Діяльність Комітету

27 жовтня 2009, 11:09

Круглий стіл на тему "Законодавче та нормативно-правове забезпечення розвитку медичної та фармацевтичної освіти в Україні" 18 вересня 2009 року

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

До протоколу № 32

від 21 жовтня 2009 року

 

 

Про затвердження рекомендацій круглого столу на тему:

“Законодавче та нормативно-правове забезпечення розвитку медичної

та фармацевтичної освіти в Україні”

___________________________________________________________

 

Розглянувши узагальнені пропозиції щодо подальшого правового врегулювання медичної та фармацевтичної освіти в Україні, висловлені учасниками круглого столу 18 вересня 2009 року у мремче, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендації круглого столу “Законодавче та нормативно-правове забезпечення розвитку медичної та фармацевтичної освіти в Україні” ухвалити з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених народними депутатами України – членами Комітету.

 

2. Направити зазначені рекомендації Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров’я України, Академії медичних наук України, місцевим органам державної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, ректорам і директорам вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів для розгляду та використання в роботі.

 

3. Рішення Комітету і рекомендації оприлюднити в засобах масової інформації та на сайті Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

 

4. Контроль за виконанням Рішення покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І.

 

Голова Комітету                                                         В.І.Полохало

Ухвалено

Рішенням Комітету

Верховної Ради України

з питань науки і освіти

від 21 жовтня 2009 року,

протокол № 32

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ КРУГЛОГО СТОЛУ
"ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ”

 

м. Яремче                                                                            18 вересня 2009 р.

 

На підставі обговорення питання законодавчого та нормативно-правового забезпечення розвитку медичної та фармацевтичної освіти,  учасники круглого столу відзначають, що система вищої медичної та фармацевтичної освіти в Україні, її правове регулювання потребують подальшого удосконалення відповідно до міжнародних освітніх стандартів та потреб медичної галузі. Не дивлячись на те, що перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів та спеціалістів і магістрів у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах в цілому відповідають їх профілю та потребам галузі,  у  сфері вищої медичної та фармацевтичної освіти накопичилось чимало проблем і нерозв’язаних питань, в першу чергу тих, що стосуються  ефективного кадрового забезпечення практичної охорони здоров’я, формування державного замовлення на підготовку медичних працівників, відтворення кадрового потенціалу педагогічного та науково-педагогічного складу, законодавчого забезпечення навчального процесу на кредитно-модульних засадах, невідповідності наявних клінічних баз вищих медичних навчальних закладів, видавничої та інноваційної діяльності вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів I-IV рівнів акредитації.

Вважаємо, що відповідно до пріоритетних завдань у сфері інтеграції практичної охорони здоров’я та медичної науки і освіти першочерговими завданнями з метою розвитку вищої медичної та фармацевтичної освіти  повинні стати:

- суттєве поліпшення якості підготовки медичних і фармацевтичних працівників з метою покращення якості та доступності надання медичної допомоги населенню країни;

- зменшення кадрового дефіциту, що склався у галузі охорони здоров’я – 57 тисяч лікарів та понад 16 тисяч медичних сестер; .

- впровадження сучасних освітніх і наукових інновацій у навчальний процес вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів;

- створення сучасних університетських лікарень на базі клінічних кафедр вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та обласних клінічних лікувально-профілактичних закладів; розвиток власної клінічної бази вищих медичних навчальних закладів;

- запровадження інституту резидентури як першого етапу підготовки спеціалістів з високотехнологічних спеціальностей із подальшим ліцензуванням їхньої медичної практики;

- ефективне впровадження у практичну охорону здоров’я новітніх             наукових розробок, підготовлених колективами науковців та викладачів           вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів.

На підставі вищезазначеного РЕКОМЕНДУЄМО:

 

1. Інформацію Голови Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України В.І. Полохала, Міністра охорони здоров’я України Князевича В.М, Головного ученого секретаря Академії медичних наук України МіхньоваВ.А. та керівників вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів I-IV рівнів акредитації взяти  до відома.

2. Верховній Раді України:

2.1. Під час розгляду нової редакції Закону України “Про вищу освіту” врахувати пропозиції Міністерства охорони здоров’я України, ректорів і директорів вищих медичних навчальних закладів щодо упровадження резидентури; внесення змін до вимог до профільних університетів, академій і коледжів в частині зменшення кількості галузей знань, за якими здійснюється підготовка, та обсягу контингенту осіб, що навчаються  в них; врахування галузевих особливостей у визначенні статусу вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів I-IV рівнів акредитації.

2.2. Доопрацювати проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо університетських клінік) (№1487 від 04.02.2008 року) для розгляду Верховною Радою України у другому читанні з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи  та Міністерства охорони здоров’я України.

3. Кабінету Міністрів України:

3.1. Прискорити внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» з урахуванням пропозицій Міністерства охорони здоров’я України щодо створення університетських лікарень, впровадження резидентури, врахування галузевих особливостей у визначенні статусу вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів I-IV рівнів акредитації.

3.2. Підготувати зміни до Бюджетного Кодексу України, передбачивши в ньому стимулюючу систему оподаткування для розвитку науки та високотехнологічного сектору економіки. Вирішити питання про вилучення коштів, отриманих за надання освітніх і наукових послуг із спеціального фонду Державного бюджету та скасування тендерних процедур під час закупівлі університетами навчально-методичних матеріалів і наукового обладнання. Запровадити механізм змішаного фінансування наукових досліджень, з тим щоб поряд з державою фінансування навчальних закладів могли здійснювати, регіони, галузеві міністерства, благодійні фонди та юридичні особи.

3.3. Передбачити у Правилах проведення зовнішнього оцінювання якості освіти визначення квоти від обсягу державного замовлення для осіб, які вступають на пільгових умовах.

3.4. Забезпечити збереження існуючої мережі вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів І-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я України.  Вжити заходів щодо поліпшення соціального захисту студентів, викладачів і науковців та підвищення розміру стипендій та заробітної плати.

3.5. Передбачити у проекті Державного бюджету України на 2010 рік збільшення обсягу фінансування програми «Підготовка фахівців» для збільшення обсягу державного замовлення Міністерства охорони здоров’я України до 6845 осіб (у тому числі на підготовку лікарів за спеціальностями «педіатрія» та «медико-профілактична справа» обсягом 1000 та 750 осіб відповідно).

3.6. Передбачити збільшення обсягів фінансування у проекті Державного бюджету України на 2010 рік програми «Підготовка фахівців» з метою запровадження з наступного навчального року нормативу співвідношення викладач-студент (слухач, лікар-інтерн, провізор-інтерн) до 1:6 (4,5; 5) відповідно у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації та закладах післядипломної освіти відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.04 № 1130 “Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.02 № 1134”.

3.7. Збільшити видатки розвитку загального фонду Державного бюджету за бюджетною програмою 2201160 “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ–ІV рівнів акредитації” цільовим призначенням на фінансування будівництва університетської клініки (хірургічного корпусу) Івано-Франківського національного медичного університету.

3.8. Передбачити у проекті Державного бюджету України на 2010 рік виділення необхідного обсягу коштів з метою забезпечення виконання пріоритетних наукових розробок у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах у сфері попередження серцево-судинних і онкологічних захворювань, епідемій ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, охорони здоров’я матері та дитини.

3.9. Передбачити необхідний обсяг фінансування у 2010 році Державної програми «Наука в університетах», залучення до неї галузевих університетів, у тому числі медичних і фармацевтичних.

3.10. Розглянути питання щодо затвердження Переліку медичних протипоказань до вступу у вищі навчальні заклади України з усіх напрямів підготовки, який вже розроблено Міністерством охорони здоров’я України спільно із іншими зацікавленими міністерствами та відомствами. Надати відповідне доручення Міністерству юстиції України щодо прискорення його державної реєстрації.

3.11. Передбачити необхідну кількість коштів у проекті Державного бюджету України на 2010 рік для забезпечення видання навчально-методичної літератури для забезпечення якісного навчального процесу у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах.

3.12. Удосконалити систему оплати праці викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук.

4. Міністерству освіти і науки України:

4.1. Впровадити дієву систему безперервного професійного розвитку викладачів вищих навчальних закладів.

4.2. Внести необхідні зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2010 році щодо залучення до навчання профорієнтованої молоді; врахування при вступі до вищих навчальних закладів, окрім балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, відновлення пільг для призерів ІV етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності медичних навчальних закладів І-ІI рівнів акредитації з базових дисциплін; обмеження кількості вищих навчальних закладів, до яких абітурієнти можуть подавати заяви для участі в конкурсі.

4.3. Удосконалити зміст тестів для зовнішнього незалежного оцінювання з метою уникнення неточностей, які впливають на кінцевий результат.

4.4. Розробити пакет нормативних документів, які регламентують навчання студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу – положення про організацію навчального процесу, про виробничу практику, про порядок переведення, поновлення та відрахування студентів, про академічні відпустки та повторне навчання, про дистанційну  (в тому числі медичну та фармацевтичну) освіту тощо.

4.5. Активізувати роботу щодо визнання дипломів українських вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів в інших країнах та його відновлення в державах, які ввели обмеження на підготовку своїх громадян в Україні.

4.6. Забезпечити реалізацію повноважень Міністерства охорони здоров’я України щодо надання грифів на видання навчально-методичної спеціальної літератури та їх врахування при присвоєнні вчених звань доцента та професора.

5. Міністерству охорони здоров’я України та Міністерству освіти і науки України:

5.1. Вжити заходів спрямованих на покращення якості підготовки студентів, лікарів (провізорів)-інтернів, наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та удосконалення післядипломної освіти медичних і фармацевтичних працівників.

5.2. Удосконалити стандарти вищої медичної та фармацевтичної освіти у відповідності до сучасних вимог та євроінтеграційного напряму розвитку вищої освіти України.

5.3. Прискорити впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів.

5.4. Інтенсифікувати інноваційну спрямованість розвитку вищої медичної та фармацевтичної освіти і науки, створення в структурі вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів інноваційних підрозділів, університетських клінік та лікарень, розвиток дистанційної освіти, запровадження резидентури для підготовки лікарів на післядипломну етапі.

5.5. Збільшити впровадження у практичну медицину кількості наукових розробок, галузевих нововведень, інформаційних листів, методичних рекомендацій вищої медичної освіти.

5.6. Спільно з Міністерством закордонних справ України вжити заходів щодо збільшення набору іноземних громадян на навчання у вищих медичних навчальних закладах України. Забезпечити оперативне оформлення в’їзних документів та внести необхідні зміни до нормативних документів, що регулюють порядок в’їзду на навчання іноземних громадян при одночасному виконанні програми запобігання незаконній міграції.

5.7. Постійно контролювати рівень забезпечення сучасними підручниками, навчальними посібниками (на паперових та електронних носіях) зі спеціальностей «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа», «фармація», «клінічна фармація», «стоматологія», «медична психологія», «сестринська справа» та створення опорними кафедрами авторських колективів з їх підготовки.

6. Ректорам і директорам вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів:

6.1. У відповідності до рекомендацій "Всесвітньої декларації про вищу освіту для XXI століття: підходи й практичні дії" спрямовувати діяльність вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів у напрямку підвищення якості освіти, виховання у студентів патріотизму та національної свідомості, милосердя та духовності, удосконалення навчальних програм, розширення спектру та глибини наукових досліджень, забезпечення матеріально-технічної бази, покращення укомплектування вищих навчальних закладів висококваліфікованими кадрами викладачів; впровадження та використання новітніх технологій та методик навчання у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах;

6.2. Встановити дієвий контроль за виконанням у вищих медичних навчальних закладах вимог Закону України “Про вищу освіту” щодо якості підготовки фахівців та покращення кадрового і матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

6.3. Забезпечити обрання на посади наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Міністерства охорони здоров’я ІV рівня акредитації осіб, які мають науковий ступінь, володіють державною та іноземними мовами, комп’ютерною технікою.

6.4. Забезпечувати розвиток наукових досліджень та підвищення їх результативності, запроваджувати сучасні інноваційні технології. Залучати студентів до проведення наукових досліджень та впровадження їх результатів.

6.5. Вжити заходів, спрямованих на підтримку молодих викладачів і науковців, омолодження керівного, наукового та науково-педагогічного складу вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів.

6.6. Розширювати освітнє та наукове міжнародне співробітництво вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів в частині отримання грантової підтримки наукових досліджень, взаємообміну студентами, аспірантами та науковцями.

6.7. Забезпечити участь студентів та молодих учених, у тому числі іноземних громадян,  у міжнародних конференціях, семінарах і симпозіумах. Сприяти направленню кращих студентів, молодих науковців, викладачів на навчання та стажування за кордоном.

6.8. Підвищувати якість підготовки фахівців для зарубіжних країн. Вжити заходів щодо забезпечення дотримання вимог міждержавних договорів і угод; гарантування безпеки перебування іноземних студентів на території України, недопущення виникнення конфліктних ситуацій між іноземними і українськими студентами, проведення відповідної виховної роботи.

6.9. Створювати умови щодо розвитку студентського самоврядування, реалізації у вищих навчальних закладах програм соціального захисту викладачів та студентів.

 

Голова Комітету                                                     В.І.Полохало