Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 7 сесія

22 червня 2011, 11:41

22 вересня 2010

 

 

 

                      

                               

                       КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                     № 40

 

                                                                                 22 вересня 2010

                                                                            

                                                                               м.Київ

                                                                       вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 15.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Луцький М.Г.

 

ПРИСУТНІ:   члени   Комітету     Давимука С.А.,   Самойлик К.С.,  Зубець М.В., Жванія Д.В., Личук В.І.; завідувач секретаріату  Комітету  Чижевський Б.Г.,  заступники завідувача секретаріату  Жиляєв І.Б., Домаранський О.О.,  головні  консультанти:  Андрощук Г.О., Гарбуза С.А., Головінов В.П., Козієвська О.І., Красняков Є.В., Шевченко М.М., Шумар Н.Л.

 

ВІДСУТНІ:  Полохало В.І., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С.

 

ЗАПРОШЕНІ: Табачник Дмитро Володимирович - Міністр освіти і науки України, Довгий Станіслав Олексійович – народний депутат України, Воробей Євген Миколайович - заступник директора Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва Міністерства аграрної політики України, Ступак Володимир Ілліч - директор Департаменту соціального партнерства і загальнообов’язкового державного соціального страхування  Міністерства праці та соціальної політики  України, Шамбір Микола Іванович - директор Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства праці та соціальної політики України, Єрасов Володимир Віталійович - начальник управління політики зайнятості та трудової міграції Міністерства праці та соціальної політики  України, Вашека Галина Володимирівна - заступник начальника  управління – начальник відділу фінансів освіти Міністерства фінансів України, Маркевич Олена Вікторівна – головний економіст-фінансист Міністерства фінансів України, Сидоренко Олексій Олексійович – керівник Управління комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про дотримання чинного законодавства України щодо організованого початку нового 2010/2011 навчального року (інформація Міністерства освіти і науки України).

2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо університетських клінік) (реєстр. № 1487 від 04.02.2008р., н.д.М.Комар, Т.Бахтеєва, Г.Маньковський).

3. Про проект Закону про внесення зміни до статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (щодо подання та оформлення документів для призначення пенсій) (реєстр. № 6675 від 07.07.2010р., КМУ).

4. Про проект Закону про внесення змін та доповнень до статті 18 Закону України “Про освіту” та до статей 11,14 Закону України “Про загальну середню освіту” (щодо ліквідації навчально-виховних закладів освіти) (реєстр. № 5334 від 10.11.2009р., н.д.В.Яворівський).

5. Про проект Постанови про затвердження Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2010-2015 роки, реєстр. № 6633 від 01.07.2010р., поданий н.д.С.Довгим та проект Постанови про затвердження Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2010-2015 роки, реєстр. № 6633-1 від 16.07.2010р., поданий н.д.Ю.Кармазіним.

6. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” щодо посилення правового та соціально-економічного захисту студентів (реєстр. № 6660 від 06.07.2010р., н.д.А.Пінчук).

7. Про проект Закону про внесення змін до Закону України Про колективні договори і угоди щодо посилення правового та соціально-економічного захисту студентів (реєстр. № 6661 від 06.07.2010р., н.д.А.Пінчук).

8. Про проект  Закону   про   скасування   привілеїв   у   пенсійному  забезпеченні  (реєстр. № 5391 від  01.12.2009р., н.д. М.Кульчинський, З.Шкутяк).

9. Про проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України “Про оподаткування прибутку   підприємств”   (щодо  підтримки  фізичної  культури  і  спорту”  (реєстр. № 4312 від 02.04.2009р., н.д.П.Костенко, В.Писаренко).

10. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям  Закону  України “Про засади запобігання та протидії корупції” (реєстр. № 6201 від 16.03.2010р., н.д.В.Коновалюк).

11. Про проект Закону про національну систему кваліфікацій (р. № 4843 від 19.05.2010р., н.д.О.Шевчук) (на заміну).

12. Про погодження Порядку призначення іменних стипендій Верховної Ради України (відповідно до Постанови Верховної Ради України “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти” щодо збільшення розміру іменних стипендій Верховної Ради України № 2188-VI від 13 травня 2010 року).

13. Про клопотання щодо присвоєння почесного звання “Заслужений працівник освіти України” народному депутату України, члену Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Личуку В.І.

14. Про клопотання щодо присвоєння почесного звання “Заслужений діяч науки і техніки України” народному депутату України, Першому заступнику Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Луцькому М.Г.

 

 

1. СЛУХАЛИ:   інформацію   Міністра  освіти  і  науки  України  Табачника Д.В. про дотримання чинного законодавства України щодо організованого початку нового 2010/2011 навчального року (інформація Міністерства освіти і науки України).

 

В   обговоренні   взяли   участь:  Луцький М.Г.,  Давимука С.А.,  Самойлик К.С.,  Зубець М.В., Жванія Д.В., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

Рішення із зазначеного питання додається. Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію  секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо університетських клінік) (р. № 1487).

 

В обговоренні взяли участь:  Луцький М.Г.,  Давимука С.А.,  Зубець М.В., Жванія Д.В., Личук В.І., Вашека Г.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Погодитись із зауваженням Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України до пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону і вилучити  його з проекту Закону.

2. Не погодитись із зауваженням Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України до пункту 1 розділу І законопроекту.

3. Не погодитись із пропозиціями народного депутата України, Голови Комітету з питань охорони здоров’я Бахтеєвою Т.Д. до пунктів восьмого і п’ятого статті 30. 

4. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути у другому читанні проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо університетських клінік) (реєстр. № 1487 від 04.02.2006 р.), внесений народними депутатами України М.Комаром, Т.Бахтеєвою, Г.Маньковським, та прийняти його в цілому.

5. Визначити доповідачем на сесії Верховної Ради України із зазначеного законопроекту народного депутата України, голову підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. 

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Закону про внесення зміни до статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (щодо подання та оформлення документів для призначення пенсій) (р. № 6675).

 

В обговоренні взяли участь:  Луцький М.Г.,  Давимука С.А.,  Зубець М.В., Жванія Д.В., Личук В.І., Шамбір М.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону про внесення зміни до статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (щодо подання та оформлення документів для призначення пенсій) (реєстр. № 6675 від 07.07.2010р.) за основу та в цілому.

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити Секретаря Комітету К.Самойлик.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Закону про внесення змін та доповнень до статті 18 Закону України “Про освіту” та до статей 11,14 Закону України “Про загальну середню освіту” (щодо ліквідації навчально-виховних закладів освіти) (р. № 5334).

 

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г.,  Давимука С.А.,  Зубець М.В., Жванія Д.В., Личук В.І., Воробей Є.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. За результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін та доповнень до статті 18 Закону України “Про освіту” та до статей 11,14 Закону України “Про загальну середню освіту” (щодо ліквідації навчально-виховних закладів освіти) (реєстр. № 5334 від 10.01.2009 року), внесений народним депутатом України В.Яворівським відправити на доопрацювання.

2. Визначити доповідачем на сесії Верховної Ради України із зазначеного питання секретаря Комітету Самойлик К.С.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Постанови про затвердження Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2010-2015 роки (р. № 6633) та про проект Постанови про затвердження Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2010-2015 роки (р. № 6633-1).

 

В обговоренні взяли участь:  Луцький М.Г.,  Давимука С.А.,  Зубець М.В., Жванія Д.В., Личук В.І., Довгий С.О., Сидоренко О.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати прийняти за основу проект Постанови про затвердження Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2010-2015 роки, реєстр. № 6633 від 01.07.2010 р., поданий народним депутатом України Довгим С.О., а при доопрацюванні цього проекту Постанови врахувати конструктивні пропозиції проекту Постанови про затвердження Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2010-2015 роки, реєстр. № 6633-1 від 16.07.2010 р., поданого народним депутатом України Кармазіним Ю.А.

2. Рішення Комітету направити Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” щодо посилення правового та соціально-економічного захисту студентів (р. № 6660).

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А.,  Самойлик К.С., Зубець М.В., Жванія Д.В., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

Зняти з розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” щодо посилення правового та соціально-економічного захисту студентів (р. № 6660).

Рішення прийнято одноголосно.

7. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про колективні договори і угоди” щодо посилення правового та соціально-економічного захисту студентів (р. № 6661).

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А.,  Самойлик К.С., Зубець М.В., Жванія Д.В., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

Зняти з розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” щодо посилення правового та соціально-економічного захисту студентів (р. № 6660).

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

8. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про проект  Закону   про   скасування   привілеїв   у   пенсійному  забезпеченні  (р. № 5391).

 

В обговоренні взяли участь:  Давимука С.А., Самойлик К.С., Зубець М.В., Жванія Д.В., Личук В.І., Шамбір М.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні (реєстр. № 5391 від 01.12.2009 р.), внесений народними депутатами України М.Кульчинським, З.Шкутяком, відхилити.

2. Направити рішення до Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

9. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України “Про оподаткування прибутку   підприємств”   (щодо  підтримки  фізичної  культури  і  спорту”  (р. № 4312).

 

В обговоренні взяли участь:  Давимука С.А., Самойлик К.С., Зубець М.В., Жванія Д.В., Личук В.І., Маркевич О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” (реєстр № 4312 від 02.04.2009 р.), внесений народними депутатами України П.Костенком, В.Писаренком, прийняти у першому читанні.

2. Рішення Комітету направити до Комітету з питань податкової та митної політики.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

10. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям  Закону  України “Про засади запобігання та протидії корупції” (р. № 6201).

 

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г., Давимука С.А., Самойлик К.С., Зубець М.В., Жванія Д.В., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1 За результатами розгляду в першому читанні законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України у звязку з прийняттям Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” (реєстр. № 6201 від 16.03.2010р.),  внесений народним депутатом України В.Коновалюком, відхилити.

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, який є головним при розгляді зазначеного законопроекту.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

11. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Закону про національну систему кваліфікацій (р. № 4843).

 

В обговоренні взяли участь:  Луцький М.Г., Давимука С.А., Самойлик К.С., Зубець М.В., Жванія Д.В., Личук В.І.,  Єрасов В.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про національну систему кваліфікацій, внесений народним депутатом України О.Шевчуком на заміну законопроекту від 16.07.2009р., за результатами розгляду в першому читанні відхилити.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

12. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про погодження Порядку призначення іменних стипендій Верховної Ради України (відповідно до Постанови Верховної Ради України “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти” щодо збільшення розміру іменних стипендій Верховної Ради України № 2188-VI від 13 травня 2010 року).

 

В обговоренні взяли участь:  Луцький М.Г., Давимука С.А., Самойлик К.С., Зубець М.В., Жванія Д.В., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

Погодити Порядок призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів, запропонований Міністерством освіти і науки України, без зауважень.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

13. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про присвоєння почесного звання “Заслужений працівник освіти України” народному депутату України, члену Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Личуку В.І.

 

В обговоренні взяли участь:  Давимука С.А., Самойлик К.С., Зубець М.В., Жванія Д.В., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати клопотання Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. щодо присвоєння почесного звання “Заслужений працівник освіти України” народному депутату України, члену Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Личуку Володимиру Івановичу.

2. Просити керівництво Верховної Ради України порушити клопотання перед Президентом України про присвоєння почесного звання “Заслужений працівник освіти України” народному депутату України, члену Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Личуку Володимиру Івановичу.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

14. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. про присвоєння почесного звання “Заслужений діяч науки і техніки України” народному депутату України, Першому заступнику Голови   Комітету   Верховної   Ради   України   з   питань   науки   і  освіти Луцькому М.Г.

 

В обговоренні взяли участь:  Самойлик К.С., Зубець М.В., Жванія Д.В., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати клопотання заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. щодо присвоєння почесного звання “Заслужений діяч науки і техніки України” народному депутату України, Першому заступнику Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Луцькому Максиму Георгійовичу.

2. Просити керівництво Верховної Ради України порушити клопотання перед Президентом України про присвоєння почесного звання “Заслужений діяч науки і техніки України” народному депутату України, Першому заступнику Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Луцькому Максиму Георгійовичу.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                        М.ЛУЦЬКИЙ

 

 

Секретар Комітету                                                К.САМОЙЛИК