Номінанти на Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік

Опубліковано 11 жовтня 2021, о 11:06

 Секретаріат Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

 

Про Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік

           

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій інформує, що відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України молодим ученим» від 5 лютого 2019 року № 2675-VIII (зі змінами) та Рішення Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 06.10.2021 до протоколу № 79 для участі у конкурсі на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік надійшли та прийняті до розгляду 114 робіт претендентів, а саме:

1)       робота "Дослідження алгебраїчних структур теоретико-груповими методами":

Плакош Андріяна Іванівна - кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту математики Національної академії наук України (далі - НАН України);

Раєвська Ірина Юріївна - кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту математики НАН України;

Раєвська Марина Юріївна - кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту математики НАН України;

Сорока Юлія Юріївна - кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту математики НАН України;

2)       робота "Низьковимірні напівпровідникові структури для газової сенсорики":

Бовгира Ростислав Вікторович - кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України;

Савка Степан Степанович - кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України;

3)       робота "Математичне моделювання пустотних структур та використання методів машинного навчання для прогнозу їх властивостей":

Сайко Ігор Миколайович - кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України;

Халімендік Валерій Валерійович - молодший науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України;

4)       робота "Інформаційна технологія ідентифікації людини за її електрокардіограмою в телемедичних системах":

Кізуб Лілія Анатоліївна - молодший науковий співробітник Інституту проблем математичних машин і систем НАН України;

5)       робота "Математичне моделювання та інформаційні технології у розв’язанні проблем міського господарства":

Дроздович Ірина Геннадіївна - кандидат технічне наук, науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України;

6)       робота "Методологічні основи проектування аеродинамічних систем відведення об’єктів космічної техніки з навколоземних орбіт":

Палій Олександр Сергійович - кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту технічної механіки НАН України і Державного космічного агентства України;

Лапханов Ерік Олександрович - молодший науковий співробітник Інституту технічної механіки НАН України і Державного космічного агентства України;

7)       робота "Наукові засади демпфірування коливань активних в'язкопружних і електров'язкопружних композитних стержнів і пластин":

Деркач Олег Леонідович - кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України;

8)       робота "Прогнозування впливу взаємодійних дефектів на субмікроструктуру та властивості металів в умовах механічного або радіаційного навантаження":

Гаценко Олександр Сергійович - кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України;

Олійник Олена Володимирівна - кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України;

9)       робота "Багатошарові плівкові наноструктури для спінтронних застосувань: трансформація магнітних та транспортних властивостей під дією розмірних і структурних факторів":

Литвиненко Ярина Миколаївна - кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту магнетизму НАН України та Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України);

10)  робота "Кінетика формування сегнетоелектричних доменних структур у сильнонерівноважних умовах під дією зовнішніх впливів":

Мазур Ольга Юріївна - кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту фізики гірничих процесів НАН України;

11)  робота "Прогнозування фазової поведінки макромолекулярних систем в об’ємі та в пористому середовищі":

Гвоздь Тарас Валентинович - кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту фізики конденсованих систем НАН України;

Шмотолоха Володимир Ігорович - молодший науковий співробітник Інституту фізики конденсованих систем НАН України;

Гвоздь Марта Валентинівна - молодший науковий співробітник Інституту фізики конденсованих систем НАН України;

12)  робота "Прогнозування покладів вуглеводнів у кристалічному фундаменті Північного борту Дніпровсько-Донецької западини за геохімічними критеріями":

Стародубець Кирило Миколайович - кандидат геологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН України;

Глонь Віталій Анатолійович - кандидат геологічних наук, науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН України;

13)  робота "Зміни мінерального складу та магнітних властивостей залізних руд та залізовмісних відходів під впливом магнетизуючого випалу":

Пономар Віталій Павлович - молодший науковий співробітник Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України;

14)  робота "Металоматричні композити на основі заліза та алюмінію з підвищеними механічними та триботехнічними характеристиками для екстремальних умов експлуатації":

Шишкіна Юлія Олександрівна - кандидат технічних наук; науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України;

Кирилюк Євгенія Сергіївна - молодший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України;

Кирилюк Степан Федорович - аспірант Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України;

15)  робота "Розвиток теорії та технології розливання металу з використанням багатофункціональних магнітодинамічних пристроїв в умовах сучасних металургійних мікро-заводів":

Верзілов Олексій Павлович - кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України;

Семенко Анастасія Юріївна - молодший науковий співробітник Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України;

16)  робота "Поліфункціональні люмінесцентні матеріали на основі оксидних нанокристалів з керованою про/антиоксидантною активністю":

Семінько Владислав Вікторович - кандидат фізико-математичних наук, завідувач лабораторії Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;

Максимчук Павло Олегович - кандидат фізико-математичних наук; старший науковий співробітник Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;

Губенко Катерина Олександрівна - кандидат фізико-математичних наук;

молодший науковий співробітник Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;

17)  робота "Методи та засоби ефективного екранування магнітного поля високовольтних кабельних ліній електропередачі":

Грінченко Володимир Сергійович - кандидат технічних наук, заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України»;

Ткаченко Олександр Олегович - кандидат технічних наук; молодший науковий співробітник Державної установи «Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України»;

18)  робота "Удосконалення моделі функціонування системи екологічної безпеки в умовах сталого розвитку":

Обиход Ганна Олександрівна - доктор економічних наук; заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»;

Бойко Володимир Володимирович - кандидат економічних наук; молодший науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»;

Бегаль Іван Іванович - аспірант Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»;

Пойдин Петро Іванович - аспірант Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»;

19)  робота "Гідродинамічна стійкість стратифікованих в’язких середовищ":

Андрєєва Оксана Леонідівна - кандидат технічних наук, учений секретар науково-виробничого комплексу Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України;

20)  робота "Вплив зовнішнього магнітного поля та релятивістських ефектів на польову електронну емісію":

Лебединський Сергій Олександрович - кандидат фізико-математичних наук, в.о. наукового співробітника Інституту прикладної фізики НАН України;

21)  робота "Розроблення нових підходів до створення 2D-структур і композитів на їх основі для важливих каталітичних та електрокаталітичних процесів":

Парійська Олена Олександрівна - кандидат хімічних наук, провідний інженер Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України;

Курмач Михайло Миколайович - кандидат хімічних наук, провідний інженер Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України;

22)  робота "Композиційні матеріали на основі магнітних оксидних систем для технічного та медичного використання":

Шлапа Юлія Юріївна - кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;

Федорчук Олександр Петрович - науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;

23)  робота "Водень в кристалах (Hydrogen In Crystals)":

Золотаренко Олександр Дмитрович - кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України;

Золотаренко Анатолій Дмитрович - кандидат хімічних наук; старший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. I.М. Францевича НАН України;

24)  робота "Вітамін D - ефективний засіб коригування метаболічних порушень за експериментального остеопорозу":

Хоменко Анна Вікторівна - кандидат біологічних наук; науковий співробітник Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

Лісаковська Ольга Олександрівна - кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

Мазанова Анна Олександрівна - кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

25)  робота "Модуляція пластичності глутаматергічної нейропередачі в синапсах центральної та периферичної нервової системи":

Савотченко Аліна Володимирівна - кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України;

Шипшина Марія Сергіївна - кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України;

26)  робота "Мікробіоценоз ґрунту за техногенного навантаження та його участь у підтримці родючості сільськогосподарських угідь":

Вознюк Світлана Володимирівна - провідний інженер Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;

Грабова Ганна Юліївна - кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;

Говоруха Віра Михайлівна - кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;

Письменна Юлія Борисівна - молодший науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;

27)  робота "Роль аміноацил-тРНК синтетаз у контролі якості процесу біосинтезу білка та застосування їх як молекулярних мішеней для розробки протитуберкульозних препаратів":

Рибак Марія Юріївна - молодший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України;

Волинець Галина Петрівна - кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України;

28)  робота "Корекція пухлинного метаболізму як спосіб боротьби зі злоякісними новоутвореннями (експериментальне дослідження)":

Прохорова Ірина Володимирівна - кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України;

Бентрад Вероніка Володимирівна - кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України;

29)  робота "Оптимізація технології кріоконсервування генетичних ресурсів прісноводних риб":

Пуговкін Антон Юрійович - кандидат біологічних наук, в.о. старшого наукового співробітника Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України;

30)  робота "Клітинно-біологічні механізми трансдукції сигналів у відповіді рослин на дію зовнішніх чинників":

Горюнова Інна Іванівна - кандидат біологічних наук, науковий співробітник Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»;

Плоховська Світлана Григорівна - кандидат біологічних наук, науковий співробітник Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»;

Дерев’янчук Михайло Вікторович - кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України;

31)  робота "Реалізація науково-прикладних засад ефективного використання унікальних фіторесурсів для забезпечення соціального та економічного розвитку держави":

Бондарчук Олександр Петрович - кандидат біологічних наук, науковий співробітник Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України;

Гончаровська Інна Валеріївна - кандидат біологічних наук, науковий співробітник Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України;

32)  робота "Прогнозування постпірогенного відпаду у сосняках різних вікових груп":

Сидоренко Сергій Григорович - кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Українського ордена «Знак Пошани» Науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького Державного агентства лісових ресурсів України та НАН України;

Мельник Євген Євгенович - в.о. наукового співробітника Українського ордена «Знак Пошани» Науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького Державного агентства лісових ресурсів України та НАН України;

Любчич Анна Миколаївна - кандидат юридичних наук, учений секретар Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України;

33)  робота "Правове регулювання публічних закупівель в умовах трансформації економічних процесів":

Малолітнева Веста Костянтинівна - кандидат юридичних наук, учений секретар Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»;

Сошников Антон Олександрович - кандидат юридичних наук, в.о. наукового співробітника Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»;

34)  робота "Етноконфесійні трансформації на українсько-польському пограниччі у новітню добу":

Горбачевський Тарас Станіславович - кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України;

35)  робота "Світильники Ольвії (кінець 7 ст. до н.е. – початок 5 ст. н.е.)":

Шейко Ірина Миколаївна - кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту археології НАН України;

36)  робота "Підвищення ефективності кінцевого споживання енергії соціально-важливими користувачами (на прикладі найбільш енергоємних споживачів України: населення та металургії)":

Гоцуленко Володимир Володимирович - доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України;

Бондар Олексій Ігорович - кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України;

Козак Христина Романівна - кандидат технічних наук, асистент кафедри Національного університету "Львівська політехніка" МОН України;

Опришко Віталій Павлович - кандидат технічних наук, асистент кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України;

37)  робота "Автоматизація процесів керування спеціалізованими комплексами утилізації органічних відходів для забезпечення екологічної безпеки України":

Козлов Олексій Валерійович - кандидат технічних наук, начальник відділу Чорноморського національного університету імені Петра Могили МОН України;

38)  робота "Агроекологічне обґрунтування технологічних прийомів вирощування зернобобових культур":

Панцирева Ганна Віталіївна - кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

Телекало Наталя Валеріївна - кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

39)  робота "Аксіологічні аспекти генези громадянського суспільства та історичної освіти Полтавщини кінця ХIХ – початку ХХI ст.":

Блоха Ярослав Євгенійович - кандидат філософських наук, доцент кафедри Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка МОН України;

40)  робота "Біологічні властивості стафілококів – компонентів мікробіоти організму людини":

Воронкова Ольга Сергіївна - доктор біологічних наук, доцент кафедри Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України;

41)  робота "Бюджетно-податкова стратегія економічного зростання":

Макогон Валентина Дмитрівна - доктор економічних наук, професор кафедри Київського національного торговельно-економічного університету МОН України;

Пасічний Микола Дмитрович - доктор економічних наук, доцент кафедри Київського національного торговельно-економічного університету МОН України;

42)  робота "Властивості класів голоморфних функцій обмеженого індексу та їхнє застосування":

Бандура Андрій Іванович - доктор фізико-математичних наук, професор кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу МОН України;

43)  робота "Вплив концентраційних фазових переходів перколяційного типу на термоелектричні властивості твердих розчинів на основі топологічних ізоляторів":

Дорошенко Ганна Миколаївна - кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;

Мартинова Катерина Вікторівна - молодший науковий співробітник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;

Ніколаєнко Ганна Олександрівна - молодший науковий співробітник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;

Новак Костянтин Валерійович - аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;

44)  робота "Вплив трансплантації стовбурових клітин нервового гребеня на регенерацію периферичного нерва при його травматичному ушкодженні в експерименті":

Петрів Тарас Ігорович - кандидат медичних наук, лікар-нейрохірург Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України»;

45)  робота "Впровадження енергоефективних технічних засобів для забезпечення нормативних параметрів мікроклімату тваринницьких приміщень":

Яропуд Віталій Миколайович - кандидат технічних наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

46)  робота "Економічна безпека підприємств промислово-оборонного комплексу України":

 

Аванесова Ніна Едуардівна - доктор економічних наук, завідувач кафедри Харківського національного університету будівництва та архітектури МОН України;

47)  робота "Електричні, оптичні та структурні властивості нанорозмірних плівок металів":

Бігун Роман Іванович - доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;

Гаврилюх Василь Миронович - кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;

48)  робота "Забезпечення енергетичної та екологічної безпеки держави за рахунок біопалива з біоенергетичних культур і відходів":

Токарчук Діна Миколаївна - кандидат економічних наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

Пришляк Наталя Вікторівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

Паламаренко Яна Вікторівна - кандидат економічних наук, старший викладач кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

49)  робота "Збудження-гальмування гладеньких м’язів та ГАМК-ергічна регуляція гемодинаміки щурів за дії наноструктурованого діоксиду титану":

Науменко Анна Миколаївна - кандидат біологічних наук, інженер I категорії кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;

50)  робота "Зв’язок поліморфізму генів з метаболічними факторами у механізмах артеріальної гіпертензії, поєднаної з хронічним обструктивним захворюванням легень":

Марущак Марія Іванівна - доктор медичних наук, завідувач кафедри Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України;

Максів Христина Ярославівна - аспірант Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України;

51)  робота "Інвентаризація лісів за даними супутникової зйомки в контексті цифрової трансформації України":

Миронюк Віктор Валентинович - доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;

52)  робота "Інноваційна діяльність підприємств: стратегія і тактика в умовах активізації менторингу":

Дорошкевич Катерина Олегівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри Національного університету «Львівська політехніка» МОН України;

53)  робота "Інноваційні іонні рідини на основі полімерних четвертинних амонієвих солей":

Свердліковська Ольга Сергіївна - доктор хімічних наук, професор кафедри Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України;

54)  робота "Інформаційна технологія порівняльного аналізу електронних текстових документів за змістом":

Вавіленкова Анастасія Ігорівна - доктор технічних наук, професор кафедри Національного авіаційного університету МОН України;

55)  робота "Інформаційні правовідносини в Україні: теоретичні та практичні аспекти":

Маріц Дарія Олександрівна - доктор юридичних наук, доцент кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;

56)  робота "Інформаційно-комунікаційні технології як метод ведення гібридних війн: детермінанти, розвиток та наслідки для геополітики та міжнародних відносин":

Шуляк Антоніна Миколаївна - доктор політичних наук, завідувач кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки МОН України;

57)  робота "Комп’ютерно-комунікаційна форма обліку: методологія, організація, практика":

Муравський Володимир Васильович - доктор економічних наук, професор кафедри Тернопільського національного економічного університету МОН України;

58)  робота "Комплекс засобів корозійно-екологічного моніторингу для збереження металофонду України":

Васильєв Георгій Степанович - кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;

Ущаповський Дмитро Юрійович - кандидат технічних наук, асистент кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;

Нагірняк Світлана Валеріївна - кандидат технічних наук, асистент кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;

Лінючев Олександр Геннадійович - асистент кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;

59)  робота "Комплексна автоматизація та підвищення енергоефективності процесів судноремонту на основі сучасних інтелектуальних керуючих систем":

Блінцов Олександр Володимирович - доктор технічних наук, завідувач кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України;

Вінниченко Ірина Леонідівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України;

Герасін Олександр Сергійович - викладач кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України;

Топалов Андрій Миколайович - викладач кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України;

60)  робота "Мікробно-рослинна взаємодія в екологічних технологіях вирощування сільськогосподарських культур":

Цехмістер Ганна Вікторівна - кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України;

Кислинська Анна Сергіївна - кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України;

Кукол Катерина Петрівна - кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту фізіології рослин і генетики НАН України;

Олійник Ольга Олександрівна - завідувач лабораторії Національного університету біоресурсів та природокористування України МОН України;

61)  робота "Конфліктогенність безпекового середовища України та Пакистану: аналогії крізь призму сучасних реалій":

Тихоненко Ірина Вікторівна - кандидат політичних наук, старший викладач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили МОН України;

62)       робота "Концепція безпеки автомобільних транспортних засобів у транспортному процесі з урахуванням закономірностей впливу фактора людини":

Степанов Олексій Вікторович - доктор технічних наук, професор кафедри Харківського національного автомобільно-дорожнього університету МОН України;

63)  робота "Концепція інноваційного розвитку кластерного підприємництва на засадах брендингу":

Ганущак-Єфіменко Людмила Михайлівна - доктор економічних наук, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України;

Ніфатова Олена Михайлівна - доктор економічних наук, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України;

64)  робота "Методологія адаптації простих та складних гендерних індексів на субнаціональний рівень":

Акбаш Катерина Сергіївна - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка МОН України;

65)  робота "Методологія створення енергоефективних тягових електромеханічних систем":

Кулагін Дмитро Олександрович - кандидат технічних наук, професор кафедри Національного університету «Запорізька політехніка» МОН України;

66)  робота "Мінеральна щільність та якість кісткової тканини, їх зв’язок з особливостями тілобудови та гормональним статусом у чоловіків літнього віку":

Мусієнко Анна Сергіївна - молодший науковий співробітник Державної установи «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України»;

67)  робота "Моделі та методи прогнозування залишкових деформацій в асфальтобетонному покритті автомобільних доріг":

Гаркуша Микола Васильович - кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного транспортного університету МОН України;

68)  робота "Модель гомеостазису в умовах трансформацій національної економіки":

Штулер Ірина Юріївна - доктор економічних наук, перший проректор Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Національна академія управління»;

69)  робота "Монокристалічні, композитні та наноструктуровані широкозонні матеріали для функціональної електроніки та комп’ютерної техніки":

Садовий Богдан Степанович - завідувач лабораторії Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;

Семак Світлана Ігорівна - молодший науковий співробітник Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;

Топоровська Лілія Романівна - аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;

Рудко Микола Степанович - аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;

70)  робота "Навчальний посібник "Бренд-менеджмент":

Сидорук Світлана Володимирівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри Луцького національного  технічного університету МОН України;

71)  робота "Наноструктуровані вуглецевмісні, оксидні та нітридні матеріали в приладах для багатофункціональної електроніки та фотовольтаїки":

Солован Михайло Миколайович - кандидат технічних наук, асистент кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України;

Мостовий Андрій Ігорович - кандидат технічних наук, асистент кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України;

Брус Віктор Васильович - доктор фізико-математичних наук, асистент кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України;

72)  робота "Нариси історії промисловості та господарства Донеччини":

Єфімов Дмитро Володимирович - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» МОН України;

73)  робота "Наукові основи проектування муфт з канатними елементами":

Проценко Владислав Олександрович - доктор технічних наук, професор кафедри Херсонської державної морської академії МОН України;

74)  робота "Науково-теоретичні основи екологічної безпеки гірничопромислових комплексів з виробництва щебеню":

Тверда Оксана Ярославівна - доктор технічних наук, доцент кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;

75)  робота "Науково-технічні засади синтезу інтелектуальної інформаційно-комунікаційної інфраструктури для розвитку технологій Smart City в Україні":

Максимюк Тарас Андрійович - кандидат технічних наук, докторант Національного університету «Львівська політехніка» МОН України;

Бешлей Микола Іванович - кандидат технічних наук, докторант Національного університету «Львівська політехніка» МОН України;

76)  робота "Нечітка кластеризація потоків даних в задачах виявлення та аналізу впливу електромагнітного випромінювання та холодового стресу на біологічні об’єкти":

Жернова Поліна Євгеніївна - кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України;

77)  робота "Новітні підходи до проектування фільтрувальних засобів індивідуального захисту органів дихання":

Чеберячко Юрій Іванович - доктор технічних наук, доцент кафедри Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» МОН України;

Соцков Вадим Олександрович - кандидат технічних наук, докторант Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» МОН України;

78)  робота "Новітні адаптивні технології передавання відеозображень в системах військово-цивільного призначення":

Пилявський Володимир Васильович - кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова МОН України;

79)  робота "Обліково-аналітичні засади фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств":

Мулик Ярославна Ігорівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

80)  робота "Особливості модернізації продуктивних сил в умовах переформатування владних повноважень":

Попело Ольга Володимирівна - доктор економічних наук, доцент кафедри Чернігівського національного технологічного університету МОН України;

81)  робота "Патоморфологічні особливості органів сечовидільної системи плодів та новонароджених від матерів з ускладненою вагітністю":

Мирошниченко Михайло Сергійович - доктор медичних наук, доцент кафедри Харківського національного медичного університету Міністерства охорони здоров’я України;

82)  робота "Передумови формування якості зерна пшениць і продуктів його перероблення":

Любич Віталій Володимирович - доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри Уманського національного університету садівництва МОН України;

83)  робота "Підвищення енергоефективності пневмоприводів з адаптивним режимом позиціювання шляхом аналізу їх енерговитрат та вибору енергозберігаючої структури":

Стрижак Мар’яна Георгіївна - кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;

84)  робота "Підвищення рівня екологічної безпеки автотранспортних підприємств":

Коломієць Сергій Валерійович - кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного транспортного університету МОН України;

85)  робота "Психологічні особливості емоційного розвитку дітей з когнітивними порушеннями":

Лисенкова Ірина Петрівна - доктор психологічних наук, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили МОН України;

86)  робота "Регіональний розвиток в умовах обмеженості водних ресурсів":

Федулова Світлана Олександрівна - доктор економічних наук, професор кафедри Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України;

87)  робота "Теоретико-методологічні аспекти розвитку інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва":

Корінь Мирослава Василівна - доктор економічних наук, доцент кафедри Українського державного університету залізничного транспорту МОН України;

88)  робота "Розвиток молокопродуктового підкомплексу: в агропромисловому виробництві України":

Петриченко Олександр Анатолійович - доктор економічних наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

89)  робота "Розвиток наукових основ та вдосконалення ресурсозберігаючих технологій отримання з техногенних відходів та рудних концентратів матеріалів, що містять легуючі тугоплавкі елементи":

Петрищев Артем Станіславович - кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного університету «Запорізька політехніка» МОН України;

90)  робота "Розробка методологій синтезу та теоретичного аналізу будівельних блоків для створення лікарських засобів":

Григоренко Олександр Олегович - доктор хімічних наук, доцент кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;

91)  робота "Розробка новітніх комплексних систем оцінювання якості луб’яної сировини зі стебел льону олійного":

Головенко Тетяна Миколаївна - кандидат технічних наук, доцент кафедри Луцького національного технічного університету МОН України;

92)  робота "Розробка поліфункціональних матеріалів для ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій":

Трус Інна Миколаївна - кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;

Воробйова Вікторія Іванівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;

Галиш Віта Василівна - кандидат хімічних наук, доцент кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;

93)  робота "Розроблення інноваційних засобів підвищення рівня безпеки авіаційних інтелектуальних транспортних систем":

Кузьменко Наталія Сергіївна - кандидат технічних наук, завідувач сектору науково-дослідної частини Національного авіаційного університету МОН України;

94)  робота "Самоорганізація квазірівноважної стаціонарної конденсації мікро- та наносистем":

Космінська Юлія Олександрівна - доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри Сумського державного університету МОН України;

95)  робота "Соціально-економічний розвиток регіонів України: проблеми та напрями нівелювання диспропорцій в умовах сучасних реформ":

Мульска Ольга Петрівна - кандидат економічних наук, науковий співробітник Державної установи «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України»;

Патицька Христина Олегівна - кандидат економічних наук, науковий співробітник Державної установи «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України»;

Лещук Ірина Володимирівна - кандидат економічних наук, науковий співробітник Державної установи «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України»;

Попадинець Назарій Миколайович - кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України»;

96)  робота "Створення для екстремальних умов експлуатації поліфункціональних композиційних матеріалів із порошків тугоплавких сполук":

Солодкий Євген Васильович - кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;

97)  робота "Створення легкого цільнокомпозитного паливного баку для кріогенних компонентів палива":

Деревянко Ігор Ігорович - кандидат технічних наук, виконуючий обов’язки начальника лабораторії Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»;

Калиниченко Дмитро Сергійович - заступник начальника науково-технічного відділу Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»;

Літот Олександр Володимирович - інженер I категорії Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»;

Роменська Ольга Петрівна - інженер IІ категорії Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне ім. М.К. Янгеля»;

98)  робота "Створення теоретичних засад підвищення енергоефективності і ресурсозбереження перспективних конструкцій та процесів керування гідравлічним і електричним приводами перевантажувального обладнання":

Стрижак Всеволод Вікторович - кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;

99)  робота "Стратегія спрямованого синтезу протипатогенних галоген-/халькоген-вмісних конденсованих аза-гетероциклів реакціями електрофільної циклізації":

Фізер Максим Михайлович - кандидат хімічних наук, доцент кафедри Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» МОН України;

Король Наталія Іванівна - кандидат хімічних наук, викладач кафедри Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» МОН України;

Кут Микола Михайлович - кандидат хімічних наук, асистент кафедри Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» МОН України;

100)       робота "Теоретико-методологічні основи тактичної підготовки в сучасних олімпійських спортивних єдиноборствах":

Задорожна Ольга Романівна - кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського МОН України;

Пітин Мар’ян Петрович - доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор кафедри Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського МОН України;

101)       робота "Технологічне забезпечення точності та якості механічної обробки деталей машин":

Іванова Марина Сергіївна - кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;

102)       робота "Управління фазово-структурним станом високолегованих чавунів методами об’ємної термічної обробки та інженерії поверхні для підвищення комплексу фізико-механічних властивостей":

Чабак Юлія Геннадіївна - кандидат технічних наук, доцент кафедри Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» МОН України;

Пастухова Тетяна Василівна - кандидат технічних наук, спеціаліст відділу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» МОН України;

103)       робота "Фізико-технічні основи створення комбінованих фотоенергетичних систем":

Зайцев Роман Валентинович - доктор технічних наук, завідувач кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;

104)       робота "Фізико-технологічні засади отримання гетероструктур на основі поруватих напівпровідників (А3В5, А2В6 та Si) для приладів оптоелектроніки":

Дяденчук Альона Федорівна - кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного МОН України;

105)       робота "Фізіологічна стійкість рослин роду Tilia L. у мінливих умовах степового Придніпров’я":

Алексєєва Анна Анатоліївна - кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України;

106)       робота "Формування системних властивостей транспортно-технологічних агрегатів змінної маси":

Калінін Євген Іванович - доктор технічних наук, завідувач кафедри Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка МОН України;

107)       робота "Формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін":

Опалюк Тетяна Леонідівна - доктор педагогічних наук, доцент кафедри Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка МОН України;

108)       робота "Фундаментальні засади європейської інтеграції України: менталітет-культура-право-публічне управління":

Юринець Юлія Леонідівна - доктор юридичних наук, професор кафедри Національного авіаційного університету МОН України;

109)       робота "Функціонування та розвиток банків з державною участю в Україні":

Огородник Віра Володимирівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» МОН України;

110)       робота "Механізми соматичної радіаційно-індукованої патології на основі клінічних та експериментальних досліджень":

Базика Олександр Дмитрович - кандидат медичних наук, молодший науковий співробітник Державної установи “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”;

Гапєєнко Дар’я Дмитрівна - кандидат біологічних наук, науковий співробітник Державної установи “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”;

Зигало Віктор Миколайович - кандидат медичних наук, молодший науковий співробітник Державної установи “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”;

Малишевська Євгенія Михайлівна - кандидат біологічних наук, науковий співробітник Державної установи “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”;

111)       робота "Хмаро орієнтована методична система навчання майбутніх вчителів природничо-математичних предметів":

Мар’єнко Майя Володимирівна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України;

112)       робота "Новітні інтегративні методи дослідження стабілізації органічного вуглецю за різного обробітку ґрунту в контексті кліматичних змін":

Попірний Максим Анатолійович - кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Національного наукового центру “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” Національної академії аграрних наук України;

Сябрук Олеся Петрівна - кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Національного наукового центру “Інститут ґрунтознавства та агрохімії О.Н. Соколовського” Національної академії аграрних наук України;

113)       робота "Шляхи покращення екологічного стану ґрунтів, забруднених важкими металами":

Довбаш Надія Іванівна - кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Національний науковий центр “Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України”;

114)       робота "Бухгалтерський облік діяльності підприємств електронного бізнесу":

Кулик Вікторія Анатоліївна - доктор економічних наук, завідувач кафедри Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”.

Довідково. Премія Верховної Ради України молодим ученим запроваджена для молодих учених - громадян України за отримані вагомі наукові здобутки під час проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень, зокрема:

відкриті раніше невідомі закономірності, отримані принципово нові наукові результати, розроблені нові наукові теорії та концепції, що одержали практичне підтвердження і визнання в Україні та/або за її межами;

розроблені нові засоби, пристрої, речовини, створені нові штами мікроорганізмів, сорти рослин, породи тварин, здійснені докорінні їх удосконалення або використання за новим призначенням, що підтверджується відповідними патентами, та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

створені нові об’єкти техніки (засоби, пристрої), технологічні процеси, що за більшістю технічних параметрів відповідають світовому рівню або перевищують його (підтверджується патентами про винахід) та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

створені нові ефективні засоби навчання і підготовки спеціалістів.

 

Резюме робіт наведено нижче.

 

Провідні науковці та експерти, наукові колективи, фахові установи та організації можуть подати до 10 листопада 2021 року завірені належним чином рецензії, відгуки та обґрунтовані зауваження щодо конкурсних робіт на Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік із зазначенням претендентів і назви роботи, а також посади з повною назвою установи або організації, наукового ступеня та вченого звання підписанта українською мовою на адресу: Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, вул. М. Грушевського, 5, м. Київ-8, 01008.

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку