Діяльність Комітету

30 грудня 2013, 17:40

Виїзне засідання Комітету 10 липня 2013 року у Чернігівській області

ПРОЕКТ

 

 

 

 

РІШЕННЯ

Комітету Верховної Ради України

з питань науки і освіти           

 

 

Про роботу органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування Чернігівської області щодо дотримання законодавства України про освіту для забезпечення функціонування та якості загальної середньої освіти

 

10 липня 2013 р.                                                                Протокол  №____

 

 

          Заслухавши та обговоривши інформацію  начальника управління освіти і науки  Чернігівської обласної державної адміністрації, голови комісії обласної ради з питань освіти  Заліського А.А.   Комітет відзначає, що органи виконавчої  влади та  місцевого самоврядування Чернігівської області проводять цілеспрямовану й системну роботу щодо дотримання законодавства України про освіту для забезпечення функціонування та якості загальної середньої освіти.  

        Посилилася увага і контроль за ситуацією в освіті, помітні  намагання через управлінські рішення  впливати на подолання негативних тенденцій у цій сфері. Аналітична й  організаційна робота  органів місцевої державної влади, підрозділів обласної державної адміністрації, органів управління освітою дала змогу мінімізувати кризові явища і створити необхідні умови для розвитку галузі.

          Розроблені і реалізуються обласні програми здійснення державної освітньої політики, які спрямовані на забезпечення реалізації  прав дітей і молоді на здобуття  гарантованої якісної й загальнодоступної повної середньої освіти на основі її структурного й змістовного оновлення. Вживаються заходи  щодо відновлення роботи дошкільних закладів, оптимізації шкільної мережі, створення освітніх округів  і організації підвезення учнів до школи, поліпшення якості навчально-виховного процесу, організації позашкільної освіти і освіти дітей з особливими потребами, ведеться робота щодо створення в закладах освіти належних санітарно-гігієнічних умов, введення в експлуатацію довгобудів.  В області дошкільним вихованням охоплено 87,8 % дітей, в т.ч. 86,4 дітей п’ятирічного віку, організоване підвезення до місць навчання для  99,5% школярів, рівень комп’ютеризації у школах І-ІІІ ступенів дорівнює 97,5 %.

 Разом з тим в організації роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області щодо дотримання законодавства України про освіту для забезпечення функціонування та якості загальної середньої освіти мають місце упущення і прорахунки. Незбалансованою залишається мережа загальноосвітніх навчальних закладів. Чернігівська область при населенні 1,1 млн. осіб, третя в державі за територією, має одні з найгірших демографічних показників. Лише за 5 останніх років населення області зменшилось на 6%, кількість учнів – майже на 20%.  Збільшується чисельність малокомплектних шкіл,  кожна друга школа в області є малокомплектною. Не вистачає шкільних автобусів, у незадовільному стані знаходяться дороги по яких здійснюється підвезення дітей до місць навчання, значна частина шкільних будівель знаходяться в аварійному стані і потребують капітального ремонту. Не вирішується питання забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними засобами навчання, спостерігається диспропорція у забезпеченні сільських і міських навчальних закладів персональними комп’ютерами, наявна комп’ютерна техніка потребує оновлення,   лише 56% ПК відповідають вимогам сучасних програм. Досягнутий стан інформатизації та комп’ютеризації освіти суттєво не впливає на зміст, методи і форми навчання, організацію та управління навчальною діяльністю.

У загальноосвітніх навчальних закладах мають місце серйозні прорахунки в організації виховної роботи. Школа відсторонилася від процесу становлення ціннісних орієнтацій учнів, надмірна формалізація та комерціалізація  взаємовідносин суб’єктів освітнього процесу, зменшення частки вихователів і педагогів-організаторів,  не сприяють викорінення в учнівському середовищі таких потворних явищ як побори з батьків учнів, вживання школярами спиртних напоїв, ранніх сексуальних стосунків, приниження гідності і фізичного насильства над дітьми, необ’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів. Слабо впливають на процес виховання місцеві громади.

Однією із найгостріших проблем освіти Чернігівщини залишається недостатнє бюджетне фінансування. Показники першого кошика Міністерства фінансів України на 2013 рік на 8,4 % менші фактичних видатків 2012 року. При цьому, передбачене згідно із законодавством зростання заробітної плати становить 6,2 %, енергоносіїв – 6,1%. У 2013 році питома вага видатків на заробітну плату з енергоносіями за видатками, що враховуються в обсязі міжбюджетних трансфертів, склала лише  91,0%.  Занижені обсяги видатків на професійно-технічну освіту, обсяги міжбюджетних трансфертів розраховані Міністерством фінансів України за методикою  на одного учня склали 69582,4 тис. грн.. проти 75372,5 тис. грн.. у минулому році. Для фінансування мінімально необхідних витрат захищених статей видатків ПТНЗ у поточному році в обласному бюджеті не вистачає 8324,2 тис. грн. Не вирішуються питання поліпшення соціальної захищеності педагогічних працівників.

 

 

Комітет Верховної Ради України  з питань науки і освіти

в и р і ш и в :

 

1. Інформацію начальника управління освіти і науки  Чернігівської обласної державної адміністрації, голови комісії обласної ради з питань освіти  Заліського А.А.  про роботу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо дотримання законодавства України про освіту для забезпечення функціонування та якості загальної середньої освіти взяти до відома.

 

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації та органам місцевого самоврядування:

 

2.1. Визначити конкретні шляхи удосконалення форми і методів роботи  органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підпорядкованих їм органів управління освітою на виконання вимог законів України про освіту, реалізацію державної освітньої політики, вирішення проблем, що мають першочергове значення для підвищення рівня освіченості молоді.

 

2.1.  Проаналізувати хід виконання комплексних програм розвитку освіти Чернігівської області, доповнити їх конкретними заходами, необхідними для  активізації роботи щодо забезпечення функціонування та якості загальної середньої освіти, формування ефективної мережі навчальних закладів, які б повною мірою забезпечували освітні потреби старшокласників розвиток опорних (базових) навчальних закладів і їх інфраструктури, недопущення необґрунтованого закриття малокомплектних шкіл особливо в сільській місцевості, облаштування під’їзних доріг, впровадження енергозберігаючих технологій, заміни вікон і вхідних дверей, виконання соціальних гарантій педагогічним працівникам, надання житла і належного преміювання працівників освіти, тощо;

 

3.Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

 

3.1. Забезпечити в Державному бюджеті України на 2014 рік виділення коштів на освіту  в розмірах встановлених чинним законодавством, належне фінансування Державних програм, вжити невідкладних заходів щодо збереження загальноосвітніх навчальних закладів, не допускати, щоб реорганізація та ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості, відбувалася тільки за рішенням органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, без згоди територіальної громади.

 

3.2. При визначенні формульних розрахунків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів внести відповідні зміни до постанови КМУ № 1149 від 08.12.2010 р. і збільшити коефіцієнт на фінансування утримання одного умовного учня в сільській місцевості з 1,75 на 2,5, розглянути можливість зменшення нормативів чисельності в класах для сільських загальноосвітніх шкіл до 3 учнів і внести відповідні зміни до чинного законодавства про освіту. Вирішити питання про фінансове забезпечення позашкільної освіти за формульним розрахунком як і загальної середньої та дошкільної освіти. При визначенні обсягів міжбюджетних трансферів передбачити кошти на фінансування позашкільних навчальних закладів і на такі типи загальноосвітніх навчальних закладів, як навчально-виховні комплекси та навчально-виховні об’єднання.

 

3.3. Вжити заходів щодо забезпечення навчальних закладів педагогічними працівниками, підвищення їх професійної підготовки та соціального захисту, посилення відповідальності органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо працевлаштування  та створення належних умов для випускників вищих навчальних закладів, які прибули до місця роботи. При впровадженні нових нормативних документів щодо удосконалення умов праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери не допустити погіршення матеріального забезпечення і звуження ступеня соціальної захищеності педагогічних працівників.

 

3.3. Вивчити  питання доцільності передачі майнових комплексів професійно-технічної освіти, які фінансуються з обласних бюджетів у комунальну власність. Внести відповідні зміни до чинного законодавства про професійно-технічну освіту.

 

3.4. Вжити заходів щодо підвищення якості підручників для загальноосвітніх навчальних закладів, вирішити питання про своєчасне і в повному обсязі виділення коштів  на друкування підручників.

 

3.5. Внести Зміни до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» в частині спрощення механізму проведення тендерних процедур в системі освіти, переліку товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється з метою забезпечення потреб навчального та виховного процесу.

 

3.6. Вирішити питання про встановлення плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, розташованих у селищах міського типу, на рівні жителів села.

 

3.7. У зв'язку з переходом на нові інформаційні та телекомунікаційні  технології навчання розробити державну програму виробництва  програмних засобів навчання, забезпечення навчальних закладів приладами та навчальним обладнанням.

 

3.8. Передбачити в Державному бюджеті 2014 року для Чернігівської області

кошти для придбання 70 шкільних  автобусів та 250 навчально-комп’ютерних комплексів.

 

4. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

 

4.1. Проаналізувати стан дотримання законодавства України про освіту для забезпечення функціонування та якості загальної середньої освіти Вжити заходів щодо розробки оптимальних моделей функціонування навчально-освітніх закладів в умовах демографічної недостатності, створення якісних умов навчання і виховання учнів, удосконалення системи видання навчальної літератури, забезпечення завчасного та в повному обсязі видання і довезення до шкіл підручників. Забезпечити оновлення державних стандартів базової та повної загальної освіти, реальне утвердження профільної школи, впровадження нового покоління Державних стандартів базової повної загальної середньої освіти. Щорічно до 1 грудня поточного року подавати до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти аналітичну довідку про стан  розвитку освіти в Україні в розрізі областей.

 

4.2. Запропонувати відповідні зміни до чинного законодавства щодо уточнення механізму призначення на посаду керівників закладів освіти комунальної форми власності в частині попереднього погодження з місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на голову підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Дзоз В.О.

 

Голова Комітету                                               Л.М.ГРИНЕВИЧ