Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 10 сесія

18 квітня 2012, 12:32

11 квітня 2012

 

 

 

                      

                               

                       КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                     № 57

 

                                                                                11 квітня 2012

                                                                            

                                                                              

                                                                               м.Київ

                                                                       вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 15.00

                                                                              

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Луцький М.Г.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету  -  Давимука С.А.,  Зубець М.В., , Доній О.С., Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е., Личук В.І.; завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступники завідувача секретаріату Комітету Домаранський О.О., Шевченко М.М., головні консультанти:   Гарбуза С.А.,  Головінов В.П.,  Козієвська О.І., Красняков Є.В., Семенюк С.В., Шумар Н.Л., старший консультант Тіран С.В.

 

ВІДСУТНІ:  Самойлик К.С., Курило В.С., Жванія Д.В.

 

ЗАПРОШЕНІ: Табачник Дмитро Володимирович - Міністр освіти і науки, молоді та спорту України, Жебровський Борис Михайлович - заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, Ємельянова  Інна Іванівна - Перший заступник Міністра юстиції України, Павленко Володимир Петрович - заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України, Панченко Аліна Михайлівна - директор Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства Міністерства юстиції України, Супрун Вячеслав Васильович - директор Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Єресько Олег Вікторович - директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Алексєєв Сергій Валентинович - директор Департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Кравченко Ольга Олександрівна - начальник юридичного відділу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Вашека Галина Володимирівна - начальник управління фінансів освіти, науки, культури та засобів масової інформації Міністерства фінансів України, Щеглова Ольга Миколаївна - заступник директора Департаменту економіки та фінансування Міністерства освіти і науки,  молоді та спорту України, Карабутова Вікторія Вікторівна - представник Асоціації міст України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про реалізацію Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”.

2. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення управління професійно-технічною освітою (реєстр. № 9587 від 13.12.2011р., КМУ).

3. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань освіти (щодо вдосконалення державної політики в галузі освіти) (реєстр. № 8622 від 03.06.2011р., н.д.К.Самойлик).

4. Про проект Закону про внесення змін до Закону України Про дошкільну освіту  (щодо виховання рідною мовою)  (реєстр. № 9714 від 16.01.2012р., н.д.В.Колесніченко).

5. Про проект Закону про внесення змін до Закону України Про дошкільну освіту (щодо організації навчально-виховного процесу) (реєстр. № 9714-1 від 02.02.2012р., н.д.К.Самойлик, В.Курило, С.Баранов-Мохорт).

6. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення) (реєстр. № 10220 від 16.03.2012р., н.д.Ю.Мірошниченко).

7. Про проект Закону про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції (реєстр. № 8267 від 04.08.2011р., доопрацьований, н.д.Є.Царьков, В.Янукович, О.Царьов, К.Ващук, П.Цибенко, С.Гриневецький, В.В’язівський, C.Аржевітін, С.Давимука, К.Самойлик).

8. Про проект Рекомендацій  парламентських слухань на тему: “Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання”.

9. Про проект Постанови про відкликання проекту Закону України про вищу освіту ( реєстр. № 9655-2П від 29.03.2012р., н.д.М.Луцький).

10. Проект Закону про внесення змін до статті 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (щодо матеріальної допомоги) (реєстр. № 10136 від 29.02.2012р., Кабінет Міністрів України).

11. Проект Закону про внесення змін до Закону України Про телекомунікації (щодо гарантування прав на свободу одержання і передання інформації в Інтернеті) (реєстр. № 9795 від 06.02.2012р., н.д.О.Фельдман).

12. Про проект Закону про порядок обчислення часу на  території України (реєстр. № 10125 від 27.02.2012р., Кабінет Міністрів України).

13. Про проект Закону про застосування часових поясів на георгафічній території України (реєстр. № 9186 від 20.09.2011р., н.д.С.Терьохін).

14. Про проекти Постанов Верховної Ради України щодо обчислення часу на території України (реєстр. № 9287 від 13.10.2011р., н.д.А.Семинога, реєстр. № 9287-1 від 13.10.2011р., н.д.В.Колесніченко, реєстр. № 9287-2 від 14.10.2011р., н.д.С.Давимука, реєстр. № 9287-3 від 14.10.2011р., н.д.Т.Чорновіл).

15. Про зміни у складі позаштатних консультантів Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про реалізацію Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”.

 

В обговоренні взяли участь: 

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації  щодо реалізації Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” від 9 вересня 2010 року  взяти до відома.

2. Визнати, що реалізація Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” не відповідає вимогам його положень, не створено цілісної системи організаційних та фінансових засад розробки та реалізації пріоритетних наукових напрямів, не забезпечено належного розвитку програмно-цільового методу і конкуренції в науковій сфері,  ефективної концентрації кадрових, матеріально-технічних, фінансових ресурсів  на вирішення актуальних проблем розвитку держави. 

3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

1).  Протягом 2012 року  розробити та прийняти державну цільову програму прогнозування науково-технічного та інноваційного розвитку України згідно з Законом України “Про державні цільові програми”.

2). При формуванні пропозицій щодо внесенню змін до Закону України Про державний бюджет України на 2012 рік передбачити:

видатки на розробку державної цільової програми прогнозування науково-технічного та інноваційного розвитку;

збільшення видатків для Національної академії наук України на 558,15 млн. грн., встановивши їх у сумі 2997,15 млн. грн.

3). Підготувати концепції реалізації пріоритетних напрямів та на їх основі скорегувати тематичні напрями наукових досліджень і науково-технічних розробок, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 рок  №942,  провести оцінку фінансових, кадрових, матеріально-технічних ресурсів, які мають бути залучені для їх реалізації.

4). Визначити за затвердженими тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних розробок відповідальних фахівців чи наукові організації, що мають здійснювати науково-технічний супровід пріоритетного напряму, та забезпечити формування науково-технічних програм та державного замовлення з метою їх реалізації.  

5).  Доручити  центральному органу виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності визначити обсяги бюджетних коштів для забезпечення реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки  у 2013 році та сформувати окремим рядком відповідну бюджетну програму у Державному бюджеті України на 2013 рік.  

Міністерству фінансів щорічно передбачати Міністерству освіти і науки, молоді та спорту капітальні видатки із загального фонду державного бюджету на придбання наукоємного обладнання для виконання фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок вищими навчальними закладами і науковими установами, підпорядкованими міністерству, за бюджетною програмою Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами, фінансова підтримка наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання, амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії (КПКВК 2201040).

6). Переглянути засади формування державного замовлення у сфері науки і техніки, розробити та затвердити порядок  відбору та реалізації в рамках державного замовлення найважливіших науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, передбачити при цьому чітке розмежування базового і програмно-цільового фінансування та внести відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1084.

7). Залучити до реалізації пріоритетного напряму “Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави” Державний фонд фундаментальних досліджень для фінансування наукових досліджені на грантовій основі.  

8).  Згідно статті 35  Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» здійснювати видатки Державному фонду фундаментальних досліджень окремим рядком у Державному бюджеті України, збільшити його фінансування.

9). Вжити заходи щодо поліпшення координації діяльності всіх центральних органів виконавчої влади, підвищити права та відповідальність центрального органу виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності за  реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні; оптимізувати кількість головних розпорядників бюджетних коштів державних цільових наукових та науково-технічних програм та державного замовлення на створення наукової і науково-технічної продукції. 

 10). У проекті Закону  про  Державний бюджет України на 2013 рік  та проектах законів про Державний бюджет на наступні роки передбачити збільшення видатків на наукову та науково-технічну діяльність та забезпечити  їх спрямування на реалізацію  пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. 

11).  Опрацювати питання щодо доцільності створення державних ключових (наукових) лабораторій, як оптимального механізму  координації та концентрації матеріальних та фінансових ресурсів для проведення досліджень і розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

4. Враховуючи надзвичайну важливість реалізації Закону України «Про пріоритетні напрями з розвитку науки і техніки» для інноваційного розвитку економіки України, провести  в червні 2012 року з широким залученням представників органів державної влади, державних академії, вищих навчальних закладів, громадських наукових організацій, науковців слухання Комітету з цього питання.

 Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Табачника Д.В. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення управління професійно-технічною освітою (р. № 9587).

 

В обговоренні взяли  участь:  Луцький М.Г., Давимука С.А., Зубець М.В., Доній О.С., Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е., Личук В.І., Жебровський Б.М., Супрун В.В., Кравченко О.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення управління професійно-технічною освітою (реєстр. № 9587 від 13.12.2011р.), внесений Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

2. Доручити народному депутату України, Голові Комітету з питань науки і освіти Луцькому М.Г. представити рішення з цього питання на засіданні Верховної Ради України.

Голосували:

“за” –  6 чол.  (Луцький М.Г.,  Давимука С.А., Зубець М.В., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е., Личук В.І.);

“проти” – 2 чол. (Доній О.С., Оробець Л.Ю.);

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято.

 

 

3. СЛУХАЛИ:  інформацію народного депутата України Баранова-Мохорта С.М. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань освіти (щодо вдосконалення державної політики в галузі освіти) (р. № 8622).

 

В обговоренні взяли участь:  Луцький М.Г., Давимука С.А., Зубець М.В., Доній О.С., Оробець Л.Ю., Киричок О.Е., Личук В.І., Єресько О.В., Вашека Г.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань освіти (щодо вдосконалення державної політики в галузі освіти) (реєстр. № 8622 від 03.06.2011р.), внесений народним депутатом України К.Самойлик прийняти за основу.

2. Визначити співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання народного депутата України Баранова-Мохорта С.М.

Голосували:

“за” –  6 чол.  (Луцький М.Г.,  Давимука С.А., Зубець М.В., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е., Личук В.І.);

“проти” – 2 чол. (Доній О.С., Оробець Л.Ю.);

 “утрималось” – 0.

Рішення прийнято.

 

 

4. СЛУХАЛИ:  інформацію народного депутата України Баранова-Мохорта С.М. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про дошкільну освіту”  (щодо виховання рідною мовою)  (р. № 9714).

 

В обговоренні взяли участь:  Луцький М.Г., Давимука С.А., Зубець М.В., Доній О.С., Оробець Л.Ю., Киричок О.Е., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. За результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін до Закону України Про дошкільну освіту  (щодо виховання рідною мовою)  (реєстр. № 9714 від 16.01.2012р.), внесений народними депутатами України В.Колесніченком відхилити.

2. Визначити співдоповідачем на сесії Верховної Ради України із зазначеного питання народного депутата України, секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ:  інформацію народного депутата України Баранова-Мохорта С.М. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про дошкільну освіту” (щодо організації навчально-виховного процесу) (р. № 9714-1).

 

В   обговоренні взяли участь:  Луцький М.Г., Давимука С.А., Зубець М.В., Доній О.С., Оробець Л.Ю., Киричок О.Е., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. За результатами розгляду у першому читанні проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про дошкільну освіту” (щодо організації навчально-виховного процесу) (реєстр. № 9714-1 від 02.02.2012 року), внесений народними  депутатами  України  К.Самойлик,  В.Курилом, С.Барановим-Мохортом прийняти за основу.

2. Визначити співдоповідачем на сесії Верховної Ради України із зазначеного питання народного депутата України Баранова-Мохорта С.М.

Голосували:

“за” –  5 чол.   (Луцький М.Г.,  Зубець М.В.,  Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е., Личук В.І.);

“проти” – 3 чол. (Давимука С.А., Доній О.С., Оробець Л.Ю.);

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято.

 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Міністра юстиції України Ємельянової І.І. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення) (р. № 10220).

 

В   обговоренні взяли участь:  Луцький М.Г., Давимука С.А., Зубець М.В., Доній О.С., Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е., Личук В.І., Кравченко О.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Міністерства юстиції України до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення) взяти до відома.

2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти у першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення) (реєстр. № 10220).

3. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного законопроекту визначити Голову Комітету з питань науки і освіти М.Г.Луцького.

Після обговорення питання народний депутат України Зубець М.В. запропонував врахувати зауваження Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України під час підготовки законопроекту до другого читання.

Голосували:

“за” – 6 чол.   (Луцький М.Г.,  Давимука С.А., Зубець М.В., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е., Личук В.І.);

“проти” – 0;

“утрималось” – 2 чол. (Доній О.С., Оробець Л.Ю.).

Рішення прийнято.

 

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про проект Закону про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції (р. № 8267).

 

В обговоренні взяли участь:  Давимука С.А., Зубець М.В., Доній О.С., Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е., Личук В.І., Вашека Г.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати проект Закону про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції (реєстр. № 8267 від 04.08.2011р.), що підготовлений до другого читання з врахуванням пропозицій субєктів права законодавчої ініціативи, та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його у цілому як закон.

2. Враховуючи  повязаність цього законопроекту із законопроектом реєстр. № 9744, який прийнятий у другому читанні та доопрацьовується Комітетом з питань фінансів, банківської діяльності та митної політики, доручити секретаріату Комітету узгодити ці законопроекти, особливо в частині погодження позицій щодо видів діяльності та суб’єктів господарювання індустрії програмного забезпечення.

3. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити Голову Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г.

Голосували:

“за” –  7 чол. (Луцький М.Г.,  Давимука С.А., Зубець М.В., Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е., Личук В.І.);

“проти” – 1 чол. (Доній О.С.);

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято.

 

 

8. СЛУХАЛИ:  інформацію народного депутата України Баранова-Мохорта С.М. про проект Рекомендацій  парламентських слухань на тему: “Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання”.

 

В   обговоренні взяли участь:  Луцький М.Г., Давимука С.А., Зубець М.В., Доній О.С., Оробець Л.Ю., Киричок О.Е., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Проект Рекомендацій парламентських слухань Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання прийняти за основу.

2. Запропонувати народним депутатам України – членам Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти у триденний термін подати можливі пропозиції та зауваження до зазначеного проекту Рекомендацій.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

9. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г.  про проект Постанови про відкликання проекту Закону України про вищу освіту (р. № 9655-2П).

 

В   обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Зубець М.В., Доній О.С., Оробець Л.Ю., Киричок О.Е., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини другої статті 104 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” проект Постанови про відкликання проекту Закону України про вищу освіту (реєстр. № 9655-2П від 29.03.2012р.), поданий народним депутатом України Луцьким М.Г., прийняти за основу та в цілому.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, голові підкомітету з питань фахової освіти Курилу В.С.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

10. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань базової освіти Оробець Л.Ю. про проект Закону про внесення змін до статті 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (щодо матеріальної допомоги) (р. № 10136).

 

В обговоренні взяли  участь:  Луцький М.Г., Давимука С.А., Зубець М.В., Доній О.С., Киричок О.Е., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до статті 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (щодо матеріальної допомоги) (реєстр. № 10136 від 29.02.2012р.), поданий Кабінетом Міністрів України, за підсумками розгляду в першому читанні прийняти за основу і в цілому як закон.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань сімї, молодіжної політики, спорту та туризму.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

11. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. про проект Закону про внесення змін до Закону України Про телекомунікації (щодо гарантування прав на свободу одержання і передання інформації в Інтернеті) (р. № 9795).

 

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г., Зубець М.В., Доній О.С., Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.МС., Киричок О.Е., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України  за результатами розгляду в першому читанні проект Закону про внесення змін до Закону України Про телекомунікації (щодо гарантування прав на свободу одержання і передання інформації в Інтернеті) (реєстр. № 9795 від 06.02.2012р.), внесений народним депутатом України О.Фельдманом, відхилити.

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань транспорту і звязку.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

12. СЛУХАЛИ: інформацію директора Департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Алексєєва С.В. про проект Закону про порядок обчислення часу на  території України (р. № 10125).

 

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г., Зубець М.В., Доній О.С., Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.МС., Киричок О.Е., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні проект Закону про порядок обчислення часу на території України (реєстр. № 10125), поданий Кабінетом Міністрів України прийняти за основу.

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити Голову Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

13. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про проект Закону про застосування часових поясів на георгафічній території України (р. № 9186).

 

В обговоренні  взяли участь:  Луцький М.Г., Зубець М.В., Доній О.С., Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.МС., Киричок О.Е., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Погодитися з висновком Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України і рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні проект Закону про застосування часових поясів на георгафічній території України (реєстр. № 9186), поданий народним депутатом України С.Терьохіним, відхилити.

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити Голову Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

14. СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про проекти Постанов Верховної Ради України щодо обчислення часу на території України (р. № 9287, р. № 9287-1, р. № 9287-2, р. № 9287-3).

 

В обговоренні взяли участь:  Луцький М.Г., Зубець М.В., Доній О.С., Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відхилити проекти Постанов Верховної Ради України про уточнення порядку обчислення часу на території України (реєстр. № 9287), поданий народним депутатом України А.Семиногою; про встановлення порядку обчислення часу на території України (реєстр. № 9287-1), поданий народним депутатом України В.Колесніченком; про порядок обчислення часу на території України (реєстр. № 9287-2), поданий народним депутатом України С.Давимукою; про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про зміну порядку обчислення часу на території України” (реєстр. № 9287-3), поданий народним депутатом України Т.Чорноволом.

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

15. СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про зміни у складі позаштатних консультантів Комітету Верховної Ради України и з питань науки і освіти.

 

В обговоренні взяли участь: Зубець М.В., Доній О.С., Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Порушити клопотання перед Керівником Апарату Верховної Ради України В.Зайчуком  про скасування  Розпорядження  від  19  березня  2008  року № 3180 щодо призначення позаштатних консультантів Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

2. Призначити на посаду позаштатних консультантів Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти:

Ляшенка Олександра Івановича - академіка-секретаря відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора.

Мазаракі Анатолія Антоновича - ректора Київського національного торговельно-економічного університету, доктора економічних наук, професора, дійсного члена Національної академії педагогічних наук України.

Ничкало Неллю Григорівну - академіка-секретаря відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора.

Родіонова Михайла Кузьмича - народного депутата України IV скликання, професора Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут”.

Загороднього Анатолія Глібовича - віце-президента Національної академії наук України.

Голосували:

“за” –  7 чол. (Луцький М.Г., Давимука С.А., Зубець М.В., Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е., Личук В.І.);

“проти” – 0;

“утрималось” – 1 чол. (Доній О.С.).

Рішення прийнято.

 

Голова Комітету                                                       М.ЛУЦЬКИЙ

 

 

Секретар Комітету                                             К.САМОЙЛИК