Діяльність Комітету

04 лютого 2014, 16:07

Виїзне засідання до Житомирської ОДА

 

 

РІШЕННЯ

Комітету Верховної Ради України

з питань науки і освіти           

 

 

Про практику застосування Житомирською обласною державною адміністрацією законодавства в реалізації державної політики у сфері освіти та забезпечення права громадян на якісну дошкільну, загальну середню та позашкільну освіту

 

15 січня 2014 р.                                                               Протокол № 20

 

 

          Комітет відзначає, що органи виконавчої  влади та  місцевого самоврядування, органи управління освітою Житомирської області з відповідальністю ставляться до реалізації державної політики у цій сфері,  розглядають створення умов для якісної дошкільної, загальної середньої і позашкільної  освіти як важливий елемент своєї практичної діяльності.

         Вживаються заходи  щодо відновлення роботи дошкільних закладів. Забезпечення доступу жителів області до інформації про систему освіти, активне громадське обговорення шляхів її модернізації, наявна мережа загальноосвітніх навчальних закладів, кваліфіковані педагогічні кадри, задовільна навчальна база, неупереджене оцінювання навчальних досягнень учнів у цілому забезпечують  доступ до навчання усіх дітей шкільного віку, розвиток їхніх розумових та фізичних здібностей і   талантів, своєчасне здобуття повної загальної середньої освіти. Особлива увага приділяється навчанню окремих уразливих груп і дітей з особливими потребами.

          Разом з тим в практиці роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області, органів управління освітою  щодо реалізації державної політики у сфері освіти та забезпечення права громадян на якісну дошкільну, загальну середню та позашкільну освіту мають місце не використані можливості і резерви.

            В ряді випадків функціональний стан освіти ще не в повній мірі відповідає вимогам і викликам часу. При формуванні мережі загальноосвітніх навчальних закладів не завжди враховується специфіка регіону, демографічні зміни та економічна доцільність. Близько третини шкіл області знаходяться у пристосованих приміщеннях. Не приділяється належної уваги зміцненню навчальної бази опорних шкіл. Потребує подальшого розвитку мережа дошільних навчальних закладів. Так, у міських дошкільних навчальних закладах на 100 місцях виховується 113 дітей. Через недостатність фінансування практично не розвивається мережа закладів позашкільної освіти. Потребує модернізації мережа і оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів. Наявна кількість шкільних автобусів не в повному обсязі  забезпечує безперебійне підвезення дітей до місць навчання. Викликає занепокоєння організація харчування і стан здоров'я дітей. Не відповідає фізіологічним нормам харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій

В окремих закладах досить примітивна навчально-матеріальна база,  третина шкіл І-ІІ ступенів та майже усі початкові школи не комп’ютеризовані. В окремих випадках не відповідає сучасним вимогам  рівень організації навчального процесу і спроможність школи розвивати творчі здібності дітей.

 

Комітет Верховної Ради України  з питань науки і освіти

в и р і ш и в :

 

1. Інформацію Житомирської обласної державної адміністрації стосовно практики застосування законодавства у реалізації державної політики у сфері освіти та забезпечення права громадян на якісну дошкільну, загальну середню та позашкільну освіту взяти до відома.

 

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації та органам місцевого самоврядування:

 

2.1.  Проаналізувати хід виконання комплексних програм розвитку освіти Житомирської області, доповнити їх конкретними заходами, необхідними для  активізації роботи щодо забезпечення функціонування та якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, формування збалансованої мережі навчальних закладів, які б повною мірою забезпечували освітні потреби учнів, розвиток опорних (базових) навчальних закладів, недопущення необґрунтованого закриття малокомплектних шкіл, особливо в сільській місцевості, облаштування під’їзних доріг, впровадження енергозберігаючих технологій, заміни вікон і вхідних дверей, виконання соціальних гарантій педагогічним працівникам, а саме: надання житла і належного преміювання працівників освіти, тощо;

 

3. Рекомендувати Верховній Раді України:

 

Передбачити в Законі України про Державний бюджет України на 2014 рік фінансування освіти не нижче 7,2 % від ВВП.

 

Прискорити  прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», в частині виплати щомісячної грошової компенсації батькам дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, і відвідують групи короткотривалого перебування у дошкільних навчальних закладах без організації харчування, як таких, які не перебувають на повному державному забезпеченні, у розмірі середньої вартості харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, встановленої органами місцевого самоврядування;

 

4.Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

 
 
Визначити шляхи формування  бюджету освітнього округу.  Розробити механізми фінансування закладів освіти в структурі освітнього округу та оплати праці керівників та педагогічних працівників опорних навчальних закладів;

 

Розпочати роботу з підготовки пакету законодавчих актів, спрямованих на підвищення соціального статусу педагогічних працівників,  забезпечення належного ресурсного, в першу чергу фінансового, кадрового, інформаційного  забезпечення та наукового супроводу галузі; Забезпечити відновлення  державних  гарантій педагогічним працівникам щодо оплати праці, які передбачалися статтею 57 Закону України «Про освіту».  Запровадити для працівників освіти окрему тарифну сітку. Законодавчо встановити нижню межу заробітної плати вчителя не нижчою середньої заробітної плати в економіці. Забезпечити компенсацію  витрат сільським вчителям за ЖКП та за проїзд до місця роботи. Через кожні п’ять років неперервної педагогічної роботи надавати вчителям загальноосвітніх шкіл додаткову оплачувану відпустку терміном до трьох місяців для підвищення кваліфікації;

 

Розглянути питання про збільшення видатків на дошкільну освіту, змінивши формульний підхід при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;

 

Внести зміни до чинного законодавства щодо запровадження нового механізму фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості;

 

Внести зміни до Бюджетного Кодексу України в частині запровадження фінансування позашкільних навчальних закладів із загального фонду Бюджету;

 

Внести  відповідні зміни до Закону України «Про освіту», які забезпечать учням загальноосвітніх навчальних закладів, які обрали технологічний профіль навчання, здобувати робітничу професію на базі закладів професійно-технічної освіти;

 

Повернути в дію норму Закону України «Про професійно-технічну освіту» в частині перерахування 50% зароблених коштів від проходження виробничого навчання і практики учнями на підприємстві на рахунок ПТНЗ;

 

Вивчити питання про доцільність внесення змін до ст.11 Закону України «Про загальну середню освіту», про виключення з неї абзацу другого частини 6 щодо реорганізації і ліквідації загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості лише за згодою територіальних громад;

 

Внести зміни до чинного законодавства щодо спрощення механізму державних закупівель, які здійснюють організації та установи освіти. З метою удосконалення збалансованого харчування дітей та повноцінного виконання  норм відмінити проведення тендерних торгів на продукти харчування для закладів освіти, які проводяться відповідно до Закону України «Про закупівлю товарів робіт і послуг за державні кошти»;

 

З метою обмеження доступу неповнолітніх користувачів Інтернету до сайтів, які пропагують людиноненависництво, жорстокість, порнографію, різні форми збочень тощо внести пропозиції до Верховної Ради України щодо законодавчого закріплення  механізму державного контролю за обігом інформації в мережі Інтернет;

Передбачити в проекті Закону України про Державний бюджет України на 2014 рік виділення  11 млн. грн. для завершення будівництва Олевської гімназії та необхідні кошти для добудови спортивного залу Житомирського педагогічного ліцею.

 

5. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

Вдосконалити практику підготовки і забезпечення школярів підручниками, яка б передбачала проведення конкурсу серед авторів, вибір на тендерній основі видавництва, забезпечення надходження підручників  у вільний продаж, виділення коштів на придбання підручників безпосередньо навчальним закладам;

 Розробити нове положення про ліцей-інтернат, гімназію-інтернат, колегіум-інтернат;

 

 Ввести до типових штатів навчальних закладів посади працівників по обслуговуванню шкільних автобусів;

 

З метою створення належних умов для переходу загальноосвітніх навчальних закладів на профільне навчання вжити вичерпних заходів щодо забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерною технікою та навчальними кабінетами хімії, біології, фізики, географії, математики;

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на голову підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Дзоз В.О.

 

 

Голова Комітету                                               Л.М.ГРИНЕВИЧ