УВАГА МОЛОДИХ УЧЕНИХ! Додаткова інформація про конкурси Верховної Ради України для молодих учених

02 червня 2023, 09:45

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (далі – Комітет) оголошує додаткову інформацію про конкурси Верховної Ради України для молодих учених.

 

Доповнення до конкурсу на іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук (далі Стипендії) на 2024 рік, інформація про який висвітлена Комітетом за посиланням https://kno.rada.gov.ua/news/main_news/76039.html.

Відповідно до пункту 1 Положення про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук, затвердженого Постановою Верховної Ради України  від 05.02.2019 № 2676-VIII "Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук" Комітет своїм Рішенням «Про тематики конкурсних робіт з питань розроблення проєктів законодавчих та нормативно-правових актів на іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук на 2024 рік та конкурсний відбір за 2023 рік» затвердив 5 тематик конкурсних робіт на іменні стипендії 2024 року з питань розроблення проєктів законодавчих та нормативно-правових актів:

1)          Соціально-педагогічна та психологічна реабілітація дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій.

2)           Реформування національної системи оплати праці вчителів в Україні.

3)          Розвиток Національної системи кваліфікацій та її вплив на забезпечення взаємодії системи освіти та ринку праці, стимулювання системи освіти впродовж життя.

4)          Правове регулювання і забезпечення підтримки наукової та інноваційної діяльності, державно-приватного партнерства у сфері науки в Україні.

5)          Вимірювання та компенсація освітніх втрат дітей в Україні.

На конкурс можуть подати наукову (науково-технічну) роботу за однією із вказаних тематик молоді вчені – громадяни України, які отримали науковий ступінь доктора наук (підтверджується дипломом), мають змогу виконувати в Україні стипендіальну наукову (науково-технічну) роботу та вік яких на весь час отримання Стипендії не перевищує 40 років включно (до 31 грудня 2024 року включно конкурсантам не має виповнитися 41 рік).

Оформлення та подання роботи на конкурс відбувається відповідно до вимог Інструкції з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук, порядку їх розгляду та звітування стипендіатів (далі – Інструкція) (https://kno.rada.gov.ua/documents/st_vr/n_ak_st/75468.html).

Подання конкурсних робіт за визначеною Комітетом тематикою здійснюється щороку до 15 червня включно. У цьому разі подання претендента відрізняється Анотацією відповідно до п. 2.5.6. Інструкції. За цією процедурою  наукова установа на підставі рішення Вченої ради готує клопотання про висунення претендента та його конкурсної наукової (науково-технічної) роботи (назва якої має повністю співпадати з назвою однієї із затверджених тематик) на здобуття Стипендії та подає у двох примірниках його разом з рішенням Вченої ради, матеріалами претендента та однією електронною копією документів на флеш носії із супровідним листом безпосередньо до Комітету на адресу: Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, вул. М. Грушевського, 5, Київ, 01008.

Відповідно до Інструкції конкурсанти визначають за затвердженими тематиками завдання, які обов’язково мають містити наступні розділи: аналіз провідного міжнародного досвіду вирішення питання за проблематикою роботи (детальніше у поданні визначається та обґрунтовується вибір країн, досвід яких буде вивчатися, або визначаються провідні практики вирішення питання), дослідження та розроблення пропозицій вирішення питання з обґрунтуванням їх переваг (визначення напрямів досліджень та зазначення бачення вирішення питання), підготовка проєктів законодавчих та/або нормативних актів із супровідними документами до них (визначення переліку таких актів). Завдання роботи можуть також містити додаткові розділи за визначенням автора подання.

Молоді вчені – доктори наук у визначеному порядку подають конкурсну наукову (науково-технічну) роботу на розгляд Вченої ради за місцем основної роботи або за місцем роботи за сумісництвом з урахуванням обмежень, які визначені Інструкцією.

Вчена рада визначає відповідність документів претендента вимогам Положення та Інструкції і приймає рішення про висунення претендента та його конкурсної наукової (науково-технічної) роботи на здобуття Стипендії таємним голосуванням з урахуванням обмежень, які визначені Інструкцією.

Комітет в установленому порядку розглядає конкурсні роботи, здійснює на загальних засадах їх окреме рейтингування і визначає до 5 конкурсних робіт - переможців відбору з пропонованих тематик, у тому числі можливе об’єднання подань кількох виконавців за однією тематикою. Відповідне подання Комітету направляється в установленому порядку на розгляд та затвердження Верховною Радою України.

 

Комітет також повідомляє, що за інформацією Національної академії Служби безпеки України, визначеній керівництвом Служби безпеки України відповідальним закладом за проведення конкурсних відборів робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю, на Премію Верховної Ради України молодим ученим та іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук, затверджені відповідні інструкції для відбору конкурсних робіт Службою безпеки України на зазначені конкурси.

Так, затверджені:

Інструкція з оформлення і подання до Служби безпеки України документів і матеріалів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим, а також порядку їх розгляду;

Інструкція з оформлення і подання до Служби безпеки України документів і матеріалів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук, порядку їх розгляду та звітування стипендіатів.

З метою широкого залучення науковців до зазначених конкурсів за пропозицією Служби безпеки України продовжено у 2023 році терміни подання робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю, до Служби безпеки України:

на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2023 рік до 1 травня поточного року включно;

на здобуття іменних стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук на 2024 рік до 30 травня поточного року включно.

 

Закликаємо молодих учених активно залучитися до підготовки та подання своїх робіт на зазначені конкурси. Хай вам щастить!