Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 7 сесія

24 червня 2011, 11:54

01 грудня 2010

 

 

 

                      

                               

                       КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                     № 43

 

                                                                                  01 грудня 2010

                                                                            

                                                                               м.Київ

                                                                       вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 15.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Луцький М.Г.

 

ПРИСУТНІ:  члени   Комітету  -  Давимука С.А.,   Самойлик К.С.,  Оробець Л.Ю., Доній О.С., Личук В.І.;  завідувач  секретаріату   Комітету   Чижевський Б.Г.,  заступник завідувача секретаріату  Домаранський О.О., головні  консультанти:  Андрощук Г.О., Гарбуза С.А., Головінов В.П., Козієвська О.І., Красняков Є.В.,  Шевченко М.М.,  Шумар Н.Л.,  спеціаліст  І категорії  Шаламай М.І.

 

ВІДСУТНІ:  Полохало В.І., Зубець М.В, Курило В.С., Жванія Д.В.

 

ЗАПРОШЕНІ: Чеботарьов Валентин Павлович – заступник Голови Державного комітету України з питань  науки, інновацій та інформатизації, Попович Олександр Сергійович - завідувач відділу Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України, Болюбаш Ярослав Якович - директор Департаменту вищої освіти Міністерства  освіти і науки України, Кобзистий Максим Олександрович - начальник відділу Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва Міністерства аграрної політики  України, Воробйов Віктор Анатолійович - директор Департаменту фінансів освіти, науки та культури Міністерства фінансів України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності (реєстр. № 7333 від 04.11.2010р., Кабінет Міністрів України).

2. Про проект Закону про внесення доповнень до Закону України “Про вищу освіту” (щодо державного замовлення) (реєстр. № 4656 від 11.06.2009р., н.д.Б.Губський).

3. Про проект Постанови про визнання аграрної освіти та науки пріоритетним напрямком розвитку освіти та науки України (реєстр. № 6494 від 08.06.2010р., н.д.Г.Калетнік).

4. Про проект Закону про внесення зміни до статті 19 Закону України “Про охорону дитинства” (щодо здобуття вищої освіти дітей з багатодітних сімей) (реєстр. № 7067 від 31.08.2010р., КМУ).

5. Про зняття з розгляду проекту Закону про освіту осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (спеціальну освіту) у зв’язку з втратою його актуальності (реєстр. № 1270 від 24.12.2007р., н.д.К.Самойлик).

6. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо підтримки навчальних закладів) (реєстр. № 6607 від 30.06.2010р., н.д.Ю.Мірошниченко).

7. Про рішення Конкурсної комісії з призначення Премій Верховної Ради України за 2010 рік та присудження іменних стипендій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у 2011 році.

8. Про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України головного консультанта секретаріату Комітету з питань науки і освіти Андрощука Г.О.

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Державного комітету України з питань  науки, інновацій та інформатизації  Чеботарьова В.П. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності (р. № 7333).

 

В  обговоренні   взяли   участь:   Луцький М.Г.,  Давимука С.А.,  Самойлик К.С.,  Оробець Л.Ю., Доній О.С., Личук В.І., Попович О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності (реєстр. № 7333 від 04.11.2010р.), поданий Кабінетом Міністрів України відправити на повторне перше читання.

2. Визначити співдоповідачем від Комітету по зазначеному законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуку С.А.

Рішення прийнято одноголосно.

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки  і освіти Луцького М.Г. про проект Закону про внесення доповнень до Закону України “Про вищу освіту” (щодо державного замовлення) (р. № 4656).

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Самойлик К.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С., Личук В.І., Болюбаш Я.Я.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення доповнень до Закону України “Про вищу освіту” (щодо державного замовлення) (реєстр. № 4656 від 11.06.2009р.), внесений народним депутатом України Б.Губським, відхилити.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, голові підкомітету з питань фахової освіти В.Курилу.

Рішення прийнято одноголосно.

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки  і освіти Луцького М.Г. про проект Постанови про визнання аграрної освіти та науки пріоритетним напрямком розвитку освіти та науки України (р. № 6494).

 

  В   обговоренні  взяли  участь:  Давимука С.А.,  Самойлик К.С.,  Оробець Л.Ю., Доній О.С., Личук В.І., Кобзистий М.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови про визнання аграрної освіти та науки пріоритетним напрямком розвитку освіти та науки України (реєстр. № 6494 від 08.06.2010р.), внесений народним депутатом України Г.Калетніком, відхилити.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, голові підкомітету з питань фахової освіти В.Курилу.

Рішення прийнято одноголосно.

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки  і освіти Луцького М.Г. про проект Закону про внесення зміни до статті 19 Закону України “Про охорону дитинства” (щодо здобуття вищої освіти дітей з багатодітних сімей) (р.  № 7067).

 

 В   обговоренні   взяли  участь:  Давимука С.А.,  Самойлик К.С.,  Оробець Л.Ю., Доній О.С., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 109 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення зміни до статті 19 Закону України “Про охорону дитинства” (щодо здобуття вищої освіти дітей з багатодітних сімей) (реєстр. № 7067 від 31.08.2010р.), внесений Кабінетом Міністрів України, відхилити.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, голові підкомітету з питань фахової освіти В.Курилу.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про зняття з розгляду проекту Закону про освіту осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (спеціальну освіту) у зв’язку з втратою його актуальності (р. № 1270).

 

В   обговоренні   взяли   участь:   Луцький М.Г.,   Давимука С.А.,  Оробець Л.Ю., Доній О.С., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України зняти з розгляду проект Закону про освіту осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (спеціальну освіту) (реєстр. № 1270), прийнятий Верховною Радою України за основу  4 лютого 2009 року, як такий, що втратив актуальність внаслідок прийняття іншого законодавчого акту.

2. Визначити доповідачем на сесії Верховної Ради України із зазначеного питання секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію  члена  Комітету  з питань науки і освіти Личука В.І. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо підтримки навчальних закладів) (р. № 6607).

 

В   обговоренні   взяли   участь:  Луцький М.Г.,  Давимука С.А.,  Самойлик К.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С., Воробйов В.А.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо підтримки навчальних закладів) (реєстр. № 6607 від 30.06.2010р.), внесений народним депутатом України Ю.Мірошниченком, відхилити.

2. Рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

Під час обговорення законопроекту народні депутати України Личук В.І., Оробець Л.Ю. запропонували відправити його на доопрацювання.

Члени Комітету Луцький М.Г., Давимука С.А., Самойлик К.С., Доній О.С. вирішили проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо підтримки навчальних закладів) відхилити.

За відхилення вищезазначеного законопроекту проголосували:

“за” – 4 чол. (Луцький М.Г., Давимука С.А., Самойлик К.С., Доній О.С.);

“проти” – 2 чол. (Личук В.І., Оробець Л.Ю.).

Рішення прийнято.

 

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про рішення Конкурсної комісії з призначення Премій Верховної Ради України за 2010 рік та присудження іменних стипендій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у 2011 році.

 

В   обговоренні   взяли   участь:   Луцький М.Г.,   Давимука С.А.,  Оробець Л.Ю., Доній О.С.,  Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію народного депутата України К.Самойлик про рішення Конкурсної комісії з присудження іменних стипендій Верховної Ради України та призначення Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим від 30 листопада 2010 року взяти до відома.

2. Підтримати проекти постанов Верховної Ради України “Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2010 рік” та “Про призначення у 2011 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених”, що підготовлені народними депутатами України – членами Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за результатами рішення Конкурсної комісії від 30 листопада 2010 року.

3. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проекти зазначених постанов Верховній Раді України за основу і в цілому.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

8. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України головного консультанта секретаріату Комітету з питань науки і освіти Андрощука Г.О.

 

В   обговоренні   взяли   участь:  Давимука С.А.,  Самойлик К.С.,  Оробець Л.Ю., Доній О.С., Личук В.І.

 

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати пропозицію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. щодо нагородження Почесною грамотою Верховної   Ради  України  головного  консультанта  секретаріату  Комітету  Андрощука Г.О.

2. Представити подання до Верховної Ради України про нагородження Андрощука Г.О. відзнакою Верховної Ради України.  

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                        М.ЛУЦЬКИЙ

 

 

Секретар Комітету                                                К.САМОЙЛИК