Діяльність Комітету

15 червня 2010, 16:09

Всеукраїнський круглий стіл на тему "Основні завдання та напрями реформування системи вищої аграрної освіти України" 19 листопада 2008 року

З ініціативи Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Полтавської обласної державної адміністрації, та за участю Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики України 19 листопада 2008 року в місті Полтава відбувся Всеукраїнський круглий стіл на тему “Основні завдання та напрями реформування системи вищої аграрної освіти України”.

 

У круглому столі взяли участь Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Полохало В.І., Голова підкомітету з питань органів виконавчої влади Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Петренко В.М., заступник Голови Полтавської державної адміністрації з питань соціальної політики, освіти та охорони здоров’я Мякушко Н.С., заступник Голови облдержадміністрації з питань роботи агропромислового комплексу Андрієнко В.В., заступник Міністра аграрної політики України Гадзало Я.М., ректори та директори провідних вищих навчальних закладів аграрного профілю Полтавської, Сумської, Луганської, Чернігівської, Черкаської та Харківської областей.

 

Під час «круглого столу» порушувалися питання законодавчого та нормативно-правового забезпечення розвитку вищої аграрної освіти, зокрема звучали пропозиції до проекту нової редакції Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність». Також, обговорювалися питання розвитку наукової та інноваційної складової в діяльності вищих навчальних закладів аграрного профілю, формування державного замовлення на підготовку кадрів вищої кваліфікації.

 

Голова Комітету Володимир Полохало наголосив, що «нинішня система аграрної освіти розрахована на планове сільське господарство часів Радянського Союзу, більш того, працює в складних умовах відсутності належного матеріально-технічного, фінансового, інформаційного  та кадрового забезпечення, тому потребує негайного комплексного реформування».

 

Зокрема, він підтримав активну позицію ректорів-аграріїв щодо недоцільності передачі ВНЗ аграрного профілю до відання Міністерства освіти і науки України та підкреслив, що «на сучасному етапі така передача є економічно невиправданою, оскільки призведе до розриву налагоджених зв’язків аграрної освіти з галуззю».

 

У ході роботи «круглого столу» підкреслювалась необхідність розробки коротко- і середньострокових прогнозів потреби у кваліфікованих кадрах у галузевому, регіональному і професійному розрізі.

 

Учасники заходу висловили свою надію та сподівання, що ця подія стане поштовхом до спільного вирішення проблем у сфері науки та вищої освіти.

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

РІШЕННЯ

 

До протоколу №20

від 3 грудня 2008 року

 

Про підсумки  Всеукраїнського круглого столу на тему:

“Основні завдання та напрями реформування системи

вищої аграрної освіти України”

 

Розглянувши узагальнені пропозиції, висловлені учасниками Всеукраїнського круглого столу “Основні завдання та напрями реформування системи вищої аграрної освіти України” 19 листопада 2008 року у м.Полтава,  Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

1. Рекомендації Всеукраїнського круглого столу Основні завдання та напрями реформування системи вищої аграрної освіти України” ухвалити з урахуванням висловлених народними депутатами України – членами Комітету пропозицій і зауважень.

 

2. Направити Рекомендації круглого столу Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству аграрної політики України, Міністерству фінансів України, Міністерству праці та соціальної політики України, Українській академії аграрних наук, Міністру освіти АР Крим, начальникам управлінь освіти та науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, учасникам круглого столу для аналізу та використання в роботі.

 

3. Оприлюднити Рекомендації круглого столу в засобах масової інформації та на Інтернет-сайті Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

 

4. Контроль за виконанням Рішення Комітету покласти на голову підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С.

 

Голова Комітету                                                  В.І.Полохало

 

Ухвалено

Рішенням Комітету

Верховної Ради України

з питань науки і освіти

протокол № 20 від 03.12.2008 року

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Всеукраїнського круглого столу на тему: “Основні завдання та напрями реформування системи вищої аграрної освіти України”

 

Учасники Всеукраїнського круглого столу на тему: “Основні завдання та напрями реформування системи вищої аграрної освіти України”, який відбувся 19 листопада 2008 року у м.Полтава, відзначають, що в цій сфері є певні здобутки: з метою впорядкування мережі навчальних закладів створено 17 регіональних університетських центрів; для підвищення якості практичної підготовки студентів засновано 21 навчально-науково-виробничий комплекс; діють 12 регіональних навчально-практичних центрів, де зосереджено сучасну вітчизняну і зарубіжну техніку та обладнання; удосконалюється зміст підготовки фахівців для галузі. 

 

Разом з тим учасники круглого столу констатують наступне:

 

- Система вищої аграрної освіти України потребує реформування, оскільки була створена за умов планового сільського господарства і на сьогодні не відповідає сучасній структурі аграрного виробництва.

- Вкрай незадовільним є фінансування аграрної вищої освіти. Упродовж останніх років постійно недофінансовуються програми Державного бюджету "Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і II рівнів акредитації" та "Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами ІІІ і IV рівнів акредитації". Не передбачається забезпечення в повному обсязі фінансування у 2009 році програм “Придбання обладнання та предметів довгострокового використання”, “Капітальний ремонт та реконструкція будівель та споруд”, “Капітальне будівництво (придбання)”.

- Відсутній ефективний механізм формування державного замовлення на підготовку фахівців вищої кваліфікації.

- Потребують законодавчого та нормативно-правового врегулювання питання стимулювання розвитку інноваційної складової діяльності вузів; фінансового забезпечення навчально-дослідних господарств, які є структурними підрозділами вищих навчальних закладів аграрного профілю і займаються  сільськогосподарським виробництвом; статусу педагогічних працівників тощо.

- Збереження підпорядкованості вищих аграрних закладів Міністерству аграрної політики України є доцільним та економічно виправданим на сучасному етапі, оскільки їх передача до відання Міністерства освіти  і науки України призведе до розриву налагоджених зв’язків аграрної освіти з галуззю;

 

З метою подальшого удосконалення законодавства у сфері вищої аграрної освіти та приведення його у відповідність до сучасних потреб розвитку країни учасники круглого столу рекомендують:

 

1. Верховній Раді України:

 

1.1. При затвердженні Державного бюджету України на 2009 рік та наступні роки передбачити видатки на розвиток вищої аграрної освіти з метою забезпечення гідної оплати праці науково-педагогічних, педагогічних та інших категорій працівників; оновлення матеріально-технічної бази; розвиток наукової та інноваційної діяльності; будівництво або придбання житла професорсько-викладацькому складу.

 

2. Кабінету Міністрів України:

 

2.1. Прискорити внесення на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

 

2.2. З метою якісної підготовки кадрів для агропромислового комплексу та забезпечення тісного зв’язку аграрного виробництва, науки та освіти залишити в новій редакції Закону України “Про вищу освіту” підпорядкування вищих аграрних навчальних закладів Міністерству аграрної політики України.

 

2.3. Підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України нормативно-правовий акт, який регулює питання формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, кадрів вищої кваліфікації та кваліфікованих робітників.

 

2.4. Внести на розгляд Верховної Ради України законодавчі пропозиції щодо залучення сільськогосподарських підприємств до організації практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю та змін до Закону України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” щодо надання можливостей вищим навчальним закладам отримувати державні кошти за програмою розвитку дорадництва.

 

2.5. З метою створення сприятливої податкової політики та державної фінансової підтримки структурних підрозділів державних аграрних вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України зміни до Бюджетного Кодексу України, Закону України “Про фіксований сільськогосподарський податок”, Закону України “Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу”, а також зміни до постанов Кабінету Міністрів України, а саме:

 

2.5.1. У пункті 2 Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених державним  бюджетом для селекції в рослинництві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 269 від 26 березня 2008 р. слова "(крім бюджетних установ)" виключити.

2.5.2. У Постанові Кабінету Міністрів України №352 від 17 квітня 2008 р. "Про внесення змін до Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції рослинництва" доповнити останній абзац словами такого змісту "у пункті 6 слова "крім бюджетних установ".

2.5.3. Перше та останнє речення пункту 1 Порядку використання коштів  державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 959 від 28 липня 2004 р., доповнити після слів "сільськогосподарським товаровиробникам" словами "(включаючи навчально-дослідні господарства, які є структурними підрозділами державних вищих та професійно-технічних навчальних закладів і функціонують на госпрозрахунковій основі)".

2.5.4. Пункт 5 Порядку використання коштів у 2008 році, передбачених у  державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 126 від 27 лютого 2008 року, абзац перший після слів  "сільськогосподарським підприємствам" доповнити словами "(включаючи навчально-дослідні господарства, які є структурними підрозділами державних вищих та професійно-технічних навчальних закладів і функціонують на госпрозрахунковій основі)".

2.5.5. Перше та останнє речення пункту 2 Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному  бюджеті для підтримки виробництва продукції  рослинництва на зрошуваних землях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 345 від 9 квітня 2008 р.,  доповнити після слів "сільськогосподарським підприємствам" словами "(включаючи навчально-дослідні господарства, які є структурними підрозділами державних вищих та професійно-технічних навчальних закладів і функціонують на госпрозрахунковій основі)";

 

2.6. Негайно профінансувати капітальні видатки, передбачені Законом України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” за бюджетними програмами 2801080 та 2801100 “Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І-IV рівнів акредитації” в обсязі 8700 тис. грн. - на листопад у другій декаді та на грудень – 18985,6 тис. грн. в першій декаді відповідно до запланованого помісячного плану асигнувань.

 

2.7. Розробити та запровадити науково обґрунтовані нормативи диференційованого державного фінансування підготовки фахівців з урахуванням специфіки спеціальностей.

 

2.8. З метою наближення якості підготовки учнів сільських шкіл до міських підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про Державну цільову програму розвитку сільських шкіл.

2.9. Удосконалити систему оплати праці викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук.

 

3. Міністерству освіти і науки України:

 

3.1. Ужити заходи щодо забезпечення вищих навчальних закладів, які знаходяться у підпорядкуванні центральних органів виконавчої влади, навчальною літературою з грифом Міністерства освіти і науки України, виданою централізовано за кошти державного бюджету. 

 

4. Міністерству аграрної політики України, Міністерству фінансів України, Українській академії аграрних наук

 

4.1.  З метою підтримки розвитку програм селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу і в науково-дослідних господарствах змінити порядок розподілу бюджетних коштів шляхом виключення з “Порядку використання коштів Державного бюджету України на виконання програм селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу і в науково-дослідних господарствах”, затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук та Міністерства фінансів України  № 88/10/18 від 13 лютого 2007 року, слівкрім бюджетних установ”.

 

Голова Комітету                                                  В.І.Полохало