Діяльність Комітету

08 червня 2016, 15:59

План заходів щодо реалізації Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням

Кабінету Міністрів України

від «___» __________ 2016 р.

№ _____

 

                                                   План заходів щодо реалізації Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року

 

Завдання

Заходи

Строк виконання

Відповідальні за виконання

 

High-Tech Office - Офіс високих технологій

 

Координація процесу створення High-Tech Office спільно з профільними асоціаціями та бізнесом

Підготовка концепції High-Tech Office

2 квартал 2016

Мінекономрозвитку

Розробка методології відбору стартапів та інноваційних проектів

3 квартал 2016

Мінекономрозвитку

Вдосконалення та актуалізація законодавчого та нормативно-правового забезпечення діяльності High-Tech Office

до кінця 2016

Мінекономрозвитку

Участь у реалізації програм підтримки стартапів та інноваційних проектів на базі High-Tech Office

до кінця 2016

Мінекономрозвитку

Створення ефективної системи доступу до фінансування

Підвищення доступності кредитних ресурсів для високотехнологічних підприємств шляхом створення спеціальних програм кредитування

2016 - 2017

Мінекономрозвитку, Мінфін, НБУ (за згодою)

Вдосконалення та актуалізація законодавчого та нормативно-правового забезпечення діяльності венчурних фондів

2016 - 2017

Мінекономрозвитку, Мінфін, ДФС, НБУ (за згодою)

Вдосконалення та актуалізація законодавчого та нормативно-правового забезпечення діяльності краудфандингових платформ

2016 - 2017

Мінекономрозвитку, Мінфін, ДФС, НБУ (за згодою)

Забезпечення захисту об'єктів інтелектуальної власності

Спрощення патентування об'єктів інтелектуальної власності для стартапів та підприємств малого і середнього бізнесу

до кінця 2016

Мінекономрозвитку

 

Розвиток експортно-орієнтованої інноваційної екосистеми

 

Інтеграція України у світовий науково-технічний інформаційний простір

Розробка спеціалізованої програми для підвищення рівня володіння англійською мовою серед українських науковців та випускників STEM

до кінця 2016

МОН, Мінекономрозвитку

Поглиблення зв'язків між Україною та розвиненими країнами (зокрема, Ізраїлем, Канадою, Китаєм, Кореєю, США, Швейцарією, Швецією, Японією та ін.) шляхом перегляду та/або підписання двосторонніх угод про науково-технічну співпрацю

2016 - 2018

МОН, МЗС, Мінекономрозвитку

Призначення відповідальних «аташе з питань ІТ та високих технологій» у посольствах України за кордоном

2016-2017

МЗС, Мінекономрозвитку

Сприяння участі українських науковців у міжнародних наукових конференціях, стажуваннях, програмах обміну, наукових проектах

постійно

МОН, Мінекономрозвитку

Державна підтримка експорту високотехнологічної продукції та послуг

Спрощення валютного регулювання та валютного контролю для експортерів високотехнологічної продукції та послуг

до кінця 2016

Мінекономрозвитку, Мінфін, ДФС, НБУ (за згодою)

Запровадження програми з формування іміджу України за кордоном як провідного  виробника якісної інноваційної високотехнологічної продукції та послуг

2016 - 2017

Мінекономрозвитку

Викладання в українських навчальних закладах нових спеціальностей, які відповідають викликам і потребам Індустрії 4.0

постійно

МОН, Мінекономрозвитку

Гармонізація національних стандартів у високотехнологічних галузях з міжнародними стандартами

Гармонізація національних стандартів з європейськими та сприяння визнанню сертифікатів на IКT-продукцію без додаткових перевірок відповідності

до кінця 2016

Мінекономрозвитку

Приєднання України до угоди про "Розширений перелік товарів для інформаційних технологій” в рамках Угоди про інформаційні технології (ITA)

до кінця 2016

Мінекономрозвитку

Спрощення процедури сертифікації виробленої в Україні продукції

до кінця 2016

Мінекономрозвитку

Закладення основ для довгострокового розвитку високих технологій в Україні

Проведення фахового аудиту світових тенденцій щодо попиту на високотехнологічну продукцію до 2030 року спільно з провідними світовими науковими інститутами та організаціями, визначення перспективних напрямків для фундаментальних та прикладних досліджень

2017 - 2018

Мінекономрозвитку, МОН, НАНУ (за згодою)

Актуалізація досліджень в таких областях як: штучний інтелект, Інтернет речей, робототехніка, системи доповненої реальності, квантові обчислення, системи когнітивного радіо, системи паралельних обчислень, біоінженерія та генна інженерія, створення композитних матеріалів, системи альтернативної та відновлюваної енергетики, нанотехнології та наноструктури, композитні матеріали, засоби телекомунікацій, імунобіотехнології, біосенсорні та молекулярні засоби діагностики, кріобіологія, лазерні технології, іонно-променеві технології, ядерна медицина.

постійно

МОН, НАНУ (за згодою)

Сприяння створенню мереж бізнес-акселераторів та бізнес-інкубаторів в усіх регіонах України

постійно

Мінекономрозвитку

 

Welcome MNC - програма заохочення та залучення світових високотехнологічних лідерів

до розвитку виробництва та R&D в Україні

 

Створення нових робочих місць у високотехнологічних індустріях

Запровадження програми заохочення провідних світових виробників високотехнологічної продукції та послуг до розміщення в Україні науково-дослідних та виробничих центрів

2016 - 2017

Мінекономрозвитку

Постійне проведення роботи з провідними світовими виробниками високотехнологічної продукції та послуг з метою їх залучення до розвитку виробництва та НІОКР в Україні

постійно

Мінекономрозвитку

Впровадження ефективних механізмів трансферу технологій

Створення інформаційної платформи  взаємодії наукових організацій, вищих навчальних закладів та бізнес-середовища

2016 - 2018

Мінекономрозвитку, МОН, НАНУ (за згодою)

Вдосконалення законодавства в сфері трансферу технологій

постійно

Мінекономрозвитку, МОН, НАНУ (за згодою)

Розробка та імплементація моделі офісів технологічного трансферу у наукових та навчальних закладах на основі кращих світових практик

постійно

МОН, НАНУ (за згодою), Мінекономрозвитку

 

Digital Agenda - Цифровий порядок денний для України

 

Впровадження концепції Digital Agenda

Розробка концепції Digital Agenda спільно з задіяними ЦОВВ, профільними асоціаціями та бізнесом

3 квартал 2016

Мінекономрозвитку, Адміністрація Дежспецзв'язку, НРКЗІ (за згодою), Державне агентство з питань електронного урядування, інші ЦОВВ

Реалізація завдань концепції Digital Agenda відповідно до затвердженого плану заходів

2016 - 2020

Мінекономрозвитку, Адміністрація Дежспецзв'язку, НРКЗІ (за згодою), Державне агентство з питань електронного урядування, інші ЦОВВ

"Цифровізація" державного сектору

Впровадження електронного урядування

2016 - 2017

Державне агентство з питань електронного урядування, інші центральні і місцеві органи виконавчої влади

Модернізація систем державного управління шляхом оптимізації та автоматизації бізнес-процесів

2016 - 2017

Державне агентство з питань електронного урядування, інші центральні і місцеві органи виконавчої влади

Запровадження інноваційних моделей у державному управлінні на основі ауторсингу ІТ-сервісів та ІТ-інфраструктури

2016 - 2017

Державне агентство з питань електронного урядування, інші центральні і місцеві органи виконавчої влади

Проведення якісної трансформації економіки та перехід до Індустрії 4.0

Розробка стратегії стрибку з Індустрії 2.0 у Індустрію 4.0 за участі провідних світових наукових інститутів та організацій

до кінця 2016

Мінекономрозвитку, інші ЦОВВ

Прийняття та реалізація стратегії стрибку з Індустрії 2.0 у Індустрію 4.0

2020 - 2025

Мінекономрозвитку, інші ЦОВВ

 

High-Tech Nation - програма популяризації високих технологій, науки та техніки серед молоді

 

Підвищення якості технологічної підготовки спеціалістів

Створення сучасних шкільних програм з навчання цифровим навичкам та технологіям для індустрії 4.0

2016 - 2017

МОН, Мінекономрозвитку

Модернізація та актуалізація навчальних програм у вищих навчальних закладах з акцентом на цифрові технології

2016 - 2019

МОН, Мінекономрозвитку

Посилення практичної підготовки за ІКТ спеціальностями, зокрема шляхом залучення викладачів — практиків та поширення ефективних моделей розвитку

2016 - 2019

МОН, Мінекономрозвитку

Підвищення якості викладання фундаментальних та природничих наук

постійно

МОН, Мінекономрозвитку

Популяризація цифрових та інноваційних технологій

Створення інтерактивного освітнього каналу - High-Tech Channel

до кінця 2016

Мінекономрозвитку

Створення "моди на інженерів" шляхом запровадження загальнонаціональної інформаційно-комунікаційної кампанії STEM

2016 - 2017

Мінекономрозвитку

Створення умов для утримання талантів в Україні та приваблення талантів з-за кордону

Розробка та запровадження програми підтримки стартапів та інноваційних підприємств малого і середнього бізнесу, що переїжджають в Україну

2016 - 2017

Мінекономрозвитку

Створення державної програми заохочення науковців та дослідників шляхом надання грантів та фінансування наукових проектів, грошових премій за досягнення

1 квартал 2017

МОН, Мінекономрозвитку