07 жовтня 2014, 15:41

Рішення від 06.06.2013 року (Протокол №10)

                      КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           До протоколу № 10

                                                                                                    від 06 червня  2013 року

 

 

 

Про проект Закону про внесення змін до статті 90

Бюджетного кодексу України (щодо включення видатків на деякі загальноосвітні навчальні заклади до видатків бюджету

Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів)

(реєстр. № 2087 від 24.01.2013р.),

поданий народними депутатами України В.Дубілем, Л.Гриневич

____________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України про внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу України (щодо включення видатків на деякі загальноосвітні навчальні заклади до видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів) (реєстр. № 2087 від 24.01.2013 року), поданий народними депутатами України В.Дубілем, Л.Гриневич прийняти за основу.

 

2. Рішення та пропозиції Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, який визначено головним при розгляді зазначеного проекту закону (пропозиції додаються).

 

 

 

Голова Комітету                                                                Л.М.Гриневич

 

 

 

 

 

Пропозиції Комітету до законопроекту

 

1. Назву законопроекту викласти в такій редакції: “Про внесення змін до статей 89 і 90 Бюджетного кодексу України (щодо здійснення видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів інтернатного типу)”.

2. До пункту 2 частини першої статті 89

у підпункті “б” після слів “усіх ступенів” додати слова в дужках «крім закладів, визначених у підпункті “в” цього пункту” та виключити слова  в дужках “ліцеї-інтернати”, “гімназії-інтернати”, “колегіуми-інтернати”;

у підпункті “в” після слів “навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації” додати слова “та інші загальноосвітні школи-“інтернати”, після двокрапки після слів “загальноосвітні школи-інтернати”, додати слова “ліцеї-інтернати, гімназії-інтернати, колегіуми-інтернати”, текст у дужках після слів “якщо не менше 70 відсотків кількості учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів”, доповнити словами “ліцеї-інтернатів, гімназій-інтернатів, колегіумів-інтернатів”.

3. До пункту 2 частини першої статті 90

у підпункті “а” в дужках на початку додати слова “включаючи освіту”, далі за текстом “для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації)”, а після слів “загальноосвітні санаторії школи-інтернати”; додати слово  “інші”, після слів “загальноосвітні школи-інтернати”, додати слова “ліцеї-інтернати, гімназії-інтернати, колегіуми-інтернати”, текст в дужках після слів “крім загальноосвітніх шкіл-інтернатів” доповнити словами “ліцеїв-інтернатів, гімназій-інтернатів, колегіумів інтернатів”.

 

 


 

Про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України

(щодо створення рівних можливостей для отримання освіти)

(реєстр. № 2087-1 від 07.02.2013р.),

поданий народним депутатом України В.Дзоз

_________________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо створення рівних можливостей для отримання освіти) (реєстр. № 2087-1 від 24.01.2013 року), поданий народним депутатом України В.Дзоз  прийняти за основу.

 

2. Рішення та пропозиції Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, який визначено головним при розгляді зазначеного проекту закону (пропозиції Комітету додаються).

 

 

 

Голова Комітету                                                                Л.М.Гриневич


 

Пропозиції Комітету

 

1.     До пункту 2 частини першої статті 89:

у підпункті б після слів усіх ступенів додати слова в дужках крім закладів, визначених у підпункті в цього пункту і виключити слова в дужках   ліцеї-інтернати, гімназії-інтернати, колегіуми-інтернати та (крім навчально-виховних комплексів, визначених у підпункті бпункту 2 частини першої статті 88 цього Кодексу);

у підпункті в після слів навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації додати слова та інші загальноосвітні школи-інтернати, після двокрапки після слів загальноосвітні школи інтернати, додати слова ліцеї інтернати, гімназії-інтернати, колегіуми-інтернати, текст в дужках після слів якщо не менше 70 відсотків кількості учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, доповнити словами ліцеїв-інтернатів, гімназій-інтернатів, колегіумів-інтернатів.

 

2.     До пункту 2 частини першої статті 90:

у підпункті а слова для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації замінити словами в дужках (включаючи освіту громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації), а після слів загальноосвітні санаторні школи-інтернати;) додати слово інші, після слів загальноосвітні школи-інтернати, додати слова ліцеї-інтернати, гімназії-інтернати, колегіуми-інтернати, текст в дужка після слів крім загальноосвітніх шкіл-інтернатів, доповнити слова ліцеїв-інтернатів, гімназій-інтернатів, колегіумів-інтернатів.