Діяльність Комітету

15 серпня 2014, 12:44

Перелік робіт, що представлені на присудження за 2014 рік Премій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Перелік робіт,

що представлені на присудження за 2014 рік Премій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

 

 

Національна академія наук України - 20 робіт

1.               

«Дослідження якісних властивостей динамічних систем та рівнянь з частинними похідними за допомогою методів теорії відображень і варіаційного числення». Претенденти – колектив співробітників Інституту прикладної математики і механіки НАН України у такому складі: Неспірний Віталій Миколайович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник; Афанасьєва Олена Сергіївна – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник; Ломако Тетяна Володимирівна – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник, Рудакова Ольга Анатоліївна – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник.

2.               

«Математичне моделювання пружної та термопружної взаємодії тіл з поверхневими і міжфазними неоднорідностями». Претенденти – колектив співробітників Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України у такому складі: Слободян Богдан Степанович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник; Маланчук Наталія Іванівна – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник; Чумак Костянтин Андрійович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник; Середницька Христина Ігорівна – провідний математик.

3.               

«Оптимальні за точністю алгоритми розв'язування інтегральних рівнянь». Претенденти – колектив співробітників Інституту математики НАН України у такому складі: Волинець Євгеній Анатолійович – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник; Грушева Ганна Вікторівна – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник; Семенова Євгенія Вікторівна – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник.

4.               

«Ігрові моделі, методи та засоби забезпечення функціонування складних обчислювальних мереж за умов конфлікту та невизначеності». Претенденти – колектив співробітників Інституту програмних систем НАН України у такому складі: Ігнатенко Олексій Петрович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник; Жереб Костянтин Анатолійович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

5.               

«Моделі та алгоритми інтелектуальної системи управління в задачах безконтактної комплексної ідентифікації». Претенденти – колектив співробітників Інституту проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України у такому складі: Селякова Світлана Михайлівна – кандидат технічних наук, науковий співробітник; Ніценко Артем Володимирович – молодший науковий співробітник; Азаренко Дмитро Сергійович – молодший науковий співробітник; Клименко Микита Сергійович – молодший науковий співробітник.

6.               

«Розроблення та застосування суперкомп'ютерних технологій для моделювання процесів у сферах геологічної розвідки, гідрогеології, енергоефективності та інфраструктури електронних бізнесів». Претенденти – колектив співробітників Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України у такому складі: Білоус Максим Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник; Аралова Альбіна Андріївна – молодший науковий співробітник; Ющенко Руслан Андрійович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник; Мелащенко Андрій Олегович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

7.               

«Взаємодія поверхневих поодиноких хвиль з різними типами перешкод». Претендент: Котельнікова Анна Сергіївна – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту гідромеханіки НАН України.

8.               

«Деформовані осцилятори та деформовані аналоги моделі Бозе-газу». Претендент: Ребеш Анастасія Петрівна – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України.

9.               

«Електронні кореляції, релятивістські й ангармонічні ефекти та їх прояв у електричних, магнітних і механічних властивостях сплавів перехідних металів». Претенденти – колектив співробітників Інституту металофiзики iм. Г.В. Курдюмова НАН України у такому складі: Кукуста Денис Олександрович – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник; Мельник Ірина Миколаївна – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник; Харченко Валентина Сергіївна – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник

10.            

«Радіодіагностика сонячної корони та земної іоносфери». Претенденти – колектив співробітників Радiоастрономiчного інституту НАН України у такому складі: Кащеєв Антон Сергійович – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник; Коваль Артем Олександрович – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник; Сопін Андрій Олександрович – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник.

11.            

«Циклонічна активність в Чорноморсько-Середземноморському регіоні». Претендент: Маслова Вероніка Миколаївна – кандидат географічних наук, в. о. вченого секретаря Морського гідрофізичного інституту НАН України.                 

12.            

«Фундаментальні процеси кристалізації та структурно-фазовий стан нових морфологічних форм тугоплавких оксидних наноматеріалів». Претенденти – колектив співробітників Інституту монокристалiв НАН України у такому складі: Єрмолаєва Юлія Володимирівна – кандидат технічних наук, науковий співробітник; Дорошенко Андрій Григорович – кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник; Кулик Костянтин Миколайович – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник.

13.            

Генерація випромінювання та електрон-позитронних пар в сильному магнітному полі». Претендент: Новак Олександр Петрович – кандидат фізико-математичних наук, в.о. старшого наукового співробітника Інституту прикладної фізики НАН України.

14.            

«Наносистеми як компоненти пристроїв для спінтроніки та магноніки». Претенденти – колектив співробітників Донецького фiзико-технiчного інституту iм. О.О. Галкiна НАН України у такому складі: Марченко Олексій Ігорович – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник; Хачатурова Тетяна Олександрівна – кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник; Соколовський Михайло Леонідович – провідний інженер.

15.            

«Ензими отрути Echis multisquamatis як інструменти дослідження, корекції та діагностики стану системи гемостазу». Претенденти – колектив співробітників Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України у такому складі: Корольова Дар’я Сергіївна – кандидат біологічних наук, науковий співробітник; Чернишенко Володимир Олександрович – кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник.

16.            

«Санітарно-біологічні аспекти управління якістю прибережних акваторій Криму». Претенденти – колектив співробітників Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України у такому складі: Тихонова Олена Андріївна – кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник; Соловйова Ольга Вікторівна – кандидат біологічних наук, науковий співробітник

17.            

«Інноваційні напрями управління капіталізацією активів територіального розвитку в Україні». Претендент: Тичковська Леся Петрівна – кандидат економічних наук, молодший науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України».

18.            

«Майнове забезпечення домогосподарств України в контексті економічної нерівності». Претендент: Заяць В’ячеслав Сергійович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України.

19.            

«Методики вивчення соціальної нерівності». Претендент: Домаранська Анна Олександрівна – провідний соціолог Інституту соціології НАН України.

20.            

«Міфологізм у прозі Івана Франка (імагологічний аспект)». Претендент: Дронь Катерина Іванівна – кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник Державної установи «Інститут Івана Франка НАН України». 

 

Міністерство освіти і науки України – 35 робіт

21.            

«Аналітична філософія». Претендент: Синиця Андрій Степанович, кандидат філософських наук, доцент Львівського державного університету фізичної культури.

22.            

«Аналітичні та статистичні моделі функціонування систем обслуговування з повторенням заявок складної структури» Претендент: Дишлюк Ольга Миколаївна, старший викладач Національного авіаційного університету.

23.            

 «Асимптотична поведінка екстремальних значень в деяких банахових просторах». Претендент: Акбаш  Катерина Сергіївна, кандидат фізико-математичних наук, старший викладач Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

24.            

«Біотехнологія очищення стічних вод з одночасним отриманням водню». Претенденти: Жукова Вероніка Сергіївна, кандидат технічних наук, асистент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Щурська Катерина Олександрівна, асистент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

25.            

«Визначення раціональних параметрів лезової обробки нано- та субмікрокристалічних металів». Претендент: Симонова Анастасія Андріївна, кандидат технічних наук, доцент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

26.            

«Енергоефективне та ресурсозберігаюче керування організаційно-технічними об’єктами гірничого виробництва на основі еколого-економічної моделі його розвитку».  Претендент: Тронь Віталій Валерійович, кандидат технічних наук, старший викладач Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний  університет».

27.            

«Застосування інструментарію економіко-математичного моделювання до дослідження економічної безпеки та зовнішньої стійкості економіки України в умовах глобалізації». Претендент: Баженова Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

28.            

«Інтелектуальна система управління промисловим виробництвом з використанням методів теорії статистичних рішень та прогнозування». Претенденти: Щербатюк Вадим Леонідович, кандидат технічних наук, старший викладач Національного університету біоресурсів і природокористування України, Штепа Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, старший викладач Національного університету біоресурсів і природокористування України, Заєць Наталія Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України, Власенко Лідія Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України.

29.            

«Кантівська теоретична філософія і сучасна епістемологія» - цикл наукових праць. Претендент: Козаченко Надія Павлівна, кандидат філософських наук, доцент Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет», Панафідіна Оксана Петрівна, кандидат філософських наук, доцент Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет».

30.            

«Когерентні та нелінійні процеси при взаємодії заряджених та нейтральних часток з упорядкованими середовищами» - цикл наукових праць. Претендент: Висоцький Михайло Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, асистент Київського національного університет імені Тараса Шевченка.

31.            

«Кодування тримірних моделей відеокадрів в інфотелекому-нікаційних системах». Претендент: Слободянюк Олександр Васильович,  кандидат технічних наук, доцент Кам’янець–Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

32.            

«Мембранні процеси в технології комплексної переробки молочної сироватки». Претендент: Змієвський Юрій Григорович, кандидат технічних наук, доцент Національного університету харчових технологій.

33.            

«Меронімічні відношення в різноструктурних мовах» - цикл наукових праць. Претенденти: Материнська Олена Валеріївна, доктор філософських наук, професор Донецького національного університету.

34.            

«Методи прогнозування теплофізичних властивостей складних термодинамічних систем». Претенденти: Лозовський Тарас Леонтійович, кандидат технічних наук, асистент Одеської національної академії харчових технологій, Нікуліна Анастасія Станіславівна, асистент Одеської національної академії харчових технологій, Шестова Тетяна Дмитрівна, аспірант Одеської національної академії харчових технологій.

35.            

«Методичні основи діагностики імовірності банкрутства підприємств». Претендент: Федорук Олеся Володимирівна, кандидат економічних наук, асистент Національного транспортного університету.

36.            

«Міжнародна журналістика як інструмент концептуалізації зарубіжного публіцистичного дискурсу в комунікативній практиці». Претендент: Носова Богдана Миколаївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

37.            

 «Моделі та методи автоматизації проектування технологічного процесу для сучасних САD/CАМ/CАЕ систем» - цикл наукових праць. Претендент Євсєєв Владислав В’ячеславович, кандидат технічних наук, доцент Харківського національного університету радіоелектроніки.

38.            

«Нові структури сполук у системах R2Х3- Cu2X (R-PЗМ, Х-S, Se,Te)». Претендент: Шемет Василина Ярославівна, кандидат хімічних наук, доцент Луцького національного технічного університету.

39.            

«Оподаткування прибутку підприємств на основі оптимізації регулюючих бухгалтерсько-податкових різниць». Претендент: Кошик Юлія Вікторівна, старший викладач Донецького національного університету.

40.            

«Особливості центральної нейротрансмісії за умов довготривалого стресу». Претенденти: Турицька Тетяна Григорівна, кандидат біологічних наук, доцент Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Сидоренко Ганна Григорівна, кандидат біологічних наук, доцент Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

41.            

«Перетворювачі на основі мікро - I наноструктур кремнію для сенсорних пристроїв та вимірювальних систем». Претенденти: Нічкало Степан Ігорович, кандидат технічних наук, науковий співробітник Національного університету «Львівська політехніка», Когут Юрій Романович, кандидат технічних наук, науковий співробітник Національного університету «Львівська політехніка», Вуйцик Андрій Михайлович, молодший науковий співробітник Національного університету «Львівська політехніка», Корецький Роман Миколайович, молодший науковий співробітник Національного університету «Львівська політехніка».

42.            

«Підвищення  конкурентоспроможності залізничного транспорту на ринку транспортних послуг» - цикл наукових праць. Претенденти: Брайковська Анна Миколаївна, старший викладач Державного економіко-технологічного університету транспорту, Вертель Валентина Вікторівна, доцент Державного економіко-технологічного університету транспорту, Карась Олена Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент Державного економіко-технологічного університету транспорту.

43.            

«Розробка автотранспортних послуг». Претендент Ананко Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, асистент Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

44.            

«Розробка енергоресурсозберігаючих електротехнічних комплексів з мікропроцесорним та інтелектуальним керуванням для житлово-комунального господарства, газотранспортних мереж та метрополітенів». Претенденти: Моісеєв Олександр Миколайович, кандидат технічних наук, науковий співробітник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Банєв Євген Федорович, кандидат технічних наук, асистент Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,  Коротаєв Павло Олексійович, асистент Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

45.            

«Розробка фундаментальних основ  теорії синтезу та засобів практичної реалізації надширокосмугових радіометричних пристроїв та систем радіотеплолокації, дистанційного зондування та радіоастрономії». Претендент: Павліков Володимир Володимирович, доктор технічних наук, доцент  Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

46.            

«Розроблення техніки і технології для запобігання технологічним втратам  газу під час реконструкції  та ремонту газотранспортної системи України». Претендент: Дорошенко Ярослав Васильович, кандидат технічних наук, доцент Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Запухляк Василь Богданович,  кандидат технічних наук, доцент Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Мельниченко Юрій Гримиславович, кандидат технічних наук, доцент Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.  

47.            

«Розроблення технології уловлювання вуглеводневої пари автомобільних бензинів на автозаправних станціях». Претендент: Черняк Лариса Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент Національного авіаційного університету.

48.            

«Синтез функціоналізованих азолів та азинів на основі 2-гетарил-2 (тетрагідро-2-фураніліден) ацетонітрилів - цикл наукових праць. Претендент: Мілохов Демид Сергійович, аспірант  Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

49.            

«Системи моніторингу рівня варіабельності стану сількогосподарських угідь». Претендент: Броварець Олександр Олександрович, кандидат технічних наук, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України.

50.            

«Споживчі властивості вуглеводно-білкового продукту для спортсменів». Претендент: Хробатенко Олександра Віталіївна, асистент Київського національного торговельно-економічного університету.

51.            

«Споживчі властивості соусів та паст на сметанній основі». Претендент: Жукевич Олена Михайлівна, асистент Київського національного торговельно-економічного університету.

52.            

«Топоси сакрального в художній прозі Миколи Хвильового». Претендент: Землянська Аліна Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

53.            

«Формування маркетингової політики підприємств готельного господарства». Претендент: Магалецький Андрій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету.

54.            

«Чисельні методи оптимізації та моделювання процесів, що описуються лінійними інтегро-диференціальними рівняннями» - цикл наукових праць. Претендент: Анікушин Андрій Валерійович, кандидат фізико-математичних наук, асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

55.            

«Удосконалення технології очищення нафтовмісних  стічних вод сорбентами рослинного походження». Претендент: Павлюх Леся Іванівна, кандидат технічних наук, доцент Національного авіаційного університету. 

 

Національна академія аграрних наук України – 6 робіт

56.            

«Оцінювання фізичного стану орних ґрунтів України». Претендент: Бігун Оксана Миколаївна, старший науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». 

57.            

«Наукові основи технологій краплинного зрошення». Претендент: Шатковський Андрій Петрович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації НААН. 

58.            

«Збереження і використання генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин за застосування молекулярно-генетичних та біотехнологічних засобів». Претенденти – колектив співробітників Інституту розведення і генетики тварин НААН у такому складі: Щербак Оксана Василівна – кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії; Сидоренко Олена Василівна – кандидат сільськогосподарських наук, завідувач сектору; Джус Павлина Петрівна – кандидат біологічних наук, завідувач лабораторії.

59.            

«Експериментальне і теоретичне обґрунтування розробки молекулярно-генетичних методів в системі діагностики та профілактики вірусних хвороб птиці на моделі вірусної хвороби Марека та ньюкаслської хвороби». Претенденти – колектив співробітників Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» у такому складі: Герілович Антон Павлович – кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи; Солодянкін Олексій Сергійович – кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник; Болотін Віталій Ігорович – кандидат ветеринарних наук, завідувач лабораторії; Кошелєв Василь Вікторович – аспірант.

60.            

«Економічний аналіз власного капіталу агроформувань: теорія та практика». Претендент: Боднарчук Анна Володимирівна, кандидат економічних наук, завідувач відділу Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». 

61.            

«М.М.Вольф та його науково-організаційна модель ведення сільськогосподарської дослідної справи в Україні у 20-х рр. ХХ ст». Претендент: Грищенко Тетяна Рубілівна, кандидат історичних наук, докторант Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН. 

 

Міністерство внутрішніх справ України – 3 робіти

62.            

«Розслідування злочинів міжнародного характеру» - цикл наукових праць. Претендент: Чорноус Юлія Миколаївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ.

63.            

«Актуальні питання діяльності органів внутрішніх справ України» - цикл наукових праць. Претендент: Безпалова Ольга Ігорівна, кандидат юридичних наук, доцент, начальник науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції Харківського національного університету внутрішніх справ.

64.            

«Кримінально-правова протидія самовільному зайняттю земельних ділянок та самовільному будівництву» - цикл наукових праць. Претендент: Мовчан Роман Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри економічної безпеки Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.