Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 8 сесія

25 червня 2011, 10:14

1 червня 2011

 

 

 

                      

                               

                       КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                     47

 

                                                                                   01 червня 2011

                                                                           

                                                                               

                                                                               м.Київ

                                                                       вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 15.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Луцький М.Г.

 

ПРИСУТНІ:   члени   Комітету  -   Давимука С.А.,   Самойлик К.С.,  Зубець М.В., Курило В.С.,   Оробець Л.Ю., Доній О.С., Киричок О.Е., Личук В.І.;  завідувач  секретаріату Комітету Чижевський Б.Г.,  заступники  завідувача  секретаріату   Жиляєв І.Б., Домаранський О.О.,  головні   консультанти:   Андрощук Г.О.,  Гарбуза С.А.,  Головінов В.П., Козієвська О.І., Красняков Є.В., Шевченко М.М.,  спеціаліст  І категорії  Шаламай М.І.

 

ВІДСУТНІ:  Полохало В.І., Жванія Д.В.

 

ЗАПРОШЕНІ: Суліма Євген Миколайович – Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, Чеботарьов Валентин Павлович - заступник Голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, Троян  Павло Іванович - керівник Департаменту моніторингу та прогнозування розвитку інформаційного суспільства Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, Буденна Ірина Миколаївна - заступник директора Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Удод Олександр Андрійович - директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки,  молоді та спорту України, Сікалов Валерій Іванович – головний спеціаліст відділу забезпечення взаємозв’язків з Верховною Радою України і координації законотворчої роботи юридичного управління Міністерства освіти і науки,  молоді та спорту України.


Відкриваючи засідання Комітету з питань науки і освіти Перший заступник Голови Комітету Луцький М.Г. повідомив наступне:

1. До складу Комітету 19 травня офіційно включений Киричок Олександр Едуардович.

2. Члени Комітету зібралися на засідання Комітету, неухильно виконуючи наступні вимоги Закону України “Про комітети Верховної Ради України”:

- згідно статей 34 і 35 Голова комітету, а у разі його відсутності з поважних причин – Перший заступник Голови комітету організовує повідомлення членів комітету про проведення засідання комітету та його порядок денний. Повідомляю, що Голова Комітету відсутній у зв’язку з лікуванням.

- згідно пункту 2 статті 43 головуючий зобов’язаний скликати засідання комітету, якщо на цьому наполягає не менше третини членів комітету.

3. Повідомляю, що більш половини членів Комітету запропонували 1 червня, в цей день, що визначений планом роботи парламенту днем роботи в комітетах, провести чергове засідання.

4. Згідно пункту 4 статті 43 про зміни до розкладу засідань комітету головуючий повідомляє його членів не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання. Повідомляю, що письмові оголошення було передано у встановлений Законом строк.

5. Відповідно до пункту 1 статті 44 засідання  комітету є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого складу членів Комітету.  На сьогоднішньому засіданні присутні 9 членів Комітету. Кворум є, можна починати.

6. Повинен відповідно до пункту 2 статті 44 оголосити, що ми проводимо сьогодні відкрите засідання але, як передбачено Законом  поставити питання що перед розглядом питання щодо порядку денного засідання стосовно здійснення звукозапису, кіно- і відео зйомок. Звертаю увагу, що Законом передбачено: “Якщо хтось із членів  комітету не підтримує згоди головуючого на засіданні комітету з цього  питання, приймається рішення комітету”. Ми надаємо згоду? Прийнято. Переходимо до порядку денного засідання.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону про внесення змін до статі 18 Закону України “Про загальну середню освіту” (щодо запобігання дискримінації при вступі до початкової школи) (реєстр. № 6515 від 11.06.2010р., н.д.О.Фельдман).

2. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових парків (реєстр. № 6553 від 17.06.2010р., Кабінет Міністрів України).

3. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Національну програму інформатизації” (щодо щорічної підготовки програми завдань (робіт) на бюджетний рік) (реєстр. № 7505 від 22.12.2010р., Кабінет Міністрів України).

4. Про проект Постанови про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2010-2012 роки (реєстр. № 7025 від 30.07.2010р., Кабінет Міністрів України).

5. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про дошкільну освіту” (про розширення прав суб'єктів дошкільної освіти) (р. № 7193 від 01.10.2010р., н.д.Л.Оробець).

6. Проект Закону про внесення змін до Закону України Про загальну середню освіту (щодо гранично допустимого навчального навантаження учнів) (реєстр. № 7188 від 01.10.2010р. н.д.В.Шемчук).

7. Про проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо земель сільськогосподарських науково-дослідних установ і навчальних закладів) (реєстр. № 7531 від 30.12.2010р., н.д.Г.Калетнік).

8. Про проект Закону про внесення доповнення до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за підроблення документів про освіту (реєстр. № 8171 від 01.03.2011р., н.д.І.Шаров).

9. Про проект Закону про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" (щодо закупівлі друкарського паперу) (реєстр. № 8363 від 07.04.2011р., Кабінет Міністрів України).

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України Личука В.І. про проект Закону про внесення змін до статі 18 Закону України “Про загальну середню освіту” (щодо запобігання дискримінації при вступі до початкової школи) (р. № 6515).

 

В   обговоренні   взяли   участь:  Луцький М.Г.,  Давимука С.А.,  Самойлик К.С., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С., Киричок О.Е., Суліма Є.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін до статі 18 Закону України “Про загальну середню освіту” (щодо запобігання дискримінації при вступі до початкової школи) (реєстр. № 6515 від 11.06.2010р.), поданий народним депутатом України О.Фельдманом прийняти за основу та в цілому.

2. Визначити співдоповідачем від Комітету на сесії Верховної Ради України із зазначеного питання народного депутата України, члена підкомітету з питань базової освіти В.Личука.

Рішення прийнято одноголосно.

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових парків (р. № 6553).

 

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г.,  Самойлик К.С., Зубець М.В., Курило В.С.,  Оробець Л.Ю.,  Доній О.С.,  Киричок О.Е.,  Личук В.І., Чеботарьов В.П.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових парків (реєстр. № 6553 від 17.06.2010р.), що підготовлений до повторного другого читання, та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його у цілому як закон.

2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити заступника Голови Комітету з питань науки і освіти С.Давимуку.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань гуманітарної освіти, науки та інформатизації Донія О.С. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Національну програму інформатизації” (щодо щорічної підготовки програми завдань (робіт) на бюджетний рік) (р. № 7505).

 

В   обговоренні   взяли   участь:  Луцький М.Г.,  Давимука С.А.,  Самойлик К.С., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Киричок О.Е., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Враховуючи пропозицію голови підкомітету з питань гуманітарної освіти, науки та інформатизації Донія О.С., перенести розгляд проекту Закону про внесення змін до Закону України “Про Національну програму інформатизації” (щодо щорічної підготовки програми завдань (робіт) на бюджетний рік) на наступне засідання Комітету.  

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань гуманітарної освіти, науки та інформатизації Донія О.С. про проект Постанови про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2010-2012 роки (р. № 7025).

 

В   обговоренні   взяли   участь:  Луцький М.Г.,  Давимука С.А.,  Самойлик К.С., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Киричок О.Е., Личук В.І.

 


УХВАЛИЛИ:

1. Враховуючи пропозицію голови підкомітету з питань гуманітарної освіти, науки та інформатизації Донія О.С., перенести розгляд проекту Закону про внесення змін до Закону України “Про Національну програму інформатизації” (щодо щорічної підготовки програми завдань (робіт) на бюджетний рік) на наступне засідання Комітету.  

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань базової освіти Оробець Л.Ю. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про дошкільну  освіту”   (про   розширення   прав   суб’єктів   дошкільної   освіти)  (р. № 7193).

 

В   обговоренні   взяли   участь:  Луцький М.Г.,  Давимука С.А.,  Самойлик К.С., Зубець М.В., Курило В.С., Доній О.С., Киричок О.Е., Личук В.І., Суліма Є.М.

 

Під час обговорення законопроекту члени Комітету внесли дві пропозиції щодо прийняття рішення:

Перша пропозиція  - рекомендувати Верховній Раді України  проект Закону про внесення змін до Закону України “Про дошкільну освіту” (про розширення прав суб’єктів дошкільної освіти) (реєстр. № 7193 від 01.10.2010р.), поданий народним депутатом України Л.Оробець повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

За  першу пропозицію голосували:

“за” –  5 чол. (Луцький М.Г., Самойлик К.С., Курило В.С., Киричок О.Е., Личук В.І.);

“утрималось” – 1 чол. (Зубець М.В.).

Друга пропозиція - рекомендувати Верховній Раді України  проект Закону про внесення змін до Закону України “Про дошкільну освіту” (про розширення прав суб’єктів дошкільної освіти) (реєстр. № 7193 від 01.10.2010р.), поданий народним депутатом України Л.Оробець прийняти за основу.

За другу пропозицію голосували:

“за” –  3 чол. (Давимука С.А., Оробець Л.Ю., Доній О.С.);

“утрималось” – 1 чол. (Зубець М.В.).

За результатами обговорення проекту Закону члени Комітету з питань науки і освіти: 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін до Закону України “Про дошкільну освіту” (про розширення прав субєктів дошкільної освіти) (реєстр. № 7193 від 01.10.2010р.), поданий народним депутатом України Л.Оробець повернути субєкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Визначити співдоповідачем від Комітету на сесії Верховної Ради України із зазначеного питання народного депутата України, члена підкомітету з питань базової освіти В.Личука.

Голосували:

“за” –  5 чол. (Луцький М.Г., Самойлик К.С., Курило В.С., Киричок О.Е., Личук В.І.);

“проти” -3 чол. (Давимука С.А., Оробець Л.Ю., Доній О.С.);

“утрималось” – 1 чол. (Зубець М.В.).

Рішення прийнято.

 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Закону про внесення змін до Закону України Про загальну середню освіту (щодо гранично допустимого навчального навантаження учнів) (р. № 7188).

 

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г.,  Давимука С.А.,  Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С., Киричок О.Е., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. За результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін до Закону України Про загальну середню освіту (щодо гранично допустимого навчального навантаження учнів) (реєстр. № 7188 від 01.10.2010р.), внесений народним депутатом України В.Шемчуком відхилити.

2. Визначити доповідачем на сесії Верховної Ради України із зазначеного питання народного депутата України, секретаря Комітету Самойлик К.С.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. про проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо земель сільськогосподарських науково-дослідних установ і навчальних закладів) (р. № 7531).

 

В   обговоренні   взяли  участь:  Луцький М.Г.,   Давимука С.А.,  Самойлик К.С.,  Зубець М.В., Оробець Л.Ю., Доній О.С., Киричок О.Е., Личук В.І., Суліма Є.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо земель сільськогосподарських науково-дослідних установ і навчальних закладів) (реєстр. № 7531 від 30.12.2010р.), внесений народним депутатом України Г.Калетніком за результатами розгляду у першому читанні відхилити.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

8. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. про проект Закону про внесення доповнення до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за підроблення документів про освіту (р. № 8171).

 

В  обговоренні   взяли   участь:   Луцький М.Г.,  Давимука С.А.,  Самойлик К.С.,  Зубець М.В., Оробець Л.Ю., Доній О.С., Киричок О.Е., Личук В.І., Суліма Є.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення доповнення до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за підроблення документів про освіту (реєстр. № 8171 від 01.03.2011р.), внесений народним депутатом України І.Шаровим за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Голосували:

“за” – 7 чол. (Луцький М.Г., Давимука С.А., Самойлик К.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С., Киричок О.Е., Личук В.І.);

“утрималось” – 2 чол. (Зубець М.В., Курило В.С.).

Рішення прийнято.

 

 

9. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. про проект Закону про внесення зміни до статті 5 Закону України “Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні” (щодо закупівлі друкарського паперу) (р. № 8363).

 

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г.,  Самойлик К.С.,  Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С., Киричок О.Е., Личук В.І., Удод О.А.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності, податкової та митної політики підготувати проект Закону про внесення зміни до статті 5 Закону України “Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні” (щодо закупівлі друкарського паперу) (реєстр. № 8363 від 07.04.2011р.) до розгляду Верховною Радою України та за результатами розгляду прийняти його за основу за умов врахування пропозицій щодо внесення відповідних змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

2. Рішення Комітету направити Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності, податкової та митної політики.

Голосували:

“за” – 8 чол. (Луцький М.Г., Давимука С.А., Самойлик К.С., Зубець М.В., Курило В.С., Доній О.С., Киричок О.Е., Личук В.І.);

“утрималось” –1чол. (Оробець Л.Ю.).

Рішення прийнято.

 

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                        М.ЛУЦЬКИЙ

 

 

Секретар Комітету                                                   К.САМОЙЛИК