Інформаційно-довідковий матеріал про стан і перспективи розвитку співпраці в галузі освіти і науки між Україною і Республікою Польща

25 червня 2008, 15:24

ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИЙ

МАТЕРІАЛ  ПРО  СТАН  І  ПЕРСПЕКТИВИ  РОЗВИТКУ  СПІВПРАЦІ В ГАЛУЗІ  ОСВІТИ  І  НАУКИ  МІЖ  УКРАЇНОЮ І  РЕСПУБЛІКОЮ  ПОЛЬЩА

 

І ЗАГАЛЬНЕ

 

Співпраця в галузі освіти між Україною та Республікою Польща здійснюється у відповідності до положень Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Польща про співробітництво в галузі культури, науки і освіти, укладеної 20.05.97 року та Угоди про співробітництво між Міністерством освіти і науки України та Міністром національної освіти Республіки Польща, укладеної 2 липня 2001 року.

Відповідно до статей вищезазначених документів сторонами здійснюється обмін студентами на повний та частковий курси навчання, аспірантами, стажистами та науково-педагогічними працівниками для коротко і довгострокової роботи, пряме співробітництво між вищими навчальними закладами двох країн.

 

ІІ  МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКІ  СТОСУНКИ  ТА  ОБМІНИ.

 

У 2007/2008 навчальному році на основних факультетах вищих навчальних закладів України за умов контракту навчається  534, в тому числі, за державною угодою – 9 громадян  Республіки Польща. На підготовчому факультеті за умов контракту навчається  6 громадян Республіки Польща.

У  2007 році близько 100  вищих навчальних закладів України плідно співпрацювали з понад 200 ВНЗ Республіки Польща. В рамках співробітництва  до Республіки Польща відряджалися близько 1400 фахівців і студентів для наукової роботи та стажування, читання лекцій, участі у конференціях, довготермінової педагогічної роботи, на повний та частковий курс навчання, до аспірантури, для участі в роботі мовних курсів для студентів та викладачів і було прийнято близько 1500 фахівців і студентів із Республіки Польща.

 

ІІІ. ВИВЧЕННЯ  ПОЛЬСЬКОЇ  МОВИ  В  УКРАЇНІ  І  УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ  В  ПОЛЬЩІ.

 

Для задоволення освітніх потреб громадян України польської національності у 2007/2008 навчальному році в Україні функціонує 5 загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою ( 1236 учень), 1 школа, де є класи  з російською і польською мовами навчання (194 учнів), польську мову як предмет вивчають 3978 учнів, факультативно або в гуртках – 5080 учнів.

Політика Республіки  Польща щодо своєї діаспори на території України є активною. Уряд РП надає польським школам та культурно-освітнім товариствам поляків в Україні велику допомогу.

Польська мова вивчається в Україні не перший рік, не тільки як мова польської національної меншини, не тільки у загальноосвітніх, а і у вищих навчальних закладах, кількість яких з кожним роком зростає, як і зростає інтерес молодих людей до польської мови і  літератури.

У 2007/2008 навчальному році у загальноосвітніх та недільних школах України працює близько 30 вчителів польської мови із Республіки Польща,  у вищих навчальних закладах України - 12 викладачів із Республіки Польща.

В Україні в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Національному університеті “Києво-Могилянська Академія”, Львівському національному університеті імені Івана Франка, Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника, Академії муніципального управління, Запорізькому державному університеті,  Черкаському державному університеті ім. Б.Хмельницького, Волинському державному університеті імені Лесі Українки, Сумському національному аграрному університеті, Тернопільському, Дрогобицькому, Житомирському, Ніжинському педагогічних університетах вивчають польську мову і готують фахівців з польської мови.

В останні роки в Польщі відбувся активний розвиток університетської україністики. Окрім існуючих раніше кафедр української філології Варшавського та Ягелонського університетів, українську філологію вивчають у  Люблінському Католицькому університеті, Університеті ім.Марії Кюрі-Склодовської (Люблін), Щецінському університеті та в Університеті ім. Адама Міцкевича в Познані.

 

ІУ  ВЗАЄМНЕ  ВИЗНАННЯ  ДОКУМЕНТІВ  ПРО  ОСВІТУ

 

11 квітня 2005 року під час візиту Президента України Ющенка В.А  до Республіки Польща для відкриття Року України Міністром освіти і науки України Ніколаєнком С.М. підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про академічне взаємовизнання документів про освіту та рівноцінність ступенів.

Зараз польською стороною запропоновано, у зв’язку із вступом до Європейського Союзу, підписати нову двосторонню Угоду про взаємне визнання документів, що має відповідати чинним нормам ЄС, рекомендаціям Болонського процесу та директивам щодо визнання професійної кваліфікації.

 

У.  КОЛЕГІУМ  УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ  УНІВЕРСИТЕТІВ

 

Однією з форм міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів України з вищими навчальними закладами зарубіжних країн є створення і функціонування в м. Люблін Європейського Колегіуму польських і українських університетів, засновниками якого з української сторони є Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Львівський національний університет імені Івана Франка, з польської сторони – Університет Марії Кюрі-Склодовської, Люблінський Католицький університет.

З початку створення Колегіуму Міністерством освіти і науки України та українськими університетами-співзасновниками неодноразово наголошувалося на певних моментах, лише за яких він може відповідати інтересам української сторони:

-         надання Колегіуму статусу юридичної особи;

-         дотримання паритету кількості студентів з української та польської сторони;

-         залучення до викладання в Колегіумі професорсько-викладацького складу з України;

-         дотримання паритету щодо викладання українською мовою та вивчення польськими аспірантами української мови;

-         залучення до участі в навчальному процесі Колегіуму представників Варшавського, Ягелонського і Вроцлавського університетів, які висловили готовність до співпраці.

Через відсутність надання Колегіуму статусу окремої юридичної особи, колегіум  фінансується через Люблінський університет ім.М.Кюрі-Складовської та Люблінський Католицький університет.

Впродовж усього періоду існування Колегіуму, фінансування здійснюється лише польською стороною.

За повідомленням Міністерства фінансів України, “бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення, встановленого законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України, а підготовка фахівців та наукових і науково-педагогічних кадрів за рахунок коштів державного бюджету здійснюється виключно на умовах державного замовлення». У зв’язку з цим   Міністерство освіти і науки України зараз не може виділити фінансування для  діяльності Європейського колегіуму за рахунок Державного бюджету України.

Водночас, хотіли б зазначити, що для позитивного вирішення вищезазначеного питання МОН України рекомендувало:

 -   розробити механізм направлення громадян України та Республіки Польща до вищих навчальних закладів двох країн для навчання за програмами підготовки магістрів і  докторів наук за  пріоритетними, першочергово необхідними для кожної з країн спеціальностями, відповідно до п.3 параграфу 5 розділу ІІ Статуту Європейського Колегіуму українських і польських університетів;

-  внести зміни до частини 1 параграфу 12 розділу ІУ Статуту Колегіуму і джерелами фінансування Європейського Колегіуму польських і українських університетів  визначити кошти, отримані Колегіумом від здійснення навчальної, дослідницької та культурно-освітньої діяльності, доброчинні внески та інше;

- університетам-засновникам розглянути питання щодо створення благодійного фонду  для фінансової підтримки діяльності Колегіуму;

- розглянути питання щодо внесення змін до чинного законодавства України, передбачивши фінансування створених спільно із зарубіжними країнами  навчальних закладів (наразі готується).

У 2005 році  польська сторона поінформувала про підготовку нової формули функціонування Колегіуму, яка б мала на меті перетворення Європейського Колегіуму польських і українських університетів в Польсько-Український університет із залученням до його функціонування, зокрема Варшавського, Ягелонського (м. Краків) та Вроцлавського університетів.

Проблема виплати    українською стороною стипендій громадянам України, котрі здобуватимуть освіту в польсько-українському університеті.

Порушення питання сплати стипендій українським студентам, які навчатимуться в польсько-українському університеті українською стороною   можливе  лише в тому випадку, коли та ж українська сторона (університети чи МОН України) відбиратиме їх і відряджатиме на навчання (досі цього не робилось)

Кандидати на навчання мають юридично нести відповідні  зобов’язання  перед стороною, що відряджає у формі контракту чи іншого документу і повертатися на батьківщину після закінчення університету на певний (визначений документом) період для відпрацювання. В іншому випадку Україна буде витрачати свої кошти на підготовку фахівців для Республіки Польща та інших країн ЄС, як це відбувається зараз.

Рішення у який спосіб буде виплачуватися стипендія має приймати українська сторона згідно з чинним законодавством України 

 

Основний висновок:

 

Питання створення та функціонування українсько-польського університету має ретельно опрацьовуватися    фахівцями відповідно до чинного законодавства Республіки Польща і України з урахуванням обопільних інтересів.

Неефективність діяльності попередньої інституції – Колегіуму польсько-українських університетів якраз і полягала в поспішності та непрофесійному підході до вирішення багатьох важливих питань його створення і функціонування.

У жовтні 2006 року Президент України Віктор Ющенко надіслав Президенту  Республіки Польща Леху Качинському листа,  в якому підкреслив, що університети -засновники з українського боку вживають заходів щодо:

-        забезпечення навчального закладу в Любліні необхідною україномовною навчальною літературою;

-        залучення професорського складу з України  до викладання в Колегіумі,;

-        організації цільового направлення студентів і слухачів для навчання тощо.

У листі наголошується також на необхідності отримання навчальним закладом статусу юридичної особи та перетворення його в майбутньому у Польсько-Український університет.

Зі свого боку, Міністерство освіти  і науки України спільно з університетами-засновниками, готове, в черговий раз, опрацювати всі можливі варіанти, що стосуються фінансування університету, включаючи можливість внесення змін до чинного законодавства України.

 

УІ. НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ   СПІВРОБІТНИЦТВО

 

Науково-технічне співробітництво між Україною та Республікою Польща розвивається на основі Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про співробітництво у сфері науки і технологій, укладеного 12 січня 1993 року.

На виконання статті 3 цього Договору створено Спільну
українсько-польську комісію зі співробітництва в галузі науки і технологій. Комісія визначає пріоритетні напрямки українсько-польського науково-технічного співробітництва та форми його здійснення, аналізує стан виконання спільних програм і проектів.

На Першому засіданні (березень 1997р.) Комісії було ухвалено Протокол про створення Комісії, затверджено Регламент її роботи, а також Виконавчу українсько-польську програму зі співробітництва в галузі науки і технологій.

         Спільна українсько-польська комісія зі співробітництва у галузі науки і технологій, як правило, проводить засідання кожного року.

На засіданнях Комісії сторони здійснюють:

         обмін інформацією щодо основних напрямків науково-технічної політики в Україні та в Польщі;

         обговорення стану та перспектив розвитку українсько-польського науково-технічного співробітництва;

         підведення підсумків результатів реалізації Виконавчої українсько-польської програми співробітництва в галузі науки і технологій;

         надання пропозицій щодо нових проектів Виконавчої програми.

На сьогодні проведено сім спільних засідань Спільної
українсько-польської комісії зі співробітництва в галузі науки і технологій.

Виконавча програми зі співробітництва в галузі науки і технологій є відкритою та забезпечує рівноправну участь будь-яких організацій і вчених обох держав в реалізації спільних науково-дослідних робіт через проведення конкурсного відбору спільних проектів. Перелік спільних проектів затверджується Комісією. Всього з 1997 року провадилися науково-дослідні роботи в рамках близько 180 спільних українсько-польських проектів.

У 2004-2005 роках Міністерством освіти і науки України здійснювалася фінансова підтримка реалізації 16 спільних українсько-польських
науково-дослідних проектів у рамках Спільної українсько-польської програми з науково-технічного співробітництва.

Також розвивається співпраця українських та польських вчених в Антарктиці на основі підписаної в квітні 2001 року Угоди між Департаментом антарктичної біології та Українським антарктичним центром Міністерства освіти і науки України.

В рамках Року Польщі в Україні в м. Львові 21-22 червня та в м. Києві 24-25 червня 2004 року було проведено спільну українсько-польську виставку науково-технічних досягнень “Україна – Польща: стратегічне партнерство у сфері науки і технологій”. У виставці взяли участь близько 25 наукових організацій та вищих навчальних закладів України і 15 наукових організацій та вищих навчальних закладів Польщі. Під час виставки було проведено міжнародну науково-практичну конференцію “Розвиток науково-технологічних парків та інноваційних структур інших типів: Польща, Україна та світовий досвід”, семінар “Польща та Україна у спільних проектах Європейського Союзу”, круглий стіл “Україна-Польща: результати і перспективи співробітництва”.

18-19 квітня 2005 року в м. Варшаві під головуванням польської сторони відбулося шосте засідання Спільної українсько-польської комісії з
науково-технічного співробітництва.

В рамках проголошеного Президентами України і Республіки Польща Року України в Республіці Польща, а також відповідно до домовленостей між Міністерством освіти і науки України та Міністерством науки та інформатизації Республіки Польща 15-21 травня 2005 року в м. Кракові та
м. Варшаві відбулась виставка “Дні української науки в Польщі”.

У виставці брали участь 37 вищих навчальних закладів і наукових установ Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України. Було представлено близько 200 наукових розробок та інноваційних проектів, які відображають перспективні напрямки наукових досліджень в Україні.

Серед учасників виставки були такі відомі не тільки в Україні, але й за кордоном університети й інститути як Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Київський національний університет ім. Тараса Шевченко, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний університет”, Національний антарктичний науковий центр, Інститут надтвердих матеріалів ім. Бакуля НАН України, Інститут проблем машинобудування ім. Підгірного НАН України та інші.

Під час роботи виставки “Дні української науки в Польщі” були проведені два наукові семінари: в м. Кракові – “Співробітництво у сфері науки та технологій між Україною та Польщею”, в м. Варшаві – “Польща і Україна у спільних програмах ЄС”.

14-16 квітня 2006 року під головуванням української сторони відбулося сьоме засідання українсько-польської Комісії з науково-технічного співробітництва.

Комісія позитивно оцінила співробітництво між науковими установами України та Польщі в 2004-2006 роках. Загалом, в спільних дослідженнях взяли участь 65 українських та 68 польських наукових організацій.

Під час засідання Комісія затвердила 14 проектів, включених до українсько-польської виконавчої програми з науково-технічного співробітництва на 2006-2008 роки.

Протоколом Сьомого засідання Спільної українсько-польської комісії з науково-технічного співробітництва від 16 червня
2006 року визначено пріоритетні напрямки українсько-польського
науково-технічного співробітництва, а саме:

         енергетична безпека, спільне видобування нафти і газу в Карпатах;

         нанотехнології та наноматеріали;

         нові матеріали;

         спільні дослідження Антарктики.

Сторони домовилися провести восьме засідання в 2008 році в Республіці Польща.

 

УІ.  ПРОБЛЕМНІ  ПИТАННЯ  ТА  ПРОПОЗИЦІЇ  ДО  ЇХ  ВИРІШЕННЯ.

 

1). Укласти нові Угоди з двома міністерствами, якими визначити нові напрями і форми співпраці;

2). Створити змішану комісію експертів з питань співпраці в галузі освіти (на зразок комісії з питань співпраці в галузі  науки);

3). Для розширення молодіжних обмінів організувати і в 2009 році провести в м. Львів або м. Люблін українсько-польський студентський форум  (приклад українсько-російського студентського форуму у вересні 2007 р. в м. Харків) і практикувати проведення такого заходу щороку;

4). Досягти домовленостей з польською стороною про розширення можливостей навчання та стажування в провідних університетах Республіки Польща студентів і аспірантів з України в рамках Міжнародного Вишеградського фонду.

5). Порушити перед польською стороною клопотання щодо сприяння українській стороні в розширенні можливостей участі в освітніх і наукових програмах ЄС.

6). Добитися вирішення всіх проблем, пов’язаних зі створенням і функціонуванням Міжнародного польсько-українського університету в м. Люблін;

7).  Активізувати роботу змішаної українсько-польської комісії з питань науково-технічного співробітництва і, зокрема, розширити коло пріоритетних напрямів, за якими відбираються і реалізуються спільні наукові проекти.

8). Забезпечити у 2008/2009 навчальному році відкриття в м. Дрогобичі  навчально-методичного і консультаційного кабінету для   вчителів і викладачів польської мови в Україні;

9). Клопотати перед польською стороною  про спрощення процедури оформлення віз для українських учасників наукових і освітніх обмінів;

10). Для підбиття підсумків щодо виконання двосторонніх угод про співпрацю в галузі освіти і науки та обговорення перспектив подальшої співпраці практикувати щорічні зустрічі, почергово в м. Київ і м. Варшава, керівників профільних міністерств і вищих навчальних закладів обох країн;

11). Раз на два роки, почергово на територіях України і Польщі, проводити зустріч асоціацій ректорів вищих навчальних закладів обох держав для обговорення питань формування загальноєвропейського простору вищої освіти та визначення конкретних планів і  перспектив білатеральної співпраці.

12). Підготувати до підписання нову редакцію Міжурядової угоди про взаємне визнання документів про освіту і вчені звання відповідно до варіанту, запропонованого польською стороною у зв’язку з її членством в ЄС, що забезпечило б спрощення цієї процедури;  

13). Практикувати регулярний обмін інформацією щодо модернізації системи освіти і науки в обох країнах, а також легіслативною і нормативно-правовою базою в цій галузі;

14). Розширити квоту обмінів студентами і аспірантами на повний курс навчання з 2-х до 10 осіб щорічно; вирішити питання про збільшення їх стипендіального забезпечення.

15). Ширше практикувати обміни студентами і аспірантами в рамках міжуніверситетських угод для часткового навчання та стажування за бакалаврськими, магістерськими та докторантськими (РhD) програмами з видачею двох (українського і польського) дипломів.

 

Інформація підготовлена Міністерством освіти і науки України