Про конкурс на здобуття у 2022 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук

Опубліковано 10 вересня 2021, о 15:33

 Секретаріат Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

 

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій інформує, що відповідно до постанови Верховної Ради України "Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук" від 05.02.2019 № 2676-VIII (зі змінами) на конкурс на здобуття у 2022 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій надійшли та прийняті до розгляду наступні роботи претендентів:

 

1.        Алієв Ельчин Бахтіяр оглидоктор технічних наук, завідувач відділу Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України: "Розробити методологію систематизації селекційно-насінницького матеріалу олійних культур на основі нейронних мереж".

2.        Апостолов Станіслав Сергійовичдоктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова Національної академії наук України (далі – НАН України): "Керована терагерцова плазмоніка у високотемпературних шаруватих надпровідниках".

3.        Базіло Костянтин Вікторович – доктор технічних наук, доцент кафедри Черкаського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України): "Розробка високоефективних ультразвукових систем для медицини, харчової промисловості та агропромислового комплексу".

4.        Беженар Роман Васильович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем математичних машин і систем НАН України: "Тривимірна математична модель екодинаміки та переносу радіонуклідів у Київському водосховищі".

5.        Білик Вікторія Вікторівна – доктор економічних наук, професор кафедри Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України: "Сучасна концепція забезпечення інноваційно-інвестиційних компонентів економічної безпеки держави".

6.        Білоус Андрій Михайлович – доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України: "Екосистемні послуги дерев у міському середовищі".

7.        Бондаренко Катерина Вікторівна – доктор юридичних наук, доцент кафедри Національного університету «Одеська морська академія» МОН України: "Запровадження муніципальної поліції як важливого елемента національно-безпекової сфери України".

8.        Бурлака Володимир Володимирович – доктор технічних наук, професор кафедри Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» МОН України: "Розробка напівпровідникових перетворювачів з адаптивними системами автоматичного керування для підвищення енергоефективності розподільчих електричних мереж та покращення якості електроенергії".

9.        Вакалюк Тетяна Анатоліївнадоктор педагогічних наук, професор кафедри Державного університету «Житомирська політехніка» МОН України: "Створення моделі цифрової трансформації процесу підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій".

10.   Ванєєва Олена Олександрівна – доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту математики НАН України: "Розширений груповий аналіз рівнянь реакції-дифузії, що моделюють фізичні та біологічні процеси".

11.   Василець Святослав Володимирович – доктор технічних наук, професор кафедри Національного університету водного господарства та природокористування МОН України: "Дослідження енергоефективних технологій відкачування шахтних вод при комплексній трансформації вугільних регіонів".

12.   Вінюков Олександр Олександрович – доктор сільськогосподарських наук, директор Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України: "Агротехнологічні принципи формування високопродуктивних посівів ячменю ярого в адаптивних технологіях вирощування в східній частині Північного Степу України".

13.   Галат Марина Владиславівна – доктор ветеринарних наук, доцент кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України: "Розробка та впровадження у виробництво тест-системи для діагностики токсоплазмозу і комплексної програми моніторингу поширення токсоплазмозу серед різних видів тварин в Україні".

14.   Голіков Олександр Сергійович – доктор соціологічних наук, доцент кафедри Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України: "Знаннєві засади порядку та згоди: ідентичність, цінності, солідарність".

15.   Головенко Тетяна Миколаївна – доктор технічних наук, доцент кафедри Луцького національного технічного університету МОН України: "Інноваційні комплексні системи оцінювання та методологія контролю якості луб’яної сировини із льону олійного".

16.   Гончарук Інна Вікторівна – доктор економічних наук, професор кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України: "Забезпечення енергетичної незалежності агропромислового комплексу на засадах сталого розвитку".

17.   Давиденко Ганна Віталіївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри Закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»: "Цифрова інклюзія та доступність: соціальна діджиталізація".

18.   Дейнега Марина Андріївна –     доктор юридичних наук, доцент кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України: "Удосконалення системи природоресурсного законодавства України у контексті стратегії сталого розвитку".

19.   Декіна Світлана Сергіївна – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України: "Мукоадгезивні очні краплі з лізоцимом для сльозозамінної та антибактеріальної терапії".

20.   Дешко Людмила Миколаївна – доктор юридичних наук, професор кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України: "Міжнародне співробітництво держав у сфері охорони здоров’я".

21.   Долінська Ірина Ярославівна – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України: "Прогнозування залишкового ресурсу елементів теплової і атомної енергетики".

22.   Євдокименко Марина Олександрівна – доктор технічних наук, доцент кафедри Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України: "Проектування та оптимізація кіберстійких мультисервісних програмно-конфігурованих мереж в умовах відмов та компрометації мережного обладнання".

23.   Єрмакова Ольга Анатоліївна – доктор економічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України: "Подолання фрагментарності інноваційних систем регіонів України в контексті економічного розвитку і співробітництва".

24.   Завидівська Ольга Ігорівна –     доктор педагогічних наук, доцент кафедри Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського МОН України: "Теоретичні і методичні засади формування готовності майбутніх менеджерів до створення здоров’яорієнтованого середовища організації".

25.   Зайцев Євген Олександрович – доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України: "Розвиток методів моделювання та проектування сенсорів інформаційно-вимірювальних систем визначення контрольно-діагностичних параметрів потужних електричних машин".

26.   Зачосова Наталія Володимирівна – доктор економічних наук, професор кафедри Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України: "Розробка парадигми управління фінансово-економічною безпекою бізнес-процесів для збереження критичної інфраструктури України за Індустрії 4.0".

27.   Зозуля Олександр Ігорович – доктор юридичних наук, завідувач науковим сектором Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України: "Проблеми та перспективи парламентської реформи в Україні".

28.   Іванченко Анна Володимирівна – доктор технічних наук, професор кафедри Дніпровського державного технічного університету МОН України: "Науково-технологічне обґрунтування безвідходних технологій переробки рідких та твердих відходів з одержанням продуктів промислового значення".

29.   Івахненко Ірина Сергіївна – доктор економічних наук, професор кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури МОН України: "Проблеми та перспективи запровадження стратегічного інноваційного девелопменту на будівельних підприємствах".

30.   Кириченко Юрій Вікторович – доктор юридичних наук, професор кафедри Національного університету «Запорізька політехніка» МОН України: "Актуальні проблеми правового регулювання конституційних обов’язків людини і громадянина в Україні в контексті з законодавством держав континентальної Європи".

31.   Ковбас Ігор Васильович – доктор юридичних наук, доцент кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України: "Адміністративно-правовий феномен нагородної справи в Україні".

32.   Кондратьєв Андрій Валерійович – доктор технічних наук, завідувач кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова МОН України: "Проектний комплекс синтезу ефективних конструктивно-технологічних рішень композитних оболонкових систем".

33.   Косогор Анна Олексіївна – доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту магнетизму НАН України та МОН України: "Магнітоструктурні та магнітокалоричні властивості матеріалів для твердотільних систем охолодження".

34.   Коцур Віталій Вікторович – доктор історичних наук,   декан факультету Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України: "Національні меншини України в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.".

35.   Кравець Руслан Андрійович – доктор педагогічних наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України: "Теоретико-методичні основи формування іншомовної професійної компетентності студентів у контексті інтернаціоналізації закладів вищої освіти".

36.   Крамар Ірина Юріївна – доктор економічних наук, професор кафедри Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України: "Вплив глобальних мегатрендів на соціальне інвестування як драйвера соціально-економічного розвитку суспільства".

37.   Криштопа Ірина Ігорівна – доктор економічних наук, професор кафедри Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України: "Ризик-орієнтований аналіз у системі стратегічного управління гірничо-збагачувальних підприємств".

38.   Кузенко Євген Вікторович – доктор медичних наук, доцент кафедри Сумського державного університету МОН України: "Створення пристрою для гістологічного та імуногістохімічного забарвлення препаратів".

39.   Кухта Мирослава Павлівна – доктор соціологічних наук, професор кафедри Київського національного торговельно-економічного університету МОН України: "Динаміка сприйняття соціальної ситуації пандемії молоддю та людьми старшого віку впродовж 2020-2021 років".

40.   Кучер  Анатолій Васильович – доктор економічних наук, головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» Національної академії аграрних наук України: "Фінансове забезпечення формування сталої конкурентоспроможності землекористування в умовах ринкового обігу землі".

41.   Литвин Віталій Сергійович – доктор політичних наук, професор кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України: "Особливості, ефекти, ризики і перспективи різних типів напівпрезидентської (змішаної) системи державного правління: європейський та український контексти".

42.   Лутковська Світлана Михайлівна – доктор економічних наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України: "Механізми модернізації природоохоронної системи за умов сталого розвитку".

43.   Макаренко Інна Олександрівна – доктор економічних наук, доцент кафедри Сумського державного університету МОН України: "Конкурентоспроможність українських підприємств на шляху до досягнення Цілей сталого розвитку: транспарентність бізнесу та ESG-інвестування".

44.   Макарук Лариса Леонідівна – доктор філологічних наук, декан факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки МОН України: "Мультимодальні засоби інтенсифікації впливу масмедійних превентивних практик в умовах пандемії COVID-19: соціально-психологічний та лінгвістичний аспекти".

45.   Мандич Олександра Валеріївна – доктор економічних наук, професор кафедри Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка МОН України: "Реінжиніринг конкурентних моделей розвитку суб’єктів агробізнесу на засадах маркетингу з урахуванням стратегічних змін та підвищених ризиків в умовах пандемії".

46.   Менджул Марія Василівна – доктор юридичних наук, професор кафедри Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» МОН України: "Удосконалення правового регулювання сімейних відносин у контексті європейської інтеграції України".

47.   Мовчан Роман Олександрович – доктор юридичних наук, доцент кафедри Донецького національного університету імені Василя Стуса МОН України: "Концептуальні засади кримінально-правової охорони довкілля в Україні".

48.   Морозова Ольга Ігорівна – доктор технічних наук, професор кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України: "Розроблення та впровадження інформаційних систем й технологій здобуття професійних знань в управлінні освітньою діяльністю при підготовці фахівців".

49.   Мочалов Юрій Олександрович – доктор медичних наук, доцент кафедри Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» МОН України:    "Клініко-експертна оцінка вдосконалення лікування найпоширеніших стоматологічних захворювань з використанням вітчизняних стоматологічних матеріалів".

50.   Муравський Володимир Васильович – доктор економічних наук, професор кафедри Західноукраїнського національного університету МОН України: "Позиціонування обліку як базису забезпечення кібербезпеки підприємств".

51.   Назаренко Микола Миколайович – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри Дніпровського державного аграрно-економічного університету МОН України: "Індуковане біорізноманіття як основа збалансованих агроценозів".

52.   Небесний Роман Володимирович – доктор технічних наук, начальник науково-дослідної частини Національного університету «Львівська політехніка» МОН України:               "Розроблення високоефективних каталітичних систем синтезу акрилової кислоти та її естерів".

53.   Николюк Ольга Миколаївна – доктор економічних наук, заступник керівника навчально-наукового центру інформаційних технологій Поліського національного університету МОН України: "Розробка методології формування фрактальної моделі вертикальної інтеграції органічних господарств".

54.   Осадча Ольга Олексіївна – доктор економічних наук, професор кафедри Національного університету водного господарства та природокористування МОН України: "Формування інноваційної обліково-аналітичної системи суб’єктів господарювання в контексті сталого національного розвитку та забезпечення екологічної безпеки України".

55.   Павлов Костянтин Володимирович – доктор економічних наук, завідувач кафедри Волинського національного університету імені Лесі Українки МОН України: "Організаційно-економічний механізм реформування та регулювання енергетичного ринку в регіонах України".

56.   Панчук Ростислав Русланович  – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту біології клітини НАН України: "Застосування редокс-модулюючих протипухлинних препаратів для долання набутої резистентності злоякісних пухлин до ліків".

57.   Пастернак Ярослав Михайлович – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри Луцького національного технічного університету МОН України: "Просторові задачі термо-, магніто-, електропружності тіл із тріщинами та тонкими деформівними включеннями".

58.   Пожуєва Тетяна Олександрівна – доктор економічних наук, професор кафедри Національного університету «Запорізька політехніка» МОН України: "Інноваційні підходи до забезпечення якості дистанційної освіти в контексті економічної захищеності".

59.   Покутний Олександр Олексійович – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту математики НАН України: "Еволюційні крайові задачі та їх застосування".

60.   Полішко Ганна Олексіївна – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України: "Новітній процес CO2-вільної металургії – електрошлаковий переплав з рідким металом".

61.   Поліщук Євгенія Анатоліївна – доктор економічних наук, професор кафедри Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана МОН України: "Концепція постпандемічного відновлення регіонів України за допомогою інструментів SMART спеціалізації".

62.   Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна – доктор наук з державного управління,               начальник наукового відділу Національного університету цивільного захисту України Державної служби України з надзвичайних ситуацій: "Виклики публічного управління та соціальної безпеки України в ситуаціях ковідного/надзвичайного характеру".

63.   Попов Олександр Олександрович – доктор технічних наук, заступник директора з науково-організаційної роботи Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»: "Розроблення математичних та програмних засобів побудови систем контролю якості повітря на базі рухомого складу громадського транспорту".

64.   Попова Лілія Миколаївна – доктор юридичних наук,    професор кафедри Харківського національного університету будівництва та архітектури МОН України: "Адміністративно-правові засади контролю у сфері підприємницької діяльності в умовах пандемії COVID -19".

65.   Походило Назарій Тарасович – доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України: "Дизайн та синтез функціоналізованих азолів для розробки оптоелектронних матеріалів та лікарських засобів".

66.   Пугач Андрій Миколайович     – доктор наук з державного управління, професор кафедри виконувач обов’язків декана факультету Дніпровського державного аграрно-економічного університету МОН України: "Наукове забезпечення державного регулювання розвитку аграрного ресурсного потенціалу України".

67.   Ромасевич Юрій Олександрович – доктор технічних наук, професор кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України:               "Розробка нових модифікацій методу рою часточок та підходів щодо їхнього застосування в задачах інженерії".

68.   Сапронов Олександр Олександрович – доктор технічних наук, професор кафедри Херсонської державної морської академії МОН України: "Наукові засади створення захисних функціональних покриттів на основі модифікованих епоксикомпозитів з різнодисперсними добавками для промисловості і транспортної техніки".

69.   Семешко Ольга Яківна – доктор технічних наук, провідний науковий співробітник науково-дослідного сектору Херсонського національного технічного університету МОН України: "Інноваційні технології надання комплексу спеціальних властивостей текстильним матеріалам цивільного та військового призначення".

70.   Семінько Владислав Вікторович – доктор фізико-математичних наук, завідувач лабораторії Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України: "Механізми керування люмінесцентними та редокс-властивостями оксидних нанокристалів з іонами змінної валентності".

71.   Сичікова Яна Олександрівна – доктор технічних наук, завідувач кафедри Бердянського державного педагогічного університету МОН України: "Розробка методів стабілізації поверхневих властивостей напівпровідникових наноструктур  для підвищення рівня їхньої якості".

72.   Слінько Дмитро Сергійович – доктор юридичних наук, доцент кафедри Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України: "Процесуальна економія репресивного впливу в кримінальному провадженні".

73.   Смирнов Андрій Іванович – доктор історичних наук, доцент кафедри Національного університету «Острозька академія» МОН України: "Юрисдикційно-канонічний статус та особливості інституційного розвитку Української Православної Церкви в період Другої світової війни".

74.   Соколовський Олег Леонідович – доктор філософських наук, професор кафедри Житомирського державного університету імені Івана Франка МОН України: "Христологія: еволюція доктрини".

75.   Солдаткін Олександр Олексійович – доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України: "Застосування наноророзмірних матеріалів для розробки ферментних біосенсорів з покращеними аналітичними характеристиками".

76.   Стоянова-Коваль Світлана Савівна – доктор економічних наук, професор кафедри Одеського державного аграрного університету МОН України: "Управління інвестиціями аграрних підприємств в умовах застосування моделі циркулярної економіки".

77.   Струтинська Ірина Володимирівна     – доктор економічних наук, професор кафедри Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України: "Цифрова трансформація як імператив інноваційного розвитку вітчизняних бізнес-структур".

78.   Струтинська Наталія Юріївна – доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України: "Складнооксидні фосфати як основа ефективних функціональних матеріалів різного призначення».

79.   Супрун Дар’я Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова МОН України: "Модернізація професійної підготовки психологів в контексті інтернаціоналізації в освіті.

80.   Твердохліб Тетяна Сергіївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди МОН України: "Діяльність Православної Церкви з організації світської професійної підготовки учнівства та дорослих в Україні (ІІ половина ХІХ – початок ХХ століття)".

81.   Терепищий Сергій Олександрович – доктор філософських наук, професор кафедри Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова МОН України: "Медіаграмотність та соціальна відповідальність освітян в умовах інформаційної війни".

82.   Тітко Іван Андрійович     – доктор юридичних наук, завідувач кафедри Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого МОН України: "Кримінальні процесуальні механізми забезпечення прав людини в контексті глобальних викликів сучасності: доктрина, законодавство, практика".

83.   Трифонова Олена Михайлівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка МОН України:   "Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничих наук".

84.   Ульянова Галина Олексіївна – доктор юридичних наук, проректор з навчальної роботи Національного університету «Одеська юридична академія» МОН України: "Правове забезпечення сталого розвитку вищої освіти в умовах інтеграції до міжнародного освітнього простору".

85.   Фарат Олег Костянтинович – доктор хімічних наук,     доцент кафедри Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України: "Безпрецедентні перегрупування оксазагетероциклів як новий метод синтезу ксантенових барвників для біовізуалізації".

86.   Фомін Олексій Вікторович – доктор технічних наук,    професор кафедри Державного університету інфраструктури та технологій МОН України: "Концептуальні основи створення мультиматеріальних кузовів вантажних вагонів".

87.   Харченко Василь Олегович – доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту прикладної фізики НАН України: "Випадіння/розчинення преципітатів вторинних фаз та сегрегація/кластеризація точкових дефектів у сплавах Zr-Nb-Sn при відпалі твердого розчину та нейтронному опроміненні відпаленого зразка".

88.   Хорошун Анатолій Сергійович – доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України: "Аналітичні методи якісного аналізу задач керування рухом нелінійних механічних систем з неточними параметрами".

89.   Цюцюра Микола Ігорович – доктор технічних наук,     професор кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури МОН України: "Інформаційні технології гармонізації зрівноваженого освітнього простору".

90.   Черниш Єлізавета Юріївна – доктор технічних наук, доцент кафедри Сумського державного університету МОН України: "Біоенергетичний рециклінг відходів у системі раціонального використання природних ресурсів".

91.   Чернова Людмила Сергіївна – доктор технічних наук, доцент кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України: "Форсайт як методологія відновлення кораблебудування України".

92.   Чернящук Наталія Леонідівна – доктор педагогічних наук, завідувач кафедри Луцького національного технічного університету МОН України: "Дослідження та аналіз міток компрометації для детектування атак".

93.   Шевченко Ганна Миколаївка – доктор економічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України: "Механізм управління змінами в сфері оздоровчої рекреації протягом і після пандемії COVID-19".

94.   Шматько Наталія Михайлівна – доктор економічних наук,  професор кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України: "Формування інституціонального забезпечення контурів управління стійкістю організаційного розвитку економіко-виробничої системи".

95.   Юрженко Максим Володимирович – доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України: "Новітні технології формування виробів з пластмас 3D друком та зварюванням".

96.   Яковенко Ігор Анатолійович – доктор технічних наук, професор кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України: "Тріщиностійкість залізобетонних конструкцій".

97.   Яримбаш Дмитро Сергійович – доктор технічних наук, завідувач кафедри Національного університету «Запорізька політехніка» МОН України: "Розробка теоретичних основ побудови комплексного математичного забезпечення «цифрових двійників» нових і діючих силових трансформаторів".

Завірені належним чином рецензії, відгуки та обґрунтовані зауваження щодо подань претендентів на іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук із зазначенням претендента і його роботи, а також посади з повною назвою установи, наукового ступеня та вченого звання підписанта українською мовою можна надсилати Комітету до 18 жовтня включно за адресою: Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, вул. М. Грушевського, 5, м. Київ-8, 01008.

Резюме подань претендентів у конкурсі на здобуття у 2022 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук:


Повернутись до списку публікацій

Версія для друку