Діяльність Комітету

12 лютого 2014, 18:00

У МІЖРЕГІОНАЛЬНОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ЗВ'ЯЗКУ КИЄВА ВІДБУЛОСЯ ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

У МІЖРЕГІОНАЛЬНОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ЗВ’ЯЗКУ КИЄВА ВІДБУЛОСЯ ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

         12 лютого Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, здійснюючи контрольну функцію відповідно до статей 14 і 24 Закону України “Про комітети Верховної Ради України”, розглянув на виїзному засіданні питання “Про практику застосування Міністерством освіти і науки України, Міністерством фінансів України, регіональними органами виконавчої влади Закону України “Про професійно-технічну освіту” в частині фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти (статті 5, 7, 8, 9, 29, 40, 49, 50, 51)”.

         Засідання відбулося на базі Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку міста Києва під головуванням голови Комітету Л. М. Гриневич. У ньому взяли участь представники центральних органів виконавчої влади, наукових установ, органів управління освітою, керівники професійно-технічних навчальних закладів, у тому числі з Автономної Республіки Крим, Дніпропетровської,  Запорізької, Полтавської, Луганської та інших областей, які перебували на скайп-зв'язку з учасниками засідання в Києві.

           Комітет констатував, що професійно-технічна освіта України перебуває у скрутному стані. Її оновлення та розвиток на сучасному етапі ускладнюється тривалою кризою в економіці держави та невиконанням в повному обсязі чинних норм законів в частині фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів та установ. Саме ці фактори визначають негативні тенденції та зумовлюють кризові явища і проблеми в системі професійно-технічної освіти. Під час обговорення питання було висловлено різні думки стосовно вдосконалення законодавства у цій галузі, зокрема розроблення проекту Закону України "Про професійну освіту", внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації багатоканального фінансування профтехосвіти з урахуванням інтересів держави, роботодавців та навчальних закладів; гостро порушувалась проблема значного ускладнення можливості використання коштів, зароблених професійно-технічними навчальними закладами, для їхнього розвитку. Учасники засідання висловили також думки стосовно необхідності децентралізації управління системою професійно-технічної освіти, розроблення державних стандартів для окремих професій, економічних та податкових пільг для роботавців, зацікавлених у розвитку професійно-технічних навчальних закладів та зміцненню їхньої матеріальної бази тощо.

У проекті рішення Комітету, що його буде доопрацьовано з урахуванням пропозицій учасників засідання, передбачається, зокрема, рекомендувати Кабінетові Міністрів України проаналізувати питання фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти, з’ясувати та усунути причини украй обмеженого їх фінансування з державного та місцевих бюджетів, запровадити нову модель розрахунку видатків на підготовку кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах при формуванні державного та місцевих бюджетів, яка враховує  реальні затрати в залежності від складності, матеріалоємності, наукоємності професій, якості підготовки кадрів та кінцевого результату роботи навчальних закладів; передбачити у Державному бюджеті України на 2014 і 2015 роки видатки та забезпечити фінансування у повному обсязі заходів, спрямованих на реалізацію Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки; вжити невідкладних заходів, спрямованих на недопущення затримки Державною казначейською службою України сплати поточних платежів навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти, вивести із обслуговування Державної казначейської служби України рахунки спеціального фонду професійно-технічних навчальних закладів та відкрити їх у банківських установах.