Про порядок і терміни звітування стипендіатів 2023 року

23 січня 2024, 09:00

Постановою Верховної Ради України від 9 серпня 2023 року № 3297-IX «Про призначення у 2023 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук» призначено у 2023 році 48 іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук. На виконання цієї Постанови стипендіатам 2023 року здійснено виплату стипендіальних коштів. Стипендіати оформили реєстраційні картки НДДКР в УкрІНТЕІ.

Відповідно до пункту 3 зазначеної Постанови відтерміновано строки звітування стипендіатів 2023 року про результати виконання наукової (науково-технічної) роботи та розгляду їхніх звітів на шість місяців.

У зв’язку з цим та відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук» від 5 лютого 2019 р. № 2676-VIII та до Інструкції з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук, порядку їх розгляду та звітування стипендіатів, затвердженої Рішенням Комітету від 15.12.2021, протокол № 90, визначається наступний порядок і терміни звітування стипендіатів 2023 року.

 

1. За результатами виконаної роботи стипендіат до 30 червня 2024 року готує науковий звіт. Науковий звіт оформлюється стипендіатом згідно з вимогами ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання» у трьох паперових примірниках та ідентичному одному електронному на флеш носії.

Вчена рада, яка висувала стипендіата, протягом липня 2024 року заслуховує науковий звіт стипендіата про результати виконання наукової (науково-технічної) роботи та приймає рішення щодо його затвердження.

Наукова установа або організація, заклад вищої освіти, підприємство на підставі рішення Вченої ради подає до 15 серпня 2024 року включно по два примірники витягу з протоколу засідання Вченої ради, паперових примірники наукового звіту, оригінали або завірені копії Реєстраційної та Облікової карток НДДКР, а також один електронний примірник на флеш носії до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, відповідних центральних органів виконавчої влади, які рекомендували стипендіата.

Ще один примірник звіту зберігається у науковій установі або організації, закладі вищої освіти або на підприємстві, що подавали клопотання про висунення стипендіата.

У разі неподання стипендіатом звіту або якщо Вчена рада визнає його роботу невиконаною і не затвердить звіт, наукова установа або організація, заклад вищої освіти, підприємство, що клопотали про висунення стипендіата, подає до 15 серпня 2024 року до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, відповідних центральних органів виконавчої влади, які рекомендували стипендіата, а також безпосередньо до Комітету відповідне повідомлення разом з витягом з протоколу засідання Вченої ради. За таких обставин цей стипендіат позбавляється права у подальшому брати участь у конкурсах на здобуття Стипендії та Премії Верховної Ради України молодим ученим. У разі повторних випадків неотримання звітів стипендіатів від однієї і тієї самої наукової установи або організації, закладу вищої освіти, підприємства, що подавали клопотання про висунення стипендіатів, вони за рішенням Комітету можуть бути позбавлені на строк до трьох років права подавати клопотання про висунення претендента на отримання Стипендії.

2. З метою контролю за ефективним використанням призначених Стипендій звіти стипендіатів розглядаються та/або заслуховуються на засіданні колегій чи структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України або інших центральних органів виконавчої влади, або на засіданні президій чи структурних підрозділів Національної академії наук України, або національних галузевих академій наук, які рекомендували стипендіатів.

Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, національні галузеві академії наук, відповідні центральні органи виконавчої влади за результатами розгляду звітів стипендіатів приймають рішення про погодження звітів стипендіатів та можливість вручення їм диплома стипендіата Верховної Ради України за виконану стипендіальну наукову (науково-технічну) роботу, яке подається до Комітету разом із одним примірником усіх звітних матеріалів, зазначених у пункті 4.1. Інструкції, у строк до 15 вересня 2024 року включно.

3. Комітет за результатами розгляду звітних матеріалів до 15 жовтня 2024 року включно приймає рішення про закінчення виконання стипендіатами наукових (науково-технічних) робіт, успішне звітування та рекомендацію вручити їм дипломи стипендіатів Верховної Ради України – молодих учених – докторів наук за 2023 рік, яке подає Голові Верховної Ради України з відповідним проектом розпорядження.

Голова Верховної Ради України за поданням Комітету видає розпорядження про вручення дипломів стипендіатів Верховної Ради України – молодих учених – докторів наук за 2023 рік.

Стипендіатам Верховної Ради України – молодим ученим – докторам наук в урочистій обстановці вручаються дипломи встановленого зразка Головою Верховної Ради України або за його дорученням Першим заступником чи заступником Голови Верховної Ради України, Головою Комітету у визначену ними дату.