Діяльність Комітету

11 листопада 2020, 18:30

Інформація про слухання в Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на тему: «Реформування вищої юридичної освіти в Україні: проблеми і перспективи» від 11 листопада 2020 року

 

11 листопада в 2020 р. у режимі відеоконференції відбулися слухання у Комітеті з питань освіти, науки та інновацій на тему: «Реформування вищої юридичної освіти в Україні: проблеми і перспективи»

Метою слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій стало обговорення шляхів реформування вищої юридичної освіти, визначених у проекті Концепції розвитку юридичної освіти, для забезпечення її модернізації, ефективності та подальшого розвитку.

До участі у комітетських слуханнях були запрошені перший заступник Голови Верховної Ради України, доктор юридичних наук Стефанчук Р.О., Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Костін А.Є., народні депутати України, т.в.о. Міністра освіти і науки України Шкарлет С.М., Міністр юстиції України Малюська Д.Л., заступник Міністра внутрішніх справ України Геращенко А.Ю., представники Національної академії правових наук України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Комісії з питань правової реформи при Президентові України, члени Вищої ради правосуддя, судових інстанцій різних рівнів, керівники закладів вищої юридичної освіти та декани юридичних факультетів закладів вищої освіти, громадських організацій тощо. Загалом у слуханнях взяло участь понад 130 осіб.

Відкрив засідання Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак Сергій Віталійович, який від імені Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій привітав учасників комітетських слухань і зазначив, що вища юридична освіта посідає особливе місце в системі освіти України. Це обумовлено тією роллю, яку відіграє професія юриста у вирішенні дуже багатьох завдань, пов’язаних з нормальним функціонуванням держави і всебічним захистом громадянських прав і свобод.

Бабак С.В. також зауважив, що формування в Україні демократичної правової держави вимагає якісної професійної підготовки юристів нового покоління, які повинні володіти необхідними компетенціями та морально-етичними якостями. Водночас низька якість підготовки правників та особливий рівень їх суспільної відповідальності, обумовлений вимогами до їх професійної діяльності, вимагає розробки та впровадження проекту Концепції розвитку юридичної освіти.

З напутніми словами та баченням перспектив розвитку юридичної освіти до учасників слухань звернулись Перший заступник Голови Верховної Ради України Стефанчук Р.О., голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Костін А.Є., голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету з питань освіти, науки та інновацій Гришина Ю.М.

З доповіддю «Про стан і перспективи розвитку вищої юридичної освіти в Україні» виступив т.в.о. Міністра освіти і науки України Шкарлет С.М.

Голова Робочої групи з питань розвитку юридичної освіти Комісії з питань правової реформи при Президентові України, віце-президент Національної академії правових наук України – керівник Київського регіонального центру Кузнєцова Н.С. представила проект Концепції розвитку юридичної освіти.

В обговоренні шляхів реформування юридичної освіти взяли участь проректор з навчальної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Барабаш Ю.Г., декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Пацурківський П.С., професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія», член Вищої Ради правосуддя у 2017-2019 роках Бойко А.М., народний депутат України Бакумов О.С., експерт з правової освіти, представник ГО «Фундація ДЕЮРЕ» Шемелинець І.І, президент Міжнародної громадської організації «Універсальна екзаменаційна мережа» Мудрук С.О., головний редактор журналу «ТІМО: тестування і моніторинг в освіті», експерт з тестових технологій Раков С.А., заступник Міністра освіти і науки України Вітренко А.О., державний експерт експертної групи з питань нормативно-правового забезпечення вищої освіти і освіти дорослих директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Пижов О.М., завідувач кафедри цивільного права і процесу національної академії внутрішніх справ України Бичкова С.С., заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Бутенко А.П.

До обговорення проекту Концепції розвитку юридичної освіти також долучились голова Ліги студентів Асоціації правників України Лобко М., радник Міністра МВС України Мартиненко В.О., адвокат, доктор юридичних наук, заслужений юрист України, президент Спілки адвокатів України Дроздов О.М., професор кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Смирнова К.В., координатор комісії з питань удосконалення юридичної освіти Асоціації правників України Шевердін М.М., старший викладач кафедри міжнародного та європейського права Національного університету «Києво-Могилянська академія» Петухов С.І., президент ВГО «Європейська Асоціація студентів права Україна (ELSA Україна)» Петронюк К.Р., академік Національної академії правових наук України Бандурка О.М., завідувачка кафедри міжнародного та європейського права Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Сироїд Т.Л., заступник Міністра внутрішніх справ України Геращенко А.Ю.

Учасники слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій відзначили актуальність питання щодо реформування системи юридичної освіти, наближення її до суспільних потреб, забезпечення її якості та виведення на європейський рівень.

Головною проблемою, що потребує розв'язання на сучасному етапі, є невідповідність змісту юридичної освіти і якості підготовки в правничих школах сучасним вимогам ринку праці та викликам, що стоять перед сучасним демократичним суспільством, глобальним тенденціям розвитку та завданням професійної діяльності правників у різних сферах діяльності.

Зазначену проблему можливо розв'язати шляхом проведення комплексної реформи юридичної освіти, що полягатиме у системному підході до зміни структури, змісту, організації та методів навчання.

Найбільш дискусійними у процесі обговорення стали питання, які перебувають у епіцентрі реформи юридичної освіти, а саме: перехід на наскрізну магістратуру, майбутнє спеціальності «Міжнародне право», трансформація заочної форми навчання, перспективи підготовки правників закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій дякує учасникам слухань за плідну роботу і просить протягом двох тижнів надати пропозиції та зауваження для доопрацювання проекту Концепції розвитку юридичної освіти та прийняття зважених і ефективних рішень.