Інформація про слухання в Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на тему: «Рік акредитації освітніх програм за новою процедурою: підсумки, проблеми, перспективи» 11 березня 2021 року

Секретаріат Комітету з питань освіти, науки та інновацій
12 березня 2021, 08:44

 

11 березня 2021 року відбулись слухання в Комітеті з питань освіти, науки та інновацій на тему: «Рік акредитації освітніх програм за новою процедурою: підсумки, проблеми, перспективи». Учасниками слухань стали народні депутати України – члени Комітету, представники Міністерства освіти і науки України, Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, закладів вищої освіти, Української асоціації студентського самоврядування, національні експерти з реформування вищої освіти та інші.

 

Метою слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій стало обговорення актуальних проблем функціонування та розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні, окресленої у Законі України «Про вищу освіту» (2014).

 

Предметом дискусій стали питання:

- Запровадження системи акредитації освітніх програм: визначення сильних та слабких сторін, шляхи вдосконалення.

- Роль процесів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти для посилення  конкурентоспроможності  вищої освіти  України.

- Законодавчі зміни щодо діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з метою вдосконалення реалізації його повноважень.

- Урегулювання економічної складової процедури акредитації.

Міністерство освіти і науки України озвучило відповіді на питання, які найчастіше лунають:

-         Які цілі переслідує акредитація?

-         Що акредитувати?

-         Хто має акредитувати?

-         Чи забезпечена конкуренція на ринку акредитаційних послуг?

-         Як акредитувати (процес та процедури)?

-         Чи є процес акредитації прозорим та незабюрократизованим?

-         Чи присутня корупційна складова і конфлікт інтересів у процесі акредитації?

-         Чи є обґрунтованою та необтяжливою для ЗВО вартість акредитаційних послуг?

-         Які наслідки для бюджету країни та ЗВО має акредитація?

 

У свою чергу Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти:

- надало звіт про останній рік роботи агентства;

- проінформувало про інформаційну систему «Сервіс акредитації освітніх програм ЗВО»;

- розповіло про формування експертного середовища Національного агентства;

- озвучило пропозиції щодо внесення змін до розрахунку вартості акредитації;

- поділилось планами і озвучило перспективи.

До обговорення питання долучились народні депутати України – члени комітету та освітянська спільнота.

Голова Комітету Сергій Бабак закликав усіх присутніх долучитись до роботи над Рекомендаціями слухань в Комітеті. Тож у десятиденний термін Комітет з питань освіти, науки та інновацій очікує на пропозиції.

 

Презентаційні матеріали МОН:

http://kno.rada.gov.ua/documents/doc_arch/75640.html

 

Презентаційні матеріали НАЗЯВО:

http://kno.rada.gov.ua/documents/doc_arch/75641.html