Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій інформує про роботи претендентів у конкурсі на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік

Опубліковано 29 листопада 2019, о 09:00

Про конкурс на присудження Премії Верховної Ради України

молодим ученим за 2019 рік

 

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій інформує, що відповідно до постанов Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України молодим ученим» № 2675-VIII від 5 лютого 2019 року, «Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України» від 29 жовтня 2019 року № 241-IX та Рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 10.07.2019 до протоколу № 111 для участі у конкурсі на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій надійшли наступні роботи:

1)        

«Розробка методів визначення характеристик повзучості та релаксації нелінійно-в’язкопружних компонентів сучасних композитних матеріалів»:

Павлюк Ярослав Вікторович – кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка Національної академії наук України (далі – НАН України);

2)        

«Вплив активності ядра на гарячі атмосфери галактик раннього типу»:

Бабик Юрій Вікторович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії НАН України;

3)        

«Інтенсифікація вуглевидобутку на основі раціоналізації параметрів механізованих комплексів та підвищення стійкості виробок у складних гідрогеологічних умовах»:

Хорольський Андрій Олександрович – кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту фізики гірничих процесів НАН України;

Виноградов Юрій Олексійович – кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник Інституту фізики гірничих процесів НАН України;

4)        

«Збудження та іонізація субвалентних оболонок атомів лужних металів»:

Роман Вікторія Іванівнакандидат фізико-математичних наук, провідний інженер Інституту електронної фізики НАН України;

5)        

«Реконструкції природних умов плейстоцену для оцінки зональних особливостей розвитку сучасних ландшафтів та адаптації їх до змін клімату»:

Дорошкевич Сергій Петрович – кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Інституту географії НАН України;

6)        

«Апаратурно-методичний комплекс електрометрії нафтогазових свердловин»:

Миронцов Микита Леонідович – доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України;

7)        

«Вплив рідинних і газоподібних середовищ на контактну взаємодію і руйнування конструкційних матеріалів»:

Долінська Ірина Ярославівна – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України;

Козачок Олег Петрович – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України;

8)        

«Особливості кінематики процесів квантової електродинаміки в імпульсних лазерних полях»:

Лебедь Олександр Анатолійович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту прикладної фізики НАН України;

Левицька Олена Олександрівна – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту прикладної фізики НАН України;

9)        

«Розробка підходів та засобів підвищення ефективності функціонування мережі екологічного моніторингу довкілля урбанізованих територій»:

Яцишин Андрій Васильович – доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»;

Ковач Валерія Омелянівна – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»;

10)    

«Нові ефективні наноструктуровані каталізатори на основі цеолітів та вуглецевих нанотрубок для перетворення спиртів та ненасичених вуглеводнів у цінні продукти хімічної промисловості»:

Ларіна Ольга Вікторівна – кандидат хімічних наук, науковий співробітник Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України;

Бичко Ігор Богданович – кандидат хімічних наук, науковий співробітник Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України;

Жох Олексій Олексійович – кандидат хімічних наук, провідний інженер Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України;

11)    

«Електродні та електролітні матеріали для хімічних джерел струму нового покоління»:

Погоренко Юлія Володимирівна – кандидат хімічних наук, науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;

Пшеничний Роман Миколайович – кандидат хімічних наук, доцент кафедри Сумського державного університету Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України);

Галагуз Вадим Анатолійович – в.о. молодшого наукового співробітника Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;

12)    

«Вплив магнітного та електричного полів на структуру і властивості епоксидних композитів»:

Бардадим Юлія Володимирівна – кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України;

13)    

«Екологічна оцінка та фіторемедіація нафтозабруднених ґрунтів»:

Шевчик-Костюк Леся Зеновіївна – кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України;

14)    

«Розробка нових підходів для вивчення запрограмованої загибелі клітин на основі органічних барвників та вуглецевих наноматеріалів»:

Декалюк Марія Олегівна – кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

Пиршев Кирило Олександрович – молодший науковий співробітник Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

15)    

«Оптимізація технології кріоконсервування генетичних ресурсів прісноводних риб»:

Пуговкін Антон Юрійович – кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України;

16)    

«Пошук та розробка перспективних ефекторів ключових білкових мішеней інфекційних, паразитарних та онкологічних захворювань»:

Кобзар Олександр Леонідовичкандидат хімічних наук, науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України;

Самофалова Дарія Олексіївнакандидат біологічних наук, провідний інженер Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»;

Раєвський Олексій Володимирович провідний інженер Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»;

17)    

«Болгари в Україні 1920-х – 1930-х рр.: між національними проектами влади й реаліями життя»:

Грищенко Юлія Володимирівна – кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України НАН України;

18)    

«Архів Української Народної Республіки: концепція та зміст документів»:

Кавунник Валентин Леонідович – кандидат історичних наук, докторант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України;

19)    

«Ботанічна лексика говірок Чорнобильської зони: реконструкція редуктивного ареалу»:

Ткачук Марина Миколаївна кандидат філологічних наук, науковий співробітник Інституту української мови НАН України;

20)    

«Від зернини до хлібини»: семантико-структурний аналіз хліборобського побуту українців (на матеріалах Південно-Західного історико-етнографічного регіону)»:

Зюбровський Андрій Вікторович – кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту народознавства НАН України;

Конопка Володимир Михайлович – кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту народознавства НАН України;

21)    

«Теоретико-правові основи інформаційної безпеки людини»:

Золотар Ольга Олексіївна – доктор юридичних наук, завідувач наукового сектору Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України;

22)    

«Ґрунтово-екологічні засади розроблення Національної карти органічного вуглецю»:

Залавський Юрій Володимирович – науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» Національної академії аграрних наук України;

Лебедь Віталій Володимирович – молодший науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» Національної академії аграрних наук України;

23)    

«Механіко-технологічні основи процесу прецизійної сепарації насіннєвого матеріалу соняшнику»:

Алієв Ельчин Бахтияр огли – кандидат технічних наук, завідувач відділу Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України;

24)    

«Комп’ютерно орієнтована методична система формування соціальної компетентності молодших школярів відповідно до Концепції Нової української школи»:

Коваленко Валентина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України;

25)    

«Запровадження досвіду Європейського Союзу щодо правового регулювання праці в Україні»:

Спіцина Ганна Олександрівна – доктор юридичних наук, завідувач лабораторії Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України;

26)    

«Безреагентні проточні системи для руйнації забруднювачів водного середовища»:

Лук’яненко Тетяна Вікторівна доктор хімічних наук, професор кафедри Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України;

27)    

«Вибір та обґрунтування основних параметрів двотактного дизеля спеціального призначення форсованого до 1100 кВт»:

Кравченко Сергій Сергійович кандидат технічних наук, науковий співробітник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;

Пильов Вячеслав Володимирович кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;

Давидовський Леонід Сергійович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;

Бекарюк Олександр Миколайович аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;

28)    

«Вільні системи Лоде та напівгрупи ендоморфізмів»:

Жучок Юлія Володимирівна – кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» МОН України;

Тоічкіна Олена Олександрівна – асистент кафедри Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» МОН України;

29)    

«Впровадження засобів блочно-порційного відокремлення консервованих кормів із адаптивним керуванням»:

Руткевич Володимир Степанович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

30)    

«Дидактичні засади підготовки майбутніх учителів математики до    проектування навчальної  діяльності старшокласників у контексті розвитку НУШ»:

Жерновникова Оксана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди МОН України;

31)    

«Еколого-економічне обґрунтування басейнової організації природокористування на водозбірних територіях транскордонних річок (на прикладі басейну Дніпра)»:

Пічура Віталій Іванович – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет» МОН України;

Кирилов Юрій Євгенович – доктор економічних наук, ректор Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет» МОН України;

32)    

«Економічна політика України в стратегії стабілізації індустріального потенціалу Донбасу»:

Носирєв Олександр Олександрович – кандидат географічних наук, доцент кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;

33)    

«Енергоефективне керування гірничими процесами та промисловим електроустаткуванням на основі сучасних ІТ»:

Кузнєцов Денис Іванович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» МОН України;

Музика Іван Олегович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» МОН України;

Кумченко Юрій Олександрович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» МОН України;

34)    

«Ефективність застосування пробіотиків у тваринництві»:

Побережець Юлія Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

Гончарук Наталія Михайлівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

Трачук Євген Григорович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

35)    

«Забезпечення зсувостійкості та тріщиностійкості асфальтобетонних покриттів на жорсткій основі на етапі проектування»:

Дорожко Євген Вікторович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Харківського національного автомобільно-дорожнього університету МОН України;

36)    

«Забезпечення фізіологічно повноцінною хлібопекарською продукцією в урбанізованих техногенно навантажених агломераціях»:

Миколенко Світлана Юріївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри Дніпровського державного аграрно-економічного університету МОН України;

37)    

«Захист законних інтересів громадян України у сфері власності засобами адміністративного права»:

Личенко Ірина Олександрівна – доктор юридичних наук, професор кафедри Національного університету «Львівська політехніка» МОН України;

38)    

«Інноваційне удосконалення несучих конструкцій вантажних вагонів з підвищенням їх міцнісних характеристик»:

Петренко Вячеслав Олександрович – начальник науково-впроваджувального центру Філії «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» Акціонерного товариства «Українська залізниця»;

Яценко Людмила Федорівна – кандидат фізико-математичних наук, начальник управління Філії «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» Акціонерного товариства «Українська залізниця»;

Кара Сергій Віталійович – кандидат технічних наук, начальник відділу Філії «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» Акціонерного товариства «Українська залізниця»;

Кошель Олексій Олександрович – начальник відділу Філії «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» Акціонерного товариства «Українська залізниця»;

39)    

«Інноваційні інформаційно-вимірювальні комп’ютерно-інтегровані системи для промислових та аграрних підприємств»:

Вовна Олександр Володимирович – доктор технічних наук, завідувач кафедри Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» МОН України;

Лактіонов Іван Сергійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» МОН України;

Лебедєв Владислав Андрійович – інженер Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» МОН України;

40)    

«Інтелектуальна інформаційно-аналітична технологія для підвищення якості програмного забезпечення шляхом оцінювання достатності інформації на ранніх етапах життєвого циклу»:

Говорущенко Тетяна Олександрівна – доктор технічних наук, завідувач кафедри Хмельницького національного університету МОН України;

41)    

«Комплекс для реабілітації при пошкодженні або втраті верхньої кінцівки людини»:

Лакоза Сергій Леонідович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;

Павловський Олексій Михайлович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;

42)    

«Комплексне дослідження фізичних властивостей нанорозмірних бінарних систем: стійкість рідкої фази та кінетика взаємодії компонентів»:

Мінєнков Олексій Олександрович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України;

Петрушенко Сергій Іванович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України;

43)    

«Комплексний екологічний підхід до створення нових функціональних матеріалів для потреб хімічного аналізу та технологій»:

Ткаченко Олег Сергійович – кандидат хімічних наук, доцент кафедри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України;

Ткаченко Володимир Володимирович – кандидат хімічних наук, старший викладач кафедри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України;

Фарафонов Володимир Сергійович – кандидат хімічних наук, викладач кафедри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України;

Захаров Антон Борисович – кандидат хімічних наук, доцент кафедри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України;

44)    

«Комунікативний імідж лідера нації в час змін»:

Чорна Олена Олегівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка МОН України;

45)    

«Корекція фізичного стану студентів спеціальності «Музичне мистецтво» в процесі професійно-прикладної фізичної підготовки»:

Маринчук Петро Ігорович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, викладач кафедри Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського МОН України;

46)    

«Лазерна наноінженерія поверхні функціональних матеріалів»:

Гніліцький Ярослав Миколайович – асистент кафедри Національного університету «Львівська політехніка» МОН України;

47)    

«Лінійні електромеханічні перетворювачі»:

Васюк Вячеслав Володимирович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;

Сорокін Дмитро Сергійович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;

48)    

«Лісівничо-екологічні особливості лісовідновних процесів та їх стимулювання в умовах свіжих грабових дібров Поділля»:

Матусяк Михайло Васильович – кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

Єлісавенко Юрій Анатолійович – асистент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

49)    

«Мета-методологія управління проектами на моделях взаємодії зацікавлених сторін»:

Хлевна Юлія Леонідівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;

50)    

«Методи реалізації систем інсерційного моделювання та їх застосування»:

Песчаненко Володимир Сергійович – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри Херсонського державного університету МОН України;

Полторацький Максим Юрійович – викладач кафедри Херсонського державного університету МОН України;

Тарасіч Юлія Геннадіївна – аспірант Херсонського державного університету МОН України;

51)    

«Методи та засоби відмовостійкого багаторозрядного аналого-цифрового перетворення з ваговою надлишковістю»:

Васілевський Олександр Миколайович – доктор технічних наук, перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення Вінницького національного технічного університету МОН України;

Богомолов Сергій Віталійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;

Гарнага Володимир Анатолійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;

Кадук Олександр Володимирович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;

52)    

«Методи та технології ієрархічно-координаційної маршрутизації в програмно-конфігурованих телекомунікаційних мережах»:

Невзорова Олена Сергіївна – кандидат технічних наук, асистент кафедри Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України;

53)    

«Методика обліково-аналітичного забезпечення бюджетування підприємств харчової промисловості»:

Михальська Олена Леонідівна – кандидат економічних наук, асистент кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;

54)    

«Механізм глобалізаційного розвитку агропродовольчого ринку»:

Самойлик Юлія Василівна – доктор економічних наук, доцент кафедри Полтавської державної аграрної академії МОН України;

55)    

«Моделі деформування залізобетону на засадах механіки руйнування»:

Яковенко Ігор Анатолійович – доктор технічних наук, доцент кафедри Національного авіаційного університету МОН України;

56)    

«Моделювання функціональних органічних емітерів та їх застосування в конструкції високоефективних світловипромінюючих діодів»:

Баришніков Гліб Володимирович – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України;

Карауш-Кармазін Наталія Миколаївна – кандидат хімічних наук, старший лаборант Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України;

57)    

«Надширокосмугові радари: основи теорії та застосування»:

Жила Семен Сергійович – кандидат технічних наук, завідувач кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України;

Одокієнко Олексій Володимирович – кандидат технічних наук, декан факультету Національного аерокосмічного університету ім.  М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України;

58)    

«Наукове обґрунтування та практичне застосування нанобіотехнологій у відтворенні великої рогатої худоби»:

Хоменко Марина Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;

59)    

«Наукові засади збереження біорізноманіття рослин, що зростають в екстремальних умовах Антарктики та високогірних Карпат»:

Конвалюк Ірина Іванівна – кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України;

Навроцька Дар’я Олександрівна – кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України;

Іщенко Ольга Олегівна – аспірант Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України;

60)    

«Наукові основи індукованого тепломасообміну і його використання в процесах та обладнанні харчових виробництв»:

Пак Андрій Олегович – доктор технічних наук, доцент кафедри Харківського державного університету харчування та торгівлі МОН України;

61)    

«Наукові та технологічні основи отримання інтерметалідних сплавів в умовах саморозповсюджувального високотемпературного синтезу»:

Бєлоконь Юрій Олександрович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Запорізького національного університету МОН України;

Бєлоконь Каріна Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри Запорізького національного університету МОН України;

62)    

«Науково-технічне обґрунтування інноваційної технології виробництва дизельного біопалива з відходів жирів»:

Муштрук Михайло Михайлович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;

63)    

«Науково-технологічні засади контролю якості зовнішніх поверхонь повітряних суден»:

Катаєва Марія Олександрівна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Національного авіаційного університету МОН України;

64)    

«Нові напівпровідникові матеріали та методи виготовлення плівкових детекторів і сонячних елементів третього покоління»:

Знаменщиков Ярослав Володимирович – асистент кафедри Сумського державного університету МОН України;

Возний Андрій Андрійович – молодший науковий співробітник Сумського державного університету МОН України;

Д’яченко Олексій Вікторович – науковий співробітник Сумського державного університету МОН України;

Іващенко Максим Миколайович – кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри Сумського державного університету МОН України;

65)    

«Новітні суднові енергетичні установки на базі термохімічних та воднево-металогідридних технологій»:

Проскурін Аркадій Юрійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України;

Митрофанов Олександр Сергійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України;

Галинкін Юрій Миколайович – кандидат технічних наук, викладач кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України;

Познанський Андрій Станіславович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України;

66)    

«Оптимальне керування режимами електричних мереж з фотоелектричними станціями засобами Smart Grid з урахуванням їх прогнозованого погодинного графіка генерування»:

Кравчук Сергій Васильович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;

Гунько Ірина Олександрівна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;

Малогулко Юлія Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;

67)    

«Органічні азиди як зручні структурні блоки у синтезі нітрогеновмісних гетероциклів з практично корисними властивостями»:

Походило Назарій Тарасович – доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;

68)    

«Парадигма альтерглобалізації в стратегії розвитку України»:

Зварич Роман Євгенович – доктор економічних наук, заступник директора Науково-дослідного інституту міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина Тернопільського національного економічного університету МОН України;

69)    

«Педагогічно-просвітницька діяльність українських громадівців: О.О. Андрієвського, П. Г. Житецького, І. В. Лучицького»:

Ісаченко Вікторія Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини МОН України;

Матрос Ольга Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини МОН України;

Підвальна Юлія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини МОН України;

70)    

«Плазмово-каталітичне реформування відновних вуглеводнів»:

Федірчик Ігор Ігорович – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;

71)    

«Побудова програм з фізичної рекреації студентської молоді з вадами слуху»:

Оріховська Анна Сергіївна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, викладач кафедри Національного університету фізичного виховання і спорту України МОН України;

72)    

«Популяційний рівень вивчення рідкісних видів рослин Північного Сходу України як основа збереження біорізноманіття»:

Клименко Ганна Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри Сумського національного аграрного університету МОН України;

73)    

Психокорекція поведінкових розладів дошкільників з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного простору»:

Березка Софія Вікторівна – кандидат психологічних наук, асистент кафедри Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» МОН України;

74)    

«Правовий режим публічного майна об’єднаних територіальних громад у контексті децентралізації»:

Лазур Ярослав Володимирович – доктор юридичних наук, декан факультету Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» МОН України;

Карабін Тетяна Олександрівна – доктор юридичних наук, завідувач кафедри Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» МОН України;

Ленгер Яна Іванівна – доктор юридичних наук, професор кафедри Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» МОН України;

Менджул Марія Василівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» МОН України;

75)    

«Практичне використання молюсків для очищення та біоіндикації водойм, профілактики трематодозів»:

Уваєва Олена Іванівна – доктор біологічних наук, професор кафедри Житомирського державного університету імені Івана Франка МОН України;

76)    

«Практичні кейс-технології підготовки майбутніх судноводіїв до професійно-орієнтованого спілкування в умовах мультинаціонального екіпажу як чинник безпеки сучасного судноплавства»:

Смелікова Вікторія Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Херсонської державної морської академії МОН України;

77)    

«Реалізація принципів ресурсозаощадження та раціонального харчування у виробництві молочно-білкових продуктів»:

Тимчук Алла Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного університету харчових технологій МОН України;

Кузьмик Уляна Геннадіївна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Національного університету харчових технологій МОН України;

Устименко Ігор Миколайович – асистент кафедри Національного університету харчових технологій МОН України;

78)    

«Ресурсозберігаюча технологія екологобезпечного модифікування деревини з урахуванням термодинамічних особливостей процесу:

Спірочкін Андрій Костянтинович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;

Горбачова Олександра Юріївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;

79)    

«Рівняння згортки та теореми про середнє для розв’язків лінійних еліптичних рівнянь зі сталими коефіцієнтами на комплексній площині»:

Трофименко Ольга Дмитрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри Донецького національного університету імені Василя Стуса МОН України;

80)    

«Розвиток моральної свідомості українців як пріоритетний напрямок роботи вчителя християнської етики»:

Чорна Вікторія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького МОН України;

Яковенко Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького МОН України;

81)    

«Розвиток теорії процесів перетворення і генерування енергії асинхронними генераторами»:

Ченчевой Володимир Віталійович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України;

Зачепа Наталія Василівна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України;

82)    

«Розробка високоефективних технологій виготовлення шкіряно-хутрових матеріалів та інноваційних методів проектування взуття»:

Єфімчук Галина В’ячеславівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри Луцького національного технічного університету МОН України;

Скідан Владислава Валентинівна – кандидат технічних наук, радник ректора Луцького національного технічного університету МОН України;

83)    

«Розробка системи оцінювання інституційної автономії закладу вищої освіти як передумова підвищення його конкурентоспроможності та іміджевої привабливості в освітньо-науковому просторі»:

Бровко Ольга Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця МОН України;

Дериховська Вікторія Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця МОН України;

Свидло Ганна Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця МОН України;

Литовченко Ірина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця МОН України;

84)    

«Розроблення гнучких інтелектуалізованих систем керування технологічними об’єктами з високим енергоспоживанням»:

Жученко Олексій Анатолійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;

Цапар Віталій Степанович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;

Сазонов Артем Юрійович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;

85)    

«Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції»:

Моторигіна Марина Геннадіївна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого МОН України;

86)    

«Стратегічні напрями розвитку біоекономіки в Україні в контексті енергетичної та соціально-економічної безпеки»:

Якубів Валентина Михайлівна – доктор економічних наук, завідувач кафедри Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України;

87)    

«Сучасні механізми стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу»:

Поліщук Євгенія Анатоліївна – доктор економічних наук, професор кафедри Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України;

Іващенко Алла Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України;

88)    

«Сценарії реінтеграції української вищої освіти в умовах гібридної війни»:

Свириденко Денис Борисович – доктор філософських наук, професор кафедри Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова МОН України;

Терепищий Сергій Олександрович – доктор філософських наук, професор кафедри Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова МОН України;

89)    

«Теоретичні засади альтернативно-історичних творів»:

Поліщук Ольга Леонідівна – кандидат філологічних наук, виконуючий обов’язки доцента кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили МОН України;

90)    

«Теоретичні та методичні основи формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури»:

Лебідь Ольга Валеріївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри Приватного вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля»;

91)    

«Теоретичні та практичні основи розслідування злочинів, що вчиняються членами молодіжних неформальних груп (об’єднань)»:

Ларкін Михайло Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри Запорізького національного університету МОН України;

92)    

«Техніко-економічне обґрунтування можливостей забезпечення енергетичної, продовольчої та екологічної безпеки держави за рахунок виробництва та використання біопалива»:

Токарчук Діна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

Пришляк Наталя Вікторівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

Паламаренко Яна Вікторівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

Галущак Олександр Олександрович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

93)    

«Технологічні основи виробництва новітніх наноструктурованих електродів літій-іонних акумуляторів»:

Кєуш Ліна Геннадіївна – кандидат технічних наук, асистент кафедри Національної металургійної академії України МОН України;

Груб’як Андрій Богданович – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України;

94)    

«Удосконалення технічних дій висококваліфікованих лижників з порушенням слуху на основі комп’ютерного моделювання»:

Хуртик Дмитро Вікторович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач кафедри Національного університету фізичного виховання і спорту України МОН України;

95)    

«Універсальний метод ефективної оцінки і прогнозу технічного стану мостів»:

Давиденко Олександр Олександрович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного транспортного університету МОН України;

96)    

«Управління проектами транспортного забезпечення вантажних перевезень у міжнародному сполученні»:

Лебідь Вікторія Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного транспортного університету МОН України;

97)    

«Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект»:

Мулик Ярославна Ігорівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

98)    

«Управлінський облік у торгівлі»:

Фоміна Олена Володимирівна – доктор економічних наук, завідувач кафедри Київського національного торговельно-економічного університету МОН України;

99)    

«Фізіолого-біохімічні дослідження мармурового рака Procambarus virginalis (Lyko, 2017) як інвазійного виду України»:

Маренков Олег Миколайович – кандидат біологічних наук, доцент кафедри Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України;

Ковальчук Юлія Петрівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України;

Курченко Вікторія Олександрівна – аспірант Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України;

Нестеренко Олег Станіславович – асистент кафедри Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України;

100)  

«Фінансово-економічна діагностика сільськогосподарських підприємств»:

Корпанюк Тетяна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;

101)  

«Функціональні покриття та оптоелектронні приладові структури на основі тонкоплівкових і наноструктурованих напівпровідникових шарів»:

Клєпікова Катерина Сергіївна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;

Доброжан  Андрій Ігорович – викладач-стажист Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;

Жадан Дмитро Олегович – аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;

102)  

«Функціонування симбіотичної системи люпин – Bradyrhizobium sp. (Lupinus) за сумісного застосування ризобофіту та регуляторів росту рослин»:

Тригуба Олена Василівна – кандидат сільськогосподарських наук, викладач кафедри Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка Тернопільської обласної ради;

103)  

«Якісні властивості оптимізаційних задач для нелінійних еліптичних систем з виродженими та сингулярними коефіцієнтами»:

Купенко Ольга Петрівна – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» МОН України.

 

Завірені належним чином рецензії, відгуки та обґрунтовані зауваження до зазначених робіт із зазначенням повної назви роботи і претендентів можна надсилати протягом місяця до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за адресою: вул. М. Грушевського, 5, м. Київ-8, 01008.


Резюме подань претендентів у конкурсі на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік:


Повернутись до списку публікацій

Версія для друку