Рішення Комітету про стан і перспективи співробітництва Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Комісії Сейму Республіки Польща з питань освіти, науки і молоді у галузі вищої освіти та науки

14 липня 2008, 11:48

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

РІШЕННЯ

 

Про стан і перспективи співробітництва

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та

Комісії Сейму Республіки Польща з питань освіти, науки і молоді

у галузі вищої освіти та науки

__________________________________________________________________

 

       Заслухавши та обговоривши питання щодо стану і перспектив співробітництва Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Комісії Сейму Республіки Польща з питань освіти, науки і молоді у галузі вищої освіти та науки, керуючись метою та духом Договору про добросусідство, дружні відносини і співробітництво між Україною і Республікою Польща, підписаного у Варшаві 18 травня 1992 року, спираючись на  положення Угоди  між  Урядом  України  і  Урядом Республіки Польща про співробітництво в галузі культури, науки і освіти, підписаної у м.Києві 20 травня 1997 року, усвідомлюючи необхідність розвитку двосторонніх відносин і зміцнення традиційних дружніх зв’язків між двома народами, прагнучи створити умови для розвитку науки і освіти, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

1. Інформацію сторін про стан і перспективи подальшого розвитку двосторонніх відносин між Україною і Республікою Польща в галузі освіти і науки взяти до відома. Визначити, що співробітництво між Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти та Комісією Сейму Республіки Польща з питань освіти, науки і молоді здійснюватиметься шляхом:

обміну делегаціями експертів;

установлення зв’язків між секретаріатами Комітету та Комісії;

проведення спільних засідань, конференцій, семінарів та інших заходів з метою обговорення проблем, що є предметом відання Комітету та Комісії;

обміну досвідом та інформацією щодо законотворчої діяльності та правозастосування у сфері освіти, науково-технічної та інноваційної діяльності,  розвитку високих технологій та захисту прав інтелектуальної власності;

установлення контактів, у тому числі на спільній основі, з аналогічними парламентськими комітетами країн-членів Європейського Союзу.

2.   Звернутися до Голови Комісії Сейму Республіки Польща з питань освіти, науки і молоді з проханням сприяти українській стороні в розширенні можливостей навчання та стажування в провідних університетах Республіки Польща студентів й аспірантів з України в рамках Міжнародного Вишеградського фонду, а також участі України в освітніх і наукових програмах ЄС.

3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

створити двосторонню українсько-польську міжвідомчу комісію, до складу якої включити з української сторони представників Міністерства освіти і науки України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства праці та соціальної політики України, університетів-співзасновників Європейського колегіуму польських і українських університетів, Правління Європейського колегіуму польських і українських університетів з метою напрацювання пропозицій щодо активізації співробітництва між Україною і Республікою Польща в галузі освіти і науки;

прискорити підписання нової міжурядової Угоди між Україною і Республікою Польща про співробітництво в галузі освіти і науки, яка б відповідало законодавству Європейського Союзу, рекомендаціям Болонського процесу;

рекомендувати укласти нову редакцію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про академічне взаємовизнання документів про освіту та рівноцінність наукових ступенів у зв’язку з членством Республіки Польща в Європейському Союзі;

- з метою подальшого удосконалення нормативно-правових основ розвитку міжнародного співробітництва в галузі вищої освіти внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Бюджетного Кодексу України,  Законів України “Про Державний бюджет України”, “Про освіту”, “Про вищу освіту” щодо створення і фінансування спільних із зарубіжними країнами навчальних закладів;

- звернутися до Уряду Республіки Польща з пропозицією укласти міжурядову Угоду про визначення юридичного статусу, умов функціонування та спільного фінансування діяльності Європейського колегіуму польських і українських університетів у м. Любліні як важливого елементу співпраці між Україною та Республікою Польща в галузі освіти і науки та основи майбутнього Українсько-польського міжнародного університету;

- розробити порядок формування та фінансування підготовки фахівців з вищою освітою та наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації за пріоритетними для України спеціальностями в Європейському колегіумі польських і українських університетів, обов’язковими умовами якого повинна бути система конкурсного відбору претендентів на навчання.

4. Рекомендувати Міністерству освіти  і науки України:

укласти нову редакцію Угоди з Міністерством національної освіти Республіки Польща, якою визначити нові напрями і форми співпраці;

- звернутися до університетів-співзасновників Європейського колегіуму польських і українських університетів з пропозицією внести зміни до статуту Європейського колегіуму польських і українських університетів щодо обов’язкового залучення до викладання в Колегіумі професорсько-викладацького складу з України, дотримання паритету у викладанні українською мовою, вивчення польськими аспірантами української мови, видачі громадянам України двох дипломів державного зразка – України та Республіки Польща ;

- ужити заходів щодо активізації українсько-польського співробітництва в галузі освіти і науки;

- відкрити в м. Дрогобичі навчально-методичний і консультаційний центр для вчителів і викладачів польської мови в Україні;

- взяти участь у Міжнародній освітній виставці в Республіці Польща (7-8 березня);

- передбачити можливість організації та проведення в 2009 році українсько-польського студентського форуму, який розглядати як довгостроковий проект;

- розглянути можливість проведення регулярних зустрічей асоціацій ректорів вищих навчальних закладів обох країн для обговорення стану та визначення напрямів співпраці, питань формування загальноєвропейського освітнього простору.

5. Рекомендувати Міністерству закордонних справ України:

- порушити клопотання перед польською стороною про спрощення процедури оформлення віз для українських учасників наукових й освітніх обмінів.

6. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на народного депутата України, Голову підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С.

 

Голова Комітету                                                          В.І.Полохало