11 січня 2023, 14:00 ( Секретаріат Комітету з питань освіти, науки та інновацій )

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 11 січня 2023 року

11 січня 2023 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Головував Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак С.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Колебошин С.В., Піпа Н.Р., Воронов В.А., Гришина Ю.М., Грищук Р.П., Коваль О.В., Колюх В.В., Лис О.Г., Павленко Р.М.

Також у засіданні брали участь представники Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Президента України, Національного агентства із забезпечення якості освіти, Українського центру оцінювання якості освіти, Національного фонду досліджень України, експерти. Всього 38 учасників.

Переглянути запис засідання, яке транслювалось у прямому ефірі, в соціальних мережах, можна за посиланням: https://www.facebook.com/kom.osvita.nauka.

 

Під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій були розглянуті питання:


Про внесення до порівняльної таблиці проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення якості вищої освіти” (реєстр. № 8095) (друге читання) додаткових пропозицій і поправок народних депутатів України – членів Комітету.

Заслухавши інформацію Голови Комітету Сергія Бабака до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення якості вищої освіти» (реєстр. № 8095), який готується до розгляду в другому читанні, Комітет одностайно прийняв рішення:

1. Інформацію Голови Комітету С. Бабака взяти до відома.

2. Відповідно до пункту четвертого частини першої статті 15 Закону України “Про Комітети Верховної Ради України” внести пропозиції до порівняльної таблиці проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення якості вищої освіти» (реєстр. № 8095), розглянути і затвердити їх у встановленому порядку.

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення якості вищої освіти (реєстр. № 8095 від 04.10.2022, н.д.С.Бабак, О.Лис, Р.Грищук та інші) (друге читання).

Метою законопроекту є удосконалення механізму забезпечення якості вищої освіти.

Законопроектом пропонується:

1) удосконалити процедуру акредитації освітніх програм закладів вищої освіти;

2) покращити процедуру інституційної акредитації закладів вищої освіти;

3) уточнити механізм визнання сертифікатів про акредитацію освітніх програм, виданих іноземними акредитаційними агентствами чи агентствами забезпечення якості вищої освіти, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

4) запровадити постакредитаційний моніторинг освітніх програм і закладів вищої освіти, що пройшли інституційну акредитацію;

5) уточнити в антикорупційному законодавстві статусу членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, учасників акредитаційних процедур, зокрема наукових та науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання);

6) запровадити нові засади функціонування Апеляційної палати Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

7) посилити вимоги до кандидатів у члени і членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, її Апеляційної палати та членів Конкурсної комісії;

8) поширити на членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та посадових осіб секретаріату вимог Закону України “Про запобігання корупції” в частині необхідності декларування доходів, а також забезпечення правової визначеності в частині не поширення на них Закону України “Про державну службу”.

Під час підготовки до другого читання надійшло 93 пропозиції та поправки від 22 народних депутатів України, з яких:

28 – враховано повністю,

14 – враховано частково,

8 – враховано редакційно,

43 – відхилено.

Враховуючи вищезазначене, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно ухвалили висновок рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення якості вищої освіти (реєстр. № 8095 від 04.10.2022), поданий народним депутатом України Бабаком С.В. та іншими народними депутатами України, за результатами розгляду прийняти в другому читанні та в цілому.

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності (реєстр. № 8294 від 19.12.2022, н.д.С.Бабак, О.Коваль, С.Колебошин, М.Мезенцева).

У пояснювальній записці до законопроекту визначено, що його розроблено з метою продовження чинних пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності в Україні на 2023 рік.

Для досягнення цієї мети законопроектом пропонується:

1) внести зміни до Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, якими подовжити на ще один 2023 рік затверджені у 2010 році пріоритетні напрями розвитку науки і техніки;

2) внести зміни до Закону України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”, якими подовжити на ще один 2023 рік затверджені у 2011 році пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні.

Заслухавши інформацію автора цього законопроекту Сергія Бабака, голови підкомітету з питань науки та інновацій Валерія Колюха, представників Міністерства освіти і науки України, враховуючи рішення підкомітету з питань науки та інновацій від 10 січня 2023 року, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Національного фонду досліджень України, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно ухвалили висновок рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності (реєстр. № 8294 від 19.12.2022), поданий народним депутатом України Бабаком С.В. та іншими народними депутатами України, за результатами його розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому.

 

Розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законів у сфері освіти щодо кваліфікаційних вимог до директора Українського центру оцінювання якості освіти (реєстр. № 8188 від 08.11.2022, н.д.Н.Піпа, Р.Грищук, Р.Лозинський, Ю.Клименко та інші).

Народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення щодо перенесення розгляду законопроекту реєстр.№ 8188 на наступне засідання Комітету.

 

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо розширення прав органів студентського самоврядування (реєстр. № 6313 від 18.11.2021, н.д.Р.Грищук, С.Бабак, О.Лис, С.Колебошин, Г.Вацак, С.Мінько та інші).

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо розширення прав органів студентського самоврядування та забезпечення прав здобувачів вищої освіти (реєстр. № 6313-1 від 03.12.2021, н.д.Ю.Гришина, М.Нікітіна, С.Мінько, О.Копанчук та інші).

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо розширення прав та удосконалення діяльності органів студентського самоврядування (реєстр. № 6313-2 від 03.12.2021, н.д.І.Абрамович, Т.Плачкова, Н.Королевська, В.Мороз, Ю.Солод).

Заслухавши інформацію ініціаторів законопроекту Юлії Гришиної, Романа Грищука, представників Міністерства освіти і науки України, а також враховуючи рішення підкомітету з питань вищої освіти від 20 грудня 2022 року та експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерства фінансів України, Національної академії педагогічних наук України, Профспілки працівників освіти і науки України, ГО «Спілка ректорів закладів вищої освіти України» та обговоривши ці законопроекти, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно ухвалили висновок рекомендувати Верховній Раді України проекти Законів реєстр. реєстр. №№ 6313, 6313-1, 6313-2 відхилити та створити робочу групу з підготовки нового законопроекту “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо розширення прав органів студентського самоврядування” з врахуванням окремих положень законопроектів за реєстр. №№ 6313, 6313-1, 6313-2.

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо надання права обіймати посади науково-педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти (реєстр. № 7718 від 30.08.2022, КМУ).

У пояснювальній записці до законопроекту визначено, що його розроблено з метою визначення правових засад щодо надання права обіймати посади науково-педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти відповідно до вимог абзацу третього підпункту 1 пункту 4 розділу XIV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про фахову передвищу освіту”.

Заслухавши інформацію Першого заступника Міністра освіти і науки України Андрія Вітренка, голови підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Ольги Коваль, а також враховуючи рішення підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти від 10 січня 2023 року та експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Національної академії педагогічних наук України, Профспілки працівників освіти і науки України, ГО «Спілка ректорів закладів вищої освіти України» та широко обговоривши положення законопроекту, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно ухвалили висновок рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо надання права обіймати посади науково-педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти (реєстр.№ 7718 від 30.08.2022), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами його розгляду в першому читанні відхилити та рекомендувати Міністерству освіти і науки України створити Робочу групу із залученням народних депутатів – членів Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, інших зацікавлених сторін для напрацювання нового комплексного законопроекту, який би врахував усі зауваження і пропозиції, висловлені при обговоренні законопроекту та надані в експертних висновках.

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підготовки в лікарській інтернатурі та лікарській резидентурі (реєстр. № 6495 від 31.12.2021, н.д.І.Совсун).

Про проект Закону про внесення змін до деяких Законів України щодо підготовки в інтернатурі та безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників (реєстр. № 6495-1 від 18.01.2022, н.д.О.Дмитрієва, Ю.Гришина, В.Божик, Ю.Заславський та інші).

Ініціаторами законопроекту пропонується шляхом внесення змін до законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про професійний розвиток працівників”, “Основи законодавства України про охорону здоров’я” вилучити інтернатуру та лікарську резидентуру зі сфери післядипломної освіти та включити їх до професійного навчання працівників; виключити лікаря (провізора) - інтерна та лікаря-інтерна із переліку осіб, які навчаються у закладах вищої освіти; вдосконалити регулювання професійного навчання лікарів, безперервного професійного розвитку та перепідготовки працівників сфери охорони здоров’я та інше.

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань вищої освіти Юлії Гришиної, враховуючи рішення підкомітету з питань вищої освіти від 31 травня 2022 року, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії педагогічних наук України, ГО «Спілка ректорів закладів вищої освіти України», народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно ухвалили висновок рекомендувати Верховній Раді України законопроекти реєстр.№№ 6495, 6495-1 відхилити.

 

Про проект Закону про внесення змін до статті 48 Закону України “Про вищу освіту” щодо врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземців та осіб без громадянства (реєстр. № 5727 від 02.07.2021, н.д.Ю.Гришина, І.Негулевський, В.Іванов, О.Лис, В.Медяник, А.Клочко та інші).

Законопроектом передбачено внесення змін до статті 48 Закону України “Про вищу освіту”, зокрема доповнення новою частиною, яка визначає, що “для іноземців, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, в окремих групах, що складаються виключно з іноземців та/або осіб без громадянства, навчання може здійснюватися іноземною мовою. При цьому заклади вищої освіти забезпечують вивчення такими особами державної мови протягом усього періоду навчання”.

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань вищої освіти Юлії Гришиної, враховуючи експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства закордонних справ України, Інституту законодавства Верховної Ради України (нині Дослідницька служба Верховної Ради України), Національної академії правових наук України, ГО «Спілка ректорів закладів вищої освіти України», Ради ректорів закладів вищої освіти Одеського регіону, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Івано-Франківської міської ради та враховуючи втрату цим законопроектом актуальності, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно ухвалили висновок:

1. Висновок Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій до проекту Закону України про внесення змін до статті 48 Закону України “Про вищу освіту” щодо врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземців та осіб без громадянства (реєстр. № 5727 від 02.07.2021) від 03.11.2021 (протокол № 83) вважати таким, що скасований.

2. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до статті 48 Закону України “Про вищу освіту” щодо врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземців та осіб без громадянства (реєстр. № 5727 від 02.07.2021), поданий народним депутатом України Гришиною Ю.М. та іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити.

 

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та прирівняних до них осіб за шкоду, завдану державі” щодо матеріальної відповідальності поліцейських (реєстр. № 8213 від 18.11.2022, КМУ).

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що його розроблено з метою врегулювання питання матеріальної відповідальності поліцейських за шкоду, завдану державі, а також приведення термінології зазначеного Закону у відповідність до законів України “Про освіту”, “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Для досягнення цієї мети ініціаторами законопроекту пропонується внесення змін до статей 1 та 2 Закону України “Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та прирівняних до них осіб за шкоду, завдану державі” щодо поширення його дії на поліцейських, а також приведення термінології Закону у відповідність до Законів України “Про освіту”, “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Заслухавши інформацію заступника директора Департаменту взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з Національною поліцією України Дмитра Ульянова, голови підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти і адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу Романа Грищука, враховуючи рішення підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти і адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу від 12 грудня 2022 року, а також експертні висновки Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно ухвалили висновок рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та прирівняних до них осіб за шкоду, завдану державі” щодо матеріальної відповідальності поліцейських (реєстр. № 8213 від 18.11.2022), поданий Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу з врахуванням висловлених зауважень та пропозицій та направити Висновок до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, який є головним з опрацювання цього законопроекту.

 

Про проект Закону про внесення зміни до статті 165 Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для провадження наукової і науково-технічної діяльності (реєстр. № 6515 від 13.01.2022, КМУ).

Метою проекту Закону є забезпечення законодавчого підґрунтя для спрощення виплат та оподаткування товарів і послуг у рамках фінансування наукових (науково-технічних) проектів, виконання яких здійснюється відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана в установленому порядку.

Заслухавши інформацію заступника Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції Олексія Шкуратова, голови підкомітету з питань науки та інновацій Валерія Колюха, враховуючи рішення підкомітету з питань науки та інновацій від 05 грудня 2022 року, а також експертні висновки Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Національної академії правових наук України, Державної податкової служби України, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно ухвалили висновок рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення зміни до статті 165 Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для провадження наукової і науково-технічної діяльності (реєстр. № 6515 від 13.01.2022), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та направити цей Висновок та Висновок Державної податкової служби України до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, визначеного головним з опрацювання цього законопроекту.

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок (реєстр. № 8178 від 04.11.2022, н.д.А.Чорноморов, М.Кириченко, В.Стернійчук, В.Тимофійчук та інші).

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок (реєстр. № 8178-1 від 10.11.2022, н.д.М.Нікітіна, А.Задорожний, О.Кулініч, П.Бакунець Р.Горват та інші).

Згідно з пояснювальними записками законопроекти створені з метою “спрощення процедури зміни цільового призначення земельних ділянок, віднесених до категорії земель сільськогосподарського призначення, на вид цільового призначення в межах категорії земель житлової та громадської забудови або категорії земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення задля швидкої реалізації проектів з будівництва житлових будинків, об’єктів промисловості та інфраструктури”.

Проектами законів вносяться зміни до Земельного кодексу України, законів України “Про землеустрій”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про Державний земельний кадастр”.

Заслухавши інформацію заступника голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Колебошина, враховуючи рішення підкомітету з питань науки та інновацій від 12 грудня 2022 року, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства фінансів України, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно ухвалили висновок рекомендувати Верховній Раді України проекти законів України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок реєстр. № 8178, реєстр. № 8178-1, за наслідками їх розгляду повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання і направити висновки Комітету та висновок Міністерства освіти і науки України до Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, визначеного головним з опрацювання цих законопроектів.

 

Про проект Закону про внесення змін до статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” (реєстр. № 8177 від 04.11.2022, н.д.О.Савчук, Т.Батенко, Г.Мазурашу, Ю.Яцик, В.Калаур).

За твердженням авторів законопроекту, він має за мету усунення законодавчої неузгодженості щодо здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів щодо мобілізації під час дії особливого періоду та воєнного стану.

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, передбачивши, що під час дії особливого періоду та воєнного стану мобілізовані здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти мають право на звільнення з військової служби (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу).

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Ольги Коваль, враховуючи рішення підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти від 20 грудня 2022 року, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України та широко обговоривши положення законопроекту, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно ухвалили висновок рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” (реєстр. № 8177 від 04.11.2022), поданий народним депутатом України Савчук О.В. та іншими народними депутатами України, за результатами його розгляду в першому читанні повернути законопроект суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання та направити цей висновок до Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, визначеного головним з опрацювання цього законопроекту.

 

Про проект Закону про внесення змін до статті 94 Закону України “Про Національну поліцію” щодо збільшення грошового забезпечення поліцейських (реєстр. № 6506 від 05.01.2022, н.д.Г.Мамка).

Про проект Закону про внесення змін до статті 94 Закону України “Про Національну поліцію” щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських (реєстр. № 6506-1 від 06.01.2022, н.д.В.Медяник, М.Павлюк, П.Фролов, Д.Соломчук та інші).

Про проект Закону про внесення змін до статті 94 Закону України “Про Національну поліцію” щодо забезпечення гідних умов оплати праці поліцейських (реєстр. 6506-2 від 11.01.2022, н.д.Д.Разумков, М.Крячко, О.Бакумов, Д.Микиша).

Про проект Закону про внесення змін до статті 94 Закону України “Про Національну поліцію” щодо поліпшення умов грошового забезпечення поліцейських (реєстр. 6506-3 від 11.01.2022, н.д.Р.Павленко, І.Геращенко, І.Климпуш-Цинцадзе та інші).

Згідно з пояснювальними записками метою прийняття законопроектів є підвищення соціальних гарантій забезпечення поліцейських, зокрема шляхом обчислення посадового окладу поліцейського у розмірах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, встановлення щомісячних доплат за вислугу років, науковий ступінь, роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, спеціальне та почесне звання, інтенсивність та умови служби.

Зазначеними законопроектами пропонується внести зміни до статті 94 Грошове забезпечення поліцейських Закону України “Про Національну поліцію”.

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Ольги Коваль, враховуючи рішення підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти від 21 лютого 2022 року, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Національної академії наук України, Національної академії правових наук України, Національної академії педагогічних наук України, Інституту законодавства Верховної Ради України (нині Дослідницька служба Верховної Ради України), народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно ухвалили висновок запропонувати визначитись щодо прийняття проектів законів України реєстр. №№ 6506, 6506-1, 6506-2, 6506-3 Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, який визначеного головним з опрацювання цих законопроектів.

 

Про проект Закону про застосування та дотримання норм міжнародного гуманітарного права в Україні (реєстр. № 8268 від 06.12.2022, н.д.О.Бакумов, М.Мезенцева, С.Мінько та інші).

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що його розроблено з метою визначення правових та організаційних засад функціонування системи застосування норм міжнародного гуманітарного права в Україні, змісту та порядку застосування превентивних механізмів щодо його забезпечення, правил щодо усунення наслідків можливих порушень, закріплення порядку контролю за дотриманням норм гуманітарного права під час та після завершення збройного конфлікту, а також визначення компетенції державних органів у сфері поширення знань про міжнародне гуманітарне право.

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти і адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу Романа Грищука, враховуючи рішення підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти і адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу від 10 січня 2023 року, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства юстиції України, Міністерства розвитку громад та територій України, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно ухвалили висновок рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про застосування та дотримання норм міжнародного гуманітарного права в Україні (реєстр. № 8268 від 06.12.2022), поданий народним депутатом України Бакумовим О. та іншими народними депутатами України, повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання та направити цей Висновок Тимчасовій спеціальній комісії Верховної Ради України з питань міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України, яка є головною з опрацювання цього законопроекту.

 

Про схвалення Резолюції круглого столу на тему: “Функціонування професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного стану”.

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Ольги Коваль, проаналізувавши інформаційно-аналітичні матеріали, Резолюцію круглого столу на тему: “Функціонування професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного стану” з додатком, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення схвалити Резолюцію круглого столу на тему: “Функціонування професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного стану”.

Направити рішення Комітету про схвалення Резолюції круглого столу на тему: “Функціонування професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного стану” до Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Міністерства соціальної політики України, обласних військових адміністрацій, військової адміністрації м. Києва, Національної академії педагогічних наук України, Державної служби якості освіти, Національного агентства кваліфікацій, Федерації роботодавців України, Конфедерації роботодавців України, Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти.

 

Про затвердження плану роботи Комітету з питань освіти, науки та інновацій на період дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення затвердити план роботи Комітету з питань освіти, науки та інновацій на період дев’ятої сесії дев’ятого скликання з врахуванням пропозицій, висловлених народними депутатами України – членами Комітету та подати до Апарату Верховної Ради України для узагальнення затверджений на засіданні Комітету план роботи на період дев’ятої сесії дев’ятого скликання.

 

Про затвердження пропозицій Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій до проекту Порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення затвердити пропозиції Комітету до проекту Порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.