І.Кириленка, Т.Креміня, І.Бриченкаврахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку двадцять першу народного депутата України О.Скрипника врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку двадцять другу народного депутата України С.Ківалова відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку двадцять третю народного депутата України С.Ківалова врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку двадцять четверту народного депутата України С.Ківалова врахувати частково;

Рішення прийнято одноголосно

поправку двадцять п’яту народного депутата України В.Пинзеника відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку двадцять шосту народного депутата України В.Єленського врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку двадцять сьому народного депутата України О.Скрипника врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку двадцять восьму народного депутата України О.Співаковського врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку двадцять дев’яту народного депутата України О.Скрипника врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку тридцяту народного депутата України С.Ківалова відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку тридцять першу народного депутата України О.Скрипника врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку тридцять другу народних депутатів України І.Кириленка, Т.Креміня, І.Бриченка врахувати;

       У частині 3 статті 9 законопроекту пункти 6), 7) вилучити.

Голосували:

за - 4 (Гриневич Л.М., Кириленко І.Г., Кремінь Т.Д., Литвин В.М.).

Рішення прийнято одноголосно

поправку тридцять третю народного депутата України С.Ківалова відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку тридцять четверту народного депутата України О.Скрипника врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку тридцять п’яту народних депутатів України І.Кириленка, Т.Креміня, І.Бриченка відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку тридцять шосту народного депутата України С.Ківалова врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку тридцять сьому народного депутата України О.Скрипника врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку тридцять восьму народного депутата України В.Пинзеника відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку тридцять девяту народного депутата України С.Ківалова врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сорокову народного депутата України С.Ківалова відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сорок першу народного депутата України О.Ленського відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сорок другу народного депутата України О.Скрипника врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сорок третю народного депутата України В.Єленського врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сорок четверту народного депутата України О.Ленського відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сорок пяту народного депутата України О.Ленського відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сорок шосту народних депутатів України І.Кириленка, Т.Креміня, І.Бриченка врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сорок сьому народних депутатів України І.Кириленка, Т.Креміня, І.Бриченка врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сорок сьому народних депутатів України І.Кириленка, Т.Креміня, І.Бриченка врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сорок восьму народного депутата України В.Пинзеника відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сорок девяту народних депутатів України В.Литвина, Т.Креміня, І.Бриченкаврахувати;

Абзац 3 частини 6 статті 17 законопроекту викласти у такій редакції:

“Національна академія наук України провадить свою діяльність відповідно до законодавства України та її Статуту, який ухвалюється загальними зборами Національної академії наук України і реєструється Міністерством юстиції України за наявності висновку  центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності.

Голосували:

за - 4 (Гриневич Л.М., Кириленко І.Г., Кремінь Т.Д., Литвин В.М.).

Рішення прийнято одноголосно:

поправку пятдесяту народного депутата України С.Тарути врахувати частково;

Абзац 3 частини 6 статті 17 законопроекту викласти у такій редакції:

       “Національна академія наук України провадить свою діяльність відповідно до законодавства України та її Статуту, який ухвалюється загальними зборами Національної академії наук України і затверджується Міністерством юстиції України у місячний термін з дати його надання Національною академією наук України”.

Голосували:

за - 4 (Гриневич Л.М., Кириленко І.Г., Кремінь Т.Д., Литвин В.М.).

Рішення прийнято одноголосно

поправку пятдесят першу народного депутата України В.Курила врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку пятдесят другу народного депутата України О.Ленського відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку пятдесят третю народних депутатів України І.Кириленка, Т.Креміня, І.Бриченка врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку пятдесят четверту народного депутата України В.Пинзеника відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку пятдесят пяту народних депутатів України І.Кириленка, Т.Креміня, І.Бриченка врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку пятдесят шосту народних депутатів України І.Кириленка, Т.Креміня, І.Бриченка відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку пятдесят сьому народного депутата України В.Єленського врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку пятдесят восьму народних депутатів України І.Кириленка, Т.Креміня, І.Бриченка відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку пятдесят девяту народного депутата України С.Ківалова відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку шістдесяту народного депутата України О.Скрипника врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку шістдесят першу народного депутата України О.Скрипника врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку шістдесят другу народного депутата України В.Єленського врахувати частково;

Рішення прийнято одноголосно

поправку шістдесят третю народного депутата України О.Скрипника врахувати редакційно;

Рішення прийнято одноголосно

поправку шістдесят четверту народного депутата України С.Ківалова відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку шістдесят пяту народного депутата України С.Тарути врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку шістдесят шосту народного депутата України С.Ківалова відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку шістдесят сьому народного депутата України С.Ківалова врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку шістдесят восьму народного депутата України О.Скрипника відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку шістдесят девяту народного депутата України О.Скрипника відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сімдесяту народного депутата України С.Ківалова відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сімдесят першу народного депутата України Л.Гриневич врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сімдесят другу народного депутата України С.Ківалова врахувати редакційно;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сімдесят третю народного депутата України С.Ківалова врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сімдесят четверту народного депутата України С.Ківалова відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сімдесят пяту народного депутата України Л.Гриневич врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сімдесят шосту народного депутата України С.Ківалова відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сімдесят сьому народного депутата України С.Ківалова врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сімдесят восьму народного депутата України О.Скрипника відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сімдесят девяту народного депутата України В.Єленського врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку вісімдесяту народних депутатів України І.Кириленка, Т.Креміня, І.Бриченкаврахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку вісімдесят першу народного депутата України С.Ківалова врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку вісімдесят другу народного депутата України С.Ківалова врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку вісімдесят третю народного депутата України В.Пинзеника відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку вісімдесят четверту народного депутата України Ю.Шухевича відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку вісімдесят пяту народного депутата України С.Ківалова врахувати;

У частині 1 статті 37 законопроекту слова та стимулює систематичне оновлення наукових кадрів вилучити.

Голосували:

за - 4 (Гриневич Л.М., Кириленко І.Г., Кремінь Т.Д., Литвин В.М.).

Рішення прийнято одноголосно

поправку вісімдесят шосту народного депутата України Ю.Шухевича відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку вісімдесят сьому народного депутата України Ю.Шухевича відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку вісімдесят восьму народного депутата України С.Ківалова відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку вісімдесят девяту народного депутата України С.Ківалова врахувати редакційно;

Рішення прийнято одноголосно

поправку девяносту народного депутата України С.Ківалова відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку девяносто першу народного депутата України С.Ківалова відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку девяносто другу народного депутата України С.Ківалова відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку девяносто третю народного депутата України С.Ківалова відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку девяносто четверту народного депутата України С.Ківалова відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку девяносто пяту народного депутата України С.Ківалова відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку девяносто шосту народного депутата України С.Ківалова відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку девяносто сьому народного депутата України В.Пинзеника відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку девяносто восьму народних депутатів України І.Кириленка, Т.Креміня, І.Бриченка врахувати редакційно;

Рішення прийнято одноголосно

поправку девяносто девяту народного депутата України О.Ленського відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку соту народного депутата України В.Єленського врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сто першу народного депутата України С.Ківалова врахувати частково;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сто другу народного депутата України С.Ківалова врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сто третю народного депутата України С.Ківалова врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сто четверту народного депутата України С.Ківалова врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сто пяту народного депутата України С.Ківалова врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сто шосту народного депутата України В.Пинзеника відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сто сьому народного депутата України О.Співаковського врахувати частково;

Частину 2 статті 48 законопроекту викласти у такій редакції:

“2. Держава забезпечує бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності у розмірі не менше 1,7 відсотка валового внутрішнього продукту України, частка якого за рішенням Національної ради з питань розвитку науки і технологій спрямовується на конкурсне фінансування проектів через Національний фонд досліджень.

Розмір частки, яка спрямовується на конкурсне фінансування проектів через Національний фонд досліджень становить:

до 31 грудня 2016 року - 50  відсотків від загального обсягу бюджетного фінансування;

у період з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2017 року – 70 відсотків від загального обсягу бюджетного фінансування;

з 1 січня 2018 року – 90 відсотків від загального обсягу бюджетного фінансування.

Збільшення об’єму грантового фінансування не може відбуватися за рахунок зменшення базового фінансування наукових установ, наукових організацій та наукових досліджень у вищих навчальних закладах.

Видатки на наукову і науково-технічну діяльність за рахунок державного бюджету є захищеними статтями видатків бюджету.

Кошти державного бюджету виділяються на підтримку основної діяльності державних наукових установ, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, проведення наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок університетів, академій, інститутів, фінансування окремих наукових і науково-технічних програм, проектів та надання грантів.

Голосували:

за - 4 (Гриневич Л.М., Кириленко І.Г., Кремінь Т.Д., Литвин В.М.)

Рішення прийнято одноголосно

поправку сто восьму народного депутата України С.Ківалова врахувати частково;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сто девяту народних депутатів України І.Кириленка, Т.Креміня, І.Бриченкаврахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сто десяту народного депутата України В.Пинзеника відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сто одинадцяту народного депутата України В.Єленського відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сто дванадцяту народного депутата України В.Єленського врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сто тринадцяту народних депутатів України І.Кириленка, Т.Креміня, І.Бриченкаврахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сто чотирнадцяту народного депутата України О.Скрипника врахувати частково;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сто пятнадцяту народного депутата України В.Єленського врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сто шістнадцяту народного депутата України В.Єленського врахувати частково;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сто сімнадцяту народного депутата України С.Тарути врахувати частково;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сто вісімнадцяту народного депутата України С.Тарути врахувати частково;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сто девятнадцяту народного депутата України Ю.Шухевича відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сто двадцяту народного депутата України С.Тарути відхилити;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сто двадцяту першу народного депутата України В.Єленського врахувати частково;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сто двадцяту другу народного депутата України О.Скрипника врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сто двадцяту третю народного депутата України О.Скрипника врахувати;

Рішення прийнято одноголосно

поправку сто двадцяту четверту народного депутата України Л.Денісової відхилити;

Абзац 3 частини 1 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення»  доповнити словами «(крім абзацу третього цієї частини щодо фінансування пенсій для наукових (науково-педагогічних) працівників недержавних наукових установ, організацій, підприємств та вищих навчальних закладів)”.

Рішення прийнято одноголосно

Після обговорення підготовленої до другого читання порівняльної таблиці до проекту Закону про наукову і науково-технічну діяльність, члени Комітету

 

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити остаточну редакцію проекту Закону України про наукову і науково-технічну діяльність (реєстр. № 2244а) згідно з Постановою Верховної Ради України від 10.11.2015 № 764-VIII.

2. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути у другому читанні проект Закону України про наукову і науково-технічну діяльність (реєстр. № 2244а)  згідно з Постановою Верховної Ради України від 10.11.2015 № 764-VIII та прийняти його в цілому як Закон.

3. Визначити доповідачем на сесії Верховної Ради України із зазначеного законопроекту Голову Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

Голова Комітету                                                                                             Л. ГРИНЕВИЧ

 

 

Заступник

Голови Комітету                                                                                              І. КИРИЛЕНКО