Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 10 сесія

12 квітня 2012, 12:38

21 березня 2012

 

 

 

                      

                               

                       КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                     № 56

 

                                                                                 21 березня 2012

                                                                            

                                                                              

                                                                               м.Київ

                                                                       вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 15.00

                                                                              

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Луцький М.Г.

 

ПРИСУТНІ:   члени   Комітету  -  Давимука С.А.,   Самойлик К.С.,  Курило В.С., Доній О.С., Оробець Л.Ю.; завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступники завідувача секретаріату Комітету Домаранський О.О.,  Шевченко М.М.,  головні  консультанти:   Гарбуза С.А.,  Головінов В.П.,  Козієвська О.І., Красняков Є.В., Семенюк С.В., Шумар Н.Л.

 

ВІДСУТНІ:   Баранов-Мохорт С.М.,   Зубець М.В.,   Жванія Д.В.,   Киричок О.Е., Личук В.І.

 

ЗАПРОШЕНІ: Куліков Петро Мусійович - заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України,  Паладій Микола Васильович - Голова Державної служби інтелектуальної власності України, Гриньов Борис Вікторович - Перший заступник Голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, Загородній Анатолій Глібович - головний вчений секретар Національної академії наук України, Запорожан Валерій Миколайович - віце-президент Національної академії медичних наук України, Тихий Володимир Павлович - віце-президент Національної академії  правових наук України, Кухар Валерій Павлович - Голова Державного фонду фундаментальних досліджень, Маліцький Борис Антонович - директор Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України, Бітаєв Валерій Анатолійович - начальник науково-організаційного управління Національної академії мистецтв України, Вашека Галина Володимирівна - начальник управління фінансів освіти, науки, культури та засобів масової інформації Міністерства фінансів України, Чеберкус Дмитро Вікторович - заступник директора Департаменту – начальник відділу досліджень і розробок Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, Попович Олександр Сергійович - завідувач відділу Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України, Мірошниченко Олексій Валентинович - заступник Голови Федерації роботодавців України, Якименко   Олександр Васильович - директор Департаменту наукової діяльності та ліцензування Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, Храпатий Сергій Вікторович – начальник відділу гуманітарної освіти Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, Панасюк Тамара Вікторівна - заступник директора Департаменту - начальник відділу дошкільної та початкової освіти Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, Онищенко Олексій Семенович - директор Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського, Васильєва Світлана Миколаївна - заступник начальника відділу з питань освіти, науки та інновацій Департаменту з науки та гуманітарної сфери Рахункової палати України, Горбач Маргарита Леонідівна - начальник відділу правового забезпечення організаційно-адміністративної діяльності Департаменту з питань правового забезпечення Рахункової палати України, Карабутова Вікторія Вікторівна - представник Асоціації міст України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про реалізацію Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”.

2. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері інтелектуальної власності (реєстр. № 7526 від 30.12.2010р., Кабінет Міністрів України, друге читання).

3. Про проект Постанови про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок” (реєстр. № 10145 від 02.03.2012р., н.д.К.Самойлик).

4. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань освіти (щодо вдосконалення державної політики в галузі освіти) ( реєстр. № 8622 від 03.06.2011р., н.д.К.Самойлик).

5. Про проект Закону про внесення змін до Закону України Про дошкільну освіту  (щодо виховання рідною мовою)  (реєстр. № 9714 від 16.01.2012р., н.д.В.Колесніченко, М.Луцький).

6. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про дошкільну освіту” (щодо організації навчально-виховного процесу) (реєстр. № 9714-1 від 02.02.2012р., н.д.К.Самойлик, В.Курило, С.Баранов-Мохорт).

7. Про проект Закону про систему професійних кваліфікацій (реєстр. № 9625 від 20.12.2011р., н.д.О.Шевчук, Я.Сухий, В.Курило).

8. Про проект Закону про внесення змін до Закону України Про безоплатну правову допомогу (щодо юридичних клінік) (реєстр. № 9525 від 02.12.2011р., н.д.П.Мельник).

9. Про проект Закону про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР щодо забезпечення педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів освіти житлом в першочерговому порядку (реєстр. № 9702 від 13.01.2012р., н.д.Ю.Кармазін).

10. Про результати проведення Рахунковою палатою України аудиту Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського та заходи щодо поліпшення її діяльності.

11. Про результати проведення Рахунковою палатою України аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету на забезпечення навчальних закладів підручниками і посібниками.

12. Про результати проведення Рахунковою палатою України аналізу формування і виконання у 2010-2011 роках Державного замовлення на поставку продукції для державних потреб.

13. Про призначення Тіран С.В. на вакантну посаду головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

14. Про призначення Шаламай М.І. на посаду старшого консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

15. Про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України завідувача кафедри технологій, економіки та менеджменту у тваринництві Національного університету біоресурсів і природокористування України Засухи Юрія Васильовича.

 

 

1. СЛУХАЛИ: доповідь Першого заступника Голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Гриньова Б.В. про реалізацію Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”.

 

В обговоренні взяли участь:  Давимука С.А., Самойлик К.С., Курило В.С., Доній ОС., Загородній А.Г., Маліцький Б.А., Запорожан В.М., Кухар В.П., Попович О.С., Кухар В.П., Вашека Г.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації щодо реалізації Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” від 9 вересня 2010 року взяти до відома.

2. Рішення із зазначеного питання прийняти на наступному засіданні Комітету.

Голосували:

за”  одноголосно;

проти” – 0;

утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

За наслідками проведеного обговорення вищезазначеного питання члени Комітету Самойлик К.С., Давимука С.А. внесли пропозицію провести  комітетські слухання на тему: “Про реалізацію Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України  щодо врегулювання окремих питань у сфері інтелектуальної власності (р. № 7526).

 

В обговоренні взяли  участь:   Луцький М.Г.,  Самойлик К.С., Доній О.С., Оробець Л.Ю., Паладій М.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути у другому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері інтелектуальної власності (реєстр. № 7526 від 30.12.2010р.), внесений Кабінетом Міністрів України та прийняти його в цілому як закон.

2. Визначити доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуку С.А.

Голосували:

за”  одноголосно;

проти” – 0;

утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С.про проект Постанови про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок” (р. № 10145).

 

В обговоренні  взяли участь:  Луцький М.Г.,  Курило В.С., Доній О.С., Оробець Л.Ю., Якименко О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок” (реєстр. № 10145 від 02.03.2012р)., поданий народним депутатом України К.Самойлик прийняти за основу і в цілому

2. Доповідачем та співдоповідачем на засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання від Комітету визначити секретаря Комітету з питань науки і освіти К.Самойлик.

Голосували:

за”  5 чол. (Луцький М.Г., Давимука С.А., Самойлик К.С., Курило В.С., Оробець Л.Ю.);

проти” – 0;

утрималось” – 1 чол. (Доній О.С.).

Рішення прийнято.

 

 

4. СЛУХАЛИ:  інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань освіти (щодо вдосконалення державної політики в галузі освіти) (р. № 8622).

 

В обговоренні взяли участь:  Луцький М.Г., Давимука С.А., Курило В.С., Доній О.С., Оробець Л.Ю., Панасюк Т.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань освіти (щодо вдосконалення державної політики в галузі освіти) (реєстр. № 8622 від 03.06.2011р.), внесений народним депутатом України К.Самойлик прийняти за основу.

2. Визначити співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання народного депутата України, Голову Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г.

Голосували:

за”  3 чол. (Луцький М.Г., Самойлик К.С., Курило В.С.);

проти” – 1 чол. (Доній О.С.);

утрималось” – 2 чол. (Давимука С.А., Оробець Л.Ю.).

Рішення не прийнято.

 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про дошкільну освіту”  (щодо виховання рідною мовою)  (р. № 9714).

 

В обговоренні взяли участь:  Давимука С.А., Самойлик К.С., Курило В.С., Доній О.С., Оробець Л.Ю.

 

Під час обговорення питання Голова Комітету Луцький М.Г. вніс пропозицію зняти з розгляду вищезазначений законопроект.

 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Закону про внесення змін до Закону України Про дошкільну освіту (щодо організації навчально-виховного процесу) (р. № 9714-1).

 

В обговоренні взяли участь:  Луцький М.Г.,  Давимука С.А., Курило В.С., Доній О.С., Оробець Л.Ю., Карабутова В.В., Панасюк Т.М.

 

УХВАЛИЛИ:

Під час обговорення питання Голова Комітету Луцький М.Г. вніс пропозицію повернути вищезазначений законопроект на доопрацювання.

Остаточне рішення не прийнято.

З метою вирішення підтримки законопроекту народний депутат України Самойлик К.С. запропонувала зібрати громадську організацію “Асоціація дошкільних навчальних закладів”.

 

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. про проект Закону про систему професійних кваліфікацій (р. № 9625).

 

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г., Давимука С.А., Курило В.С., Доній О.С., Оробець Л.Ю., Куліков П.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про систему професійних кваліфікацій (реєстр. № 9625 від 20.12.2011р.), внесений народними депутатами України О.Шевчуком, Я.Сухим, В.Курилом, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці.

Голосували:

за”  5 чол. (Луцький М.Г., Давимука С.А., Курило В.С., Доній О.С.);

проти” – 0;

утрималось” – 1 чол. (Оробець Л.Ю.).

Рішення прийнято.

 

 

8. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. про проект Закону про внесення змін до Закону України Про безоплатну правову допомогу (щодо юридичних клінік) (р. № 9525).

 

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г., Давимука С.А., Курило В.С., Доній О.С., Оробець Л.Ю.,  Храпатий С.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 114 Закону України “Регламент Верховної Ради України” проект Закону про внесення змін до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” (щодо юридичних клінік) (реєстр. № 9525 від 02.12.2011р.),  внесений народним депутатом України П.Мельником, відхилити.

2. Направити цей висновок Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, визначеного головним з підготовки даного законопроекту.

Голосували:

за”  4 чол. (Луцький М.Г., Давимука С.А., Самойлик К.С., Курило В.С.);

проти” – 1 чол. (Оробець Л.Ю.);

утрималось” – 1 чол. (Доній О.С.).

Рішення прийнято.

 

 

9. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. про проект Закону про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР щодо забезпечення педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів освіти житлом в першочерговому порядку (р. № 9702).

 

В   обговоренні   взяли   участь:  Луцький М.Г.,  Давимука С.А.,  Самойлик К.С., Доній О.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Закону України “Регламент Верховної Ради України” проект Закону України “Про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР щодо забезпечення педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів освіти житлом у першочерговому порядку” (реєстр. № 9702 від 13.01.2012 р.), внесений народним депутатом України Ю.Кармазіним, прийняти за основу та доручити Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики підготувати його до другого читання.

2. Направити цей висновок Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, визначеного головним з підготовки даного законопроекту.

Голосували:

за”  одноголосно;

проти” – 0;

утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

10. СЛУХАЛИ: інформацію директора Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського Онищенка О.С. про результати проведення Рахунковою палатою України аудиту Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського та заходи щодо поліпшення її діяльності.

 

В   обговоренні   взяли   участь:  Луцький М.Г.,  Давимука С.А.,  Самойлик К.С., Курило В.С., Доній О.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію директора Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського академіка НАН України Онищенка О.С. щодо результатів проведення Рахунковою палатою України аудиту Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського та заходи щодо поліпшення її діяльності взяти до відома.

2. Підтримати заходи Національної академії наук України щодо усунення порушень і недоліків, виявлених аудитом ефективності використання коштів Державного бюджету України на забезпечення та розвиток діяльності Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, що затверджені розпорядженням НАН України № 795 від 07 грудня 2011 року.

3.     Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

3.1. При підготовці змін до Державного бюджету на 2012 р. та розробці проектів Державного бюджету на наступні роки вжити заходів до повного забезпечення потреб розвитку і модернізації матеріально-технічної бази Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як це передбачено розпорядженням Президента України від 02.12.03 № 396 “Про заходи щодо вдосконалення діяльності Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського” та указом Президента України від 22.04.09 № 260 “Про деякі заходи щодо популяризації класичної української літератури та збереження літературної і культурної спадщини”.

3.2. Забезпечити безумовне виконання Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека–XXI” та сприяти фінансовому забезпеченню участі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та інших установ НАН України у реалізації заходів і завдань Програми відповідно до затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.11 № 956 показників;

3.3. Вжити дієвих заходів до прискорення проектування та будівництва нового комплексу Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, оснащення його сучасними системами автоматизації бібліотечно-інформаційної роботи;

3.4. Забезпечити скасування оплати митного оформлення літератури, що надходить до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського з-за кордону по лінії міжнародного бібліотечного книгообміну;

3.5. Вжити заходів до посилення державного контролю за повним і своєчасним надходженням до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та інших визначених законодавством бібліотек і установ обов’язкових примірників творів друку та електронних документів на твердих носіях, випущених в Україні;

3.6. Розглянути питання про здійснення Україною загальнодержавної передплати зарубіжних електронних баз наукової та науково-технічної інформації;

3.7. За участю Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України спільно з Національною академією наук України при формуванні проектів Державного бюджету України на 2013 та наступні роки:

1) передбачати цільове виділення Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського коштів для закупівлі літератури, передплати зарубіжної наукової періодики, забезпечення потреб відправки літератури за кордон за міжнародним бібліотечним книгообміном;

2)  передбачати  виділення  для  Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського капітальних вкладень в обсязі 2,5–3 млн. грн. на рік для забезпечення закупівлі необхідного у бібліотечно-інформаційних технологічних процесах комп’ютерного і периферійного обладнання та спеціальної сканувальної і фотографічної техніки, що використовується для створення страхових фондів документів, розгортання електронних інформаційних ресурсів;

3) забезпечити збільшення до 8 млн. грн. щорічно фінансування передплати Національною бібліотекою України імені В.І.Вернадського зарубіжних електронних баз наукової інформації.

Голосували:

за”  одноголосно;

проти” – 0;

утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

11. СЛУХАЛИ: інформацію заступника начальника відділу з питань освіти, науки та інновацій Департаменту з науки та гуманітарної сфери Рахункової палати України Васильєвої С.М. про результати проведення Рахунковою палатою України аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету на забезпечення навчальних закладів підручниками і посібниками.

 

В   обговоренні   взяли   участь:  Луцький М.Г.,  Давимука С.А.,  Самойлик К.С., Курило В.С., Доній О.С., Оробець Л.Ю., Куліков П.М.

УХВАЛИЛИ:

Під час обговорення питання члени Комітету внесли дві пропозиції щодо прийняття рішення:

Першу пропозицію вніс голова підкомітету з питань гуманітарної освіти, науки та інформатизації Доній О.С., який запропонував:

1. Інформацію Рахункової палати України про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення навчальних закладів підручниками і посібниками взяти до відома.

2. Визнати роботу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в частині використання коштів Державного бюджету на забезпечення навчальних закладів підручниками і посібниками незадовільною.

За першу пропозицію голосували:

за”  3 чол. (Давимука С.А., Доній О.С., Оробець Л.Ю.);

проти” – 3 чол (Луцький М.Г., Самойлик К.С., Курило В.С.);

Рішення не прийнято.

 

Другу  пропозицію  вніс  голова підкомітету з питань фахової освіти Курило В.С., який запропонував:

1. Інформацію Рахункової палати України про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення навчальних закладів підручниками і посібниками взяти до відома.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, Національній академії педагогічних наук України, Рахунковій палаті України проінформувати Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти щодо стану розробки та забезпечення навчальних закладів підручниками і посібниками.

Термін виконання один місяць.

За другу пропозицію голосували:

 за”  одноголосно;

проти” – 0;

утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

За результатами обговорення вищезазначеного питання члени Комітету з питань науки і освіти: 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Рахункової палати України про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення навчальних закладів підручниками і посібниками взяти до відома.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, Національній академії педагогічних наук України, Рахунковій палаті України проінформувати Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти щодо стану розробки та забезпечення навчальних закладів підручниками і посібниками.

Голосували:

 

за”  одноголосно;

проти” – 0;

утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

12. СЛУХАЛИ: інформацію начальника відділу правового забезпечення організаційно-адміністративної діяльності Департаменту з питань правового забезпечення Рахункової палати України Горбач М.Л. про результати проведення Рахунковою палатою України аналізу формування і виконання у 2010-2011 роках Державного замовлення на поставку продукції для державних потреб.

 

В   обговоренні   взяли   участь:  Луцький М.Г.,  Давимука С.А.,  Самойлик К.С., Курило В.С., Доній О.С., Оробець Л.Ю., Куліков П.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Рахункової палати України про результати аналізу формування і виконання у 2010-2011 роках Державного замовлення на поставку продукції для державних потреб взяти до відома.

Голосували:

за”  4 чол. (Луцький М.Г., Давимука С.А., Самойлик К.С., Курило В.І.);

проти” – 0;

утрималось” – 2 чол. (Доній О.С., Оробець Л.Ю.).

Рішення прийнято.

 

 

13. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про призначення Тіран С.В. на вакантну посаду головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Самойлик К.С., Курило В.С., Доній О.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Порушити клопотання перед Головою Верховної Ради України про призначення Тіран Сніжани Вікторівни на вакантну посаду головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, яка працює на посаді старшого консультанта цього ж секретаріату Комітету та знаходиться у кадровому резерві на посаду головного консультанта секретаріату Комітету.

Встановити Тіран С.В. посадовий оклад, надбавки, доплати та ранг державної служби відповідно до штатного розпису.

2. Контроль за виконанням рішення Комітету покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г.

Голосували:

за”  5 чол. (Луцький М.Г., Давимука С.А., Самойлик К.С., Курило В.С., Доній О.С.);

проти” – 0;

утрималось” – 1 чол. (Оробець Л.Ю.).

Рішення прийнято.

 

 

14. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про призначення Шаламай М.І. на посаду старшого консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Самойлик К.С., Курило В.С., Доній О.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Порушити клопотання перед Головою Верховної Ради України про призначення Шаламай Марини Іванівни на посаду старшого консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, яка працює спеціалістом І категорії цього ж секретаріату Комітету та знаходиться у кадровому резерві на посаду старшого консультанта секретаріату Комітету.

Встановити Шаламвй М.І. посадовий оклад, надбавки, доплати та ранг державної служби відповідно до штатного розпису.

2. Контроль за виконанням рішення Комітету покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г.

Голосували:

за”  5 чол. (Луцький М.Г., Давимука С.А., Самойлик К.С., Курило В.С., Доній О.С.);

проти” – 0;

утрималось” – 1 чол. (Оробець Л.Ю.).

Рішення прийнято.

 

 

15. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України завідувача кафедри технологій, економіки та менеджменту у тваринництві Національного університету біоресурсів і природокористування України Засухи Юрія Васильовича.

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Самойлик К.С., Курило В.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати клопотання Всеукраїнського Союзу жінок-трудівниць “За майбутнє дітей України” щодо нагородження відзнакою Верховної Ради України завідувача кафедри технологій, економіки та менеджменту у тваринництві Національного  університету біоресурсів і природокористування України Засухи Ю.В.

2. Представити подання до Верховної Ради України про нагородження Засухи Ю.В. Почесною грамотою Верховної Ради України. 

Голосували:

за”  одноголосно;

проти” – 0;

утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

Голова Комітету                                                       М.ЛУЦЬКИЙ

 

 

Секретар Комітету                                             К.САМОЙЛИК