Діяльність Комітету

01 листопада 2011, 13:59

П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2009 рік

 
 
                        П О С Т А Н О В А 

 
                      ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

 
 
          Про присудження Премії Верховної Ради України 

                 найталановитішим молодим ученим 

         в галузі фундаментальних і прикладних досліджень 

            та науково-технічних розробок за 2009 рік 

 

 
     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є: 

 
     1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію 

Верховної Ради України найталановитішим молодим  ученим  в  галузі 

фундаментальних   і  прикладних  досліджень  та  науково-технічних 

розробок" ( 775-16 ) (Відомості Верховної Ради України,  2007  р., 

N 17, ст. 258) присудити за 2009 рік Премії Верховної Ради України 

найталановитішим  молодим  ученим  в  галузі   фундаментальних   і 

прикладних досліджень та науково-технічних розробок: 

 
     за цикл робіт "Дослідження в теорії відображень зі скінченним 

спотворенням та наближення функцій у квазінормованих просторах": 

 
     СЕВОСТЬЯНОВУ Євгену      Олександровичу      -      кандидату 

фізико-математичних  наук,   науковому   співробітнику   Інституту 

прикладної  математики  і  механіки  Національної  академії   наук 

України; 

 
     САЛІМОВУ Руслану  Радіковичу  - кандидату фізико-математичних 

наук,  молодшому  науковому  співробітнику  Інституту   прикладної 

математики і механіки Національної академії наук України; 

 
     КОЛОМОЙЦЕВУ Юрію  Сергійовичу - кандидату фізико-математичних 

наук,  молодшому  науковому  співробітнику  Інституту   прикладної 

математики і механіки Національної академії наук України; 

 
     за роботу  "Процеси структуроутворення та статистичний аналіз 

складних динамічних систем": 

 
     КОХАНУ Сергію  Васильовичу  -  кандидату  фізико-математичних 

наук, старшому науковому співробітнику Інституту прикладної фізики 

Національної академії наук України; 

 
     ХАРЧЕНКУ Василю Олеговичу -  аспіранту  Інституту  магнетизму 

Національної  академії наук України та Міністерства освіти і науки 

України; 

 
     за роботу  "Енергоефективність  та   екологічна   безпека   в 

теплоенергетичному обладнанні": 

 
     НЕДБАЙЛУ Олександру  Миколайовичу - кандидату технічних наук, 

науковому   співробітнику    Інституту    технічної    теплофізики 

Національної академії наук України; 

 
     СЕРЕБРЯНСЬКОМУ Дмитру  Олександровичу  -  кандидату технічних 

наук,  науковому  співробітнику  Інституту  технічної  теплофізики 

Національної академії наук України; 

 
     ТИМОЩЕНКУ Андрію  Володимировичу  - кандидату технічних наук, 

старшому науковому співробітнику Інституту  технічної  теплофізики 

Національної академії наук України; 

 
     за цикл  робіт  "Молекулярні  механізми  регуляції  експресії 

генів при гіпоксії та в злоякісних пухлинах": 

 
     МІНЧЕНКУ Дмитру   Олександровичу   -   провідному    інженеру 

Інституту  біохімії  ім.  О.В.Палладіна Національної академії наук 

України; 

 
     за цикл робіт "Еколого-фізіологічні основи рослинно-мікробної 

взаємодії  в  агросистемах:  фундаментальні  та  прикладні аспекти 

біологізації сільського господарства": 

 
     МАМЕНКУ Павлу  Миколайовичу  -  кандидату  біологічних  наук, 

науковому  співробітнику  Інституту  фізіології  рослин і генетики 

Національної академії наук України; 

 
     ВОЛКОГОНУ Миколі Віталійовичу - кандидату  біологічних  наук, 

молодшому  науковому  співробітнику  Інституту фізіології рослин і 

генетики Національної академії наук України; 

 
     МЕЛЬНИК Вікторії Миколаївні  -  кандидату  біологічних  наук, 

молодшому  науковому  співробітнику  Інституту фізіології рослин і 

генетики Національної академії наук України; 

 
     за роботу    "Рослинні    тест-системи     для     визначення 

генотоксичності мутагенних факторів": 

 
     КУЦОКОНЬ Наталії  Костянтинівні - кандидату біологічних наук, 

старшому науковому співробітнику Інституту клітинної  біології  та 

генетичної інженерії Національної академії наук України; 

 
     за цикл   робіт   "Інноваційні  та  інформаційно-технологічні 

домінанти активізації соціально-економічного розвитку регіону": 

 
     ШЕВЧУКУ Андрію  Васильовичу  -  кандидату  економічних  наук, 

старшому науковому співробітнику Інституту регіональних досліджень 

Національної академії наук України; 

 
     ЩЕГЛЮК Світлані  Дмитрівні  -  кандидату  економічних   наук, 

науковому    співробітнику   Інституту   регіональних   досліджень 

Національної академії наук України; 

 
     ЛУЦКІВ Олені  Миколаївні  -   кандидату   економічних   наук, 

науковому    співробітнику   Інституту   регіональних   досліджень 

Національної академії наук України; 

 
     за цикл робіт "Релігія в сучасному суспільстві": 

 
     ПАРАЩЕВІНУ Максиму  Анатолійовичу  -  кандидату соціологічних 

наук,  науковому співробітнику Інституту  соціології  Національної 

академії наук України; 

 
     за цикл   робіт   "Вірусні   інфекції   культурних    рослин: 

епідеміологія, екологія та профілактика": 

 
     ШЕВЧЕНКУ Олексію Володимировичу - кандидату біологічних наук, 

завідувачу  Науково-дослідною  лабораторією  екології  вірусів  та 

діагностики    вірусних    захворювань   біологічного   факультету 

Київського  національного  університету  імені   Тараса   Шевченка 

Міністерства освіти і науки України; 

 
     КОМПАНЦЮ Тарасу  Анатолійовичу  - кандидату біологічних наук, 

доценту кафедри  вірусології  біологічного  факультету  Київського 

національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  Міністерства 

освіти і науки України; 

 
     ХАРІНІЙ Аллі  Володимирівні  -  кандидату  біологічних  наук, 

асистенту  кафедри  вірусології біологічного факультету Київського 

національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  Міністерства 

освіти і науки України; 

 
     СНІГУР Галині  Олександрівні  -  кандидату  біологічних наук, 

молодшому науковому співробітнику кафедри вірусології біологічного 

факультету  Київського  національного  університету  імені  Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України; 

 
     за цикл робіт  "Ефекти  позагалактичного  мікролінзування  та 

будова квазарів": 

 
     ФЕДОРОВІЙ Олені  Валентинівні - кандидату фізико-математичних 

наук,   науковому   співробітнику    Астрономічної    обсерваторії 

Київського   національного   університету  імені  Тараса  Шевченка 

Міністерства освіти і науки України; 

 
     за цикл робіт  "Штучні  нейронні  мережі  в  задачах  обробки 

часових   рядів:   спеціалізовані   архітектури   та   особливості 

навчання": 

 
     ПОПОВУ Сергію  Віталійовичу  -  кандидату   технічних   наук, 

докторанту  кафедри  штучного інтелекту Харківського національного 

університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України; 

 
     за роботу    "Моделювання    економіки    із    застосуванням 

інтелектуальних технологій": 

 
     МАТВІЙЧУКУ Андрію  Вікторовичу  -  доктору  економічних наук, 

доценту  кафедри  економіко-математичного  моделювання  Київського 

національного  економічного  університету  імені  Вадима  Гетьмана 

Міністерства освіти і науки України; 

 
     за цикл  робіт  "Семантика  й  динаміка   загальномовної   та 

ареальної української фразеології": 

 
     УЖЧЕНКУ Дмитру  Вікторовичу  -  кандидату  філологічних наук, 

проректору з науково-педагогічної роботи Луганського національного 

університету  імені  Тараса  Шевченка  Міністерства освіти і науки 

України; 

 
     за цикл  робіт   "Позашкільна   освіта:   теоретико-методичні 

основи": 

 
     БИКОВСЬКІЙ Олені  Володимирівні  - доктору педагогічних наук, 

професору  кафедри  теорії  та  методики  професійної   підготовки 

Національного  педагогічного  університету  імені  М.П.Драгоманова 

Міністерства освіти і науки України; 

 
     за роботу "Ефективність способів основного  обробітку  ґрунту 

та  удобрення  культур  в  короткоротаційних  сівозмінах північної 

підзони Степу України": 

 
     ЦИЛЮРИКУ Олександру       Івановичу        -        кандидату 

сільськогосподарських   наук,   старшому  науковому  співробітнику 

Інституту зернового  господарства  Української  академії  аграрних 

наук; 

 
     за роботу  "Оптимізація  етапів  гаплопродукційного процесу в 

культурі пиляків генотипів м'якої пшениці,  що різняться за генами 

росту і розвитку": 

 
     ЖОСОНАР Марині  Василівні - молодшому науковому співробітнику 

Південного біотехнологічного  центру  в  рослинництві  Української 

академії аграрних наук; 

 
     за роботу  "Розроблення  і  впровадження методів виведення та 

селекційного удосконалення  українських  чорно-рябої  та  червоної 

молочних порід худоби": 

 
     КОВАЛЬ Тетяні   Петрівні  -  кандидату  сільськогосподарських 

наук,  старшому науковому  співробітнику  Інституту  розведення  і 

генетики тварин Української академії аграрних наук; 

 
     БАЗИШИНІЙ Ірині  Василівні  - кандидату сільськогосподарських 

наук,  старшому науковому  співробітнику  Інституту  розведення  і 

генетики тварин Української академії аграрних наук; 

 
     РЄЗНИКОВІЙ Наталії        Леонтіївні        -       кандидату 

сільськогосподарських  наук,  старшому   науковому   співробітнику 

Інституту   розведення  і  генетики  тварин  Української  академії 

аграрних наук; 

 
     за роботу "Процесуальний порядок і тактика  пред'явлення  для 

впізнання поза візуальним спостереженням того, кого впізнають": 

 
     БАСИСТІЙ Ірині  Володимирівні  -  кандидату  юридичних  наук, 

начальнику кафедри адміністративного  права  та  адміністративного 

процесу   і   адміністративної   діяльності   ОВС  Прикарпатського 

юридичного   інституту   Львівського    державного    університету 

внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України; 

 
     за роботу  "Вивчення  шлунково-кишкових  і  кардіоваскулярних 

уражень, обумовлених нестероїдними протизапальними препаратами, та 

ефективності   цитопротекторних   посередників   за  ревматоїдного 

артриту та остеоартрозу": 

 
     НІКОЛАЙЧУК Мар'яні  Віталіївні  -   асистенту   Ужгородського 

національного університету Міністерства освіти і науки України; 

 
     ЧОПЕЙ Ксенії  Іванівні  - кандидату медичних наук,  асистенту 

Ужгородського національного  університету  Міністерства  освіти  і 

науки України; 

 
     ГОЙДАШ Ірині Мирославівні - кандидату медичних наук,  доценту 

Ужгородського національного  університету  Міністерства  освіти  і 

науки України; 

 
     за роботу   "Структурування   курсу  загальної  фізики  вищих 

навчальних закладів  новітніми  науковими  досягненнями  в  умовах 

кредитно-модульної системи навчання": 

 
     ТРИФОНОВІЙ Олені  Михайлівні  -  кандидату педагогічних наук, 

асистенту   кафедри   фізики    та    методики    її    викладання 

Кіровоградського   державного   педагогічного  університету  імені 

Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки України. 

 
     2. Управлінню  справами  Апарату   Верховної   Ради   України 

забезпечити  виготовлення дипломів лауреатам Премії Верховної Ради 

України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і 

прикладних  досліджень  та  науково-технічних  розробок та виплату 

лауреатам  грошової  частини   Премії   Верховної   Ради   України 

найталановитішим   молодим   ученим  в  галузі  фундаментальних  і 

прикладних досліджень та науково-технічних розробок. 

 
     3. Управлінню   кадрів   Апарату   Верховної   Ради   України 

забезпечити   оформлення  і  вручення  дипломів  лауреатам  Премії 

Верховної Ради України найталановитішим молодим  ученим  в  галузі 

фундаментальних   і  прикладних  досліджень  та  науково-технічних 

розробок. 

 

 
 Голова Верховної Ради України                            В.ЛИТВИН 

 

 м. Київ, 2 лютого 2010 року
          N 1847-VI