Інформація про засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій 17 листопада 2023 року

Секретаріат Комітету з питань освіти, науки та інновацій
17 листопада 2023, 11:00

 

17 листопада 2023 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Головував Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак С.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Колебошин С.В., Піпа Н.Р., Воронов В.А., Гришина Ю.М., Грищук Р.П., Кириленко І.Г., Коваль О.В., Колюх В.В., Лис О.Г., Павленко Р.М.

Також у засіданні брали участь представники Офісу Президента України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, Національної академії правових наук України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, ГО «Спілка ректорів закладів вищої освіти України», працівники секретаріату Комітету. Усього 30 учасників.

Переглянути запис засідання, яке транслювалось у прямому ефірі, в соціальних мережах, можна за посиланням: https://www.facebook.com/kom.osvita.nauka.

 

Під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій було розглянуто питання:

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті (реєстр. № 10177 від 23.10.2023), поданий Кабінетом Міністрів України

Метою прийняття зазначеного проекту Закону України є розширення можливостей здобувачів вищої освіти у формуванні індивідуальних освітніх траєкторій та автономії закладів вищої освіти в розробленні та реалізації освітніх програм.

Для реалізації цієї мети законопроектом пропонується шляхом внесення змін до законів України «Про відпустки», «Про вищу освіту», «Про освіту» деталізувати поняття індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів вищої освіти, передбачивши для цього вибір здобувачем вищої освіти освітніх програм, суб’єктів освітньої діяльності, що їх реалізують, видів, форм і строку здобуття освіти, освітніх компонентів і рівня їх складності, розширити практику міждисциплінарних освітніх програм на всі рівні вищої освіти, врегулювати питання освітньої кваліфікації, академічних та професійних прав випускників таких програм, тощо.

Також проект акта врегульовує приведення у відповідність термінології Закону України «Про вищу освіту» щодо коректного використання термінів та уникнення суперечності смислового плану, у тому числі «навчальний рік» («рік навчання»), «навчання» («здобуття освіти») тощо.

Заслухавши інформацію Голови Комітету Сергія Бабака, заступника Міністра освіти і науки України Михайла Винницького, голови підкомітету з питань вищої освіти Юлії Гришиної, провівши обговорення поданого законопроекту, а також враховуючи рішення підкомітету з питань вищої освіти Комітету від 16 листопада 2023 року та експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, ГО «Спілка ректорів закладів вищої освіти України», Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства економіки України, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно ухвалили висновок рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті (реєстр. № 10177 від 23.10.2023), поданий Кабінетом Міністрів України, ухвалити у першому читанні за основу з урахуванням такої пропозиції народних депутатів України- членів Комітету:

абзац сьомий підпункту 18 пункту 2 розділу І законопроекту в редакції :

«26) освітня діяльність за заочною та вечірньою формами здобуття освіти, що проводиться закладами вищої освіти та фахової передвищої освіти і започаткована до 2023 року включно, продовжується в межах строку навчання за певною освітньою програмою з видачою документа по вищу освіту відповідно до законодавства. Останній прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра за заочною та вечірньою формами здобуття освіти проводиться в 2023 році» виключити.