Діяльність Комітету

03 березня 2014, 17:15

АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНУ ОСВІТУ"

АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНУ ОСВІТУ"

 

          Відповідно до статті 24 Закону України “Про комітети Верховної Ради України” та згідно з планом роботи Комітету з питань науки і освіти здійснено аналіз практики застосування Міністерством освіти і науки України, Міністерством фінансів України, регіональними органами виконавчої влади Закону України “Про професійно-технічну освіту” в частині фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти (статті 5, 7, 8, 9, 29, 40, 49, 50, 51).

 

          Головною метою проведення аналізу Комітет визначив вивчення ефективності застосування зазначених статей Закону в реальних соціально-економічних умовах та формування пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства, спрямованих на вирішення фінансово-економічних проблем навчальних закладів і установ системи професійно-технічної освіти.

          12 лютого 2014 року результати аналізу були розглянуті на виїзному засіданні Комітету на базі Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язу міста Києва.

          У засіданні, крім народних депутатів та працівників секретаріату Комітету з питань науки і освіти, взяли участь представники центральних та регіональних органів виконавчої влади, наукових установ, об’єднань роботодавців та профспілок, громадських організацій. Зокрема: Міністерства освіти і науки, Міністерства фінансів, Міністерства доходів і зборів, Державної казначейської служби, Державної фінансової інспекції, Рахункової палати України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Національної академії педагогічних наук України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Федерації роботодавців України, Федерації профспілок України, Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти. До того ж у роботі Комітету в режимі постійного відеозв’язку брали участь колективи професійно-технічних навчальних закладів Автономної Республіки Крим, Дніпропетровської, Запорізької,  Луганської, Полтавської областей.

          Відкриваючи засідання, Лілія Гриневич наголосила на особливій ролі системи професійно-технічної освіти у відродженні вітчизняної економіки та становленні незалежної держави, висловила вдячність всім педагогічним працівникам професійно-технічних навчальних закладів, науковцям, методистам, які в цей складний час віддано працюють в своїх установах і не завжди мають належну підтримку держави, а також запросила всіх учасників засідання до активної роботи.

          З доповідями за порядком денним виступили заступник Міністра освіти і науки – керівник апарату Олексій Дніпров та начальник відділу фінансування освіти Міністерства фінансів Андрій Бондаренко.

          Узагальнену аналітичну інформацію від підкомітету з питань професійної освіти доповів народний депутат України Антон Дорохов.

          Заслухавши інформацію Міністерства освіти і науки України та Міністерства фінансів України, проаналізувавши та обговоривши разом з представниками центральних та регіональних органів виконавчої влади, наукових установ, об’єднань роботодавців, профспілок, громадських організацій інформаційно-аналітичні матеріали, які містять понад 550 аркушів, Комітет з питань науки і освіти відзначив наступне.

Закон України “Про професійно-технічну освіту” (далі – Закон) у комплексі з іншими законами в основному  забезпечує правове регулювання питань фінансування професійно-технічних навчальних закладів (далі – ПТНЗ) і установ системи професійно-технічної освіти та організації їх роботи в сучасних соціально-економічних умовах.

Статтею 22 Бюджетного кодексу України визначено, що головний розпорядник бюджетних коштів розробляє план своєї діяльності, здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

 За даними Державної казначейської служби України, у 2011 році касові видатки на професійно-технічну освіту по державному та місцевих бюджетах склали 5305,4 млн. грн., у тому числі по загальному фонду -  4860,9 млн. грн., по спеціальному фонду - 444,5 млн. грн.; у 2012 році - 6034,0 млн. грн., у тому числі по загальному фонду - 5556,5 млн. грн., по спеціальному фонду -477,5 млн. гривень. 

У 2013 році касові видатки з державного та місцевих бюджетів на фінансування професійно-технічної освіти склали  6359,0 млн. грн., у тому числі по загальному фонду - 5902,0 млн. грн., по спеціальному фонду - 457,5 млн. гривень.

За показниками Державної служби статистики України, в останні 5 років видатки на професійно-технічну освіту становлять 0,4 відсотка від ВВП і складають в середньому 6,2-6,4 відсотка від загальних видатків на всю освіту.

В межах виділених коштів відповідно до статті 5 Закону в повному обсязі реалізується право громадян України на здобуття професійно-технічної освіти в державних ПТНЗ безоплатно, за рахунок держави, а у державних вищих професійних училищах та центрах професійно-технічної освіти у межах державного замовлення – безоплатно, на конкурсній основі. Станом на 1 вересня 2013 року у державних ПТНЗ України навчається 374 тисячі випускників загальноосвітніх навчальних закладів, з яких лише 1,5 відсотка навчаються на контрактній основі за різними професіями в групах понад державне замовлення.

На законодавчому рівні створені відповідні умови непрямої державної підтримки навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти шляхом запровадження податкових та інших пільг згідно із статтею 50 Закону. 

У Податковому кодексі України передбачено низку пільг, якими звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання послуг із здобуття професійно-технічної освіти, операції з постачання послуг з харчування дітей у ПТНЗ, операції з постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки такої продукції. За даними Міністерства доходів і зборів України, сума такої підтримки всієї системи освіти в державі склала: у 2011 році – 2911,6 млн. грн.; у 2012 році – 2897,4 млн. грн. Крім того, Податковим кодексом України надана можливість звільнення від оподаткування доходів професійно-технічних навчальних закладів (у тому числі аграрного профілю), а також звільнення від плати за землю дослідних господарств навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ.

Бюджетним кодексом України дозволено професійно-технічним навчальним закладам розміщувати на депозитах тимчасово вільні бюджетні кошти, отримані за надання платних послуг. Згідно з цим Кодексом не використані у поточному році залишки коштів спеціального фонду (власні надходження бюджетних установ) не вилучаються з рахунків професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти і використовуються для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

Слід зазначити, що останніми роками суттєво вдосконалено законодавство України стосовно функціонування системи професійно-технічної освіти. Зокрема, у 2012 році Верховною Радою України прийнято шість законів, які безпосередньо регулюють підготовку кадрів.

20 листопада 2012 року прийнято Закон України № 5498-VI “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення управління професійно-технічною освітою”, який створює умови для оперативного прийняття управлінських рішень з професійно-технічної освіти та її фінансового забезпечення, посилення ролі місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у формуванні трудового потенціалу країни з максимальним врахуванням потреб регіонів у кваліфікованих робітниках.

Законом України “Про професійний розвиток працівників” № 4312-VI від 12 січня 2012 року регулюються питання формального та неформального професійного навчання працівників, яке здійснюється роботодавцями безпосередньо на виробництві, а також на договірній основі у професійно-технічних навчальних закладах.

Закон України від 5 липня 2012 року № 5067-VI “Про зайнятість населення” передбачає стимулювання місцевої влади до створення нових робочих місць, надає можливість підтримати найбільш вразливі верстви населення та створити нові робочі місця, визначає шляхи стимулювання працевлаштування громадян, у тому числі випускників навчальних закладів, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, розширює можливості для підвищення конкурентоспроможності молоді, професійної орієнтації та професійного навчання громадян.

Закон України від 22 червня 2012 року № 5026-VI “Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності” визначає участь роботодавців та їх організацій у формуванні державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників, погодженні державних стандартів професійно-технічної освіти, врегульовує питання оплати проходження виробничої практики учнями професійно-технічних навчальних закладів шляхом внесення у перехідних положеннях  відповідних змін до статті 29 Закону України “Про професійно-технічну освіту”.

Закон України від 20 листопада 2012 року № 5499-VI “Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” врегульовує питання формування державного замовлення з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці і орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, а також визначає засади розміщення державного замовлення.

Закон України від 16 жовтня 2012 року № 5460-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення України” регулює діяльність ряду центральних органів виконавчої влади, в тому числі управління системою професійно-технічної освіти, визначає повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері професійно-технічної освіти, а також центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти.

Кабінет Міністрів України з метою реалізації положень прийнятих законів затвердив низку підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на визначення та запровадження методики формування середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці, порядку формування та розміщення державного замовлення на підготовку кадрів, методики розрахунку вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, в також на організацію виробничої практики учнів, працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилась за державним замовленням, тощо.

Міністерством освіти і науки України з метою подальшого удосконалення нормативно-правової бази у сфері професійно-технічної освіти створена експертна робоча група, яка розробляє проект нового Закону України “Про професійну освіту”.

Здійснюються відповідні заходи з упровадження Національної рамки кваліфікацій, в тому числі за рівнями професійно-технічної освіти. Підготовлено проект Стратегії розвитку національної системи кваліфікацій.

Для удосконалення процедури та прозорості вступної кампанії у 2013 році Міністерством освіти і науки затверджено та зареєстровано у Міністерстві юстиції нові Типові правила прийому до професійно-технічних навчальних закладів, які розроблено з урахуванням реалій сучасності, ступеневості професійно-технічної освіти, можливостей навчання за різними формами, видами професійної підготовки.

Впродовж 2013 року Міністерством освіти і науки України готувалися та вносилися пропозиції до низки проектів нормативно-правових актів, що стосуються сфери професійно-технічної освіти, а саме: до 15 проектів законів України, 16 проектів постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, 7 спільних наказів з іншими міністерствами, 3 нормативних документів навчально-методичного спрямування.

У той же час народні депутати – члени  Комітету з питань науки і освіти на підставі аналізу інформаційних матеріалів та з урахуванням виступів на засіданні Комітету представників різних центральних та регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців, профспілок,  наукових установ констатують, що професійно-технічна освіта України перебуває у скрутному стані. Її оновлення та розвиток на сучасному етапі ускладнюється не стільки недосконалістю законодавчої бази, скільки тривалою кризою в економіці держави та невиконанням в повному обсязі чинних норм законів в частині фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів та установ. Саме ці фактори визначають негативні тенденції та зумовлюють кризові явища і проблеми в самій системі професійно-технічної освіти. Серед них найбільш гострими і такими, що потребують першочергового вирішення, Комітет відзначає наступне.

 

Перше. Скорочення за роки незалежності України мережі професійно-технічних навчальних закладів та контингенту учнів, зменшення обсягу підготовки кваліфікованих робітників у державних ПТНЗ. За даними Державної служби статистики, в України у 1991 році функціонував 1251 державний ПТНЗ з контингентом учнів 648,4 тисячі; у 2012 році – 972 ПТНЗ з контингентом учнів 423,3 тисячі; підготовлено кваліфікованих робітників в державних ПТНЗ у 1991 році – 338,1 тисячі, у 2012 – 202,1 тисячі.

Друге. Суттєвим залишається дисбаланс між обсягами підготовки кадрів та потребами ринку праці. За даними Державної служби статистики України, у 2012/2013 навчальному році в середньому по Україні з розрахунку на 10 тисяч населення у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації навчалось 477 студентів (у 1990/1991 навчальному році – 316 студентів). У той же час у професійно-технічних навчальних закладах цей показник у 2012/2013 навчальному році складав всього 93 учні (у 1990/1991 навчальному році – 127 учнів). Співвідношення чисельності студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації до чисельності учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів у 2012/2013  навчальному році складало 5,1 (у 1990/1991 навчальному році – 2,5). За останні 22 роки випуск кваліфікованих робітників в Україні скоротився на 46,3 відсотка. При цьому випуск фахівців з вищою освітою збільшився в 1,7 рази (кількість випущених з вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації фахівців складала у 1990/1991 навчальному році 365,6 тис. осіб, у 2000/2001 навчальному році – 422,2 тис. осіб, у 2012/2013 навчальному році – 612,9 тис. осіб.

Така структура підготовки робітничих кадрів і фахівців з вищою освітою призводить до того, що після закінчення вищого навчального закладу випускники вищих навчальних закладів не мають можливості працевлаштуватися за фахом, а підприємства відчувають гостру нестачу кваліфікованих робітничих кадрів.

Третє.Не подолана проблема безробіття. Щорічно Державна служба зайнятості України реєструє 1,3 млн. нових безробітних, з них мають вищу освіту 38%, професійно-технічну – 34%.

          Упродовж 2006-2012 років серед незайнятого населення відбулося зростання чисельності громадян з вищою освітою з 27,6% до 38,3% та професійно-технічною освітою – з 30,9% до 33,8%.

          За підсумками I півріччя 2013 року серед незайнятих громадян чисельність осіб з вищою освітою складала 45,2%, з професійно-технічною освітою – 33,5%.

          Неврегульованими залишаються попит та пропозиція робочої сили у 2013 році. Кількість зареєстрованих безробітних у вересні 2013 року складала 422,1 тис. осіб. У той же час потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) складала лише 88,7 тис. осіб. На 10 вільних робочих місць (вакантних посад) претендувало 48 зареєстрованих безробітних.

Четверте. Матеріали регіональних та центральних органів виконавчої влади вказують на те, що реальний стан справ із фінансовим забезпеченням закладів професійно-технічної освіти є украй незадовільним і не відповідає вимогам статті 50 Закону.

          Планування коштів на утримання професійно-технічних навчальних закладів здійснюється відповідно до доведених граничних обсягів видатків на утримання професійно-технічної освіти в областях. Реально даних призначень вистачає лише на основні захищені статті видатків (заробітна плата з нарахуваннями, комунальні послуги та енергоносії в неповному обсязі, стипендія, харчування та обов’язкові виплати дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування).

          Що стосується будівництва, ремонту приміщень, придбання навчальної техніки та обладнання, комп’ютерів, видання підручників та навчальних посібників, то такі видатки з державного бюджету не плануються.

Упродовж останніх десятиліть фінансування навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти з державного та місцевих бюджетів, зокрема на розвиток та здійснення системних реформ, украй обмежено.

У структурі бюджетних призначень останніх років для цього сектора освіти заробітна плата та нарахування, стипендіальне забезпечення учнів та дітей-сиріт складають понад 85 відсотків. Майже не фінансуються капітальні видатки, хоча понад 90 відсотків навчальної матеріально-технічної бази потребує оновлення. Не оснащуються навчально-виробничі майстерні сучасною технікою, зовсім не виділяються кошти на придбання матеріалів, сировини, паливно-мастильних ресурсів, мірильних інструментів, без чого не може бути якісної професійної підготовки кваліфікованих робітників.

Державним бюджетом України на 2013 рік для оплати за спожиті енергоносії та надані комунальні послуги передбачені кошти, що забезпечують потребу навчальних закладів та установ освіти в цих послугах в середньому на 40 відсотків. У зв’язку з цим, за оперативними даними, у листопаді 2013 року при стовідсотковому фінансуванні запланованих видатків на оплату за спожиті професійно-технічними навчальними закладами комунальні послуги та енергоносії утворилася за загальним фондом кредиторська заборгованість у сумі 7,7 млн. грн.

          У 2011-2012 роках при потребі 54,0 млн. грн. на капітальний ремонт, будівництво та реконструкцію навчальних корпусів, гуртожитків та навчально-виробничих майстерень кошти взагалі не виділялись.

          У 2013 році при потребі 67,5 млн. грн. виділено лише 1,4 млн. грн., які скеровано на часткове усунення аварійного стану дахів, котелень та систем теплопостачання ПТНЗ. Поточні видатки (матеріальне забезпечення учнів, придбання матеріалів, медикаментів, насіння для польових робіт, паливно-мастильних матеріалів, відрядження тощо) забезпечені всього на 10-20 відсотків.

Не виділяються кошти на підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних кадрів.

У 2011-2012 роках не виділялись кошти з державного бюджету на видання навчальної література для ПТНЗ. При цьому забезпеченість навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками украй недостатня. В середньому по Україні забезпеченість підручниками з предметів професійної підготовки – 74%,  з загальноосвітніх дисциплін – 62,4%. В ряді областей, зокрема у Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській, Чернігівській, зазначені показники ще нижчі, ніж в середньому по Україні.

          Не фінансується з державного бюджету Державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки.

          П’яте. Затримка Державною казначейською службою України сплати поточних платежів ПТНЗ. Утворення кредиторської заборгованості. Неможливість вільного використання коштів спеціального фонду навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти відповідно до статей 50 та 51 Закону, що призводить до зриву планових ремонтних робіт, невиконання завдань з підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період та утримання і оновлення навчально-матеріальної бази.

          Шосте. Невідпрацьованість механізму взаємодії центральних та регіональних органів виконавчої влади в питаннях управління навчальними закладами та установами системи професійно-технічної освіти, невиправдано повільне здійснення розмежування на практиці повноважень та відповідальності органів влади всіх рівнів та навчальних закладів за кінцеві результати роботи, несформованість кадрового потенціалу органів управління, що не відповідає статтям 7, 8, 9 Закону.  

Органи виконавчої влади на місцях не мають можливості вирішувати кадрові питання  (призначення, звільнення, притягнення до відповідальності директорів ПТНЗ), здійснювати капітальні вкладення на оновлення матеріально-технічної бази, оскільки майно не належить до комунальної власності.

Упровадження механізму розміщення державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 р. № 63, та доведення Міністерством освіти і науки України обсягів державного замовлення безпосередньо до навчальних закладів позбавляє місцеві органи управління освітою можливості оперативного коригування та перерозподілу планових показників державного замовлення. В результаті – невиконання державного замовлення і договорів.

          Сьоме.   Роботодавці у більшості своїй не беруть участі у фінансовій та матеріально-технічній підтримці професійно-технічних навчальних закладів, не виявляють особливої зацікавленості у передачі для навчальних цілей обладнання, техніки, інструменту, матеріалів, нових технологій, а також у багатьох випадках відмовляються укладати договори з ПТНЗ на умовах оплати праці учнів за фактично виконаний обсяг робіт під час проходження виробничої практики згідно з нормами статті 29 Закону.

          Восьме. Існує проблема в закріпленні працевлаштованих випускників на першому робочому місці. Негативно впливає на рівень закріплення випускників невисокий рівень оплати праці, відсутність можливості підвищення кваліфікації та кар’єрного зростання, відсутність соціального пакету тощо. Як свідчить практика, через півроку після працевлаштування за направленнями спостерігається зменшення працевлаштованих випускників до 62-74 відсотків, а протягом трьох років – до 25-30 відсотків.

          Дев’яте. Аналіз стану матеріального заохочення учнів за останні три роки свідчить про різке зменшення можливості навчальних закладів здійснювати матеріальне заохочення учнів за рахунок коштів державного бюджету відповідно до статті 40 Закону. Заохочення і матеріальна допомога учням виплачується за залишковим принципом з економії стипендіального фонду. Не планується стипендія в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які мають стаж підземної роботи більше 15 років.

Постановою Кабінету Міністрів України №116 від 02.02.2011 передбачене харчування всіх учнів ПТНЗ, проте наявного бюджетного фінансового ресурсу вистачає лише на забезпечення харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Враховуючи зазначене, Комітет з питань науки і освіти вніс на розгляд учасників засідання проект рішення, в якому, зокрема, запропоновано   наступне.

1. Інформацію Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, інших центральних та регіональних органів виконавчої влади взяти до відома.

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

2.1. Проаналізувати питання фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти, з’ясувати та усунути причини украй обмеженого їх фінансування з державного та місцевих бюджетів, запровадити нову модель розрахунку видатків на підготовку кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах при формуванні державного та місцевих бюджетів, яка враховує  реальні затрати в залежності від складності, матеріалоємності, наукоємності професій, якості підготовки кадрів та кінцевого результату роботи навчальних закладів. Включити до захищених статей бюджету витрати на матеріали та обладнання для виробничого навчання учнів, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах за державним замовленням.

2.2. Передбачити у 2014 і 2015 роках видатки та забезпечити фінансування у повному обсязі заходів, спрямованих на реалізацію Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки.

2.3. Вжити у 2014 році невідкладних заходів, спрямованих на недопущення затримки Державною казначейською службою України сплати поточних платежів навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти. Вивести із обслуговування Державної казначейської служби України рахунки спеціального фонду професійно-технічних навчальних закладів та відкрити їх у банківських установах.

          2.4. Визначити у 2014-2015 роках разом із Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким органом профспілок на національному рівні шляхи та механізми запровадження багатоканального фінансування навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти, залучення коштів підприємств, установ і організацій - замовників робітничих кадрів, фізичних та юридичних осіб, іноземних інвестицій до процесу ресурсного забезпечення професійної освіти і навчання. Запровадити дієвий механізм стимулювання бізнесу до інвестування професійно-технічної освіти шляхом включення у валові витрати підприємств коштів, спрямованих на розвиток професійно-технічних навчальних закладів. Підготувати та внести у разі потреби до Верховної Ради України відповідні законопроекти, а також прийняти урядові рішення.

2.5. Доручити Міністерству доходів і зборів України опрацювати у 2014 році питання та внести на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо:

- звільнення від оподаткування частини прибутку підприємств незалежно від форм власності, що спрямовується на фінансування підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах;

- звільнення від сплати ввізного мита та інших обов’язкових платежів операцій із ввезення на митну територію України приладів, обладнання, запасних частин та витратних матеріалів до них, зразків техніки та устаткування, матеріалів, науково-технічної та навчальної літератури, видань, які надсилаються в рамках міжнародного обміну до навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти;

- запровадження податкових пільг та спрощеної процедури при закупівлі та/або отриманні на безоплатній і безповоротній основі матеріальних та нематеріальних цінностей, обладнання тощо в Україні та за кордоном для здійснення навчальними закладами та установами професійно-технічної освіти навчально-виробничої діяльності, зокрема в рамках міжнародної технічної допомоги, міжнародних грантів і програм.

          2.6. Доручити Міністерству фінансів України разом з Міністерством доходів і зборів України та Міністерством освіти і науки України підготувати та внести у 2014 році на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо надання професійно-технічним навчальним закладам права залишати у себе 100 відсотків надходжень за здачу в оренду частини вільних приміщень без відповідних відрахувань до державного та місцевих бюджетів.

2.7. Вивчити у 2014 році пропозицію Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Черкаської, Чернігівської обласних та Київської міської державних адміністрацій щодо доцільності передачі державних професійно-технічних навчальних закладів з державної у комунальну власність, а також щодо передачі всіх функцій управління професійно-технічними навчальними закладами від Міністерства освіти і науки України до регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

2.8. Доручити Державній реєстраційній службі України спільно з Міністерством освіти і науки України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською державними адміністраціями у 2014 році забезпечити оформлення права власності на всі об’єкти нерухомості, що перебувають на балансі навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти, а також підготувати та терміново внести на розгляд Уряду пропозиції щодо зменшення для бюджетних установ цін на послуги з проведення технічної інвентаризації земельних ділянок, будівель і споруд навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти.  

 2.9. Доручити Міністерству освіти і науки України, Міністерству соціальної політики України, Міністерству економічного розвиту і торгівлі України разом з Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні  переглянути у 2014-2015 роках Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах з метою інтегрування професій та скорочення їх кількості, виходячи з потреб економіки та враховуючи вимоги реального ринку праці.

          2.10. Доручити Державній службі статистики України разом з Міністерством освіти і науки України переглянути та внести зміни до державної та відомчої статистичної звітності у сфері професійно-технічної освіти, у тому числі щодо обліку працевлаштованих випускників з відображенням осіб, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною. 

          3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України разом з Національною академією педагогічних наук України при опрацюванні проекту Закону “Про професійну освіту” у строки, що визначені планом заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, особливу увагу приділити законодавчим нормам щодо запровадження в Україні нової моделі фінансового забезпечення навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти, побудованої на засадах багатоканальності фінансування, спільної зацікавленості держави, бізнесу та суспільства у становленні та розвитку якісно нової системи професійної освіти і навчання, рівної відповідальності всіх соціальних партнерів та незалежного оцінювання кінцевого результату на всіх етапах процесу підготовки кваліфікованих робітників.

          4. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям провести у 2014 році ретельну інвентаризацію навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти, вжити заходів, спрямованих на збереження мережі ПТНЗ, їх земельних ділянок, майна, обладнання, недопущення безпідставного використання приміщень навчальних закладів не за призначенням. Надати підприємствам, установам та організаціям – замовникам робітничих кадрів  широкі можливості для укладення прямих договорів з професійно-технічними навчальними закладами, стимулювати всіх суб’єктів угод до активної, взаємовигідної співпраці як в питаннях підготовки кваліфікованих робітників, так і в питаннях створення умов для професійного навчання, забезпечити відповідний контроль за виконанням договорів.

          5. Рекомендувати Спільному представницькому органу сторони роботодавців на національному рівні проаналізувати у 2014 році причини незацікавленості роботодавців та украй слабкої їх участі у процесі створення належних умов для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, а також розглянути питання щодо ролі підприємств у формуванні якісного трудового потенціалу України, щодо формування та запровадження в державі нової системи взаємовідносин та відповідальності влади всіх рівнів, роботодавців і суспільства за професійне становлення громадян упродовж життя, їх кар’єрне зростання та включення в процес відродження національної економіки, в першу чергу її реального сектора. Запропонувати Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України відповідний механізм для вирішення цього стратегічно важливого питання та його законодавчого врегулювання.

          6. Рекомендувати Спільному представницькому органу профспілок на національному рівні посилити увагу до питань професійної освіти і навчання молоді, передбачити в галузевих та Генеральній угоді про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні конкретні пункти щодо участі роботодавців у розвитку навчально-матеріальної бази професійно-технічних навчальних закладів, надання учням ПТНЗ робочих місць або навчально-виробничих ділянок для проходження виробничого навчання чи виробничої практики, укладення та беззаперечного виконання договорів між підприємствами та навчальними закладами про оплачувану навчально-виробничу практику учнів, працевлаштування випускників ПТНЗ та закріплення їх на робочих місцях.

          7. Надіслати рішення Комітету до Кабінету Міністрів України, міністерств освіти і науки, фінансів, доходів і зборів, соціальної політики, економічного розвитку і торгівлі, Державної казначейської служби, Державної реєстраційної служби, Державної служби статистики, Рахункової палати України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, Спільного представницького органу профспілок на національному рівні, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України. Переліченим органам виконавчої влади, органам роботодавців та професійних спілок, науковим установам поінформувати у грудні 2014 та у грудні 2015 років Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти про виконання цього рішення Комітету та зазначених у рішенні рекомендацій.

          8. Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти підготувати збірку інформаційно-аналітичних матеріалів виїзного засідання Комітету до видання в установленому порядку у Парламентському видавництві.

          9. Контроль за виконанням покласти на голову підкомітету з питань професійної освіти, народного депутата України Дорохова А.М.

          В ході засідання, яке тривало майже три години, з аналізом проблем та конкретними пропозиціями до проекту рішення Коміту, яке всі підтримали і взяли за основу, виступили народний депутат Олександр Сич, науковці Нелля Ничкало та Валентина Радкевич, представники центральних та регіональних органів виконавчої влади Павло Коваль, Валерій Бачинський, Сергій Тимошенко, Галина Калиневич, Наталія Гончарова, керівники професійно-технічних навчальних закладів Василь Петрович, Віктор Удовіченко, Микола Несен, представник роботодавців Родіон Колишко та профспілок Василь Андреєв.

          З ґрунтовним, концептуальним заключним словом виступила Голова Комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич, в якому, зокрема, наголошувалось на необхідності створення в Україні нового правового поля системи професійної освіти, на усуненні причин украй обмеженого фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів та установ сьогоднішньої системи професійно-технічної освіти, на пошуку та запровадженні нової моделі розрахунку видатків на підготовку кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах при формуванні державного та місцевих бюджетів, яка б враховувала  реальні затрати в залежності від складності, матеріалоємності, наукоємності професій, якості підготовки кадрів та кінцевого результату роботи навчальних закладів, на формуванні та запровадженні в державі нової системи взаємовідносин та відповідальності влади всіх рівнів, роботодавців і суспільства за професійне становлення громадян упродовж життя, їх кар’єрне зростання та включення в процес відродження національної економіки, в першу чергу її реального сектора.

          Питання професійної освіти і навчання громадян України були і залишаються об’єктом постійної уваги Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

 

          Василь Головінов – головний консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.