Діяльність Комітету

15 серпня 2014, 13:20

Список претендентів, що беруть участь у конкурсі на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2015 році висунуто наступних претендентів

Список

претендентів, що беруть участь у конкурсі на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2015 році висунуто наступних претендентів:

 

Міністерство освіти і науки України

1.

Агарков Олег Анатолійович, доктор політичних наук, завідувач кафедри Запорізького національного технічного університету.

2.

Атаман Юрій Олександрович, доктор медичних наук, доцент Сумського державного університету.

3.

Барабаш Юлія Василівна,   кандидат історичних наук, докторант Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

4.

 

5.

Більченко Євгенія Віталіївна,   доктор культурології, професор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Близький Роман Сергійович,  доктор економічних наук, доцент Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

6.

Бондар Олена Анатоліївна,   доктор економічних наук, професор Київського національного університету будівництва і архітектури.

7.

Винокурова Олена Анатоліївна,   доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Харківського національного університету радіоелектроніки.

8.

Гріненко Олена Олексіївна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

9.

Доненко Василь Іванович, доктор технічних наук, завідувач кафедрою Запорізького національного технічного університету. 

10.

Єрмошенко Анастасія Миколаївна,  доктор економічних наук, професор Київського національного торговельно-економічного університету.

11.

Карпаш Максим Олегович,    доктор технічних наук, директор Науково-дослідного інституту нафтогазової енергетики і екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

12.

Кобушко Ігор Миколайович,  доктор економічних наук, доцент Сумського державного університету.

13.

Козелкова Катерина Сергіївна, доктор технічних наук, професор Державного університету телекомунікацій.

14.

Кравчуновська Тетяна Сергіївна,  доктор технічних наук, професор Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

15.

Ласкавий Дмитро Васильович,    доктор історичних наук, професор Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

16.

Пашкевич Марина Сергіївна,   доктор економічних наук, професор, виконуючий обов’язки завідувача кафедри Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет». 

17.

Пирог Ольга Володимирівна,   кандидат економічних наук, доцент Національного університету «Львівська політехніка».

18.

Проценко Сергій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор Сумського державного університету.

19.

Редько Андрій Олександрович,  доктор технічних наук, професор Харківського національного університету будівництва та архітектури.

20.

Савченко Богдан Михайлович,   кандидат технічних наук, доцент Київського національного університету технологій та дизайну.

21.

Сеті Юлія Олександрівна,   доктор  фізико-математичних наук, доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

22.

Сидорук Тетяна Віталіївна,   доктор політичних наук, професор Національного університету «Острозька академія».

23.

Сорока Світлана Вікторівна,   доктор наук з державного управління, доцент Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

24.

Сторожук Світлана  Володимирівна,    кандидат філософських наук, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України.

25.

Щербовських Сергій Володимирович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник Національного університету «Львівська політехніка».

 

Національна академія наук України

26.

Борисюк Ірина Юріївна,   кандидат біологічних наук, науковий співробітник Фiзико-хiмiчного інституту iмО.В. Богатського НАН України.

27.

Максименко-Шейко Кирило Володимирович,   доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України.

28.

Миронцов Микита Леонідович,   доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту телекомунікації і глобального інформаційного простору НАН України.

29.

Севостьянов Євген Олександрович,    доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту прикладної математики і механіки НАН України.

 

Міністерство доходів і зборів України

30.

Пилипів Віталій Володимирович,   доктор економічних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідний центр з проблем оподаткування Національного університету Державної податкової служби України.

 

Національна академія аграрних наук України

31

Палій Анатолій Іванович, кандидат ветеринарних наук, в.о. завідувача лабораторії Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини