Про головне

Перейти до розділу
17 березня 15:55
Тижневі освітянські та наукові новини
докладніше...

Діяльність Комітету

28 листопада 2022, 15:00

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 28 листопада 2022 року

28 листопада 2022 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Головував Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак С.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Колебошин С.В., Піпа Н.Р., Воронов В.А., Гришина Ю.М., Грищук Р.П., Кириленко І.Г., Коваль О.В., Колюх В.В., Лис О.Г., Павленко Р.М., н.д. Констанкевич І.М.

Також у засіданні брали участь Міністр освіти і науки України Шкарлет Сергій Миколайович, Перший заступник Міністра освіти і науки України Вітренко Андрій Олександрович, заступник Міністра освіти і науки України Рогова Віра Борисівна, директор Державної наукової установи “Інститут модернізації змісту освіти” Баженков Євген Володимирович, Голова Громадської організації “Спілка ректорів закладів вищої освіти України”, ректор Київського університету будівництва і архітектури Куліков Петро Мусійович, ректор Національного університету біоресурсів та природокористування України Ніколаєнко Станіслав Миколайович, представники освітянської та наукової спільноти, експерти. Всього близько 50 осіб.

Переглянути запис засідання, яке транслювалось у прямому ефірі, в соціальних мережах, можна за посиланням: https://www.facebook.com/kom.osvita.nauka.

 

Під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій були розглянуті питання:

Інформація Міністерства освіти і науки України про стан забезпечення підручниками та навчальними посібниками системи загальної середньої освіти в 2022/2023 навчальному році.

Відповідно до Закону України “Про комітети Верховної Ради України” щодо здійснення контрольних функцій у частині практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, їх посадових осіб з питань, віднесених до предметів відання комітетів, підготовки та подання відповідних висновків та рекомендацій на розгляд Верховної Ради України, Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на своїх засіданнях неодноразово порушував питання щодо забезпечення підручниками та навчальними посібниками закладів загальної середньої освіти України у поточному навчальному році.

Враховуючи актуальність питання та проблеми, які виникають під час воєнного стану щодо забезпечення підручниками та навчальними посібниками, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій заслухали інформацію Міністерства освіти і науки України про стан забезпечення підручниками та навчальними посібниками системи загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році (доповіді заступника Міністра освіти і науки України Віри Рогової, директора Державної наукової установи “Інститут модернізації змісту освіти” Євгена Баженкова та співдоповіді народного депутата України, секретаря Комітету Наталії Піпи), та одностайно прийняли рішення інформацію Міністерства освіти і науки України про стан забезпечення підручниками та навчальними посібниками системи загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році взяти до відома та в січні 2023 року повторно заслухати це питання.

Міністерству освіти і науки України:

1. Продовжити здійснювати постійний контроль питання забезпечення підручниками закладів загальної середньої освіти.

2. Завершити проведення інвентаризації бібліотечних фондів шкільних бібліотек закладів загальної середньої освіти та за її результатами підготувати відповідні аналітичні матеріали до 31 січня 2023 року.

3. Здійснювати заходи щодо створення нового покоління навчальної літератури, проведення комплексної експертизи та надання підручникам та посібникам грифів «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» і «Схвалено для використання в освітньому процесі».

Обласним державним адміністраціям:

1. Здійснювати перерозподіл підручників між закладами загальної середньої освіти для стовідсоткового забезпечення освітнього процесу.

2. Забезпечувати вчасну доставку нових надрукованих підручників і посібників від структурних підрозділів освіти і науки обласних державних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації до закладів загальної середньої освіти в межах адміністративно-територіальних одиниць.

 

Про проект Постанови Верховної Ради України “Про призначення у 2022 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених докторів наук”.

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань науки та інновацій Валерія Колюха та розглянувши подання об’єднаної Конкурсної комісії кандидатур на присудження у 2022 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань з питань освіти, науки та інновацій на виконання Постанови Верховної Ради України “Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук“ від 5 лютого 2019 року № 2676-VIII з урахуванням Рішення Комітету від 18 жовтня 2022 року (протокол № 108) «Про внесення змін до складу об’єднаної Конкурсної комісії та складу претендентів на отримання іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук за 2022 рік» одностайно прийняли рішення підтримати подання об’єднаної Конкурсної комісії щодо призначення у 2022 році 30 іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук переможцям конкурсу та рекомендувати Верховній Раді України включити проект Постанови Верховної Ради України «Про призначення у 2022 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук» до порядку денного сесії Верховної Ради України та за наслідками його розгляду прийняти за основу та в цілому.

 

3. Про проект Закону про освіту дорослих (реєстр. № 7039 від 10.02.2022, КМУ).

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що його розроблено з метою визначення правових, організаційних та економічних засад для ефективної співпраці заінтересованих сторін з метою реалізації права дорослої особи на безперервне навчання впродовж життя, для задоволення її особистісних потреб з урахуванням пріоритетів суспільного розвитку та запитів економіки, що обумовлено виконанням завдання 1431 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106.

Для досягнення цієї мети ініціаторами законопроекту пропонується визначити завдання державної політики у сфері освіти дорослих, структуру та принципи функціонування системи освіти дорослих, форми організації освітнього процесу в неформальній освіті дорослих, права учасників освітнього процесу, типи надавачів послуг у сфері освіти дорослих та їх особливості, органи управління і їх повноваження, систему забезпечення якості освіти дорослих, економічні відносини у сфері освіти дорослих та засади міжнародного співробітництва. Окремими новелами проекту передбачено запровадження компенсаторної, формаційної та громадянської освіти як складників освіти дорослих.

Законопроектом створюється законодавча основа функціонування центрів освіти дорослих. Встановлюються норми, що надають право місцевим органам влади за потреби створювати центри освіти дорослих, що можуть функціонувати як окремі юридичні особи або як структурні підрозділи закладів освіти, культури тощо. Законодавче закріплення зазначених інституцій, визначення їх прав, можливість створення таких центрів відповідає політиці децентралізації.

Заслухавши інформацію, голови підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти і адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу Романа Грищука та Першого заступника Міністра освіти і науки України Андрія Вітренка, враховуючи рішення підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти і адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 21 листопада 2022 року, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, Національної академії педагогічних наук України, Національного інституту стратегічних досліджень, Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я, Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок, Профспілки працівників освіти і науки України, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно ухвалили висновок рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про освіту дорослих (реєстр. № 7039 від 10. 02.2022), поданий Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу.

 

4. Про проект Закону про навчання та освіту дорослих (реєстр. № 7039-1 від 28.02.2022, н.д.Ю.Гришина, Р.Грищук, С.Колебошин).

Зазначений законопроект є альтернативним до проекту Закону України “Про освіту дорослих” (реєстр. № 7039 від 10.02.2022), поданого Кабінетом Міністрів України.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що його розроблено з метою визначення системи освіти дорослих в Україні, правових, організаційних та економічних засад її функціонування і розвитку, створення умов для реалізації права дорослої особи на навчання впродовж життя, для задоволення її особистісних потреб з урахуванням пріоритетів суспільного розвитку та запитів економіки.

Для досягнення цієї мети ініціаторами законопроекту пропонується визначити мету, завдання, структуру та принципи функціонування системи освіти дорослих, форми організації освітнього процесу в неформальній освіті дорослих, права учасників освітнього процесу, типи провайдерів освіти дорослих та їх особливості, органи управління системою освіти дорослих та їх повноваження, економічні відносини у сфері освіти дорослих та засади міжнародного співробітництва.

Законопроектом створюється законодавча основа функціонування провайдерів освіти дорослих, зокрема закладів та центрів освіти дорослих.

Заслухавши інформацію автора законопроекту Юлії Гришиної, голови підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти і адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу Романа Грищука та Першого заступника Міністра освіти і науки України Андрія Вітренка, враховуючи рішення підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти і адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 21 листопада 2022 року, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Спілки ректорів закладів вищої освіти України, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно ухвалили висновок рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про навчання та освіту дорослих (реєстр. № 7039-1 від 11.11.2022), поданий народним депутатом України Гришиною Ю.М. та іншими народними депутатами України, повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

5. Про проект Закону про внесення змін до статті 42 Закону України “Про вищу освіту” щодо забезпечення демократичних засад управління закладами вищої освіти (реєстр. № 8050 від 19.09.2022, н.д.С.Бабак, О.Бондаренко, С.Кузьміних, Р.Стефанчук та інші).

У пояснювальній записці до законопроекту визначено, що його розроблено з метою забезпечення змінності управлінських кадрів, що є однією з підвалин демократичного управління, та забезпечення реалізації духу Закону України “Про вищу освіту” в частині систематичної ротації керівників закладів вищої освіти як запоруки подальшого розвитку таких закладів, впровадження нових ідей, передового досвіду, свіжих думок тощо.

Законопроектом пропонується:

1) удосконалити положення абзацу другого частини першої статті 42 Закону України “Про вищу освіту”, передбачивши, що одна і та сама особа не може обіймати посаду керівника закладу вищої освіти більше ніж два строки;

2) доповнити частину другу статті 42 цього Закону новим підпунктом, згідно з яким не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду керівника закладу вищої освіти особа, яка два строки обіймала посаду керівника (ректора, президента, начальника, директора тощо) закладу вищої освіти;

3) передбачити у прикінцевих і перехідних положеннях проекту Закону механізми реалізації зазначених вище положень Закону.

Заслухавши та широко обговоривши інформацію автора законопроекту Сергія Бабака, голови підкомітету з питань вищої освіти Юлії Гришиної, Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, враховуючи рішення підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 21 листопада 2022 року, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Громадської організації “Спілка ректорів закладів вищої освіти України”, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій ухвалили висновок рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до статті 42 Закону України “Про вищу освіту” щодо забезпечення демократичних засад управління закладами вищої освіти (реєстр. № 8050 від 19.09.2022), поданий народним депутатом України Бабаком С.В. та іншими народними депутатами України, за результатами його розгляду в першому читанні прийняти за основу та доручити Комітету з питань освіти, науки та інновацій доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням поправок і пропозицій суб’єктів законодавчої ініціативи, та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

 

6. Про проект Закону про внесення змін до статті 42 Закону України “Про вищу освіту” щодо забезпечення сталості та демократичності в управлінні закладами вищої освіти (реєстр. № 8050-1 від 30.09.2022, н.д.А.Герасимов).

У пояснювальній записці до законопроекту визначено, що його розроблено з метою забезпечення сталості та демократичності в управлінні закладами вищої освіти, шляхом врахування принципу правової визначеності та зміни норм Закону, які дозволяють зловживати своїми правами керівникам державних закладів вищої освіти. Водночас, цей Закон забезпечує необхідну безпеку при обранні керівників закладів вищої освіти встановлюючи заборону на проведення виборів керівників закладів вищої освіти під час дії правового режиму воєнного стану.

Законопроектом пропонується:

1) удосконалити положення абзацу другого частини першої статті 42 Закону України “Про вищу освіту”, передбачивши, що одна і та сама особа не може бути керівником одного і того ж державного закладу вищої освіти більше ніж два строки;

2) доповнити частину другу статті 42 цього Закону новим пунктом, згідно з яким не може бути обрана, призначена на посаду керівника державного закладу вищої освіти особа, яка два строки обіймала посаду керівника (ректора, президента, начальника, директора тощо) одного і того ж державного закладу вищої освіти;

3) передбачити у прикінцевих положеннях законопроекту механізми реалізації зазначених вище положень Закону.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Комітету Сергія Бабака, члена Комітету Ростислава Павленка, голови підкомітету з питань вищої освіти Юлії Гришиної, враховуючи рішення підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 21 листопада 2022 року, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Громадської організації “Спілка ректорів закладів вищої освіти України”, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій ухвалили висновок рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до статті 42 Закону України “Про вищу освіту” щодо забезпечення сталості та демократичності в управлінні закладами вищої освіти (реєстр. № 8050-1 від 30.09.2022), поданий народним депутатом України Герасимовим А.В., за результатами його розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

7. Про проект Закону про внесення змін до статті 42 Закону України “Про вищу освіту” щодо забезпечення демократичних засад управління закладами вищої освіти (реєстр. № 8050-2 від 03.10.2022, н.д.О.Лукашев).

У пояснювальній записці до законопроекту визначено, що його розроблено з метою забезпечення змінності управлінських кадрів, що є однією з підвалин демократичного управління, та забезпечення реалізації духу Закону України “Про вищу освіту” в частині систематичної ротації керівників закладів вищої освіти як запоруки подальшого розвитку таких закладів, впровадження нових ідей, передового досвіду, свіжих думок тощо.

Законопроектом пропонується:

1) удосконалити положення абзацу другого частини першої статті 42 Закону України “Про вищу освіту”, передбачивши, що одна і та сама особа не може обіймати посаду керівника закладу вищої освіти більше ніж два строки;

2) доповнити частину другу статті 42 цього Закону новим підпунктом, згідно з яким не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду керівника закладу вищої освіти особа, яка два строки обіймала посаду керівника (ректора, президента, начальника, директора тощо) закладу вищої освіти;

3) передбачити у прикінцевих і перехідних положеннях проекту Закону механізми реалізації зазначених вище положень Закону.

Заслухавши та обговоривши інформацію автора законопроекту Олександра Лукашева, Голови Комітету Сергія Бабака, голови підкомітету з питань вищої освіти Юлії Гришиної, враховуючи рішення підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 21 листопада 2022 року, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Громадської організації “Спілка ректорів закладів вищої освіти України”, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій ухвалили висновок рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до статті 42 Закону України “Про вищу освіту” щодо забезпечення демократичних засад управління закладами вищої освіти (реєстр. № 8050-2 від 03.10.2022), поданий народним депутатом України Лукашевим О.А., за результатами його розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

8. Про проект Закону про внесення змін до статті 42 Закону України “Про вищу освіту” щодо забезпечення демократичних засад управління закладами вищої освіти та особливостей її застосування в період дії воєнного стану (реєстр. № 8050-3 від 03.10.2022, н.д.О.Василевська-Смаглюк).

У пояснювальній записці до законопроекту визначено, що його розроблено з метою забезпечення змінності керівників закладів вищої освіти на виконання Закону України “Про вищу освіту” та дотримання обмежень правового режиму воєнного стану.

Законопроектом пропонується:

1) передбачити, шляхом внесення відповідних змін до абзацу другого частини першої статті 42 та частини другої статті 42 Закону України “Про вищу освіту”, що одна і та сама особа не може обіймати посаду керівника закладу вищої освіти більше ніж два строки;

2) передбачити у прикінцевих і перехідних положеннях проекту Закону механізми реалізації зазначених вище положень Закону після припинення дії в Україні правового режиму воєнного стану;

3) на строк дії в Україні правового режиму воєнного стану обмежити можливість проведення виборів керівників закладів вищої освіти.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Комітету Сергія Бабака, голови підкомітету з питань вищої освіти Юлії Гришиної, враховуючи рішення підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 21 листопада 2022 року, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій ухвалили висновок рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до статті 42 Закону України “Про вищу освіту” щодо забезпечення демократичних засад управління закладами вищої освіти та особливостей її застосування в період дії воєнного стану (реєстр. № 8050-3 від 03.10.2022), поданий народним депутатом України Василевською-Смаглюк О.М., за результатами його розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

9. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо обрання, призначення та звільнення з посади керівника закладу вищої освіти (реєстр. № 8050-4 від 03.10.2022, н.д.Ю.Гришина, Г.Мазурашу, А.Драбовський та інші).

У пояснювальній записці до законопроекту визначено, що його розроблено з метою забезпечення змінності управлінських кадрів, що є однією з підвалин демократичного управління, та забезпечення реалізації духу Закону України “Про вищу освіту” в частині систематичної ротації керівників закладів вищої освіти як запоруки подальшого розвитку таких закладів, впровадження нових ідей, передового досвіду, свіжих думок тощо.

Законопроектом пропонується:

1) удосконалити положення абзацу другого частини першої статті 42 Закону України “Про вищу освіту”, передбачивши, що особа не може обіймати посаду керівника одного й того самого закладу вищої освіти більше ніж 10 років;

2) передбачити, що особа, яка обіймала посаду керівника певного закладу вищої освіти більше 7 років, може бути допущена до конкурсу на посаду цього закладу освіти, у випадку забезпечення досягнення цільових показників діяльності закладу вищої освіти під час виконання попереднього контракту, а також виконання однієї з таких умов:

присутність закладу вищої освіти в міжнародних рейтингах закладів вищої освіти, перелік яких визначається Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, протягом не менш, ніж трьох останніх років виконання попереднього контракту;

зростання обсягу доходів закладу вищої освіти, скоригованих коефіцієнтом інфляції, протягом виконання попереднього контракту не менш, ніж на 30 відсотків;

3) передбачити заборону обиратися, призначатися (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду керівника закладу вищої освіти особам, які:

більше семи років обіймали посаду керівника відповідного закладу вищої освіти, який протягом попередніх п’яти років було реорганізовано шляхом приєднання до іншої юридичної особи;

обіймали посаду керівника відповідного закладу вищої освіти більше семи років та не допущені до конкурсу відповідно до вищезазначених умов.

Заслухавши та обговоривши інформацію ініціатора законопроекту, голови підкомітету з питань вищої освіти Юлії Гришиної, Голови Комітету Сергія Бабака, враховуючи рішення підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 21 листопада 2022 року, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій ухвалили висновок рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо обрання, призначення та звільнення з посади керівника закладу вищої освіти (реєстр. № 8050-4 від 03.10.2022), поданий народним депутатом України Гришиною Ю.М. та іншими народними депутатами України, за результатами його розгляду в першому читанні повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

10. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про державну службу” щодо удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби (реєстр. № 6496 від 31.12.2021, КМУ).

У пояснювальній записці зазначено, що законопроект підготовлено НАДС з метою удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби, оптимізації наслідків конкурсних відборів на посади державної служби, удосконалення порядку застосування дисциплінарних стягнень.

Проектом Закону передбачено внесення змін до Кодексу законів про працю України з метою приведення їх у відповідність до Закону, усунення дублюючих та колізійних положень.

Що стосується предметів відання Комітету, то в законопроекті слова “навчальних закладів” замінюються словами “закладів освіти” у статтях 3, 13, 16 Закону України “Про державну службу”. Також законопроектом акцентується увага на наявності відповідного ступеня вищої освіти у кандидата на посаду державної служби або документу про наявність відповідного ступеня вищої освіти у особи при її призначенні на посаду державної служби, а також при оформленні особової справи державного службовця, наявності відповідної освіти у членів дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ (статті 25, 31, 37, 69).

Заслухавши та широко обговоривши інформацію голови підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Ольги Коваль, враховуючи рішення підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 14 листопада 2022 року, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій ухвалили висновок рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про державну службу” щодо удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби (реєстр. № 6496 від 31.12.2021), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами його розгляду в першому читанні прийняти за основу.

 

11. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення мотивації до захисту Вітчизни та оптимізації мобілізаційної діяльності (реєстр.№ 7670 від 15.08.2022, н.д.Г.Мазурашу).

За твердженням автора законопроекту, згідно з пояснювальною запискою він має за мету є підвищення мотивації до захисту Вітчизни та оптимізація мобілізаційної діяльності для досягнення комплексного позитивного результату у справі зміцнення обороноздатності держави.

Автор вважає, що у справі оборони країни варто розраховувати суто на вмотивованих патріотів, і всіляко підвищувати мотивацію до захисту Вітчизни, що і запропоновано у цьому законопроекті.

З цією метою, автор пропонує, зокрема, внести зміни до статті 22 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” стосовно того, що призов громадян на військову службу під час мобілізації або залучення їх до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу здійснюють враховуючи, передусім, морально-вольові якості кандидатів на призов, письмове підтвердження готовності зі зброєю в руках захищати Вітчизну та висновки військово-лікарської комісії щодо придатності за станом здоров’я для проходження військової служби.

Крім того, в умовах воєнного стану чи в стані війни, для перебування на військовій службі, а також при комплектуванні Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольчих формувань територіальних громад пропонується зняти граничні обмеження за віком (у разі визнання військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби).

Для мотивації і підтримки осіб, які захищали Вітчизну, у статтю 22 Закону України «Про державну службу» вноситься зміна, що суб’єкт призначення або керівник державної служби може прийняти рішення про призначення на вакантну посаду без проведення оголошеного конкурсу кандидата, який має статус учасника бойових дій.

Що стосується предметів відання Комітету з питань освіти, науки та інновацій, то законопроектом пропонується зміна до статті 22 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” про розширення і конкретизацію Державної цільової підтримки для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти учасникам бойових дій та їх дітям, яку пропонується  надавати для здобуття однієї освіти (за заявою до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, у вигляді:

повної оплати навчання за рахунок коштів державного бюджету;

соціальної стипендії;

безоплатного забезпечення підручниками;

безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних в закладах освіти;

безоплатного проживання в гуртожитку;

інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Ольги Коваль, враховуючи рішення підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 14 листопада 2022 року, а також експертні висновки Міністерства освіти і науки України, Генерального штабу збройних сил України, Міністерства оборони України, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій ухвалили висновок рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення мотивації до захисту Вітчизни та оптимізації мобілізаційної діяльності (реєстр.№ 7670 від 15.08.2022), поданий народним депутатом України Мазурашу Г.Г. за результатами його розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

12. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення використання земель оборони та земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у постійному користуванні національних академій наук, державних підприємств, установ, організацій (реєстр. № 5692 від 22.06.2021, н.д.В.Івченко, Ю.Здебський, В.Іванов та інші).

Згідно з пояснювальною запискою метою законопроекту є унормування питання використання земель оборони в господарських цілях, у тому числі для надання в оренду земельних ділянок зі складу земель оборони для сільськогосподарського використання, з метою залучення додаткових джерел фінансування військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил та Міноборони України та розв’язання актуальних проблемних питань використання земель сільськогосподарського призначення державної власності, які перебувають у постійному користуванні, зменшення частки їх тіньового обігу, збільшення бюджетних надходжень від передачі таких земель в оренду.

Законопроектом вносяться зміни до Земельного кодексу України, законів України “Про оренду землі”, “Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу” та врегульовуються питання передачі в оренду земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у постійному користуванні Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, підприємств, установ, організацій, віднесених до їх відання, та інших суб’єктів права постійного користування сільськогосподарськими землями.

Зазначеними змінами надається право постійним користувачам земель сільськогосподарського призначення передавати їх за результатами аукціонів в оренду у разі тимчасового невикористання за цільовим призначенням із визначенням умов та особливостей передачі земельних ділянок в оренду та набуття права оренди.

Також проектом визначається мінімальний і максимальний строк оренди та встановлюється розмір мінімальної щорічної орендної плати за земельну ділянку, що передається в оренду.

Заслухавши та широко обговоривши інформацію голови підкомітету з питань науки та інновацій Валерія Колюха, враховуючи рішення підкомітету з питань науки та інновацій Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 21 листопада 2022 року, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Генерального штабу збройних сил України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук України, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій ухвалили висновок рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення використання земель оборони та земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у постійному користуванні національних академій наук, державних підприємств, установ, організацій (реєстр. № 5692 від 22.06.2021), поданий народним депутатом України Івченком В.Є. та іншими народними депутатами України, за наслідками його розгляду в першому читанні відхилити.