Прийнято за основу проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо розширення прав органів студентського самоврядування та забезпечення прав здобувачів вищої освіти»

06 червня 2024 року Верховна Рада України за результатами розгляду в першому читанні прийняла за основу проект Закону про внесення до Закону «Про вищу освіту» щодо розширення прав органів студентського самоврядування та забезпечення прав здобувачів вищої освіти (реєстр. № 10279 від 22.11.2023).

Прийняття Закону забезпечить посилення ролі студентського самоврядування у діяльності закладів вищої освіти, активізацію їх участі у розвитку закладу вищої освіти відповідно до практик провідних закладів вищої освіти країн Європейського Союзу, розвиток управлінських та лідерських якостей здобувачів освіти, їх фінансової грамотності та громадянської відповідальності.

Проектом Закону пропонується:

при формуванні вчених рад і органів громадського самоврядування, а також при виборах керівників закладів вищої освіти включити аспірантів, ад’юнктів, асистентів-стажистів, лікарів (провізорів)-інтернів, лікарів-резидентів до квоти «інших працівників» закладу вищої освіти, а докторантів – до квоти науково-педагогічних та наукових працівників. При цьому пропонується збільшити квоти для представників студентів;

передбачити необхідність долучення представників студентів до робочих та дорадчих органів закладу вищої освіти у випадках, визначених Законом;

визначити у Законі рамкові норми щодо Положення про студентське самоврядування, а також чіткіше прописати рамкові норми щодо формування і діяльності органів студентського самоврядування. Передбачити, що це Положення, а також звіт про використання коштів мають оприлюднюватися на сайті закладу вищої освіти та/або інформаційних ресурсах студентського самоврядування;

передбачити чітке розмежування між представницькою, виконавчою, виборчою та контролюючою гілками в органах студентського самоврядування, що сприятиме усуненню наявних невизначеностей, прозорості та ефективності діяльності органів студентського самоврядування;

встановити, що органи студентського самоврядування не лише захищають права та інтереси студентів, але і сприяють їх реалізації;

передбачити право органів студентського самоврядування вносити пропозиції до освітніх програм;

додати норми про погодження органом студентського самоврядування положення про організацію освітнього процесу закладу вищої освіти, а також керівників студмістечка та гуртожитків;

передбачити, що окремі рішення з питань, що потребують погодження органом студентського самоврядування, можуть бути введені в дію без такого погодження, якщо протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідного подання про погодження рішення орган студентського самоврядування не надав письмового обґрунтування про відмову у наданні погодження. Надати можливість визначати у положенні про студентське самоврядування, осіб, уповноважених надавати такі погодження у кожному конкретному випадку;

передбачити, що заборона втручання адміністрації не стосується питань, пов’язаних з безпекою життя та здоровʼя учасників освітнього процесу;

передбачити, що рішення органів студентського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції, не потребують затвердження, схвалення чи введення в дію керівником, органами громадського самоврядування та/або іншими органами управління закладу вищої освіти;

усунути прогалини, що шкодили неперервності функціонування керівництва органів студентського самоврядування при завершенні здобуття вищої освіти певного рівня і вступі для здобуття вищої освіти наступного рівня;

поширити норми Закону в частині студентського самоврядування на приватні заклади вищої освіти;

замінити норми чинного Закону про прямі таємні вибори представників студентів до вчених рад, органів громадського самоврядування на їх обрання вищим представницьким органом студентського самоврядування;

передбачити право студентів на перерву у навчанні за власним бажанням, а також за станом здоров’я, у зв’язку з участю в програмах академічної мобільності, військовою службою, вагітністю та пологами, сімейними обставинами тощо;

передбачити право здобувачів обирати форму здобуття освіти не лише під час вступу, але і під час навчання, що буде відповідати наявним практикам і є необхідним для реалізації нових форм здобуття вищої освіти;

поширити право на отримання стипендій, призначених фізичними та юридичними особами, на студентів всіх форм здобуття освіти;

узгодити норми частини 5 статті 10 та пункту 3 частини 1 статті 63 щодо обов’язковості створення індивідуального навчального плану, що є важливим інструментом реалізації права студента на вибір дисциплін, академічну мобільність, зарахування результатів неформального та інформального навчання тощо.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Новини”

21 червня 2024 12:29
19 червня 2024 16:37
18 червня 2024 13:47
17 червня 2024 16:00
06 червня 2024 14:30
06 червня 2024 14:20
06 червня 2024 14:10
06 червня 2024 14:00
06 червня 2024 13:10
06 червня 2024 13:00