Діяльність Комітету

31 жовтня 2011, 13:53

П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2008 рік

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ


Про присудження  Премії Верховної Ради України

найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2008 рік

 


     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:


 

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про  Премію  Верховної Ради  України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., №17, ст. 258)  присудити  за 2008 рік    Премії    Верховної Ради  України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок:  

 

за роботу «Чисельне моделювання обтікання роторів вітроагрегатів турбулентним потоком на основі рівнянь Нав’є Стокса»:

 

 РЕДЧИЦЮ Дмитру Олександровичу - кандидату фізико-математичних наук Інституту транспортних систем і технологій Національної академії наук України;

 

 за роботу «Самоочищення морського середовища від вуглеводнів нафти в прибійній зоні Чорного моря»:

 

 РУБЦОВІЙ Світлані Іванівні - кандидату біологічних  наук,  старшому науковому співробітнику  Інституту біології південних морів ім. О.О.Ковалевського Національної академії наук України;

 

за роботу «Податкове регулювання економічного зростання в Україні»:

 

 МАЗУР Юлії Олександрівні –молодшому науковому співробітнику  Інституту економіки промисловості Національної академії наук України;

 

за роботу «Симетрія, інтегрованість та точні розв'язки рівнянь еволюційного типу»:

 

 ЖАЛІЙ Олександру Юрійовичу - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту математики Національної академії наук України;

 

 ІВАНОВІЙ Наталії Миколаївні - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту математики Національної академії наук України;

 

 РЯБУСІ Тетяні Вікторівні - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту математики Національної академії наук України;

 

за цикл робіт «Фізичні основи створення нових перспективних матеріалів на основі Fe та Al»:

 

 СЕГІДІ  Олені Олександрівні - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України;

 

 ТЕУСУ  Сергію Мироновичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України;

 

 ТИЩЕНКУ Андрію Івановичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику  Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України;

 

за цикл робіт «Функціональні матеріали для комплексного контролю радіаційного фону»:

 

 АНДРЮЩЕНКО Ганні Юріївні – кандидату технічних наук, молодшому науковому співробітнику Державної наукової установи «НТК «Інститут монокристалів» Національної академії наук України;

 

 РИБАЛЦІ Ірині Анатоліївні - молодшому науковому співробітнику Державної наукової установи «НТК «Інститут монокристалів» Національної академії наук України;

 

 ПАРХОМЕНКУ Сергію Володимировичу -  молодшому науковому співробітнику Державної наукової установи «НТК «Інститут монокристалів» Національної академії наук України;

   

за цикл робіт «Інтелектуальні  інформаційні технології  оброблення даних у прикладних задачах кібернетики»:

 

 ГРЕЧКО Анастасії Валеріївні - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту  кібернетики ім. В.М.Глушкова Національної академії наук України;

 

 КОШУЛЬКУ Олексію Анатолійовичу - кандидату технічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту  кібернетики ім. В.М.Глушкова Національної академії наук України;

 

 ШАТКОВСЬКОМУ Миколі Миколайовичу - молодшому науковому співробітнику Інституту  кібернетики ім. В.М.Глушкова Національної академії наук України;

 

за цикл робіт «Гіпоксія пухлини та її вплив на злоякісну прогресію: молекулярні механізми і прикладне значення»:

 

 КОВЕЛЬСЬКІЙ Антоніні Василівні -  молодшому науковому співробітнику Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького Національної академії наук України;

 

 ВАЛЬКОВСЬКІЙ Наталії Вікторівні -  провідному інженеру Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького Національної академії наук України;

 

 ГУМЕНЮК Лілії Дмитрівні -  провідному інженеру  Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького Національної академії наук України;

 

за роботу «Основи термобаричного синтезу та спікання наноструктурних надпровідних керамічних матеріалів для кріогенних електричних машин»:

 

 САВЧУКУ Ярославу Михайловичу – кандидату технічних наук, науковому співробітнику Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля Національної академії наук України;

 

за роботу «Інноваційні технології формування бюджетів підприємств у конкурентному середовищі»:

 

 МЕЛЬНИК Ользі Григорівні – кандидату економічних наук,   доценту Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України;

 

за цикл робіт «Комплексне вирішення питань поводження з органічними побутовими відходами на основі енергозберігаючих та екологічно чистих інноваційних технологій»:

 

 МАРКІНІЙ Людмилі Миколаївні – кандидату технічних наук, доценту Національного університету  кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України;

 

 РИЖКОВУ Олександру Сергійовичу – аспіранту Національного університету  кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України; 

 

 ХАРИТОНОВУ Михайлу Юрійовичу – науковому співробітнику Центру прикладних досліджень в енергетиці Національного університету  кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України; 

 

за роботу  «Вибір раціональної тактики лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози»:

 

 БОНДАРЕНКУ Юрію Миколайовичу – кандидату медичних наук Державної установи «Інститут урології Академії медичних наук України»;

 

за роботу «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування мовленнєвої компетентності при вивченні української мови у загальноосвітніх навчальних закладах»:

 

 РОЖДЕСТВЕНСЬКІЙ Діні Борисівні – науковому співробітнику  Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Академії педагогічних наук України;

 

за цикл робіт «Молекулярна генетика автономних генетичних елементів та перспективи їх застосування в біотехнології»:

 

 КУЧИКІНІЙ Аллі Іванівні – кандидату біологічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного Національної академії наук України; 

 

 ЧЕРВАТЮК Ніні Володимирівні -  молодшому науковому співробітнику Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного Національної академії наук України; 

 

 ЖУМІНСЬКІЙ Ганні Іванівні - молодшому науковому співробітнику Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова Міністерства освіти і науки України; 

 

 ІВАНИЦІ Тетяні Володимирівні - молодшому науковому співробітнику Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова Міністерства освіти і науки України;

 

за роботу «Застосування багатоспектрального космічного сканування та геоінформаційних систем в моніторингу ґрунтів Полісся України та їх картографуванні»:

 

 ТРУСКАВЕЦЬКОМУ Станіславу Романовичу – кандидату біологічних наук, завідуючому сектором Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» Української аграрної академії наук;

  

за цикл робіт «Розробка вітчизняних засобів специфічної профілактики високопатогенного грипу птиці в Україні»:

 

 МУЗИЦІ Денису Васильовичу – кандидату ветеринарних наук, виконуючому обов’язки завідуючого лабораторією Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» Української аграрної академії наук;

 

 ГЕРІЛОВИЧУ Антону Павловичу - кандидату ветеринарних наук, завідуючому лабораторією Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» Української аграрної академії наук;

 

 СТЕГНІЮ Антону Борисовичу – молодшому науковому співробітнику Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» Української аграрної академії наук;

 

за цикл робіт «Нейро–імунні механізми радіаційного ураження головного мозку»:

 

 БОМКО Марії Олександрівні – кандидату медичних наук, старшому науковому співробітнику Державної установи «Науковий центр радіаційної медицини Академії медичних наук України»;

 

 ГОЛЯРНИК Наталії Анатоліївні – кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику Державної установи «Науковий центр радіаційної медицини Академії медичних наук України»;

 

 ПЕРЧУК Ірині Вадимівні – аспіранту Державної установи «Науковий центр радіаційної медицини Академії медичних наук України»;

 

 АРЯСОВУ Петру Борисовичу - старшому науковому співробітнику Державної установи «Науковий центр радіаційної медицини Академії медичних наук України;

 

за роботу «Нові технології зміцнення грунтових основ та конструкцій фундаментів будівельних об’єктів»:

 

 КОВАЛЬСЬКОМУ Руслану Корольовичу – кандидату технічних наук Державного  науково-дослідного інституту будівельних конструкцій Міністерства регіонального розвитку та будівництва  України;

 

за цикл робіт «Розробка і впровадження в агропромислове виробництво новітніх технологій біологічного захисту рослин»:

 

 ЮЩЕНКО Людмилі Петрівні - кандидату сільськогосподарських наук, доценту кафедри біоенергоконверсій та біотехсервісу Національного аграрного університету Міністерства аграрної політики України;

 

 ДЕМ’ЯНЧУК Наталії Петрівні - асистенту кафедри біоенергоконверсій та біотехсервісу Національного аграрного університету Міністерства аграрної політики України;

 

 ГАВРАНУ Івану Івановичу -  завідувачу лабораторії маточних культур трихограми Інженерно-технологічного інституту «Біотехніка» Української академії аграрних наук;

 

 СТАРЧЕВСЬКОМУ Юрію Ігоровичу -  завідувачу відділом наукового забезпечення інноваційних проектів Інженерно-технологічного інституту «Біотехніка»  Української академії аграрних наук;

          

за роботу «Наукові основи ефективного шліфування зі схрещеними осями абразивного інструменту та оброблювальної деталі»:

 

 КАЛЬЧЕНКУ Володимиру Віталійовичу – доктору технічних наук, заступнику завідуючого кафедрою Чернігівського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки України.

 

2. Внести до Постанови Верховної Ради України «Про  Премію  Верховної Ради  України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., №17, ст. 258)  такі зміни:

 

1) пункт 3 викласти у такій редакції:

« 3. Затвердити  Положення  про  Премію  Верховної Ради України
найталановитішим  молодим  ученим  в  галузі   фундаментальних   і
прикладних досліджень та науково-технічних розробок та  опис  диплома лауреата Премії Верховної Ради України  найталановитішим  молодим  ученим  в  галузі   фундаментальних   і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (додатки 1, 2)»;

2) доповнити додатком 2 такого змісту:

«Додаток 2 до Постанови Верховної Ради України від 16 березня 2007 року N 775-V

ОПИС


Диплома лауреата Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок


     Диплом лауреата  Премії  Верховної  Ради  України  найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі - Диплом) складається з обкладинки і вкладного листка.

     Обкладинка  Диплома    має   форму    прямокутника   розміром  320х440 мм, складеного в один згин по лінії довгої сторони.

     На лицьовому  боці  обкладинки вгорі міститься тиснене фарбою  золотистого  кольору  зображення  фасаду  будинку  Верховної  Ради України,  в  центрі - слова "Диплом лауреата Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок ".

     Обкладинка виготовляється  з твердого картону,  зовнішній бік  якого обтягнутий шкірімітом синього кольору.  Всередині обкладинки  у   місці  її  згину  закріплюється  синьо-жовта  муарова  стрічка кольорів  Державного  Прапора  України   (співвідношення   синього кольору до жовтого - 1:1) для вкладного листка.

     Вкладний листок  виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і має форму прямокутника розміром 297х420 мм,  складеного в один згин по лінії довгої сторони.
     Ліва внутрішня    частина   вкладки   представляє   собою   площину пастельно-жовтого кольору,  обрамлену рамкою, що утворена бордюром із графічного зображення гілок калини золотистого кольору.
     У нижній  площині  лівої внутрішньої частини вкладного листка розташовано кольорове фотографічне  зображення  будинку  Верховної Ради  України,  у  верхній  -  написи  фарбою золотистого кольору: "Диплом"; "лауреата Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок ".
     У написанні слова  "Диплом" використовується  давньослов'янський шрифт "Іжиця".

     Права внутрішня частина вкладного листка представляє   собою  площину пастельно-жовтого  кольору  із світло-блакитним зображенням малого Державного Герба України по всьому її полю і рамки з гілок калини.
     На полі правої внутрішньої частини  вкладного  листка  фарбою золотистого  кольору друкується текст:  "Лауреату Премії Верховної Ради  України  найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок ", прізвище,  ім'я та по батькові, посада  лауреата та якою Постановою Верховної Ради України присуджено Премію.

     Диплом скріплюється підписом Голови Верховної Ради України та гербовою печаткою Верховної Ради України.»

 

3. Управлінню   кадрів   Апарату   Верховної   Ради   України  забезпечити  оформлення  і вручення  дипломів лауреатам  Премії  Верховної  Ради  України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

 

4. Управлінню   справами   Апарату   Верховної  Ради  України  забезпечити виплату лауреатам грошової частини Премії  Верховної Ради   України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок .

                                                           
 


     Голова

     Верховної Ради України                                                 В.ЛИТВИН