Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VIІI скликання 3 сесія

09 лютого 2016, 16:07

Протокол № 31 від 27.01.2016 р.

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

                                                                                                                                                              № 31

                                                                                   27 січня 2016

                                                               

                                                                м. Київ,

                                                        вул. Грушевського, 18/2, кімн.12, о 15.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти – Гриневич Л.М.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Співаковський О.В., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д., Литвин В.М., Поплавський М.М.; працівники секретаріату Комітету - завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступник завідувача секретаріату Комітету Козієвська О.І., головні консультанти: Гарбуза С.А., Красняков Є.В., Луцька А.В., Нестеренко Л.С.

 

ВІДСУТНІ: Кириленко І.Г.

 

ЗАПРОШЕНІ: Арешонков Володимир Юрійович - народний депутат України, Бриченко Ігор Віталійович - народний депутат України, Величкович Микола Романович - народний депутат України, Гуляєв Василь Олександрович - народний депутат України, Марченко Олександр Олександрович – народний депутат України, Мельничук Сергій Петрович - народний депутат України, Хобзей Павло Кузьмович – заступник Міністра освіти і науки України, Карандєєв Ростислав Володимирович – заступник Міністра  культури України, Карандій Вадим Анатолійович - директор Українського центру оцінювання якості освіти, Гурак Руслан Васильович - голова Державної інспекції навчальних закладів України, Кремень Василь Григорович - Президент НАПН України, Луговий  Володимир Іларіонович - Перший Віце-президент НАПН України, Ляшенко Олександр Іванович - академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України, Ковтунець Володимир Віталійович - заступник директора Інституту вищої освіти НАПН України, Савченко Олександра Яківна - головний науковий співробітник відділення загальної середньої освіти НАПН України, Кулеба Микола Миколайович – Уповноважений Президента України з прав дитини, Філіпішина Аксана Анатоліївнапредставник уповноваженого Верховної Ради України з питань прав дитини, Кононенко Юрій Григорович - директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Товстенко Олександр Павлович – директор Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України, Полякова Оксана Юріївна – директор Департаменту соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики України, Вовк Володимир Семенович – заступник директора Департаменту захисту прав дітей на усиновлення Міністерства соціальної політики України, Мельник Сергій Вікторович - директор Державної установи Науково-дослідного інституту соціально-трудових відносин Міністерства соціальної політики України, Губерський Леонід Васильович - Голова Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, ректор Київського національного університету  імені Тараса Шевченка, Огнев’юк Віктор Олександрович - ректор Київського університету імені Б.Грінченка, Смагін Ігор Іванович - ректор Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Романюк Сергій Михайлович - заступник голови Профспілки працівників освіти і науки України, Болюбаш Ярослав Якович - відповідальний секретар Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, Похресник Анатолій Костянтинович - голова Спілки обласних рад директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, Мовчун Олена Миколаївна - директор Асоціації приватних закладів освіти, Биковська Олена Володимирівна - ректор Інституту екології, економіки і права, завідувач кафедри позашкільної освіти Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, член Президії Європейської асоціації позашкільної освіти, Усатенко Галина Олегівна – доцент Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Голова Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України, Науменко Григорій Григорович – науковий співробітник Інституту інновацій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Шульга Наталія Дмитрівна -  голова Ради  Всеукраїнської громадської організації “Асоціація працівників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації”, директор державного вищого навчального закладу “Київський транспортно-економічний коледж” Національного технічного університету, Данилевський Валерій Вікторович - начальник управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, Палійчук Оксана Михайлівна - директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, Бабінова Олена Олегівна - заступник директора Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, Власюк Галина Богданівна - т.в.о. директора Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Азізова Алла Михайлівна - директор ДНЗ “Черкаське вище професійне училище”, голова Асоціації працівників профтехосвіти Черкаської області, Ворона Лариса Миколаївна - директор Вінницького вищого професійного училища сфери послуг, Недашківський Руслан Михайлович - директор ДНЗ “Катюжанське вище професійне училище”, віце-президент Всеукраїнської асоціації працівників профтехосвіти, Неклеса Вадим Вікторович - директор Дніпродзержинського вищого професійного училища, Гріненко Віктор Володимирович - директор навчально-методичного центру профтехосвіти в Чернігівській області, Довгань Діана Юріївна – заступник директора з навчальної роботи Вінницького технічного коледжу, Байда Лариса Юріївна - начальник відділу нормативно-правового та юридичного забезпечення діяльності Національної асамблеї інвалідів України, Жданова Ірина Анатоліївна - генеральний директор соціальних програм НГО “Фонд “Відкрита політика”, Бахрушин  Володимир Євгенович – головний експерт групи “Реанімаційний пакет реформ – Освіта”, Головінов Василь Петрович -  президент Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти, Онаць Олена Миколаївна - президент Асоціації керівників шкіл України, Кобернік Іванна Якимівна - заступник голови ГО “Батьківський контроль”, Шулікін Дмитро Андрійович - журналіст газети “Освіта України”. Загальна кількість учасників – 92 чол.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону України про освіту (реєстр. № 3491 від 28.12.2015р., поданий Кабінетом Міністрів України) (доопрацьований).

2. Про проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення” (1 червня).

3. Про затвердження плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період четвертої сесії восьмого скликання.

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію Міністра освіти і науки України Хобзея П.К. та Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект Закону України про освіту (р. № 3491) (доопрацьований).

 

В обговоренні взяли участь: Кремень В.Г., Смагін І.І., Гурак Р.В., Головінов В.П., Онаць О.М., Кобернік І.Я., Жданова І.А., Кулеба М.М., Філіпішина А.А., Романюк С.М., Палійчук О.М., Болюбаш Я.Я., Усатенко Г.О., Недашківський Р.М., Биковська О.В., Карандєєв Р.В., Науменко Г.Г., Мельник  С.В., Огнев’юк В.О., Бахрушин В.Є., Ковтунець В.В., Довгань Д.Ю., Марченко О.О., Арешонков В.Ю., Співаковський О.В., Литвин В.М., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 114 Закону України Про Регламент Верховної Ради України направити проект Закону України про освіту (доопрацьований) (реєстр. № 3491 від 28.12.2015 року), внесений Кабінетом Міністрів України, до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти для підготовки на повторне перше читання.

2. Встановити 30-денний термін підготовки проекту Закону України про освіту (доопрацьованого) (реєстр. № 3491 від 28.12.2015 року) до повторного першого читання.

3. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти доопрацювати законопроект з урахуванням наступних положень:

- доповнити новими статтями, які забезпечать законодавче регулювання реформування системи дошкільної та загальної середньої освіти, зокрема статтями, які визначають структуру загальної середньої освіти, освітні програми загальної середньої освіти, забезпечення якості загальної середньої освіти, типи і види закладів загальної середньої освіти, форми здобуття дошкільної освіти, освітні програми дошкільної освіти; 

- доповнити новими статтями, які визначать статус і повноваження органу управління національною системою кваліфікацій для забезпечення механізмів валідації і сертифікації кваліфікацій та зв’язку професійної і освітньої діяльності;

- доповнити новими статтями щодо збору та обробки статистичних відомостей про стан освіти;

- передбачити можливість державного фінансування здобуття загальної середньої освіти у навчальних закладах приватної форми власності за принципом гроші за дитиною;

- з метою пристосування навчально-виховного процесу до циклів вікового розвитку дітей доопрацювати структуру повної загальної середньої освіти з урахуванням розподілу її на такі цикли:

початкова освіта (4 роки):

І цикл – адаптаційно-ігровий (1-2 класи);

ІІ цикл – основний (3-4 класи);

базова середня освіта (5 років):

І цикл – адаптаційно-предметний (5 клас);

ІІ цикл – основний (6-8 класи);

ІІІ цикл – підсумково-допрофільний (9 клас).

профільна середня освіта (3 роки) - цикли за профільним спрямуванням;

- визначити поняття освітня програма та стандарт відповідно до сучасної європейської практики;

- з метою забезпечення ефективності та децентралізації управління системою освіти України здійснити перерозподіл повноважень центрального органу управління в сфері освіти та центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти; визначити порядок формування центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти, його повноваження та порядок їх реалізації; визначити механізми взаємодії центрального органу управління в сфері освіти, центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти і освітнього омбудсмена; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженого Президента України з прав дітей та освітнього омбудсмена;

- підготувати  зміни до бюджетного законодавства України з метою забезпечення фінансування професійної освіти за рахунок коштів державного бюджету шляхом надання субвенції на підготовку робітничих кадрів, місцевих бюджетів та інших джерел, незаборонених законодавством;

- встановити запобіжні заходи вилучення майна ліквідованих державних і комунальних закладів освіти з системи освіти, передбачивши, що таке майно повинно використовуватись виключно для освітніх потреб;

- з метою забезпечення проведення процедур сертифікації та атестації педагогічних працівників передбачити розробку професійного стандарту педагогічної діяльності;

- передбачити норму щодо забезпечення учнів, які здобувають загальну середню освіти, безоплатними підручниками відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 21.11.01 (справа № 1-29/2002 “Про безоплатне користування шкільними підручниками”);

- доповнити новими статтями, які визначають правовий статус органів батьківського самоврядування стосовно закладів освіти, де навчаються діти.

4. Доручити Голові Комітету Гриневич Л. М. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення” (1 червня).

 

В обговоренні взяли участь: Співаковський О.В., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д., Литвин В.М.

 

 УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України провести 1 червня 2016 року парламентські слухання на тему: “Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення” та внести на розгляд Верховної Ради України проект відповідної постанови.

2. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити Голову Комітету Л.Гриневич

 Рішення прийнято одноголосно.

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про затвердження плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період четвертої сесії восьмого скликання.

 

В обговоренні взяли участь: Співаковський О.В., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д., Литвин В.М.

 УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період четвертої сесії восьмого скликання взяти до відома.

2. Проект плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період четвертої сесії восьмого скликання прийняти за основу.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

Голова Комітету                                                                                                      Л. ГРИНЕВИЧ

 

 

 

Заступник

Голови Комітету                                                                                                        І. КИРИЛЕНКО