Діяльність Комітету

03 листопада 2021, 15:00

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 03 листопада 2021 року

 

03 листопада 2021 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Головував Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак С.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Лукашев О.А., Колебошин С.В., Піпа Н.Р., Воронов В.А., Гришина Ю.М., Грищук Р.П., Кириленко І.Г., Коваль О.В., Колюх В.В., Лис О.Г., Павленко Р.П., народний депутат України В’ятрович В.М., народний депутат України Крулько І.І., народний депутат України Савчук О.В.

Також у засіданні брали участь Перший заступник Міністра освіти і науки України Вітренко А.О., заступник Міністра освіти і науки України Даниленко С.В., представник Уповноваженого із захисту державної мови Рябенко С., заступник Голови Рахункової палати України Майснер А.В., директор Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України Мірненко В.І., Голова Спілки ректорів закладів вищої освіти України Куліков П.М., директор державного підприємства “Український державний центр міжнародної освіти” Шаповалова О.О., представники освітянської та наукової спільноти, громадських організацій та експерти.

 

Під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій були розглянуті питання:

 

1. Про усунення неточностей та неузгодженостей у тексті прийнятого Верховною Радою України 2 листопада 2021 року Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти” (законопроект за реєстр. № 6197).

2 листопада 2021 року Верховною Радою України прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти” (законопроект за реєстр. № 6197).

Після голосування вказаного Закону встановлено, що текст, який проголосовано, містить ряд неточностей та неузгодженостей із законами України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади».

З метою їх усунення потребують редагування такі положення Закону:

у частині третій розділу ІІ “Прикінцеві та перехідні положення”:

1) у абзаці 1:

після слів “Кабінет Міністрів України” доповнити словами “за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

2) у абзаці 2:

після слів “за наслідками конкурсу” доповнити словами і знаками “, але не більше шести місяців з дня затвердження тимчасового складу”.

Заслухавши і обговоривши інформацію Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака щодо усунення неузгодженостей у тексті прийнятого Верховною Радою України 2 листопада 2021 року Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти” (законопроект за реєстр. № 6197), народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією усунути неточності та неузгодженості, виявлені у тексті прийнятого 2 листопада 2021 року Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти” у порядку, визначеному статтею 131 Регламенту Верховної Ради України.

 

2. Про розгляд рішення Рахункової палати України від 28.09.2021 № 21-2 “Про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами”.

Обговоривши рішення Рахункової палати України від 28.09.2021 № 21-2 “Про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами”, Комітет з питань освіти, науки та інновацій зазначає таке.

Приєднавшись до основних міжнародних договорів у сфері прав людини (Загальна декларація прав людини, Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю, Конвенція про права дитини), Україна взяла на себе зобов’язання щодо дотримання загальнолюдських прав, зокрема забезпечення права на освіту дітей з ООП.

З цією метою протягом останніх 15 років в країні прийнято низку документів, спрямованих на реформування системи інституційного догляду та виховання дітей з ООП та розвиток інклюзивного навчання, але кардинальні зміни у цій сфері відбулися після прийняття у листопаді 2016 року Кабінетом Міністрів України рішення припинити з 1 вересня 2017 року набір учнів до підготовчих та перших класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей із затримкою психічного розвитку, забезпечивши умови для навчання дітей із затримкою психічного розвитку в спеціальних або інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів.

У серпні 2017 року також набрала чинності Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017?2026 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р (далі ? Національна стратегія № 526), серед завдань ІІ етапу передбачено скорочення мережі спеціальних шкіл-інтернатів та навчально-реабілітаційних центрів із цілодобовим перебуванням дітей та кількості дітей, які в них виховуються та навчаються.

Серед результатів очікується скорочення щороку (починаючи з 2019 року) мережі таких закладів на 5 відс. від їх кількості станом на 1 січня 2018 року та збільшення щороку (починаючи з 2018 року) кількості дітей, охоплених інклюзивним навчанням, на 30 відс. загальної кількості дітей з ООП.

Такі зміни в системі інституційного догляду та виховання дітей мають на меті забезпечити догляд і виховання дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі.

У червні 2021 року внесено зміни до Національної стратегії № 526, якими завдання з реалізації реформи щодо скорочення мережі спеціальних шкіл-інтернатів та навчально-реабілітаційних центрів виключено. Натомість документ доповнено новим завданням: реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей (крім спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушенням зору, слуху, дітей із складними порушеннями розвитку та закладів спеціалізованої освіти, зарахування до яких здійснюється за результатами конкурсного відбору) шляхом їх реорганізації та перетворення у заклади з денним наданням освітніх, культурних, медичних, реабілітаційних, соціальних та інших послуг для дітей та сімей з дітьми відповідно до їх потреб.

Крім того, серед завдань також визначено забезпечення умов для здобуття дошкільної, повної загальної середньої освіти дітьми з порушенням зору, слуху, дітьми із складними порушеннями розвитку шляхом створення інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти та інклюзивних класів у закладах повної загальної середньої освіти та закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти (у разі провадження ними освітньої діяльності на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти).

Отже, процес скорочення мережі спеціальних шкіл-інтернатів та навчально-реабілітаційних центрів зупинено, пріоритетним є створення умов для розвитку інклюзивного навчання для дітей з ООП.

За даними МОН, на початок 2020/2021 навчального року кількість дітей віком від 6 до 18 років з ООП становила 80,9 тис. осіб та щороку зростає.

З метою державної підтримки дітей з ООП, які здобувають освіту в окремих закладах дошкільної освіти, ЗЗСО, закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності, з 2017 року з державного бюджету місцевим бюджетам спрямовується відповідна цільова субвенція.

Законами про Державний бюджет України на 2019, 2020 та 2021 роки обсяги видатків субвенції затверджено в сумі 504,5 млн грн щороку.

За рахунок субвенції здійснюється оплата видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), визначених індивідуальною програмою розвитку осіб з ООП, та придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для осіб з ООП, що допомагають опанувати навчальну програму.

Однак у 2019 та 2020 роках 26 відс. коштів субвенції не використано на надання державної підтримки особам з ООП, що призвело до утворення на рахунках місцевих бюджетів станом на 01.07.2021 залишків цільових коштів у сумі понад 305 млн гривень. Як наслідок, більше третини осіб з ООП у 2019?2020 роках недоотримали психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг відповідно до їх індивідуальної програми розвитку, спрямованої на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

Підкомітет з питань вищої освіти на своєму засіданні 18 жовтня 2021 року за результатами обговорення рішення Рахункової палати України від 28.09.2021 № 21-2 “Про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами”, пропонує Комітету з питань освіти, науки та інновацій, зокрема, надати відповідні доручення Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України, звернутись до Офісу Генерального прокурора щодо інформування з зазначеного питання Рахункової палати та Комітету, звернутись до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, надати рекомендації Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України з питань розслідування випадків та причин порушення прав дитини під час здійснення децентралізації повноважень з питань охорони дитинства.

Заслухавши та обговоривши інформацію, надану Рахунковою палатою України, Міністерством освіти і науки України, а також іншими органами, та з урахуванням Звіту Рахункової палати України за наслідками проведеного аудиту, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення:

1. Інформацію Рахункової палати України, Міністерства освіти і науки України, інших органів взяти до відома.

2. Кабінету Міністрів України:

2.1. Доручити відповідним органам центральної виконавчої влади підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до частини третьої статті 1033 Бюджетного кодексу України, яким передбачити врахування при розподілі коштів субвенції між місцевими бюджетами таких параметрів:

- кількість годин додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять, визначених в індивідуальних програмах розвитку дитини;

- фактична наявність спеціальних засобів корекції та потреба в них відповідно до індивідуальних програм розвитку.

2.2. Доручити Міністерству охорони здоров’я України забезпечити супроводження Міжнародного класифікатора функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я і Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків у Всесвітній організації охорони здоров’я з подальшим застосуванням після надання прав Україні на імплементацію перекладу.

2.3. Доручити Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству фінансів України актуалізувати нормативні акти щодо застосування Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я і Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків для поділу осіб з особливими освітніми потребами за ступенем тяжкості порушень психофізичного розвитку та визначення рівнів підтримки таких дітей у навчальному процесі за рахунок коштів державного бюджету.

2.4. Доручити Міністерству освіти і науки України спільно з Міністерством фінансів України переглянути умови оплати послуг фахівців з проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) та збільшити видатки державного бюджету за цим напрямом з метою принципового вирішення кадрової проблеми.

3. Офісу Генерального прокурора надати Рахунковій палаті України та Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій відповідні матеріали щодо виконання рекомендацій Рахункової палати України відповідно до її рішення від 28.09.2021 № 21-2 “Про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами” та листа до цього рішення щодо повідомлення по вчинені кримінальні правопорушення.

4. Міністерству освіти і науки України:

- врахувати результати проведеного аудиту Рахункової палати України при формуванні та реалізації державної політики у сфері освіти на 2021 та 2022 роки відповідно до рішення Рахункової палати України від 28.09.2021 № 21-2 “Про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами”;

- внести зміни до Положення про систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.11.2020 № 1353, якими передбачити ведення обліку даних щодо кількості годин і напрямів проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учня та типових навчальних планів спеціальних закладів освіти; кількості фактично проведених занять; переліку потреби в спеціальних засобах корекції, визначених в індивідуальній програмі розвитку, та фактичного забезпечення ними;

- визначити потребу у фахівцях з проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) та подати пропозиції Міністерству економіки України щодо збільшення (за необхідності) державного замовлення на підготовку відповідних кадрів;

- розглянути питання зміни змісту освіти у закладах вищої освіти шляхом зміни стандарту вищої освіти за спеціальністю у галузі знань “освіта/педагогіка” та внести пропозиції до стандартів за професією “вчитель”;

- забезпечити підвищення ефективності планування, розподілу та використання коштів субвенції, а також системи внутрішнього контролю та оцінки ризиків на всіх етапах управління бюджетними коштами з урахуванням відповідності визначеного ресурсу реальним потребам одержувачів та фактичних залишків бюджетних коштів.

5. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету при опрацюванні Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік” врахувати бюджетні видатки на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в обсязі, необхідному для забезпечення надання відповідних послуг дітям, враховуючи щорічне зростання кількості таких дітей, а також необхідності підвищення оплати послуг фахівців з проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) та збільшити видатки державного бюджету за цим напрямом з метою принципового вирішення кадрової проблеми.

6. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування ознайомитися з рішенням Рахункової палати від 28.09.2021 № 21-2 “Про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами” та під особистий контроль взяти питання забезпечення Міністерством охорони здоров’я України супроводження Міжнародного класифікатора функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я і Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків у Всесвітній організації охорони здоров’я з подальшим застосуванням після надання прав Україні на імплементацію перекладу.

7. Рекомендувати Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України з питань розслідування випадків та причин порушення прав дитини під час здійснення децентралізації повноважень з питань охорони дитинства, реформування системи закладів інституційного догляду та виховання, реалізації права дитини на сімейне виховання та усиновлення, розвитку (модернізації) соціальних послуг розглянути рішення Рахункової палати України від 28.09.2021 № 21-2 “Про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами”.

8. Повторно розглянути зазначене питання у першій половині червня 2022 року.

 

3. Про розгляд рішення Рахункової палати України від 25.05.2021 № 11-2 “Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності виконання заходів з матеріально-технічного забезпечення закладів загальної середньої освіти за кошти субвенцій з державного бюджету”.

Обговоривши рішення Рахункової палати України від 25.05.2021 № 11-2 “Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності виконання заходів з матеріально-технічного забезпечення закладів загальної середньої освіти за кошти субвенцій з державного бюджет”, Комітет з питань освіти, науки та інновацій зазначає таке.

Концепція реалізаціі? державноі? політики у сфері реформування загальноі? середньоі? освіти “Нова украі?нська школа” на період до 2029 року має на меті створення, зокрема, сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технологіі? для навчання учнів, вчителів і батьків. З огляду на це, підтримка і розвиток матеріально-технічноі? бази закладів освіти є однією з основних умов успішного здіи?снення навчального процесу.

У 2010–2017 роках матеріально-технічному забезпеченню закладів ЗСО держава не надавала належноі? уваги. У структурі видатків зведеного бюджету Украі?ни в цеи? період частка видатків на оплату праці з нарахуваннями становила від 68 до 81 відс., на закупівлю товарів і послуг – лише 15–23 відс., з них більше половини – видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіі?в.

Унаслідок такоі? державноі? політики, через недостатність фінансування з місцевих бюджетів рівень оснащення освітніх закладів сучасним навчальним і спортивним обладнанням та інформаціи?но-технічними засобами, особливо у сільськіи? місцевості, не відповідав потребі.

Для виправлення цієі? ситуаціі? в 2019–2020 роках з державного бюджету місцевим бюджетам надано низку цільових міжбюджетних трансфертів, зокрема субвенціі?: на створення НУШ; на створення спортивних комплексів; на підвищення якості освіти; на забезпечення спроможноі? школи.

Такі субвенціі?, переважно як видатки розвитку, спрямовані передусім на: придбання для закладів ЗСО шкільних автобусів, спеціальних автомобілів, персональних комп’ютерів, послуг з доступу до Інтернету; закупівлю засобів навчання та обладнання, у тому числі комп’ютерного, та сучасних меблів; створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів; реалізацію проєктів, пов’язаних із завершенням розпочатих у попередніх періодах будівельних робіт з будівництва нових будівель і споруд комунальних закладів ЗСО, реконструкцією, капітальним ремонтом існуючих будівель (і?х частин), споруд закладів ЗСО та (або) формуванням у них нового освітнього простору.

Водночас проведении? у 2019 році аудит ефективності використання коштів субвенціі? з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісноі?, сучасноі? та доступноі? загальноі? середньоі? освіти “Нова украі?нська школа” (Звіт за результатами якого затверджено рішенням Рахунковоі? палати України від 26.11.2019 №33-1) засвідчив наявність невирішених проблем в частині забезпечення освітніх закладів сучасними якісними меблями та недостатню ефективність використання з цією метою коштів державного бюджету.

Водночас аудитом встановлено низку фактів неефективного управління і використання коштів субвенціи? та співфінансування з місцевих бюджетів, що не дозволило досягти наи?кращого співвідношення між результатами виконання бюджетних програм і використаними для досягнення цих результатів коштами субвенціи? та співфінансування з місцевих бюджетів.

У результаті у 947 закладах ЗСО, або маи?же у кожному третьому із 3294, охоплених аудитом, на підключення яких до мережі Інтернет у 2019 році були розподілені кошти субвенціі? на підвищення якості освіти, не досягнуто цілеи? і?і? надання – забезпечення можливості з'єднання з Інтернетом усіх наявних та запланованих до придбання за кошти субвенціі? ПК, з обов'язковим досягненням відповідноі? швидкості доступу.

За наявності фінансування не розпочато або не завершено роботи зі створення спорткомплексів у понад десяти населених пунктах. Повернено до державного бюджету значні обсяги субвенціі? на підвищення якості освіти, що не використані на придбання шкільних автобусів і мобільних ІРЦ, за значноі? потреби в них у більшості регіонів.

Установлено окремі факти придбання у 2020 році за кошти субвенціі? на створення НУШ шкільних меблів для початкових класів, що за розмірами, формою і якістю не відповідають вимогам національних стандартів, а також низку випадків тривалого невикористання за призначенням придбаних шкільних автобусів, меблів та комп’ютерного обладнання і використання поза освітнім процесом придбаних ПК. Це свідчить про необхідність посилення МОН координаціі? роботи з обласними і Киі?вською міською державними адміністраціями з метою недопущення подібних порушень розпорядниками бюджетних коштів і значного підвищення ефективності і?х використання.

За наслідками проведеного аудиту Рахунковою палатою України рекомендовано вжити заходів. Водночас, частина рекомендацій не виконана і по сьогоднішній день.

Підкомітет з питань вищої освіти на своєму засіданні 18 жовтня 2021 року за результатами обговорення рішення Рахункової палати України від 25.05.2021 № 11-2 “Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності виконання заходів з матеріально-технічного забезпечення закладів загальної середньої освіти за кошти субвенцій з державного бюджет”, пропонує Комітету з питань освіти, науки та інновацій надати відповідні доручення Кабінету Міністрів України, звернутись до Офісу Генерального прокурора щодо інформування з зазначеного питання Рахункової палати та Комітету.

Заслухавши та обговоривши інформацію, надану Рахунковою палатою України, Міністерством освіти і науки України, а також іншими органами, та з урахуванням Звіту Рахункової палати України за наслідками проведеного аудиту, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення:

1. Інформацію Рахункової палати України, Міністерства освіти і науки України, інших органів взяти до відома.

2. Кабінету Міністрів України:

2.1. Доручити відповідним органам центральної виконавчої влади розробити та подати на розгляд:

-      зміни до ДСТУ 7013:2009 “Автобуси спеціалізовані для перевезення школярів”;

-      зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” (далі – Порядок та умови № 237) щодо унормування прав ОДА за потреби змінювати пропорції розподілу субвенції, визначені пунктом 15 Порядку та умов № 237, для бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад за обґрунтованими зверненнями відповідних відділів освіти;

-      зміни до Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом МОН від 20.07.2004 № 601, з метою належного унормування створення у навчальних кабінетах початкових класів нового освітнього простору.

3. Офісу Генерального прокурора надати Рахунковій палаті та Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій відповідні матеріали щодо виконання рекомендацій Рахункової палати відповідно до її рішення від 25.05.2021 №11-2 “Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності виконання заходів з матеріально-технічного забезпечення закладів загальної середньої освіти за кошти субвенцій з державного бюджет” та листа до цього рішення щодо повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення.

 

4. Проект Закону про внесення змін до статті 48 Закону України “Про вищу освіту” щодо врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземців та осіб без громадянства (реєстр. № 5727 від 02.07.2021, н.д.Ю.Гришина, І.Негулевський, В.Іванов, О.Лис, В.Медяник, А.Клочко та інші).

Відповідно до Пояснювальної записки законопроекту його метою є “врегулювання організації освітнього процесу для студентів, які є громадянами іноземних країн та/або особами без громадянства”.

Комітет у межах своєї компетенції розглянув законопроект та відзначає, що ним пропонується внесення змін до статті 48 Закону України “Про вищу освіту”, зокрема доповнення новою частиною, яка визначає, що “для іноземців, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, в окремих групах, що складаються виключно з іноземців та/або осіб без громадянства, навчання може здійснюватися іноземною мовою. При цьому заклади вищої освіти забезпечують вивчення такими особами державної мови протягом усього періоду навчання”.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови підкомітету з питань вищої освіти Юлії Гришиної, враховуючи рішення підкомітету з питань вищої освіти від 01 листопада 2021 року, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства закордонних справ України, Національної академії правових наук України, Інституту законодавства Верховної Ради України, Громадської організації “Спілка ректорів закладів вищої освіти України”, Ради ректорів закладів вищої освіти Одеського регіону, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, рішення Івано-Франківської міської ради, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до статті 48 Закону України “Про вищу освіту” щодо врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземців та осіб без громадянства” (реєстр. № 5727 від 02.07.2021), поданий народним депутатом України Гришиною Ю.М. та іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.

 

5. Проект Закону про внесення змін до статті 48 Закону України “Про вищу освіту” щодо мови освітнього процесу для іноземців та осіб без громадянства (реєстр. № 5727-1 від 05.07.2021, н.д.І.Крулько).

Відповідно до Пояснювальної записки законопроекту його метою є “врегулювання організації навчального процесу для студентів, які є громадянами іноземних країн та/або особами без громадянства”.

Комітет у межах своєї компетенції розглянув законопроект та відзначає, що ним пропонується внесення змін до статті 48 Закону України “Про вищу освіту”, зокрема доповнення новою частиною, яка передбачає “можливість для іноземців, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, в окремих групах, що складаються виключно з іноземців та/або осіб без громадянства, здійснювати навчання іноземною мовою (крім державної мови держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом). При цьому заклади вищої освіти забезпечують вивчення такими особами державної мови”.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови підкомітету з питань вищої освіти Юлії Гришиної, враховуючи рішення підкомітету з питань вищої освіти від 01 листопада 2021 року, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства закордонних справ України, Національної академії правових наук України, Інституту законодавства Верховної Ради України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до статті 48 Закону України “Про вищу освіту” щодо мови освітнього процесу для іноземців та осіб без громадянства” (реєстр. № 5727-1 від 05.07.2021), поданий народним депутатом України Крульком І.І., за наслідками розгляду в першому читанні відхилити.

 

6. Проект Закону про внесення змін до статті 48 Закону України “Про вищу освіту” щодо мови освітнього процесу в закладах вищої освіти для іноземців та осіб без громадянства (англійська мова, інші офіційні мови Європейського Союзу) (реєстр. № 5727-2 від 09.07.2021, н.д.Н.Піпа, Я.Юрчишин, Г.Васильченко, І.Констанкевич та інші).

Відповідно до Пояснювальної записки законопроекту його метою є “законодавче закріплення мови освітнього процесу в закладах вищої освіти для іноземців та осіб без громадянства – англіи?ська мова, інші офіціи?ні мови Європеи?ського Союзу”.

Комітет у межах своєї компетенції розглянув законопроект та відзначає, що ним пропонується внесення змін до статті 48 Закону України “Про вищу освіту”, зокрема доповнення новою частиною, яка визначає, що “для іноземців, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, в окремих групах, що складаються виключно з іноземців та / або осіб без громадянства, навчання може здіи?снюватися англіи?ською мовою, іншими офіціи?ними мовами Європеи?ського Союзу. При цьому заклади вищої освіти забезпечують вивчення такими особами державної мови”.

Заслухавши та обговоривши інформацію автора законопроекту, секретаря Комітету з питань освіти, науки та інновацій Наталії Піпи, голови підкомітету з питань вищої освіти Юлії Гришиної, враховуючи рішення підкомітету з питань вищої освіти від 01 листопада 2021 року, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства закордонних справ України, Національної академії правових наук України, Інституту законодавства Верховної Ради України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до статті 48 Закону України “Про вищу освіту” щодо мови освітнього процесу в закладах вищої освіти для іноземців та осіб без громадянства (англійська мова, інші офіційні мови Європейського Союзу)” (реєстр. № 5727-2 від 09.07.2021), поданий народним депутатом України Піпою Н.Р. та іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити.

 

7. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо оприлюднення щорічного звіту керівника закладу вищої освіти та цільових показників діяльності закладу вищої освіти (на підставі реєстр. № 5685 від 18.06.2021 та реєстр. № 5685-1 від 07.07.2021).

Рішенням Комітету з питань освіти, науки та інновацій від 20 жовтня 2021 р. (протокол № 80) за результатами розгляду законопроектів за реєстр. №№ 5685, 5685-1 запропоновано: відповідно до статті 110 Регламенту Верховної Ради України підготувати законопроект, який вноситься на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України – членами Комітету з питань освіти, науки та інновацій з врахуванням основних положень проекту Закону України “Про внесення змін до статті 42 Закону України “Про вищу освіту” щодо оприлюднення та моніторингу досягнення цільових показників діяльності закладу вищої освіти (KPI керівників закладів вищої освіти)” (реєстр. № 5685 від 18. 06. 2021), поданого народним депутатом України Піпою Н.Р. та іншими народними депутатами України, та окремих положень проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо визначення цільових показників діяльності закладу вищої освіти (КРІ керівників закладів вищої освіти) та щорічного моніторингу рівня їх досягнення” (реєстр. № 5685-1 від 07.07.2021 р.), поданого народним депутатом України Абрамовичем І.О. та іншими народними депутатами України.

Як наслідок, підготовлено та розглянуто новий доопрацьований законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо оприлюднення щорічного звіту керівника закладу вищої освіти та цільових показників діяльності закладу вищої освіти”, який комплексно врегульовує те ж саме коло питань, що й у законопроектах №№ 5685, 5685-1.

Метою доопрацьованого законопроекту є забезпечення створення прозорої та відкритої системи моніторингу досягнення цільових показників діяльності закладу вищої освіти, які визначені у контракті з обраним керівником закладу вищої освіти.

Зокрема, у доопрацьованому законопроекті шляхом внесення змін до статей 34 та 79 Закону України “Про вищу освіту” передбачено, що:

щорічний звіт керівника закладу вищої освіти повинен містити інформацію про рівень досягнення цільових показників діяльності закладу вищої освіти, визначених контрактом, станом на 31 грудня року, за який складається звіт;

цільові показники діяльності закладу вищої освіти, досягнення яких повинен забезпечити керівник закладу вищої освіти, механізми перевірки досягнення таких цільових показників, терміни для досягнення таких цільових показників, а також щорічні звіти про досягнення цільових показників оприлюднюються на офіційному веб-сайті відповідного закладу вищої освіти.

Реалізація проекту акту не потребує додаткових коштів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Враховуючи зазначене, за результатами розгляду законопроектів за реєстр. №№ 5685, 5685-1 та доопрацьованого народними депутатами України – членами Комітету проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо оприлюднення щорічного звіту керівника закладу вищої освіти та цільових показників діяльності закладу вищої освіти”, на підставі ст. 93, ч.2 ст.110 Регламенту Верховної Ради України, ст.12, ст.15 Закону України “Про комітети Верховної Ради України”, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення:

1. Підтримати підготовлену Комітетом з питань освіти, науки та інновацій редакцію доопрацьованого законопроекту, доручити Голові Комітету, народному депутату України Сергію Бабаку оформити та в установленому порядку зареєструвати цей законопроект як проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо оприлюднення щорічного звіту керівника закладу вищої освіти та цільових показників діяльності закладу вищої освіти” та внести його на розгляд Верховної Ради України з урахуванням вимог частини другої статті 110 Регламенту Верховної Ради України.

2. Рекомендувати Верховній Раді України:

2.1. Включити зазначений законопроект до Порядку денного сесії;

2.2. За результатами розгляду прийняти доопрацьований народними депутатами України – членами Комітету проект Закону України з новою назвою “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо оприлюднення щорічного звіту керівника закладу вищої освіти та цільових показників діяльності закладу вищої освіти” за основу і в цілому як Закон.

 

8. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки (реєстр. № 5641 від 09.06.2021, н.д.І.Верещук, Ю.Здебський, М.Безугла та інші) (друге читання).

Розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки (реєстр. № 5641 від 09.06.2021, н.д.І.Верещук, Ю.Здебський, М.Безугла та інші) (друге читання) перенесено на наступне засідання Комітету.

 

9. Різне.

9.1. Щодо підготовки плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2022 рік відповідно до доручення Голови Верховної Ради України № 07/06-2021/325402 від 21.10.2021.

Заслухавши інформацію Голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення інформацію щодо підготовки Плану законопроєктної роботи Верховної Ради України на 2022 рік відповідно до доручення Голови Верховної Ради України № 07/06-2021/325402 від 21.10.2021 взяти до відома.

Народним депутатам України – членам Комітету внести пропозиції до вищезазначеного плану до 4 листопада 2021 року.

 

9.2. Про створення робочої групи з підготовки проекту закону України щодо врегулювання питань оплати праці педагогічних працівників з метою створення умов для підвищення їх соціального захисту та підвищення престижності педагогічної праці.

Заслухавши інформацію народного депутата України, голови підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях Олени Лис про створення робочої групи з підготовки проекту закону України щодо врегулювання питань оплати праці педагогічних працівників з метою створення умов для підвищення їх соціального захисту та підвищення престижності педагогічної праці, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення інформацію Олени Лис взяти до відома.

Народним депутатам України – членам Комітету подати кандидатури до складу робочої групи до 17 листопада поточного року.

 

9.3. Про оплату праці педагогічних працівників, які під час карантину працюють дистанційно.

Заслухавши інформацію народного депутата України, голови підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти Романа Грищука щодо оплати праці педагогічних працівників, які під час карантину працюють дистанційно, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення інформацію взяти до відома.

Доручити Міністерству освіти і науки України надати роз’яснення щодо оплати праці педагогічним працівникам, які під час карантину працюють дистанційно.