Іменна стипендія Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук