Інформація про прийняття за основу проекту Закону України «Про освіту дорослих»

12 січня 2023, 15:54

12 січня 2023 року Парламент України за результатами розгляду проекту Закону України «Про освіту дорослих» (реєстр. № 7039 від 10.02.2022) у першому читанні прийняв його за основу. Цей законопроект включений до переліку пріоритетних законопроектів, спрямованих на адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

Зазначеним актом уперше в історії незалежної України передбачається законодавчо унормувати розвиток освіти дорослих.

Зокрема,  проект Закону України «Про освіту дорослих» (реєстр. № 7039) визначає завдання державної політики у сфері освіти дорослих, структуру та принципи функціонування системи освіти дорослих, форми організації освітнього процесу в неформальній освіті дорослих, права учасників освітнього процесу, типи надавачів послуг у сфері освіти дорослих та їх особливості, органи управління і їх повноваження, систему забезпечення якості освіти дорослих, економічні відносини у сфері освіти дорослих та засади міжнародного співробітництва.

Важливим є те, що з метою сприяння продовженню перебування у професії працівників, залучення охочих працювати у сферах, де існує суттєвий дефіцит кадрів (вчителі, інженери тощо), зазначений акт унормовує можливість і створює механізми для повторного здобуття фахової передвищої та вищої освіти, але за іншими спеціальностями за кошти пільгових довгострокових кредитів, цільових пільгових державних кредитів для здобуття фахової передвищої, вищої освіти в закладах освіти всіх форм власності на конкурсній основі.

Зазначеним актом створюється законодавча основа для функціонування центрів освіти дорослих. Встановлюються норми, що надають право місцевим органам влади, за потреби, створювати такі центри, які можуть функціонувати як окремі юридичні особи або як структурні підрозділи закладів освіти, культури тощо. Законодавче закріплення зазначених інституцій, визначення їх прав, можливість створення таких центрів відповідає державній політиці децентралізації.

Реалізація акта матиме позитивний соціально-економічний ефект для розвитку суспільства й держави в цілому через посилення спроможності кожного індивіда до самореалізації, свідомої і активної участі в  післявоєнній відбудові, економічному та суспільному житті громади, регіону, країни.