Про головне

Перейти до розділу
01 березня 16:12
Тижневі освітянські та наукові новини
докладніше...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

12 липня 2022, 14:00

Номінанти на Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2021 рік

Про Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2021 рік

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій інформує, що відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України молодим ученим» від 5 лютого 2019 року № 2675-VIII (зі змінами) для участі у конкурсі на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2021 рік надійшли та за результатами технічної експертизи прийняті до розгляду 94 роботи претендентів, а саме:

1)      робота "Вдосконалення модифікованого методу морфологічного аналізу як засобу підтримки прийняття рішень в складних системах":

Савченко Ілля Олександрович – кандидат технічних наук, науковий співробітник Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) та Національної академії наук України (далі – НАН України);

2)      робота "Технології адаптивного управління передачі інформації в умовах апріорної невизначеності":

Василенко Владислав Михайлович – кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України;

Семко Олексій Вікторович – кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України;

Триснюк Тарас Васильович – кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України;

3)      робота "Обґрунтування параметрів і розробка інформаційної системи безпеки ведення підземних гірничих робіт з урахуванням геомеханічних факторів":

Слащов Антон Ігорович – кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України;

4)      робота "Фізичні властивості функціональних наноструктур на основі 3d-металів, кальцію та вуглецю":

Карбівська Любов Іванівна – доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України;

5)      робота "Хімічний склад та фізичні характеристики областей зореутворення за даними оптичних спостережень та чисельного моделювання":

Зінченко Ігор Андрійович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії НАН України;

6)      робота "Взаємовплив надпровідності і магнетизму в високотемпературних надпровідниках":

Омельченко Людмила Валеріївна – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України;

Петренко Євген Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України;

Кислиця Максим Валерійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України;

7)      робота "Теоретичний опис складних макромолекул: універсальні характеристики":

Гайдуківська Христина Аркадіївна – кандидат фізико-математичних наук, докторант Інституту фізики конденсованих систем НАН України;

8)      робота "Характеристики наземної радіоактивності в стандартних множинах нуклідів: нові можливості для ядерного датування, ядерної криміналістики та екології довкілля":

Поп Оксана Михайлівна – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту електронної фізики НАН України;

9)      робота "Особливості електронної структури та хімічного зв'язку галогенідних сполук на основі важких металів – новітніх лазерних матриць для оптоелектронних застосувань: експеримент і теорія":

Денисюк Наталія Михайлівна – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України;

Ткач Віра Андріївна – молодший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України;

10)  робота "Розробка та використання високоефективних інноваційних різальних інструментів з надтвердими композитами на основі кубічного нітриду бору із трибологічними наноструктурними покриттями":

Клименко Сергій Анатолійович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України;

11)  робота "Прогнозування роботоздатності конструкційних сталей тривало експлуатованих на парогонах ТЕС та магістральних нафто- і газогонах, як основа енергетичної безпеки":

Кречковська Галина Василівна – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України;

12)  робота "Розвиток методів і засобів моніторингу технічного стану об’єктів теплоенергетики та їх впливу на забруднення атмосферного повітря":

Запорожець Артур Олександрович – кандидат технічних наук, докторант Інституту технічної теплофізики НАН України;

13)  робота "Поліпшення техніко-економічних, екологічних та ресурсних показників дизельних двигунів":

Авраменко Андрій Миколайович – доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України;

14)  робота "Розробка технології модифікації внутрішньої поверхні каналу ствола артилерійського озброєння для підвищення ресурсу його живучості":

Коломієць Володимир Миколайович – кандидат фізико-математичних наук, завідувач сектору Інституту прикладної фізики НАН України;

15)  робота "Нові комплексні підходи модуляції Глутамат/ГАМК-ергічної нейротрансмісії":

Пастухов Артем Олегович – кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

Дударенко Марина Володимирівна – молодший науковий співробітник Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

16)  робота "Молекулярні та клітинні механізми, що лежать в основі патогенезу сенсорних розладів":

Дринь Дарія Олегівна – кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України;

Мельник Марія Ігорівна – кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України;

Романов Артур Костянтинович – молодший науковий співробітник Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України;

Семеніхіна Маргарита Олексіївна – доктор філософії з галузі знань біологія, молодший науковий співробітник Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України;

17)  робота "Підвищення стабільності протипухлинного цитокіна ЕМАР ІІ шляхом створення композитних комплексів з лігандами":

Коломієць Леся Анатоліївна – науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України;

18)  робота "Дослідження впливу низькомолекулярної фракції кордової крові на енергетичний обмін деконсервованих лейкоцитів":

Ахатова Юлія Сергіївна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України;

19)  робота "Формування радіонуклідного забруднення та дозових навантажень у вищих водяних рослин та риб прісноводних водойм України":

Пришляк Сергій Петрович – кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту гідробіології НАН України;

20)  робота "Розробка нових модуляторів фосфорилювання та дефосфорилювання сигнальних білків як потенційних лікарських засобів":

Кобзар Олександр Леонідович – кандидат хімічних наук; старший науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України;

Самофалова Дарія Олексіївна – кандидат біологічних наук, науковий співробітник Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України";

Раєвський Олексій Володимирович – кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України";

Булденко Владислав Миколайович – кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України;

21)  робота "Організаційно-економічні механізми реалізації моделі екологічної безпеки сталого розвитку":

Обиход Ганна Олександрівна – доктор економічних наук, заступник директора з наукової роботи Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України";

Бойко Володимир Володимирович – кандидат економічних наук, молодший науковий співробітник Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України";

Пойдин Петро Іванович – аспірант Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України";

22)  робота "Дослідження впливу соціально-економічних факторів на процес популяризації науки в Україні":

Петренко Надія Сергіївна – кандидат економічних наук, науковий співробітник Державної установи "Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України";

Вовченко Олена Владиславівна – кандидат економічних наук, науковий співробітник Державної установи "Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України";

23)  робота "Мечі та кинджали скіфського часу Східноєвропейського Лісостепу":

Шелехань Олександр Володимирович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України;

24)  робота "Розробка та імплементація соціологічних тестів: вивчення сучасних соціальних феноменів в Україні":

Дембіцький Сергій Сергійович – доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України;

25)  робота "Полемічна традиція унійних письменників кінця XVI – першої половини XVII ст.: доба і постаті, текст і прототекст, риторика і поетика":

Ткачук Руслан Федорович – доктор філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України;

26)  робота "Народна демонологія Волині: календарно-обрядовий контекст":

Кривенко Анастасія-Домна Олександрівна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту народознавства НАН України;

27)  робота "Аграрний сектор економіки Болгарії в умовах євроінтеграції":

Георгієва Марія Дмитрівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри Національного транспортного університету МОН України;

28)  робота "Актуальні проблеми фізичної терапії кардіохірургічних пацієнтів":

Вітомський Володимир Вікторович – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, викладач кафедри Національного університету фізичного виховання і спорту України МОН України;

29)  робота "Антропогенно-кліматична трансформація лісових екосистем степової зони України":

Єрмоленко Сергій Вадимович – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України;

Кармизова Ліна Олександрівна – кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України;

Гуслистий Артем Олександрович – молодший науковий співробітник Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України;

Селютіна Оксана Володимирівна – молодший науковий співробітник Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України;

30)  робота "Безпека споживання в процесі євроінтеграції України: інституціональна інфраструктура, сучасний стан і перспективи зміцнення":

Антонюк Катерина Іванівна – доктор економічних наук, доцент кафедри Національного університету "Запорізька політехніка" МОН України;

Антонюк Дмитро Анатолійович – доктор економічних наук, професор кафедри Національного університету "Запорізька політехніка" МОН України;

31)  робота "Вдосконалення ресурсозберігаючих технологій виготовлення з техногенних відходів та рудних концентратів легуючих матеріалів, що містять тугоплавкі елементи":

Петрищев Артем Станіславович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного університету "Запорізька політехніка" МОН України;

32)  робота "Водно-дисперсійні лакофарбові матеріали з підвищеними експлуатаційними властивостями на основі модифікованих каолінів та карбонатів українських родовищ":

Комаха Володимир Олександрович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Київського національного торговельно-економічного університету МОН України;

Комаха Ольга Сергіївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри Київського національного торговельно-економічного університету МОН України;

33)  робота "Глобальна інклюзивна циркулярна економіка":

Зварич Ірина Ярославівна – доктор економічних наук, професор кафедри Західноукраїнського національного університету МОН України;

34)  робота "Державний аудит публічних закупівель: теорія, методологія та організація":

Здирко Наталія Григорівна – доктор економічних наук, декан факультету Вінницького національного аграрного університету МОН України;

35)  робота "Дизайн та властивості нових N,O,S-вмісних гетероциклів біомедичного призначення":

Пальчиков Віталій Олександрович – доктор хімічних наук, директор Науково-дослідного інституту хімії та геології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України;

36)  робота "Дослідження гепато-біліарної системи":

Ляшевич Альона Михайлівна – кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри  Житомирського державного університету імені Івана Франка МОН України;

Лупаїна Ірина Семенівна – кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри  Житомирського державного університету імені Івана Франка МОН України;

37)  робота "Досягнення з гармонізації законодавства України та права Європейського Союзу: конституційне право, правосуддя і судочинство":

Ізарова Ірина Олександрівна – доктор юридичних наук, професор кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;

Шамрай В’ячеслав Вікторович – доктор юридичних наук, доцент кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;

38)  робота "Економічна злочинність як загроза національній безпеці: проблеми та шляхи запобігання і протидії":

Грицишен Димитрій Олександрович – доктор економічних наук, декан факультету Державного університету "Житомирська політехніка" МОН України;

39)  робота "Економіко-математичне моделювання комплексної системи протидії легалізації кримінальних доходів, кібершахрайствам та корупції: дорожня карта реформ в Україні":

Кузьменко Ольга Віталіївна – доктор економічних наук, завідувач кафедри Сумського державного університету МОН України;

Рєзнік Олег Миколайович – доктор юридичних наук; доцент кафедри Сумського державного університету МОН України;

Бойко Антон Олександрович – доктор економічних наук, доцент кафедри Сумського державного університету МОН України;

Тютюник Інна Володимирівна – доктор економічних наук, доцент кафедри Сумського державного університету МОН України;

40)  робота "Енергоефективні методи гомогенізації дрібнодисперсних емульсій":

Паляничка Надія Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного МОН України;

41)          робота "Забезпечення зсувостійкості та тріщиностійкості асфальтобетонних покриттів на жорсткій основі на етапі проектування":

Дорожко Євген Вікторович – кандидат технічних наук, завідувач кафедри Харківського національного автомобільно-дорожнього університету МОН України;

42)          робота "Інноваційні методи комплексного позиціонування для літальних апаратів цивільної авіації":

Остроумов Іван Вікторович – доктор технічних наук, професор кафедри Національного авіаційного університету МОН України;

43)          робота "Інформаційна технологія побудови резильєнтних до кіберзагроз комп’ютерних систем шляхом забезпечення принципів проактивності, адаптивності та стійкості до втручань":

Лисенко Сергій Миколайович – доктор технічних наук, професор кафедри Хмельницького національного університету МОН України;

44)          робота "Інноваційні аспекти технологій вирощування, зберігання і переробки зернобобових культур":

Панцирева Ганна Віталіївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

Телекало Наталія Валеріївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;  

Купчук Ігор Миколайович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

45)          робота "Інтегральна підготовка гравців збірних команд України з більярдного спорту в умовах карантинних обмежень":

Митько Артур Олександрович – аспірант Національного університету фізичного виховання і спорту України МОН України;

Перетятько Ангеліна Сергіївна – аспірант Національного університету фізичного виховання і спорту України МОН України;

Прокопенко Анастасія Олександрівна – викладач кафедри Національного університету фізичного виховання і спорту України МОН України;

46)          робота "Інтелектуальні методи, моделі та інформаційні технології контролю небезпечних захворювань в умовах пандемії":

Чумаченко Дмитро Ігорович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" МОН України;

Федушко Соломія Степанівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету "Львівська політехніка" МОН України;

47)          робота "Ітераційні методи для розв’язування нелінійних задач з декомпозицією оператора":

Ярмола Галина Петрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;

48)          робота "Історія американської філософії: від міфології до космології":

Соболєвський Ярослав Андрійович – доктор філософських наук, доцент кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;

49)          робота "Кисломолочні десерти з подовженим терміном зберігання":

Бондар Мар’яна Михайлівна – асистент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

50)          робота "Концептуальні засади формування та розвитку державно-громадської комунікації":

Жукова Ірина Віталіївна – кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України;

51)          робота "Концепція формування асортименту ергономічного захисного та спеціального одягу на засадах дизайну":

Колосніченко Олена Володимирівна – доктор мистецтвознавства, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України;

Рубанка Алла Іванівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України;

Токар Галина Миколаївна – доктор філософії з галузі знань виробництво та технології, асистент кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України;

52)      робота "Кристалічна інженерія -комплексів купруму(I) і аргентуму(I) з алільними похідними гетероциклічних сполук та їх нелінійно-оптичні властивості":

Сливка Юрій Іванович – доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;

53)          робота "Мінімізація впливу загроз економічній безпеці України в умовах пандемії":

Онищенко Світлана Володимирівнадоктор економічних наук, професор кафедри Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" МОН України;  

Сівіцька Світлана Павлівнакандидат економічних наук, доцент кафедри Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" МОН України;  

Маслій Олександра Анатоліївнакандидат економічних наук, доцент кафедри Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" МОН України;

Глушко Аліна Дмитрівнакандидат економічних наук, доцент кафедри Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" МОН України;

54)          робота "Місто як культурний текст: особливості семантики та синтагматики міського простору":

Міхно Надія Костянтинівна – доктор соціологічних наук, доцент кафедри Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України;

55)          робота "Механізм удосконалення функціонування підприємств плодово-овочевої галузі в умовах децентралізації":

Шевчук Ганна Вікторівна – кандидат економічних наук, асистент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;  

Гонтарук Ярослав Вікторович – асистент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

56)          робота "Методика оцінки технічного стану транспортних засобів за критеріями енергоефективності":

Савостін-Косяк Данило Олександровичкандидат технічних наук, доцент кафедри Національного транспортного університету МОН України;

57)          робота "Метод розрахунку цементобетонного дорожнього одягу на мостах, армованого композитними матеріалами":

Цибульський Віталій Миколайович – старший викладач кафедри Національного транспортного університету МОН України;

58)          робота "Метод моделювання лінійних елементів каркасів робочих поверхонь технічних виробів":

Холодняк Юлія Володимирівна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного МОН України;

59)          робота "Моделювання та управління НЕ-факторами різної природи":

Швед Альона Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили МОН України;

60)          робота "Моделювання просторово-часового варіювання продукційного потенціалу та біорізноманіття агроландшафтів Поліської та Лісостепової зон України":

Зимароєва Анастасія Анатоліївна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри Поліського національного університету МОН України;

Федонюк Тетяна Павлівна – доктор сільськогосподарських наук, керівник навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища Поліського національного університету МОН України;

61)          робота "Морфологічні та молекулярно-генетичні особливості діагностики і прогресування злоякісних пухлин основних локалізацій":

Линдін Микола Сергійович – кандидат медичних наук, доцент кафедри Сумського державного університету МОН України,  

Сікора Владислав Володимирович - кандидат медичних наук, доцент кафедри Сумського державного університету МОН України;

62)          робота "Мультифункціональні склуваті середовища з рідкісноземельними активаторами для сучасної ІЧ фотоніки":

Шпотюк Ярослав Олегович – кандидат фізико-математичних наук, доктор філософії з галузі знань механічна інженерія, старший науковий співробітник кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;

63)          робота "Мультитаргетні похідні 4-тіазолідинону та споріднені гетероциклічні системи: молекулярний дизайн протипухлинних та протимікробних "лікоподібних" молекул":

Лозинський Андрій Володимирович – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Міністерства охорони здоров’я України;  

Сеньків Юлія Василівнакандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник кафедри Інституту біології клітини НАН України;

Фінюк Наталія Степанівна – кандидат біологічних наук, науковий співробітник кафедри Інституту біології клітини НАН України;

Юшин Ігор Михайлович – аспірант кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Міністерства охорони здоров’я України;

64)          робота "Наукове обґрунтування оптимальних методів і засобів інтегрованого управління екологічною безпекою непридатних пестицидів та пестицидвмісних відходів":

Петрук Роман Васильович – доктор технічних наук, професор кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;

65)          робота "Науково-технічні засади підвищення точності промислових вимірювань температури термоелектричними перетворювачами":

Кочан Орест Володимирович – доктор технічних наук, доцент кафедри Національного університету "Львівська політехніка" МОН України;

66)          робота "Нова парадигма розроблення інтелектуальних систем параметричної ідентифікації технологічних процесів":

Павленко Іван Володимирович – доктор технічних наук, доцент кафедри Сумського державного університету МОН України;  

Іванов Віталій Олександрович – доктор технічних наук, завідувач кафедри Сумського державного університету МОН України;

67)          робота "Нові регуляторні механізми біосинтезу клінічно-важливих антибіотиків":

Ющук Олександр Сергійович – кандидат біологічних наук,  старший науковий співробітник Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;

Кошла Оксана Тарасівна – кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;

68)          робота "Новітні наноструктуровані матеріали та їх використання у системах фотовольтаїки":

Зайцев Роман Валентинович – доктор технічних наук, завідувач кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;

Мінакова Ксенія Олександрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;

69)          робота "Нові флуоресцентні платформи для біотехнологічних та біомедичних застосувань":

Трусова Валерія Михайлівна – доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України;

Житняківська Ольга Анатоліївна – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України;

Вус Катерина Олександрівна – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України;  

Тарабара Уляна Костянтинівна – молодший науковий співробітник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України;

70)          робота "Обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитку аграрного підприємництва: теорія, методологія, практика" :

Сокіл Олег Григорійович – доктор економічних наук, завідувач кафедри Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного МОН України;

71)          робота "Опис квантованості простору з допомогою деформованих алгебр зі збереженням фундаментальних фізичних принципів та верхня межа для кванта довжини":

Гнатенко Христина Павлівнадоктор фізико-математичних наук, доцент кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;

72)          робота "Опіка над дітьми у педагогічній теорії та практиці":

Карпенко Ореста Євгенівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка МОН України;

73)          робота "Передова концепція споживчозорієнтованого логістичного управління вантажопотоками у транспортних системах":

Галкін Андрій Сергійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова МОН України;

74)          робота "Підвищення ресурсу роботи морського і річкового транспорту за рахунок використання розроблених полімерних композитів з поліпшеними трибологічними, антистатичними та антикорозійними властивостями":

Якущенко Сергій Вікторович – доктор філософії з галузі знань транспорт, старший викладач кафедри Херсонської державної морської академії МОН України;  

Сметанкін Сергій Олексійович – старший викладач кафедри Херсонської державної морської академії МОН України;

Сапронова Анна Вікторівна – аспірант кафедри Херсонської державної морської академії МОН України;

75)          робота "Провідникові метаматеріали для широкосмугового передавання та випромінювання енергії електромагнітних хвиль":

Вовчук Дмитро Анатолійович – кандидат технічних наук, асистент кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України;

76)          робота "Просторові структурно-вантові сталезалізобетонні конструкції":

Гасій Григорій Михайлович – доктор технічних наук, завідувач кафедри Сумського національного аграрного університету МОН України;

77)          робота "Принципи адміністративно-процедурного права: питання теорії та практики":

Шарая Анна Анатоліївна – доктор юридичних наук, доцент кафедри Запорізького національного університету МОН України;

78)          робота "Раціональне природокористування землями сільськогосподарського призначення зони Полісся України в умовах змін клімату":

Волк Павло Павлович – кандидат технічних наук, докторант Національного університету водного господарства та природокористування МОН України;

Приходько Наталія Володимирівна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Національного університету водного господарства та природокористування МОН України;

79)          робота "Розробка енерго- та ресурсозберігаючих рішень для оптимізації процесів очищення води з урахуванням автоматизованого контролю":

Сафоник Андрій Петрович – доктор технічних наук, професор кафедри Національного університету водного господарства та природокористування МОН України;  

Присяжнюк Олена Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного університету водного господарства та природокористування МОН України;  

Таргоній Іван Миколайович – кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник Національного університету водного господарства та природокористування МОН України;

80)          робота "Розвиток страхового ринку України та його інфраструктури":

Шолойко Антоніна Сергіївна – доктор економічних наук, доцент кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;

81)          робота "Створення нових ефективних наноструктур для виготовлення сонячних елементів":

Пилипова Ольга Вікторівна – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;  

Булавко Геннадій Володимирович – кандидат хімічних наук, асистент кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;

Носик Павло Сергійович – кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;

82)          робота "Створення комплексу інноваційних інструментальних композитів з надтвердих матеріалів для реалізації нових принципів обробки жароміцних сплавів в авіаційному двигунобудуванні":

Соловйова Тетяна Олександрівна – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України

Румянцева Юлія Юріївна – молодший науковий співробітник Інституту надтвердих матеріалів імені В.М. Бакуля НАН України;

Савченко Денис Олександрович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту надтвердих матеріалів імені В.М. Бакуля НАН України;  

Бурячек Олег В’ячеславович – інженер-конструктор 1-ої категорії Державного підприємства "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка  О.Г. Івченка" Державного концерну "Укроборонпром";

83)          робота "Синергія інтелектуальних транспортних та Smart Grid систем на прикладі критичної інфраструктури залізниць України":

Босий Дмитро Олексійовичдоктор технічних наук, в.о. завідувача кафедри Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна МОН України;  

Саблін Олег Ігорович доктор технічних наук, завідувач кафедри Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна МОН України;  

Маркуль Руслан Володимирович кандидат технічних наук, доцент кафедри Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна МОН України;  

Ковальчук Віталій Володимирович доктор технічних наук, доцент кафедри Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна МОН України;

84)          робота "Системна трансформація екологічного оподаткування в Україні: узгодження соціально-економічних інтересів":

Самусевич Ярина Валентинівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри Сумського державного університету МОН України;  

Височина Аліна Володимирівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри Сумського державного університету МОН України;

85)          робота "Соціальна інфраструктура як домінанта в системі соціогуманітарного простору регіонів України»:

Ревко Альона Миколаївна – доктор економічних наук, професор кафедри Національного університету "Чернігівська політехніка" МОН України;

86)          робота "Створення нових функціональних матеріалів для експлуатації в сильних електромагнітних полях":

Суровицький Сергій Вікторович – молодший науковий співробітник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;

Конотопський Леонід Євгеновичкандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;  

Богданова Катерина Борисівнакандидат технічних наук, науковий співробітник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України,

Захаров Артем Вячеславовичкандидат технічних наук, заступник завідувача науково-дослідної частини Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;

87)          робота "Техніко-технологічне забезпечення безвідходного виробництва біологічно цінних хлібних виробів і кормової продукції":

Миколенко Світлана Юріївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри Дніпровського державного аграрно-економічного університету МОН України;  

Алієв Ельчин Бахтияр огли – доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України;

88)          робота «Управління портфелями проектів надання транспортних послуг»:

Чечет Анна Михайлівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного транспортного університету МОН України;

89)          робота "Формування інвестиційного потенціалу аграрної галузі України в умовах глобалізаційних викликів і пост-пандемії":

Боровік Любов Володимирівна – доктор економічних наук, доцент кафедри Херсонського державного аграрно-економічного університету МОН України;

90)          робота "Хромосомний поліморфізм тварин родини Bovidae на сучасному етапі еволюції":

 Братиця Христина Тарасівна – доктор філософії з галузі знань біологія, науковий співробітник відділу Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця Національної академії аграрних наук України;

91)          робота "Застосування регенерованого кератину у біомедицині та біоінженерії":

Михалюк Василина Володимирівна – молодший науковий співробітник Інституту біології тварин Національної академії аграрних наук України;

92)          робота "Адаптація бойових можливостей військових формувань ракетних військ Сухопутних військ до особливостей збройних конфліктів сучасності":

Приміренко Володимир Миколайович – кандидат військових наук, провідний науковий співробітник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України;

93)          робота "Запобігання та протидія діяльності організованих груп та злочинних організацій":

Севрук Володимир Геннадійович – кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України;

94)          робота "Корекція порушень сну у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 типу":

Буряковська Олена Олександрівна – науковий співробітник Державної установи "Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України".

 

Резюме робіт наведено нижче.

 

Провідні науковці та експерти, наукові колективи, фахові установи та організації можуть подати до 22 серпня 2022 року завірені належним чином критичні рецензії та зауваження на роботи претендентів на присудження Премії  Верховної Ради України молодим ученим за 2021 рік із зазначенням претендентів і назви роботи, а також посади з повною назвою установи або організації, наукового ступеня та вченого звання підписанта українською мовою на адресу: Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, вул. М. Грушевського, 5, м. Київ-8, 01008.

Відгуки та листи підтримки робіт претендентів на присудження Премії  Верховної Ради України молодим ученим Комітет не приймає.

 

Довідково. Премія Верховної Ради України молодим ученим запроваджена для молодих учених - громадян України за отримані вагомі наукові здобутки під час проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень, зокрема:

відкриті раніше невідомі закономірності, отримані принципово нові наукові результати, розроблені нові наукові теорії та концепції, що одержали практичне підтвердження і визнання в Україні та/або за її межами, отримані видатні досягнення в галузях точних, природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук, які вирішують конкретні завдання держави, відповідають інтересам та очікуванням громадян, територіальних громад, українського суспільства, а також сприяють подальшому розвитку науки, суспільному прогресу й утверджують високий авторитет науковців в Україні та світі;

розроблені нові засоби, пристрої, речовини, створені нові штами мікроорганізмів, сорти рослин, породи тварин, здійснені докорінні їх удосконалення або використання за новим призначенням, що підтверджується відповідними патентами, та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження), питань національної безпеки і оборони;

створені нові об’єкти техніки (засоби, пристрої), технологічні процеси, що за більшістю технічних параметрів відповідають світовому рівню або перевищують його (підтверджується патентами про винахід) та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження), питань національної безпеки і оборони;

створені нові ефективні засоби навчання і підготовки спеціалістів, інформаційні технології.