Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 7 сесія

24 червня 2011, 11:59

15 грудня 2010

 

 

 

                      

                               

                       КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                     № 44

 

                                                                                 15 грудня 2010

                                                                            

                                                                               м.Київ

                                                                       вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 15.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Луцький М.Г.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету  -  Самойлик К.С.,  Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С., Личук В.І.;  завідувач  секретаріату   Комітету   Чижевський Б.Г.,  заступники  завідувача  секретаріату   Жиляєв І.Б., Домаранський О.О., головні  консультанти:  Андрощук Г.О., Гарбуза С.А., Головінов В.П., Козієвська О.І., Красняков Є.В.,  Шевченко М.М.,  спеціаліст  І категорії  Шаламай М.І.

 

ВІДСУТНІ:  Полохало В.І., Давимука С.А., Жванія Д.В.

 

ЗАПРОШЕНІ: Куліков Петро Мусійович - заступник Міністра освіти і науки України, Кремень Василь Григорович – президент Національної академії педагогічних наук України, Широков Анатолій Іванович – голова профспілки працівників Національної академії наук України, Ємельянов Володимир Олександрович - перший заступник головного вченого секретаря Національної академії наук України, Майстренко Володимир Леонідович - заступник начальника науково-організаційного відділу Президії НАН України, Чеботарьов Валентин Павлович – заступник Голови Державного комітету України з питань  науки, інновацій та інформатизації, Вашека Галина Володимирівна - заступник начальника  управління – начальник відділу фінансів освіти Міністерства фінансів України, Труханів Георгій Федорович - голова Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України, Сачков Леонід Семенович - почесний голова Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України, Волкова Катерина Іванівна - голова Кримської республіканської організації профспілки, Горшкова Ася Семенівна - голова Донецької обласної організації профспілки, Яцейко Марія Григорівна - голова Львівської обласної організації профспілки, Яцунь Олександр Михайлович - голова Київської міської організації профспілки, Карабутова Вікторія Вікторівна - представник Асоціації міст України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону про Державний бюджет України на 2011 рік (реєстр. № 7000 від 10.12.2010р., Кабінет Міністрів України).

2. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових парків (реєстр. № 6553 від 17.06.2010р., Кабінет Міністрів України).

3. Про проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України про впровадження мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості від 19 грудня 2008 року №778-VI (реєстр. № 6690 від 09.07.2010р., н.д.Є.Волинець).

4. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо вдосконалення умов діяльності вищих навчальних закладів) (реєстр. № 7174 від 27.09.2010р., н.д.Ю.Мірошниченко).

5. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” (щодо соціального захисту студентів та викладачів духовних навчальних закладів) (реєстр. № 6123 від 01.03.2010р., н.д.В.Марущенко).

6. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (щодо вдосконалення процедури закупівель послуг з наукових досліджень і розробок) (реєстр. № 7383 від 18.11.2010р., н.д.В.Каплієнко, М.Луцький, Г.Самофалов).

7. Про затвердження складу робочої групи з доопрацювання проекту Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів.

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра освіти і науки України Кулікова П.М. про проект Закону про Державний бюджет України на 2011 рік (р. № 7000).

 

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г.,  Самойлик К.С., Зубець М.В., Курило В.С.,   Оробець Л.Ю.,   Доній О.С.,  Личук В.І.,  Труханов Г.Ф.,  Кремень В.Г.,  Вашека Г.В.,  Майстренко В.Л., Сачков Л.С., Широков А.І., Горшкова А.С., Яцейко М.Г.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати проект Закону про Державний бюджет України на 2011 рік (реєстр. № 7000 від 10.12.2010р.) і рекомендувати Кабінету Міністрів України доопрацювати структуру видатків у галузях науки і освіти, забезпечення належного фінансування зазначених галузей (пропозиції додаються).

2. Доручити народним депутатам України – членам Комітету довести рішення Комітету до відома відповідних парламентських фракцій.

3. Пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти до проекту Закону про Державний бюджет України на 2011 рік в частині фінансування освіти та науки надіслати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерству фінансів України та Кабінету Міністрів України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань  науки і освіти Самойлик К.С. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових парків (р. № 6553).

 

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С., Личук В.І. 

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових парків (реєстр. № 6553 від 17.06.2010р.), що підготовлений до повторного другого читання, внести його на розгляд Верховної Ради України і рекомендувати прийняти у цілому як закон.

2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити заступника Голови Комітету з питань науки і освіти С.Давимуку.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України Личука В.І. про проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України про впровадження мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості від 19 грудня 2008 року № 778-VI (р. № 6690).

 

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г., Самойлик К.С., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С., Кремень В.Г., Горшкова А.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України про впровадження мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості від 19 грудня 2008 року № 778-VI (реєстр. № 6690 від 09.07.2010р.), внесений н.д.Є.Волинцем за підсумками в першому читанні прийняти в цілому.
2. В абзаці 2 пункту 2 цифру 2011 замінити на 2012.
3. Рекомендувати Верховній Раді України провести в 2011 році парламентські слухання на тему: “Майбутнє сільської школи”.
4. Визначити співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, члена Комітету Личука В.І.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо вдосконалення умов діяльності вищих навчальних закладів) (реєстр. № 7174).

 

В обговоренні  взяли  участь: Луцький М.Г., Самойлик К.С., Зубець М.В., Оробець Л.Ю., Доній О.С., Кремень В.Г., Горшкова А.С.

 

Під час обговорення даного питання н.д.К.Самойлик запропонувала підготувати лист субєкту законодавчої ініціативи з проханням відкликати законопроект.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо вдосконалення умов діяльності вищих навчальних закладів) (реєстр. № 7174 від 27.09.2010р.), внесений народним депутатом України Ю.Мірошниченком, повернути субєкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, голові підкомітету з питань фахової освіти В.Курилу.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” (щодо соціального захисту студентів та викладачів духовних навчальних закладів) (р. № 6123).

 

В обговоренні взяли участь:  Самойлик К.С., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю.,  Доній О.С.,  Личук В.І.,  Кремень В.Г.,  Куліков П.М.,  Головінов В.П.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” (щодо соціального захисту студентів та викладачів духовних навчальних закладів), внесений народним депутатом України В.Марущенком, за результатами розгляду у першому читанні відхилити.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

Голосували:

“за” – 5 чол. (Луцький М.Г., Самойлик К.С., Зубець М.В., Курило В.С., Личук В.І.);

“утримались” – 2 чол. (Оробець Л.Ю., Доній О.С.).

Рішення прийнято.

 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (щодо вдосконалення процедури закупівель послуг з наукових досліджень і розробок) (р. № 7383).

 

В обговоренні взяли участь: Самойлик К.С., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (щодо вдосконалення процедури закупівель послуг з наукових досліджень і розробок) (реєстр. № 7383 від 18.11.2010р.) за основу і в цілому.

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.

Голосували:

“за” – 5 чол. (Луцький М.Г., Самойлик К.С., Зубець М.В., Курило В.С., Доній О.С., Личук В.І.);

“проти” – 1 чол. (Оробець Л.Ю.).

Рішення прийнято.

 

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про затвердження складу робочої групи з доопрацювання проекту Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів.

 

В обговоренні взяли  участь: Самойлик К.С., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С., Личук В.І.

 

 

 

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити склад робочої групи з доопрацювання проекту Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів (список додається).

2. Робочій групі забезпечити доопрацювання проекту Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів та внесення його у першому кварталі 2011 року на розгляд Комітету з наступним поданням до Верховної Ради України для прийняття як закону.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                        М.ЛУЦЬКИЙ

 

 

Секретар Комітету                                                 К.САМОЙЛИК