Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VIІI скликання 3 сесія

26 грудня 2015, 11:28

Протокол № 29 від 17.12.2015 р.

                                                    

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

                                                                         

                                                                                        № 29

                                                                                    17 грудня 2015

 

                                                                          м. Київ,

                                                                  вул. Садова, 3-а, кімн.1316, о 15.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти  Гриневич Л.М.

 

ПРИСУТНІ:  члени  Комітету   Співаковський О.В., Кириленко І.Г., Скрипник О.О.,  Кремінь Т.Д.; працівники секретаріату Комітету - заступник завідувача секретаріату Комітету   Козієвська О.І.,  головні  консультанти: Гарбуза С.А., Красняков Є.В., Луцька А.В., Семенюк С.В.

 

ВІДСУТНІ: Литвин В.М., Поплавський М.М.

 

ЗАПРОШЕНІ: Совсун Інна Романівна - Перший заступник Міністра освіти і науки України, Хобзей Павло Кузьмович - заступник Міністра освіти і науки України, Гадзало Ярослав Михайлович - Президент Національної академії аграрних наук  України, Загородній Анатолій Глібович - Віце-президент Національної академії наук України, Богданов Вячеслав Леонідович - головний вчений секретар Національної академії наук України, Кремень Василь Григорович - Президент Національної академії педагогічних наук України, Луговий Володимир Іларіонович - Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, Гуржій Андрій Миколайович - Віце-президент Національної академії педагогічних наук України, Кундієв Юрій Ілліч - Перший віце-президент Національної академії медичних наук України, Яковлев Микола Іванович - Віце-президент Національної академії медичних наук України, Петришин Олександр Віталійович - Перший віце-президент Національної академії правових наук України, Широков Анатолій Іванович - Голова ЦК профспілки працівників НАН України, Романюк Сергій Михайлович - заступник Голови ЦК профспілки працівників освіти і науки, Наумова Любов Юріївна - керівник фінансового управління Національної академії медичних наук України, Вашека Галина Володимирівна - директор Департаменту фінансів освіти, науки, культури та засобів масової інформації Міністерства фінансів України, Задніпрянець Валерій Анатолійович - директор фінансово-економічного Департаменту Міністерства соціальної політики України, Матюх Тетяна Володимирівна - заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України, Лондар Сергій Леонідович – ректор Українського державного університету економіки і фінансів, Болюбаш Ярослав Якович - відповідальний секретар Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, Петрович Василь Сергійович - директор Київського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, Бескупська Наталія Петрівна - аналітик Центру аналізу і розробки законодавства Асоціації міст України, Бахрушин Володимир Євгенович - головний експерт реанімаційного пакету реформ, Головінов Василь Петрович - президент Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти, Шулікін Дмитро Андрійович - журналіст газети “Освіта України”.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики) (реєстр. № 3628 від 11.12.2015р., Кабінет Міністрів України).

2. Про проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо узгодження норм Бюджетного кодексу зі змінами до галузевого та податкового законодавства) (реєстр. № 3629 від 11.12.2015р., Кабінет Міністрів України).

3. Про проект Закону України про Державний бюджет України на 2016 рік (реєстр. № 3000 від 11.12.2015р., Кабінет Міністрів України).

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Міністра освіти і науки України Совсун І.Р.  та  Голови  Комітету  з  питань  науки  і  освіти Гриневич Л.М. про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики) (р. № 3628).

 

В  обговоренні  взяли участь:  Кириленко І.Г., Співаковський О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Норми проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики) (реєстр. № 3628 від 11.12.2015 р.), поданого Кабінетом Міністрів України, порушують ст. 22 Конституції України, відповідно до якої “при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод”, зокрема в частині, яка стосується  пенсійного забезпечення окремих категорій громадян, доступу до освіти тощо. У пояснювальній записці до законопроекту стверджується, що законопроект не стосується питань соціально-трудової сфери. Втім, майже всі норми законопроекту безпосередньо регулюють питання соціально-трудової сфери. Зокрема, це питання освіти, охорони здоров’я, соціальної допомоги, інвалідів, сиріт, пенсійного забезпечення тощо. Комітет дотримується позиції щодо недопущення внесення змін до законодавчих актів України, наслідком яких стане зменшення рівня пенсійного забезпечення педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників.

2. Комітетом висловлюються такі застереження та зауваження до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики) (реєстр. № 3628 від 11.12. 2015 р.), поданого Кабінетом Міністрів України:

Закон України Про дошкільну освіту

Відповідно до “Заключних зауважень стосовно первинного звіту України CRPD/C/UKR/CO/1” Комітету ООН з прав людей з інвалідністю щодо статті 24 Конвенції ООН про права інвалідів змінити по тексту законопроекту слова “діти-інваліди” на слова “діти з інвалідністю”.

Закон України Про місцеве самоврядування в Україні

Комітет категорично не підтримує внесення змін до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо передачі до повноважень органів місцевого самоврядування забезпечення підготовки фахівців у професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації та наполягаємо на збереженні чинної норми статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Реформування країни в напрямку децентралізації є необхідним. Втім, не внесені зміни до Конституції і не розроблене законодавство, що визначає повноваження місцевого самоврядування, його права і обов’язки, фінансові ресурси в умовах децентралізації. У регіонах відсутні кадрові і фінансові ресурси для здійснення  таких функцій. До того моменту, коли вони з’являться, передана на фінансування з місцевих бюджетів система державних закладів і установ професійно-технічної освіти та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації буде втрачена.

Також професійно-технічна освіта управляється на обласному рівні, тому питання її управління не належить до відання сільських, селищних, міських рад. Окрім того, існує необхідність вивчення можливості утримання таких професійно-технічних закладів обласними управліннями без державної субвенції.

На сьогодні в Україні нараховується 506 державних і 217 комунальних вищих навчальних закладів першого-другого рівнів акредитації. Підготовка фахівців у закладах державної форми власності має в основному міжрегіональний характер (будівництво та архітектура, цивільна авіація, річковий, залізничний та автомобільний транспорт, лісове господарство тощо). Причому, окремі державні заклади є єдиними у країні або діють на декілька регіонів, що не лише дає можливість готувати відповідних фахівців, але й гарантує абітурієнтам право вступу до них незалежно від місця їх проживання на території України.

316 вищих навчальних закладів першого-другого рівнів акредитації є структурними підрозділами університетів та академій. У разі передачі таких вищих навчальних закладів до комунальної власності також буде зруйнована система узгодженого функціонування  вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. з університетами, академіями, яка зарекомендувала себе як ефективна форма профорієнтації молоді, мотивації їх навчання та реалізації ступеневості вищої освіти.

Враховуючи вищезазначене, Комітет пропонує зберегти фінансування та управління  вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. на центральному рівні, що відповідає Закону України “Про вищу освіту”, а професійно-технічної на обласному.

Закон України Про загальну середню освіту

Змінами до статті 21 до Закону України Про загальну середню освіту та до статті 5 Закону України Про охорону дитинства пропонується скасувати обов’язкове безкоштовне харчування учнів 1-4 класів, за винятком учнів з числа соціально незабезпечених категорій, а також обов’язкове безкоштовне харчування учнів з числа дітей з неповних і багатодітних сімей у професійно-технічних навчальних закладах.

Абзац другий частини третьої статті 21 викласти в редакції:

“Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів з числа дітей з інвалідністю, а також із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.

Органи місцевого самоврядування можуть фінансувати харчування інших категорій дітей.

Закон України Про охорону дитинства

1. Абзац п’ятий частини третьої статті 5 викласти в редакції:

“Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів з числа дітей з інвалідністю, а також із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям.

Органи місцевого самоврядування можуть фінансувати харчування інших категорій дітей.

2. Змінами до статті 19 “Право на освіту” Закону України “Про охорону дитинства” пропонується скасувати пільговий вступ до державних і комунальних професійно-технічних та вищих навчальних закладів для окремих категорій дітей, які потребують соціальної підтримки, а також безкоштовне навчання дітей з багатодітних сімей. Натомість, таким категоріям дітей призначається соціальна стипендія під час навчання, а також може надаватися додаткова соціальна та матеріальна підтримка.

Враховуючи, що обов’язок держави підтримувати вразливі категорії громадян у доступі до вищої освіти, Комітет вважає за необхідне статтю 19 залишити в чинній редакції.

Закон України “Про пенсійне забезпечення”

Комітет рекомендує зберегти у чинній редакції норми статті 55 Закону України “Про пенсійне забезпечення” щодо підвищення віку для призначення пенсії за вислугу років до 55 років та поступового його збільшення до цього віку впродовж п’яти років; статті 85 щодо встановлення на період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року граничного розміру пенсії 10740 грн. Такий граничний розмір пенсії є нижчим за встановлений максимальний розмір пенсії у розмірі десяти прожиткових мінімумів на початок 2015 року, який складав 11760 грн.

Закон України  Про наукову і науково-технічну діяльність

Комітет категорично проти внесення змін до Закону України  Про наукову і науково-технічну діяльність щодо питань пенсійного забезпечення науковців. Запропоновані законопроектом зміни щодо пенсійного забезпечення науковців суттєво погіршать їх соціально-економічний стан, знизять мотивацію, зацікавленість осіб середнього віку та молоді до роботи в науковій сфері. Втрати будуть більші ніж економія.

Варто відзначити, що у минулому році вже вносилися зміни до пенсійного забезпечення науковців, які призвели до масового відтоку висококваліфікованих кадрів з наукової сфери. В результаті ці норми були відновлені шляхом внесення змін до Закону. Тому потрібно врахувати цей досвід і не допустити повторення минулорічної помилки.

Враховуючи вищезазначене, Комітет категорично наполягає на збереженні норм чинного Закону України Про наукову і науково-технічну діяльність в частині пенсійного забезпечення науковців у 2016 році. 

Закон України Про вищу освіту

Пропонуємо зберегти в чинній редакції статтю 44 Закону України Про вищу освіту або частину третю статті 44 у новій редакції доповнити такою нормою:

Брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України мають право особи, у яких є захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, діти-сироти та особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

Прикінцеві положення

Комітет виступає категорично проти законодавчого закріплення наступних норм у Прикінцевих положеннях законопроекту:

1) Норми частини 4 Прикінцевих положень законопроекту щодо припинення з 1 вересня 2016 року фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, кількість учнів у яких складає менше 25 осіб, за рахунок освітньої субвенції, що призведе до закриття шкіл, у першу чергу в сільській місцевості.  З метою забезпечення конституційного права на освіту, доступності і безоплатності повної загальної середньої освіти освітня субвенція повинна бути призначена для кожної дитини.

Станом на початок 2014 навчального року в сільській місцевості налічувалось 907 початкових шкіл з кількістю до 19 учнів, 327 таких шкіл з чисельністю 20-49 учнів, 452 загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів з кількістю до 40 учнів. Відтак, у селах може бути закрито близько 1500 шкіл, без роботи залишаться близько 2 тисяч педагогічних працівників початкових шкіл та понад 7 тисяч працівників шкіл І-ІІ ступенів.

2) Пункту 4 частини сьомої Прикінцевих положень законопроекту щодо скорочення працівників загальноосвітніх навчальних закладів (крім педагогічних) щонайменше на 10 відсотків, оскільки різні навчальні заклади працюють в різних умовах, з різною наповненістю учнями тощо.

3) абзацу другого пункту п’ятого частини сьомої Прикінцевих положень, якими передбачається кінцева дата перетворення шкіл-інтернатів для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Визначення кінцевого терміну недоцільно, оскільки такий термін залежить від конкретних умов та його повинні встановлювати органи місцевого самоврядування.

4)  абзацу третього пункту п’ятого частини сьомої Прикінцевих положень, якими передбачається оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів із скороченням їх кількості орієнтовно на 5%, що призведе до закриття 870 шкіл та вивільнення понад 7 тисяч учителів без врахування інших працівників цих закладів. Також питання оптимізації шкільної мережі належить до компетенції органів місцевого самоврядування.

3. Під час доопрацювання доповнити законопроект змінами до статті 35 закону України “Про освіту”: абзац перший частини другої статті 35 викласти в такій редакції: “Держава гарантує молоді право на отримання повної загальної середньої освіти і оплачує її здобуття. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою і може отримуватися у різних типах навчальних закладів. Держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів”.

4. Неправомірним є посилання на тексти законів, які вже не є чинними, зокрема посилання на текст Закону України “Про дошкільну освіту”, опублікованого у Відомостях Верховної Ради України у 2001 р., № 49, ст. 259. Чинна редакція, до якої вносяться зміни, була ухвалена Законом № 76-VIII від 28.12.2014.

5. У пояснювальній записці до законопроекту в пункті 4. Фінансово-економічне обґрунтування зазначено, що Реалізація законопроекту сприятиме збалансуванню Державного бюджету України та ефективному і раціональному використанню бюджетних коштів. Необхідно зазначити, що введення в дію змін, запропонованих цим Законом, навпаки призведе до розбалансування Державного бюджету, знищить його такими непродуманими та антисоціальними несистемними змінами в частині гарантій, наданих Державою працівникам бюджетної сфери.

Враховуючи вищезазначене, Комітет рекомендує Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 114 Регламенту Верховної  Ради України проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики) (реєстр. № 3628 від 11.12.2015 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання з врахуванням пропозицій Комітету.

6. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету з питань науки і освіти Л. Гриневич.

 Рішення прийнято одноголосно.

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію директора Департаменту фінансів освіти, науки, культури та засобів масової інформації Міністерства фінансів України Вашеки Г.В. про проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо узгодження норм Бюджетного кодексу зі змінами до галузевого та податкового законодавства) (р. № 3629).

 

В  обговоренні  взяли участь:  Кириленко І.Г., Гриневич Л.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо узгодження норм Бюджетного кодексу зі змінами до галузевого та податкового законодавства) (реєстр. № 3629 від 11.12.2015р.), поданий Кабінетом Міністрів України, повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання з врахуванням пропозицій, що додаються.

2. Рішення надіслати до Комітету з питань бюджету.

Рішення прийнято одноголосно.

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект Закону України про Державний бюджет України на 2016 рік (р. № 3000).

 

В  обговоренні  взяли участь:  Хобзей П.К., Вашека Г.В., Співаковський О.В., Совсун І.Р., Кириленко І.Г., Гадзало Я.М., Скрипник О.О., Бескупська Н.П., Кремінь Т.Д., Загородній А.Г., Кремень В.Г., Кундієв Ю.І., Романюк С.М., Петрович В.С., Петришин О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про Державний Бюджет України на 2016 рік, реєстр. № 3000, поданий Кабінетом Міністрів України, повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. При доопрацюванні проекту зазначеного закону рекомендувати Кабінету Міністрів України врахувати пропозиції Комітету, що наведені у додатку. 

3. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України  з питань бюджету.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                                      Л. ГРИНЕВИЧ

 

 

 

Заступник

Голови Комітету                                                                                                        І. КИРИЛЕНКО