Діяльність Комітету

03 листопада 2011, 13:34

Інформація щодо робіт для участі у конкурсі на присудження Премій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2011 рік

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує, що відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про  Премію  Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» №775 -V від 16 березня 2007 року до Комітету для участі у конкурсі на присудження Премій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за  2011 рік надійшли наступні роботи:

 

1.   «Умови розв’язаності нелінійних ультрапараболічних варіційних нерівностей, крайових задач для нелінійних ультрапараболічних рівнянь та обернених задач в областях з вільними межами для лінійних параболічних рівнянь». Претенденти – колектив співробітників у такому складі: ПРОЦАХ Наталія Петрівна, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України; СНІТКО Галина Анатоліївна, кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України.

2.   «Методи аналізу та моделювання стохастичних систем». Претенденти – колектив співробітників у такому складі: КНОПОВА Вікторія Павлівна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України; ПЕПЕЛЯЄВА Тетяна Володимиріва, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України; ПУСТОВА Світлана Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент Національного авіаційного університету.

3.   «Чисельне моделювання сильно нелінійних течій в задачах прибережної гідродинаміки». Претенденти – колектив співробітників у такому складі: БРОВЧЕНКО Ігор Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем математичних машин та систем НАН України; ТЕРЛЕЦЬКА Катерина Валеріївна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем математичних машин та систем НАН України.

4.   «Створення картографічних моделей оцінки якості грунтів і поверхневих вод методами геоінформаційних систем та дистанційного зондування землі з космосу». Претенденти – колектив співробітників у такому складі: КЛИМЕНКО Вікторія Ігорівна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, КРЕТА Дмитро Леонідович, науковий співробітник  Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України; АНПІЛОВА Євгенія Сергіївна, молодший науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

5.   «Розробка методів розрахунку деформування та міцності тканих і композиційних матеріалів». Претендент – ЗАРАЗОВСЬКИЙ Максим Миколайович, кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України, ДАНИЛЬЧУК Євген Леонідович, молодший науковий співробітник Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України

6.   «Науково-методичні основи визначення готовності систем «Гірники – очисний комплекс» до підвищення безпеки вуглевидобутку». Претендент – ШЕВЧЕНКО Володимир Георгійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник Інституту геотехнічної механіки імені М.С.Полякова Національної академії наук України.

7.   «Розробка комплексного підходу до аеродинамічного проектування та оптимізації профілів компресорних решіток авіаційних газотурбінних двигунів». Претендент – МЕЛАШИЧ Сергій Васильович, кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту технічної механіки НАН України і НКА України.

8.   «Дослідження дисипативних процесів у феромагнетиках різної симетрії». Претендент – ДАНИЛЕВИЧ Олександр Геннадійович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту магнетизму НАН та МОН України.

9.   «Динамічні процеси в іоносфері над Україною на висотах 80-1000 км». Претенденти – колектив у такому складі: БУРМАКА Віктор Петрович, науковий співробітник Інституту іоносфери НАН та МОН України; КОТОВ Дмитро Володимирович, молодший науковий співробітник Інституту іоносфери НАН та МОН України, асистент кафедри радіотехніки НТУ «Харківський політехнічний інститут»; ПАНАСЕНКО Сергій Валентинович, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту іоносфери НАН та МОН України, старший науковий співробітник ХНУ імені В.Н.Каразіна МОН України.

10.            «Вплив металевих включень на структуру та властивості наносистем природного походження». Претенденти – колектив у такому складі: КУРГАН Наталія Анатоліївна, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту металофізики умені Г.В.Курдюмова НАН України; МОГИЛЬНИЙ Георгій Сергійович, кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту металофізики умені Г.В.Курдюмова НАН України; СКОБЛІК Олександр Петрович, інженер Інституту металофізики умені Г.В.Курдюмова НАН України; СОРОКА Арсен Петрович, інженер Інституту металофізики умені Г.В.Курдюмова НАН України.

11.            «Дослідження квазітропічного циклону над Чорним морем». Претендент – ЯРОВА Дар’я Олександрівна, кандидат  фізико-математичних наук, науковий співробітник Морського гідрофізичного інституту НАН України.

12.            «Фундаментальні механізми формування люмінесценції в нанодисперсних матеріалах». Претенденти – МАСАЛОВ Андрій Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України; СОРОКІН Олександр Васильович, кандидат фізико-математичних наук, завідувач лабораторії  Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України; ВЯГІН Олег Геннадійович, молодший науковий співробітник Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, ФИЛИМОНОВА Ірина Ігорівна, аспірант Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України.

13.            «Підвищення експлуатаційних характеристик сплавів та жаростійких покриттів на основі інтерметаліду NiAI під впливом магнітного поля». Претендент – ПОЛЯРУС Олена Миколаївна, молодший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознвства імені І.М.Францевича НАН України.

14.            «Математичне та комп’ютерне моделювання оптимізаційних задач розкрою, пакування та покриття». Претенденти – колектив у такому складі: ЗЛОТНИК Михайло Вікторович, кандидат технічних наук, науковий співробітник відділу математичного моделювання та оптимального проектування Інституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України; ЧУГАЙ Андрій Михайлович, кандидат технічних наук, науковий співробітник відділу математичного моделювання та оптимального проектування Інституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України.

15.            «Розробка науково-технічних засад забезпечення стійкої роботи ОЕС України з урахуванням особливостей автоматичного регулювання на електростанціях». Претенденти – колектив у такому складі: ЛУК’ЯНЕНКО Лук’ян Миколайович, кандидат технічних наук, науковий співробітник відділу моделювання електроенергетичних об’єктів та систем Інституту електродинаміки НАН України; СТОГНІЙ Олексій Вадимович, кандидат технічних наук, завідуючий відлок оптимізації розвитку паливних баз Інституту загальної енергетики НАН України; СТЕЛЮК Антон Олегович, кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації енергосистем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

16.            «Енергоресурсозберігаючі технології шліфування важкооброблюваних матеріалів з використанням планетарно-шліфувальних інструментів». Претендент – ТЕЛЕГІН Олексій Васильович, кандидат технічних наук, науковий співробітник, Інститут проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України.

17.            «Високоенергетичні потоки плазми та їх застосування для моделювання плазмо-поверхневої взаємодії в майбутньому термоядерному реакторі ITER». Претенденти – колектив у такому складі: МАРЧЕНКО Ганна Костянтинівна, молодший науковий співробітник Інституту фізики плазми Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ІФП ННЦ ХФТІ) НАН України; ЛАДИГІНА Марина Сергіївна, молодший науковий співробітник Інституту фізики плазми Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ІФП ННЦ ХФТІ) НАН України; ПЕТРОВ Юрій Володимирович, молодший науковий співробітник Інституту фізики плазми Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ІФП ННЦ ХФТІ) НАН України.

18.            «Плазмове джерело іонів з високою яскравістю пучка». Претендент – ШУЛЬГА Дмитро Петрович, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту прикладної фізики НАН України.

19.            «Кислотно-основна взаємодія та цілеспрямований синтез неорганічних сполук з функціональними властивостями». Претенденти: ТІМУХІН Єгор Володимирович, кандидат хімічних наук, науковий співробітник Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатирського НАН України; ТАРАСЕНКО Світлана Олександрівна, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатирського НАН України; НЕЧИПОРЕНКО Ганна Василівна, провідний інженер Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатирського НАН України.

20.            «Поліакрилатні і поліуретанові системи зі сріблом». Претендент – ГРЕСЬ Олена Віталіївна, молодший науковий співробітник Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України.

21.            «Енергозберігаючий фотоініційований синтез нових полімерних матеріалів на основі моно- і поліфункцйних (мет)акрилатів з високими експлуатаційними властивостями медичного і оптикоелектронного призначення». Претендент: ХОВАНЕЦЬ Галина Ігорівна, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник Відділу хімії окислювальних процесів Відділення фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л.М.Литвиненка НАН України.

22.            «Одержання високоякісного біодизельного палива на основі повністю відновлюваної сировинної бази – етилового спрту та ріпакової олії». Претенденти: ОХРІМЕНКО Михайло Володимирович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та ніфтохімії НАН України; ІВАНЕНКО Віталій Вікторович, молодший науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та ніфтохімії НАН України.

23.            «Регенерація іонітів у псевдозрідженому шарі». Претенденти: КОСИГІНА Ірина Михайлівна, кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник Інституту колоїдної хімії та хімії води імені А.В.Думанського НАН України; САВЧЕНКО Ольга Олександрівна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник Інституту колоїдної хімії та хімії води імені А.В.Думанського НАН України.

24.            «Функціональні матеріали на основі складних оксидних систем (синтез, структура, властивості, використання)». Претнеденти: ДУРИЛІН Дмитро Олександрович, кандидат хімічних наук, науковий співробітник загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського НАН України; СОЛОПАН Сергій Олександрович, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського НАН України.

25.            «Виявлення неоантигенної детермінанти в молекулі фібрину та встановлення її ролі в тромбоутворенні». Претендент – ЛУГОВСЬКА Наталія Едуардівна, кандидат біологічних наук, в.о. наукового співробітника відділу структури і функції білка Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України.

26.            «Еколого-фізіологічні особливості грибів, що уражують приміщення 4-го блоку ЧАЕС». Претенденти: КАРПЕНКО Юлія Вікторівна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології НАН України; ПАВЛИЧЕНКО Анна Клаудіївна, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології НАН України.

27.            «Елементарні квантово-хімічні моделі точкових мутацій ДНК». Претендент – БРОВАРЕЦЬ Ольга Олександрівна, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник відділу молекулярної та квантової біофізики Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

28.            «Метаболічна інженерія дріжджів Candida Famata з метою конструювання надсинтетиків флавінів». Претендент – ЯЦИШИН Валентина Юріївна, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту біології клітини НАН України.

29.            «Механічне пошкоження клітин в області субевтективних температур та його вплив на життєздатність біологічних об’єктів, що кріоконсервуються». Претендент – КИРИЛЮК Ганна Леонідівна, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.

30.            «Нові функціоналізовані наноматеріали для селективного впливу на молекулярні маркери клітинних патологій». Претенденти: БІЛИЙ Ростислав Олександрович, кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту біології клітини НАН України; ПРИЛУЦЬКА Світлана Володимирівна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, хімічний факультет, науково-дослідна лабораторія кафедри неорганічної хімії.

31.            «Стан гліальних клітин при ішемічному ушкодженні мозку». Претендент – ЦУПИКОВ Олег Михайлович, кандидат медичних наук, науковий співробітник Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України.

32.            «Функціонування кальцій-транспортуючих систем плазматичної мембрани та внутрішньоклітинних органел у нормі та при діабеті». Претенденти: КОПАЧ Ольга Володимирівна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України; РОМАНЕНКО Сергій Вячеславович, кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України.

33.            «Наукове обгрунтування використання продукційних властивостей мікроводорослей для меліорації середовища і здобуття цінних речовин». Претенденти: БОРОВКОВ Андрій Борисович, кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту біології південних морів НАН України; ГОРБУНОВА Світлана Юріївна, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту біології південних морів НАН України.

34.            «Земля як територіальна основа, ресурс господарської діяльності та життєдіяльності людини». Претендент – ШАШУЛА Людмила Олексіївна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут економіки природокористування т сталого розвитку НАН України».

35.            «Відіменний суфіксальний словотвір дієслів у староукраїнській мові XIVXVIII ст.». Претендент – ШТАНДЕНКО Уляна Михайлівна, кандидат філологічних наук, науковий співробітник Інституту української мови НАН України.

36.            «Мови національних меншин у мовно-культурному середовищі Криму». Претендент – ТИЩЕНКО-МОНАСТИРСЬКА Оксана Олександрівна, кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту мовознавства імені О.О.Потебні НАН України.

37.            «Багатокольорова фотометрія та поляриметрія систем з затьмареннями на різних стадіях еволюції». Претенденти: АНТОНЮК Кирило Анатолійович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової праці Науково-дослідного інституту «Кримська астрофізична обсерваторія», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту; БАКЛАНОВ Олексій Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, учений секретар Науково-дослідного інституту «Кримська астрофізична обсерваторія», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

38.            «Бухгалтерський облік в аспекті стратегічного управління промисловим підприємством». Претендент – ШАЙКАН Андрій Валерійович, доктор економічних наук, доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи Криворізького економічного інституту державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

39.            «Військова лексика англійської мови ХХ – початку ХХІ століття». Претендент – ВАСИЛЕНКО Дмитро Володимирович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики та фонетики англійської мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов.

40.            «Громадсько-політична діяльність В’ячеслава Чорновола». Прентендент – ДЕРЕВІНСЬКИЙ Василь Федорович, кандидат історичних наук, доцент кафедри політичних наук наук Київського національного університету будівництва та архітектури.

41.            «Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушенням психічного розвитку». Претендент – ШЕБАНОВА Віталія Ігорівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Херонського державного універитету.

42.            «Дослідження та оптимізація фізичних властивостей плівок халькогенідів цинку та кадмію для використання у оптоелектроніці». Претенденти: КУРБАТОВ Денис Ігорович, кандидат фізико-математичних наук, заступник начальника Науково-дослідної частини Сумського державного університету; КОСЯК Володимир Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри електроенергетики Сумського державного університету.

43.            «Дослідження фізико-механічних та трибологічних властивостей залізовуглецевих сплавів високого легування марганцем». Претендент – КОЛЕСНІКОВ Валерій Олександрович, кандидат технічних наук, завідувач кафедри Інженерних дисциплін Краснодонського факультету Інженерії та Менеджменту.

44.            «Економіко-математичне моделювання випуску продукції в харчовій промисловості України». Претендент – ТОЦЬКА Олеся Леонтіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та кредиту Волинського національного університету ім.Лесі Українки.

45.            «Енергозберігаючі технології активного регулювання параметрів насосних комплексів». Претендент – ПЕРЕКРЕСТ Андрій Леонідович, кандидат технічних наук, доцент кафедри систем автоматичного управління і електроприаоду Кременчуцького національного університету ім.М.Остроградського.

46.            «Закономірності деформації і руйнувння морських трубопровідних систем». Претендент – ПОБЕРЕЖНИЙ Любомир Ярославович, доктор технічних наук, професор кафедри хімії Івано-Франківського національного університету нафти і газу.

47.            «Інвестиційна діяльність комерційних банків як засіб активізації інвестиційних прцесів в державі». Претендент – ПРИКАЗЮК Наталія Валентинівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту Київського національного університету ім.Т.Шевченка.

48.            «Логістичне управіння пасажирським сервісом авіакомпанії». Претендент – КАРПУНЬ Ольга Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри логістики ФМЛ ІЕМ Національного авіаційного університету.

49.            «Мезомеханіка високотемпературного деформування і руйнування теплостійких сталей металургійного та енергетичного обладнання». Претенденти: МАРУЩАК Павло Орестович, доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя; ОКІПНИЙ Ігор Богданович, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри технології і обладнання зварювального виробництва Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

50.            «Молекулярні механізми патогенезу запальних захворювань кишечника». Претендент – ТОЛСТАНОВА Ганна Миколаївна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Навчально-дослідницької лабораторії «Фармакології та експерементальної патології» Навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національного університету ім.Т.Шевченка.

51.            «Навчання адміністрування систем управління освітніми web-порталами майбутніх вчителів інформатики». Претендент – ФРАНЧУК Василь Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерної інженерії Інституту інформатики Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

52.            «Наукові основи модифікації промислових полімерів і олігомерів полівінілпіролідоном та розширення напрямків використання вторинної сировини». Претенденти: КРАСІНСЬКИЙ Валодимир Васильович, кандидат технічних наук, асистент кафедри хімічної технології переробки пластмас, Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка»; МОРАВСЬКИЙ Влодимир Степанович, кандидат технічних наук, асистент кафедри хімічної технології переробки пластмас, Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

53.            «Національне відродження в Україні ХІХ – ХХ ст.». Претендент – АНПІЛОГОВА Тетяна Юріївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

54.            «Національні традиції українського авангарду». Претендент – СМОРЖЕВСЬКА Оксана Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету ім.Т.Шевченка.

55.            «Підвищення ефективності інформаційно-комунікаційних систем на основі методів ідентифікації кодових конструкцій». Претендент – ЧУНАРЬОВА Анна Вадимівна, асистент кафедри комп’ютиризованих систем захисту інформації Інституту інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету.

56.            «Проектування асфальтобетонних шарів зносу для міських вулиць та доріг». Претендент – ОНИЩЕНКО Артур Миколайович, кандидат технічних наук, доцент кафедри дорожньо-будівельних матеріалів і хімії Національного транспортного університету.

57.            «Протигерпетичні та імуномодулюючі властивості вітчизняного комплексного індуктору інтерферону». Претенденти: ЛИЧ Інна Валентинівна, кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри біоехнології мікробного синтезу Національного університету харчових технологій; СКРОЦЬКА Оксана Ігорівна, кандидат біологічних наук, асистент кафедри біоехнології мікробного синтезу Національного університету харчових технологій.

58.            «Ріст силіцидів металів у нанодротинках кремнію при точковому контакті з нанометалевими частинками». Претендент – КОВАЛЬЧУК Андрій Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Черкаського національного університету ім.Б.Хмельницького.

59.            «Сейсмоприймач інтерферометричного типу з використанням голографічного оптичного елементу». Претендент – ЖУКОВСЬКИЙ Вадим Кирилович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри методики викладання фізики та мультимедійних засобів навчання, Інституту фізики і математики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського».

60.            «Синтез, будова та властивості оксоаніонних неорганічних сполук лужних та полівалентних метлів». Претенденти: БАБАРИК Артем Анатолійович, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії хімічного факультету Київського національного університету ім.Т.Шевченка; СТРУТИНСЬКА Наталія Юріївна, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії хімічного факультету Київського національного університету ім.Т.Шевченка.

61.            «Удосконалення енерго- та ресурсозберігаючої технології спиртової бражки з крохмалевмісної сировини». Претендент – КИРИЛЕНКО Роман Григорович, кандидат техічних наук, доцент кафедри біотехнології продуктів бродіння, екстрактів і напоїв Національного університету харчових технологій.

62.            «Урахування динамічних впливів формування машин при реконструкції основ і фундаментів». Претендент – БАНДУРІНА Олена Володимирівна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри видобування нафти і газу та геотехніки Полтавського національного технічного університету ім.Ю.Кондратюка.

63.            «Формування валютної політики країн світу в сучасних умовах». Претендент – МАРЕНА Тетяна Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки Маріупольського державного університету.

64.            «Вивчення закономірностей функціонування агробіоценозів України та обгрунтування їх сталого розвитку». Претендент – САМКОВА Оксана Петрівна, завідувач науково-дослідного відділу мікробіологічних досліджень, Українська лабораторія якості та безпеки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України.

65.            «Екологічні аспекти дослідження ерозійних процесів чорноземів типових правобережного лісостепу України». Претендент – БЕРЕЖНЯК Євгеній Михайлович, кандидат сільськогоспо-дарських наук, старший викладач кафедри екології агросфери та екологічного контролю Національного університету біоресурсів і природокористування України.

66.            «Демографічні зміни у складі населення незалежної України». Претендент – ХВІСТ Вікторія Олексіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії і політології Природничо-гуманітарного ННІ Національного університету біоресурсів і природокористування України.

67.            «Підвищення енергоефективності асинхронних двигунів». Претендент – ЧУЄНКО Роман Миколайович, кандидат технічних наук, доцент кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання ННІ Енергетики і автоматики  Національного університету біоресурсів і природокористування України.

68.            «Методи поліпшення ознак селекції великої рогатої худоби м’ясних порід». Претендент – НОСЕВИЧ Дмитро Костянтинович, кандидат сільськогоспо-дарських наук, доцент кафедри технології виробництва молока та яловичини ННІ тваринництва та водних біоресурсів  Національного університету біоресурсів і природокористування України.

69.            «Санітарно-гігієнічне та клініко-експерементальне обгрунтування застосування нутріцевтиків курчатам-бройлерам». Претендент – КУЧЕРУК Марія Дмитрівна, кандидат ветеринарних наук, старший викладач кафедри санітарії та гігієни переробних підприємств АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України.

70.            «Наукове обґрунтування та розробка енергоощадних технологій вирощування зернових культур, придатних для різноцільового використання». Претендент – МОКРІЄНКО Володимир Анатолійович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри рослинницива, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

71.            «Обліко-аналітичне забезпечення фінансового менеджменту в сільськогосподарських підприємствах». Претендент – КАМІНСЬКА Тетяна Григорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ННІ бізнесу Національного університету біоресурсів і природокористування України.

72.            «Екологічна роль лісів в контексті глобальних кліматичних змін (на прикладі лісів Львівщини)». Претендент – ДОМАШОВЕЦЬ Галина Степанівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри лісового менеджменту, Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України.

73.            «Розвиток методів економіко-ресурсної та екологічної оптимізації водокористування при зрошені». Претенденти: ПЕНДАК Наталія Володимирівна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту гідротехніки і меліорації Національної академії аграрних наук України; МАТЯШ Тетяна Віталіївна, кандидат технічних наук, в.о. старшого наукового співробітника  Інституту гідротехніки і меліорації Національної академії аграрних наук України; ШЕВЧУК Сергій Анатолійович, кандидат технічних наук, заступник завідувача лабораторії експлуатації відділу зрошуваних меліорацій  Інституту гідротехніки і меліорації Національної академії аграрних наук України.

74.            «Накопичення кадмію в рослинах соняшнику під дією природних та антропогенних чинників». Претендент – СЕМЕНОВ Дмитро Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, науковий співробітник лабораторії охоронигрунтів від техногенного забруднення Національної академії аграрних наук України.

75.            «Вирощування високоякісного зерна пшениці озимої в посушливих умовах степу України». Претендент – ГИРКА Анатолій Дмитрович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, лабораторія технології вирощування ярих і зернобобових культур Інституту зернового господарства Національної академії аграрних наук України, завідувач лабораторії.

76.            «Характеристика пшенично-егілопсних ліній з використанням мікросателітних маркерів та молекулярне картування інтрогресивного гену стійкості до твердої сажки». Претендент – ГАЛАЄВ Олексій Володимирович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Південного біотехнологічного центру в рослинництві, відділ молекулярної генетики Національної академії аграрних наук України.

77.            «Теоретичні і практичні засади використання ДНК-маркерів у селекції великої рогатої худоби». Претендент – КОПИЛОВА Катерина Вячеславівна, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії генетики інституту розведення і генетики тварин Національної академії аграрних наук України.

78.            «Епізоотичний процес талабораторна діагностика псевдомонозної інфекції тварин і птиці». Претендент – БОЙКО Оксана Петрівна, науковий співробітник інституту епізоотології Національної академії аграрних наук України.

79.            «Розвиток теорії проектування жорстких сталевх ємнісних конструкцій для сипучих матеріалів». Претендент – БАННІКОВ Дмитро Олегович, кандидаи технічних наук, доцент, завідувач кафедри «Будівельні конструкції» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна.

80.            «Впровадження комплексу клітинно-молекулярних методів діаностики віддалених ефектів опромінення у пострждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи». Претенденти – колектив авторів: ІЛЬЄНКО Ірина Миколаївна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу клінічної імунології, Інститут клінічної радіології, ДУ «Науковий центр радіаційної медицини АМН України»; КЛЕПКО Алла Володимирівна, кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії радіаційної біохімії відділу радіобіології, Інститут експерементальної радіології, ДУ «Науковий центр радіаційної медицини АМН України»; КОСТІН Олексій Володимирович, аспірант відділу клінічної іммунології, Інститут клінічної радіології ДУ «Науковий центр радіаційної медицини АМН України»; ЛЯСКІВСЬКА Олена Вікторівна, молодший науковий співробітник відділу клінічної імунології, Інститут клінічної радіології, ДУ «Науковий центр радіаційної медицини АМН України».

81.            «Закордонні українці та українська державність (20-ій річниці незалежності України присвячується)». Претендент – НЕДУЖКО Юрій Вікторович, доктор історичних наук, професор кафедри управлінської діяльності Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти.

82.            «Педагогічні засади адаптації до умов професійної діяльності майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби у профільному вищому навчальному закладі». Претендент – ПОКАЛЮК Віктор Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри оперативно-тактичної діяльності Академії пожежної безпеки ім.Героїв Чорнобиля.

83.            «Удосконалення системи діагностичних заходів для прогнозування перебігу травматичних деформацій шийного відділу хребта». Претендент – ДОЛУДА Ярослав Анатолійович, лікар-ортопед – травматолог Державної установи «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка Академії медичних наук України».

 

 

Рецензії, відгуки та зауваження до зазначених робіт просимо надсилати до Комітету Верховної  Ради України  з питань науки і освіти за адресою:  м. Київ, вул.  Садова  3 а., або на сайт Комітету: http://kno.rada.gov.ua