Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VIІI скликання 3 сесія

08 грудня 2015, 10:48

Протокол № 25 від 11.11.2015 р.

                                                     

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                                  

                                                                                       25

 

                                                                                   11  листопада  15

 

                                                                           м. Київ,

                                                                   вул. Садова, 3-а, кімн.1316 о 15.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти  Гриневич Л.М.

 

ПРИСУТНІ:  члени  Комітету   Співаковський О.В., Кириленко І.Г., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д.,  Литвин В.М., Поплавський М.М.; працівники секретаріату Комітету - завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступник завідувача секретаріату Комітету  Козієвська О.І., головні  консультанти:  Гарбуза С.А., Красняков Є.В., Нестеренко Л.С.

 

ЗАПРОШЕНІ: Дерев’янко Юрій Богданович – народний депутат України, Хобзей Павло Кузьмович - заступник Міністра освіти і науки України, Гуржій Андрій Миколайович – віце-президент Національної академії педагогічних наук України, Амосова Катерина Миколаївна - ректор Національного медичного університету  імені О.О.Богомольця, Байда Лариса Юріївна - начальник відділу організаційно-правової роботи Національної асамблеї інвалідів України, Перепелиця Марина Анатоліївна - начальник відділу фінансів, засобів масової інформації та централізованих заходів Міністерства фінансів України, Гілюк Василь Васильович - старший лаборант Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, Сазоненко Галина Стефанівна – позаштатний консультант Комітету, Черних Андрій - координатор громадської ініціативи “Студентський захист”, Шулікін Дмитро Андрійович - журналіст газети “Освіта України”.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про освітущодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг (реєстр. № 2151а від 23.06.2015р., КМУ).

2. Про проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про освіту” (щодо гарантування безоплатності та якості освіти) (реєстр. № 2151а-1 від 07.07.2015р., н.д.М.Головко).

3. Про проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про географічні назвищодо встановлення географічних назв (реєстр. № 3368 від 29.10.2015р., н.д.О.Горбунов, В.Амельченко, І.Крулько, Б.Дубневич, О.Ледовських, А.Матвієнко).

4. Про проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо працевлаштування випускників) (реєстр. № 3312 від 09.10.2015р., н.д.О.Співаковський, Т.Кремінь, В.Литвин, М.Поплавський, О.Скрипник).

5. Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів безкоштовним харчуванням (реєстр. № 1834 від 23.01.2015р., н.д.Ю.Левченко).

6. Про проект Закону України про внесення зміни до Закону України “Про освіту” (щодо підвищення рівня престижності педагогічної праці) (реєстр. № 2142 від 13.02.2015р., В.Гудзенко, В.Мельниченко, М.Головко, В.Развадовський, С.Скуратовський, О.Кришин).

7. Про проект Закону України про внесення змін до деяких законів України (щодо реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів державної та комунальної форм власності за погодженням територіальних громад) (реєстр. № 2174 від 19.02.2015р., н.д.С.Лабазюк, В.Литвин, І.Єремеєв, М.Гаврилюк, Б.Береза).

8. Про проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення безоплатного харчування, проїзду, забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх шкіл та безоплатного проїзду для студентів і гарантії першого робочого місця для молодих спеціалістів (реєстр. № 2186 від 20.02.2015р., н.д.Ю.Дерев’янко, І.Суслова).

9. Про проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо фінансової підтримки батьків, діти яких навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах) (реєстр. № 2347а від 14.07.2015р., н.д.А.Шипко).

 

 

1. СЛУХАЛИ:  інформацію  голови  підкомітету з питань освіти Креміня Т.Д. про проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг (р. № 2151а).

 

В обговоренні  взяли участь: Литвин В.М., Хобзей П.К.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” проект Закону про внесення змін до Закону України “Про освітущодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг (реєстр. № 2151а від 23.06.2015 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу та доручити Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти підготувати його до другого читання. 

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету Л. Гриневич. 

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ:  інформацію  голови  підкомітету з питань освіти Креміня Т.Д. про проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про освіту” (щодо гарантування безоплатності та якості освіти) (р. № 2151а-1).

 

В обговоренні  взяли участь: Литвин В.М., Хобзей П.К.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” проект Закону про внесення змін до Закону України “Про освіту” (щодо гарантування безоплатності та якості освіти) (реєстр. № 2151а-1 від 07.07.2015 р.), поданий народним депутатом України Головком М.Й., відхилити. 

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету Л. Гриневич. 

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ:  інформацію  голови  підкомітету з питань освіти Креміня Т.Д. та заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Кириленка І.Г. про проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про географічні назви” щодо встановлення географічних назв (р. № 3368).

 

В   обговоренні   взяли  участь:   Хобзей П.К.,   Сазоненко Г.С.,   Гуржій А.М., Литвин В.М.

 

Під час засідання члени Комітету запропонували звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням надати фінансове обґрунтування щодо реалізації вищезазначеного законопроекту.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про географічні назвищодо встановлення географічних назв (реєстр. № 3368 від 29.10.2015р.), поданий народними депутатами України Горбуновим О.В., Амельченком В.В., Крульком І.І., Дубневичем Б.В., Ледовських О.В., Матвієнком А.С. за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу.

2. Визначити співдоповідачем на сесії Верховної Ради України із зазначеного  законопроекту  Голову  Комітету  з  питань  науки  і  освіти  Гриневич Л.М.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо працевлаштування випускників) (р. № 3312).

 

В   обговоренні   взяли  участь:  Хобзей П.К.,  Амосова К.М.,  Скрипник О.О., Гуржій А.М., Кремінь Т.Д., Литвин В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо працевлаштування випускників)” (реєстр. № 3312 від 09.10.2015р.), поданий народними депутатами України Співаковським О.В., Кремінем Т.Д., Литвином В.М., Поплавським М.М., Скрипником О.О., прийняти за основу.

2. Доручити виступити від Комітету при  розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ:  інформацію  голови  підкомітету з питань освіти Креміня Т.Д. про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів безкоштовним харчуванням (р. № 1834).

 

В  обговоренні  взяли  участь:  Хобзей П.К.,  Сазоненко Г.С.,  Скрипник О.О., Литвин В.М., Гриневич Л.М., Співаковський О.В.

 

Під час обговорення питання члени Комітету внесли дві пропозиції щодо прийняття рішення:

Першу пропозицію вніс народний депутат України Скрипник О.О., який запропонував вищезазначений законопроект повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

За першу пропозицію голосували:

“за” –  1  (Скрипник О.О.);

проти” – 4   (Гриневич Л.М.,  Співаковський О.А.,  Кремінь Т.Д., Литвин В.М.).

Рішення не прийнято.

Другу пропозицію внесли народні депутати України Гриневич Л.М., Співаковський О.В., Кремінь Т.Д., Литвин В.М., які запропонували вищезазначений законопроект прийняти за основу.

За другу пропозицію голосували:

“за”     4   (Гриневич Л.М.,   Співаковський О.А.,    Кремінь Т.Д.,  Литвин В.М.);

проти” –1   (Скрипник О.О.).

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

За результатами обговорення законопроекту члени Комітету з питань науки і освіти: 

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладах безкоштовним харчуванням (реєстр. № 1834 від 23.01.2015р.),  поданий  народним  депутатом  України  Левченком Ю.В.  прийняти за основу.

2. Доручити Голові Комітету Гриневич Л.М. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

 

6. СЛУХАЛИ:   інформацію  голови підкомітету з питань освіти Креміня Т.Д. про проект Закону України про внесення зміни до Закону України “Про освіту” (щодо підвищення рівня престижності педагогічної праці) (р. № 2142).  

 

В  обговоренні  взяли участь: т  Хобзей П.К.,   Гуржій А.М.,  Сазоненко Г.С., Співаковський О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України про внесення зміни до Закону України “Про освіту” (щодо підвищення рівня престижності педагогічної праці) (реєстр. № 2142 від 13.02.2015р.), поданий народними депутатами України Гудзенком В.І., Мельниченком В.В., Головком М.Й., Развадовським В.Й., Скуратовським С.І., Кришиним О.Ю. прийняти за основу з урахуванням висновків та пропозицій Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України.

2. Доручити Голові Комітету Гриневич Л.М. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

7. СЛУХАЛИ:  інформацію народного депутата України Литвина В.М. про проект Закону України про внесення змін до деяких законів України (щодо реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів державної та комунальної форм власності за погодженням територіальних громад) (р. № 2174).

 

В обговоренні  взяли участь: Хобзей П.К.,  Співаковський О.В., Кремінь Т.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України про внесення змін до деяких законів України (щодо реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів державної та комунальної форм власності за погодженням територіальних громад) (реєстр. № 2174 від 19.02.2015р.),   поданий   народними   депутатами   України  Лабазюком С.П., Литвином В.М., Гаврилюком М.В., Березою Б.Ю. прийняти за основу.

2. Доручити Голові Комітету Гриневич Л.М. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

8. СЛУХАЛИ:   інформацію   народного   депутата   України  Дерев’янка Ю.Б. та голови підкомітету з питань освіти Креміня Т.Д. про проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення безоплатного харчування, проїзду, забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх шкіл та безоплатного проїзду для студентів і гарантії першого робочого місця для молодих спеціалістів (р. № 2186).

 

В обговоренні взяли участь: Хобзей П.К.,  Перепелиця М.А., Співаковський О.В., Литвин В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення безоплатного харчування, проїзду, забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх шкіл та безоплатного проїзду для студентів і гарантії першого робочого місця для молодих спеціалістів (реєстр. № 2186 від 20.02.2015р.),  поданий  народними депутатами України Дерев’янком Ю.Б., Сусловою І.М. прийняти за основу з урахування пропозицій та зауважень Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, інших органів державної виконавчої влади.

2. Доручити Голові Комітету Гриневич Л.М. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

9. СЛУХАЛИ:  інформацію  голови  підкомітету  з  питань освіти Креміня Т.Д. про проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо фінансової підтримки батьків, діти яких навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах) (р. № 2347а).

 

В обговоренні  взяли участь: Гриневич Л.М. 

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо фінансової підтримки батьків, діти яких навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах) (реєстр. № 2347а від 14.07.2015р.), поданий народним депутатом України Шипком А.Ф. прийняти за основу.

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету з питань податкової та митної політики, визначеного головним з підготовки його до розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

Голова Комітету                                                                                                                                   Л. ГРИНЕВИЧ

 

 

 

Заступник

Голови Комітету                                                                                                                        І. КИРИЛЕНКО