Діяльність Комітету

25 квітня 2014, 15:05

Проект рекомендацій парламентських слухань на тему: "Освіта, охорона здоров'я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення"

ПРОЕКТ

 

СХВАЛЕНО

Постановою Верховної Ради України

від -----------------2014 року № ----------

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

парламентських слухань на тему:

«Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення»

 

Учасники парламентських слухань на тему «Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення», що відбулися 4 червня 2014 року, розглянувши питання щодо забезпечення якісної освіти охорони здоров’я та соціального забезпечення дітей  з порушеннями психофізичного розвитку, відзначають таке…………(констатуюча (загальна) частина щодо стану, висвітлення проблем, тощо).

З метою забезпечення якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами, їх соціального забезпечення, медичного обслуговування учасники парламентських слухань р е к о м е н д у ю т ь:

 

 

1. Верховній Раді України:

Прийняти проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» (про інклюзивну освіту у дошкільних навчальних закладах), що  дозволить забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти у дошкільних навчальних закладах на правовій основі.

2. Міністерству освіти і науки України:

2.1. Покращити систему підготовки та перепідготовки педагогічних працівників з урахуванням освітніх потреб осіб з порушеннями психофізичного розвитку, запроваджуючи спеціальні навчальні програми.

2.2.  Удосконалювати зміст освіти дітей з особливими потребами шляхом розроблення нових навчальних планів, програм, підручників для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.

2.3. Вжити заходи щодо розроблення та видання у достатній кількості спеціальних підручників, наочно-дидактичних матеріалів,  посібників для дітей з особливими освітніми потребами.

2.4. Здійснювати координування діяльності місцевих органів управління освітою щодо запровадження інтегрованого, інклюзивного навчання, реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами.

2.5. Враховувати потреби дітей з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

 

3. Міністерству освіти і науки, Національній академії педагогічних наук України:

3.1. Розробити науково-методичне забезпечення інклюзивної освіти  для  педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів та рекомендації для батьків дітей.

3.2 . Здійснювати науково-методичну, експериментальну діяльність щодо навчання дітей із складними вадами розвитку, в тому числі дітей з аутизмом.

 

4. Міністерствам фінансів, освіти і науки, соціальної політики :

4.1. Внести зміни до статті 89 Бюджетного кодексу України щодо фінансування навчально-реабілітаційних центрів з обласних бюджетів;

4.2.Здійснювати фінансування інклюзивної освіти.

4.3. Збільшити (запровадити) бюджетне фінансування програм із забезпечення дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів матеріально-технічною базою, адаптованою для навчання осіб із різними формами інвалідності, у тому числі:

-        підручниками (видання підручників для загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл-інтернатів) для дітей з ураженнями органів зору (підручники для 1–11 класів), органів слуху (підручники для 1–9 класів), дітей з розумовою відсталістю (підручники для 1–4 класів), для інтенсивної педагогічної корекції (підручники для 1–4 класів);

-        комп’ютерними навчальними програмами та програмами загального призначення для дітей з ураженнями органів зору та слуху;

-        засобами навчання та обладнанням предметних кабінетів (фізики, математики, хімії, біології, географії, історії та правознавства, кабінетів початкових класів, інформатики, трудового навчання);

-        наочно-дидактичними матеріалами та обладнанням для навчання дітей з ураженнями органів зору та слуху;

меблями, пристосованими для навчання дітей з ураженнями опорно-рухового апарату.

4.4. Збільшити бюджетне фінансування програм із забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації.

4.5. Запровадити бюджетне фінансування розроблення програмного забезпечення для доступу інвалідів з ураженнями органів зору до україномовної текстової інформації на моніторі комп’ютера або дисплеї мобільного телефону.

 

5. Міністерству охорони здоров’я:

5.1. Вирішити питання про створення центрів ранньої діагностики для своєчасного виявлення порушень психофізичного розвитку у дітей та надання їм медичних та реабілітаційних послуг.

5.2. Запровадити бюджетне фінансування забезпечення дітей-інвалідів санаторно-курортними путівками та виробами медичного призначення.

5.3. Затвердити порядок здійснення медичного патронажу (повсякденної допомоги) за місцем проживання (вдома) дітей-інвалідів з важкими формами інвалідності.

5.4. Створити заклади оздоровлення для дітей з розумовою відсталістю та психічними розладами, з ураженнями опорно-рухового апарату, органів зору та слуху.

5.5. Забезпечити на ранньому етапі життя дитини надання їй високоякісних медичних, психологічних та комплексних медико-психолого-педагогічних послуг, послуг раннього втручання та мультидисциплінарний підхід до їх надання, який би передбачав повідомлення у коректній формі діагнозу дитини з вадами батькам у пологових будинках, підтримку батьків і сприяв профілактиці інвалідності та запобігав інституалізації дітей раннього віку з інвалідністю в інтернатні заклади.

5.6. Продовжити роботу з розробки клінічних протоколів діагностики та лікування захворювань у дітей, що ґрунтуються на принципах доказової медицини з метою забезпечення доступності та якості надання медичної допомоги дітям.

6. Державному комітету телебачення і радіомовлення

Опрацювати зміни до законодавства щодо збільшення та обов’язкового субтитрування і сурдоперекладу офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач та програм, у тому числі для дітей з ураженнями органів слуху.

 

7. Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним державним адміністраціям:

7.1. Запровадити системну консультативно-роз’яснювальну роботу серед керівників навчальних закладів, педагогічних працівників, батьків, громадськості щодо права дітей з особливими потребами на освіту в загальношкільному середовищі.

7.2.  Забезпечити системну корекційно-розвиткову допомогу учням з порушеннями психофізичного розвитку спеціальних та інклюзивних          класів/груп, шляхом співпраці дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів із навчально-реабілітаційними центрами.

7.3. Створювати  архітектурну доступність  дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів для навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями.

7.4. Вжити заходів щодо створення належних умов архітектурної та інформаційної доступності закладів освіти, культури, охорони здоров’я, музеїв, бібліотек тощо.

7.5. Забезпечити підвезення учнів з порушенням опорно-рухового апарату спеціально пристосованими автобусами з місця проживання до місця навчання дитини.

7.6. Створити умови для діяльності обласних, районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій відповідно до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічної консультації.

7.7. Забезпечити ефективне використання ліжко-мережі дитячих будинків-інтернатів соціального захисту населення, зокрема шляхом створення відділень денного догляду за дітьми-інвалідами, відділень підтриманого проживання, відділень тимчасового перебування для інвалідів.