Діяльність Комітету

23 квітня 2014, 17:26

Склад членів робочої групи з підготовки та проведення 2 липня 2014 року

                                                                                 “ЗАТВЕРДЖЕНО”

                                                          Рішенням Комітету Верховної Ради України 

                                                  з питань науки і освіти

                                                від 9 квітня 2014 року протокол № 24

 

 

СКЛАД

членів робочої групи з підготовки та проведення  2 липня 2014 року парламентських слухань на тему: Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави”

 

 

1.

ГРИНЕВИЧ

Лілія Михайлівна

-

голова робочої групи - голова Комітету з питань науки і освіти

2.

СОРОКА

Микола Петрович

-

заступник голови Комітету з питань науки і освіти

3.

ПАВЛЕНКО

Ростислав Миколайович

-

заступник голови робочої групи – голова підкомітету з питань науки і інноваційної діяльності 

4.

ФАРІОН

Ірина Дмитрівна

-

голова підкомітету з питань вищої освіти 

5.

ШЕВЧЕНКО 

Микола Миколайович

-

секретар робочої групи – заступник завідувача секретаріату Комітету

6.

ЗАГОРОДНІЙ

Анатолій Глібович

-

член робочої групи, віце-президент НАН України

7.

КАПІЦА

Юрій Михайлович

-

член робочої групи,  директор Центру інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України

8.

КРИВОВ

Георгій Олексійович

-

член робочої групи,  директор Інституту авіаційних технологій

9.

МАЛІЦЬКИЙ

Борис Антонович

-

член робочої групи, директор Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М. Доброва НАН України

10.

 МАЗУР

 Олександр Анатолійович

 

 

-

член робочої групи, виконавчий директор  технологічного парку Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона 

11.

 СЕМЕНЮК

 Сергій Володимирович

-

член робочої групи, головний консультант Комітету 

12.

 СТРІХА

 Максим Віталійович

-

член робочої групи,   віце-президент  Академії наук вищої школи України


13.

АНДРОЩУК

Геннадій Олександрович

 

-

член робочої групи, завідувач лабораторії НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

14.

ЧИЖЕВСЬКИЙ

 Борис Григорович

-

член робочої групи, завідувач секретаріату Комітету     

15.

ГРИНЬОВ

Борис Вікторович

-

перший заст. Голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України

16.

КРАЩЕНКО

Юрій

-

голова Ради молодих вчених при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України

17.

ІБАТУЛЛІН

Ільдус Ібатуллович

-

віце-президент Національної  академії аграрних наук

18.

ІЛЬЧЕНКО

Михайло Юхимович

-

проректор НТУ КПІ, голова Ради проректорів ВНЗ з наукової роботи

19.

КРИВЕНКО

Віктор Миколайович

-

радник міністра фінансів, керівник національного проекту Індустріальні парки України

20.

ЛУГОВИЙ

Володимир Ілларіонович

-

академік НАПН України, перший віце-президент НАПН України

21.

ПАНЧЕНКО

Володимир Григорович

-

директор Міжнародного центру перспективних досліджень

22.

КРИШТАЛЬ

Олег Олександрович

-

голова громадського обєднання Український науковий клуб

23.

ЯЦКІВ

Ярослав Степанович

-

академік НАН України, член Президії НАН України

24.

ШУЛЬГА

Наталія Іванівна

-

виконавчий директор громадського обєднання Український науковий клуб

 

 

Голова Комітету                                                 Л.М.Гриневич         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

Проект

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Голови Верховної Ради України

 

м. Київ                                          № ____________ _____________  2014 р.

 

Про забезпечення проведення 02 липня 2014 року парламентських слухань на тему: “Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки

та науково-технічної сфери держави”.

 

На виконання Постанови Верховної Ради України від 25 березня 2014 року №  1159-VІІ “Про  проведення  парламентських слухань на тему: “Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави”:

 

1. Провести 02 липня 2014 року о 15 годині в залі пленарних засідань Верховної Ради України парламентські слухання на тему: “Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави”.

2. Затвердити план заходів та склад робочої групи з підготовки та проведення Верховною Радою України парламентських слухань на тему: “Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави(додаток 1, 2).

3. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України здійснити організаційно-технічне, фінансове забезпечення парламентських слухань та видання матеріалів слухань.

4. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України разом з видавництвом Верховної Ради України до 15 травня 2014 року забезпечити виготовлення вже підготовленого до друку видання слухань в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти 13 березня 2013 року про Стан та законодавче забезпечення фінансування наукової та науково-технічної діяльності тиражем у 500 примірників.

5. Дирекції телерадіопрограм забезпечити в установленому порядку пряму трансляцію парламентських слухань.

 

 

              Голова

Верховної Ради України                                                      О. ТУРЧИНОВ