Діяльність Комітету

07 липня 2021, 11:00

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 07 липня 2021 року

07 липня 2021 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій у режимі відеоконференції. Головував Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак С.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Лукашев О.А., Піпа Н.Р., Колебошин С.В., Гришина Ю.М., Коваль О.В., Колюх В.В., Лис О.Г., Грищук Р.П., Павленко Р.П., Воронов В.А., Кириленко І.Г.

Також у засіданні брали участь заступник Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції Вітренко А.О., заступник Міністра фінансів України Єрмоличев Р.В., заступник Міністра освіти і науки України Даниленко С.В., заступник Міністра освіти і науки України Рогова В.Б., освітній омбудсмен Горбачов С.І., начальник відділу медіа та аналітики Служби освітнього омбудсмена Лещик Н.В., генеральний директор Директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України Безвершенко Ю.В., керівник експертної групи з питань розвитку інновацій Міністерства освіти і науки України Таранов І.М., начальник управління з питань державного майна та підприємств Міністерства освіти і науки України Глушко Є.В., генеральний директор Директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик Міністерства освіти і науки України Пижов О.М., аналітик Асоціації міст України Куценко Т.М., представники освітянської та наукової спільноти, громадських організацій та експерти.

 

Під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій були розглянуті питання:

 

1. Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника Міністра фінансів України Романа Єрмоличева, народних депутатів України – членів Комітету, а також враховуючи пропозиції Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення інформацію заступника Міністра фінансів України Романа Єрмоличева щодо Бюджетної декларації на 2022-2024 роки взяти до відома, також затвердити рішення, з яким можна ознайомитися на сайті Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

 

2. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодекса України щодо встановлення окремих розрахункових величин та прожиткового мінімуму (реєстр. № 4671-1 від 15.02.2021, н.д.Н.Королевська, В.Мороз, Ю.Солод).

Законопроект реєстр. № 4671-1 - альтернативний до урядового проекту реєстр. № 4671, нерозривно пов'язаний із проектом Закону реєстр. № 5045-1 “Про заходи щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору)” 25.02.2021), поданий тим же колективом авторів.

Законопроект реєстр. № 4671-1, у разі його прийняття, мав би набути чинності одночасно із проектом № 5045-1, який Комітетом з питань освіти, науки та інновацій було розглянуто 09.06.2021 р. та прийнято рішення запропонувати визначитись щодо його прийняття Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Метою прийняття проекту Закону реєстр. № 4671-1, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є “підвищення мінімальних пенсій та встановлення прожиткового мінімуму на рівень не нижчий рівня фактичного прожиткового мінімуму”.

Законопроектом, зокрема, пропонується:

- закріпити положення щодо визначення в Державному бюджеті України розміру прожиткового мінімуму, а у разі якщо фактичний розмір прожиткового мінімуму протягом двох місяців підряд перевищує затверджений розмір прожиткового мінімуму, Кабінет Міністрів України протягом 15 днів ініціює перед Верховною Радою України внесення змін до Державного бюджету України на відповідний рік щодо підвищення розміру прожиткового мінімуму з урахуванням прогнозного рівня інфляції до кінця бюджетного року з метою забезпечення його коригування залежно від зростання цін;

- встановити, що законом про Державний бюджет України визначаються розміри базової величини для грошових платежів і стягнень, для адміністративних зборів, розміри плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору), які розраховуються із застосуванням базової величини для адміністративних зборів.

Крім того передбачається внести зміну до Бюджетного кодексу України, а саме - віднести до видатків, що здійснюються з Державного бюджету України, відшкодування коштів, необхідних для зарахування депортованим особам, які знаходилися на спецпоселенні (період якого визначається з дати депортації до дати зняття режиму спецпоселень включно), періоду роботи на спецпоселенні у потрійному розмірі до страхового стажу для призначення пенсії відповідно до частини четвертої статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Законопроект передбачає необхідність внесення до Бюджетної декларації окремими рядком базової величина для грошових платежів і стягнень та базової величина для адміністративних зборів.

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника Голови Комітету Сергія Колебошина, враховуючи рішення підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях від 30 червня 2021 року, а також експертні висновки Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Національної академії наук України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо встановлення окремих розрахункових величин та прожиткового мінімуму” (реєстр. № 4671-1 від 15.02.2021), поданий народним депутатом України Королевською Н.Ю. та іншими народними депутатами України, за результатами розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

3. Проект Постанови про заходи щодо затвердження оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та формування прожиткового мінімуму відповідно до вимог законодавства і з урахуванням фактичних споживчих цін (реєстр. № 5331 від 02.04.2021, н.д.Н.Королевська, В.Мороз, В.Гнатенко, В.Кальцев, Ю.Солод).

Метою прийняття проекту Постанови, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є “вжиття заходів для якнайскорішого затвердження нових наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів і наборів послуг, формування на їх основі адекватного реаліям сьогодення прожиткового мінімуму, а також підвищення всіх виплат, які обчислюються на його основі”.

Проектом Постанови передбачається:

- протягом одного місяця затвердити оновлені набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг з урахуванням сучасних фактичних потреб населення на забезпечення житлом; потреб пенсіонерів, непрацездатних осіб, осіб з обмеженою працездатністю у лікарських препаратах, спеціальному медичному обладнанні та необхідних медичних послуг; потреб дітей у віці від 6 до 18 років у доступі до послуг освіти та мережі Інтернет та у придбанні навчальної літератури;

- у двотижневий строк після цього перерахувати і змінити/перезатвердити розмір прожиткового мінімуму на одну особу у розрахунку на місяць та для основних соціальних і демографічних груп населення, подавши проект змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”, так само ураховувати це при підготовці проектів законів про Державний бюджет України на 2022 та наступні роки, щорічно до 1 березня забезпечуючи оновлення наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг;

- у 2-місячний строк, спільно із сторонами соціального діалогу, розробити законопроект про вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму та внести його на розгляд Верховної Ради України.

- Контроль за цим покласти на Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника Голови Комітету Сергія Колебошина, враховуючи рішення підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях від 30 червня 2021 року, а також експертні висновки Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства економіки України, Національної академії наук України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про заходи щодо затвердження оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та формування прожиткового мінімуму відповідно до вимог законодавства і з урахуванням фактичних споживчих цін (реєстр. № 5331 від 02.04.2021), поданий народним депутатом України Королевською Н.Ю. та іншими народними депутатами України, за результатами розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

4. Проект Закону про внесення змін до пункту 50 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України (реєстр. № 5482 від 11.05.2021, н.д.А.Яценко).

Метою прийняття проекту Закону, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є “збільшення строку для приведення установчих документів закладів освіти у відповідність з вимогами законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, що дозволить продовжити до 2027 року впровадження окремих етапів освітньої реформи”.

Законопроектом пропонується внести зміни до пункту 50 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України, а також до підпункту 13 пункту 3 розділу XII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про освіту” та абзацу п’ятого пункту 1 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про повну загальну середню освіту”, передбачивши відтермінування строку для приведення установчих документів закладів освіти у відповідність з вимогами законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”.

Також проект Закону передбачає :

- змінами до Закону України “Про освіту” збільшити термін переоформлення установчих документів закладів освіти з п’яти до десяти років (до 2027 року);

- змінами до Закону України “Про повну загальну середню освіту” збільшити граничний термін для приведення установчих документів закладів освіти з 2024 до 2027 року.

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника Голови Комітету Сергія Колебошина, враховуючи рішення підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях від 30 червня 2021 року, а також експертні висновки Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства економіки України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до пункту 50 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України” (реєстр. № 5482 від 11.05.2021), поданий народним депутатом України Яценком А.В., за результатами розгляду в першому читанні відхилити.

 

5. Проект Постанови про внесення змін у додатку до Постанови Верховної Ради України “Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році” (реєстр. № 5639 від 08.06.2021, н.д.І.Констанкевич, М.Потураєв, Є.Кравчук, Ю.Павленко та інші).

Метою даного проекту Постанови є доповнення переліку найважливіших подій в суспільно-політичному житті України, які у 2021 році повинні відзначатися на загальнодержавному рівні, створення належних умов для організаційної підготовки до їх відзначення.

Проект Постанови доповнює перелік найважливіших подій в суспільно-політичному житті України, які у 2021 році повинні відзначатися на загальнодержавному рівні, зокрема:

100 років із часу заснування Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (1921);

100 років із часу заснування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (1921);

100 років із дня заснування Національної академії внутрішніх справ (11.06.1921);

100 років із дня заснування Луганського національного аграрного університету (27.08.1921);

100 років із дня заснування Національного фармацевтичного університету (10.09.1921).

Положення проекту Постанови повністю відповідають критеріям, визначеним Указом Президента України “Про впорядкування відзначення пам'ятних  дат і ювілеїв” від 2 грудня 1995 року.

Фінансування заходів, передбачених Постановою, буде здійснюватися у межах бюджетних асигнувань, виділених відповідним міністерствам Державним бюджетом України.

Прийняття проекту Постанови створить сприятливі умови для реалізації державної політики національної пам’яті та для організаційної підготовки до відзначення ювілеїв.

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника Голови Комітету Сергія Колебошина, враховуючи рішення підкомітету з питань науки та інновацій від 06 липня 2021 року, а також експертні висновки Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради України про внесення змін у додатку до Постанови Верховної Ради України “Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році” (реєстр. № 5639 від 08.06.2021), поданий народним депутатом України Констанкевич І.М. та іншими народними депутатами України, прийняти за основу та в цілому.

 

6. Про щорічну доповідь освітнього омбудсмена.

Заслухавши та обговоривши щорічну доповідь за 2020 рік «Дотримання прав в освіті» освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, народні депутати України – члени Комітету одностайно прийняли рішення Щорічну доповідь за 2020 рік освітнього омбудсмена Сергія Горбачова взяти до відома.

Також зважаючи на актуальність та важливість зазначеного питання, Голова Комітету Сергій Бабак запропонував у вересні поточного року провести Комітетські слухання щодо забезпечення прав в освіті.

 

7. Проект Постанови Верховної Ради України “Про призначення у 2021 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук”.

Заслухавши інформацію Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій, голови об’єднаної Конкурсної комісії з присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук (далі – об’єднана Конкурсна комісія) Сергія Бабака та розглянувши подання об’єднаної Конкурсної комісії кандидатур на присудження у 2021 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення підтримати подання об’єднаної Конкурсної комісії щодо призначення у 2021 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук переможцям конкурсу та рекомендувати Верховній Раді України включити проект Постанови Верховної Ради України “Про призначення у 2021 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук” до порядку денного сесії Верховної Ради України і за наслідками його розгляду прийняти за основу та в цілому.

 

8. Про затвердження внесення до порівняльної таблиці проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків” (реєстр. № 4236 від 20.10.2020, КМУ) (друге читання) додаткових пропозицій і поправок народних депутатів України – членів Комітету.

9. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків (реєстр. № 4236 від 20.10.2020, КМУ) (друге читання).

У зв’язку з надходженням до Комітету нових правок до порівняльної таблиці проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків” (реєстр. № 4236 від 20.10.2020, КМУ) (друге читання) та з необхідністю їх доопрацювання на засіданні підкомітету з питань науки та інновацій, народні депутати України – члени Комітету одностайно прийняли рішення перенести розгляд питань щодо законопроекту реєстр. № 4236 (пункти 8-9 Порядку денного) на наступне засідання Комітету, яке відбудеться 14 липня 2021 року.

 

10. Про внесення додаткових пропозицій та поправок народних депутатів України – членів Комітету з питань освіти, науки та інновацій до порівняльної таблиці проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості” (реєстр. № 5230 від 12.03.2021).

Заслухавши інформацію секретаря Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Наталії Піпи, голови підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях Олени Лис щодо внесення додаткових пропозицій та поправок народних депутатів України – членів Комітету з питань освіти, науки та інновацій до порівняльної таблиці проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості” (реєстр. № 5230 від 12.03.2021), який готується у Комітеті до розгляду у другому читанні, народні депутати України – члени Комітету одностайно прийняли рішення інформацію секретаря Комітету Піпи Н.Р. взяти до відома та внести пропозиції до порівняльної таблиці зазначеного законопроекту.

 

11. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості (реєстр. № 5230 від 12.03.2021, н.д.Н.Піпа, С.Бабак, І.Кириленко, С.Колебошин та інші) (друге читання).

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до законів України “Про оренду державного та комунального майна”, “Про повну загальну середню освіту” дозволити органам місцевого самоврядування вільно використовувати майно ліквідованих закладів загальної середньої освіти для потреб місцевої громади (зараз таке використання можливе тільки для здобуття освіти, надання послуг у сфері соціального захисту, культури та охорони здоров’я); здавати в оренду майно ліквідованих комунальних закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості та спрямовувати кошти від оренди виключно на освітні потреби.

Як зазначено в п. 2 пояснювальної записки до проекту, його розроблено з метою “закріплення на рівні закону можливості для об’єднаних територіальних громад ефективно розпоряджатися майном ліквідованих комунальних навчальних закладів середньої освіти, що знаходяться у сільській місцевості», зокрема, дозволити їм: “1) вільно використовувати його (майно ліквідованих закладів середньої освіти) для потреб місцевої громади, а не лише для здобуття освіти, надання послуг у сфері соціального захисту, культури та охорони здоров’я; 2) здавати в оренду” (п. 1 пояснювальної записки до проекту).

Під час підготовки законопроєкту до другого читання надійшли 61 пропозиція та поправка від 18 народних депутатів України. З них: враховано – 19; враховано редакційно – 16; враховано частково – 12; відхилено – 14.

У процесі підготовки законопроєкту до другого читання враховані пропозиції щодо посилення його норм та положень стосовно використання майна ліквідованих комунальних закладів освіти у сільській місцевості, зокрема майна санаторних шкіл та спеціальних закладів загальної середньої освіти; обов’язковості громадського обговорення питань про використання майна та земельних ділянок ліквідованих державних, комунальних закладів у сільській місцевості; розширено перелік сфер суспільного життя щодо використання майна, у тому числі земельних ділянок ліквідованих державних, комунальних закладів загальної середньої освіти, зокрема надання послуг у сфері спорту.

Враховуючи вищевикладене, та спираючись на рішення підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях від 30 червня 2021 року, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення затвердити порівняльну таблицю до другого читання даного законопроекту в остаточній редакції та рекомендувати Верховній Раді України проект Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості” (реєстр. № 5230 від 12.03.2021), підготовлений Комітетом з питань освіти, науки та інновацій прийняти в другому читанні та в цілому як Закон.

 

12. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” щодо запобігання дискримінації за ознакою вакцинації (реєстр. № 5326 від 02.04.2021, н.д.А.Поляков, І.Констанкевич, А.Скороход, Т.Батенко, Г.Мазурашу).

Відповідно до Пояснювальної записки до законопроекту його метою є внесення змін до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” щодо запобігання дискримінації за ознакою вакцинації.

Законопроектом передбачено, зокрема, встановлення вимог до порядку прийому дітей в заклади оздоровлення та відпочинку дітей у частині подання довідки закладу охорони здоров’я, який здійснює медичне обслуговування дитини, та визначення обов’язків працівників закладів освіти щодо спостереження за станом її здоров’я.

Варто зауважити, що заклади оздоровлення та відпочинку дітей функціонують відповідно до вимог Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”. Так статтею 18 цього Закону передбачено, що обов’язковою умовою при влаштуванні дитини до закладу оздоровлення та відпочинку дітей є наявність медичної довідки встановленого зразка, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. У разі відсутності зазначеної довідки заклад має право відмовити у прийомі дитини на оздоровлення та відпочинок.

Відповідно до статті 19 цього ж Закону заклад зобов’язаний створити дитині безпечні умови перебування протягом всього періоду оздоровлення та відпочинку, забезпечити охорону її життя і здоров’я, особистого майна, надання невідкладної медичної допомоги, страхування від нещасного випадку та в разі захворювання організувати її лікування і за потреби доставлення до місця постійного проживання.

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Володимира Воронова, враховуючи рішення підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти від 30 червня 2021 року, а також експертні висновки від відповідних центральних органів виконавчої влади, зокрема від Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, які не підтримують законопроект у запропонованій редакції; Міністерства соціальної політики України – підтримує проект Закону України за умови доопрацювання, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” щодо запобігання дискримінації за ознакою вакцинації (реєстр. № 5326 від 02.04.2021), поданий народним депутатом України Поляковим А.Е. та іншими народними депутатами України повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

13. Проект Постанови про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів, спрямованих на погашення заборгованостей територіальних громад в галузях освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення, які виникли у зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному устрою України (реєстр. № 5086 від 16.02.2021, н.д.А.Гунько, А.Пушкаренко, Г.Вацак та інші).

Метою проекту Постанови, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є вжиття уповноваженими органами державної влади невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення погашення заборгованостей територіальними громадами по галузях освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення та щодо забезпечення належного рівня фінансування територіальних громад.

“Проектом Постанови пропонується Кабінету Міністрів України:

- невідкладно вжити заходів щодо виділення додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення кредиторської заборгованості з утримання закладів по галузях освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення, які повинні бути передані до 01.07.2021 року районними та обласними радами на баланс об’єднаних територіальних громад;

- здійснити зазначені видатки додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення кредиторської заборгованості з утримання закладів по галузях освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення, які повинні бути передані до 01.07.2021 року районними та обласними радами на баланс об’єднаних територіальних громад;

- скоординувати з обласними радами забезпечення розподілу коштів  додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення кредиторської заборгованості з утримання закладів по галузях освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення між територіальними громадами пропорційно обсягу розподілу майна та майнових прав та зобов’язань між сформованими територіальними громадами.

- подати на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо виділення додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення кредиторської заборгованості з утримання закладів по галузях освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення.”

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Ольги Коваль, враховуючи рішення підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти від 30 червня 2021 року, а також експертні висновки Міністерства освіти і науки України, Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства фінансів України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів, спрямованих на погашення заборгованостей територіальних громад в галузях освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення, які виникли у зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному устрою України (реєстр. № 5086 від 16.02.2021), поданий народним депутатом України Гуньком А.Г. та іншими народними депутатами України, за результатами розгляду першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

14. Різне.

14.1. Про створення робочої групи з підготовки до другого читання проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури (реєстр. № 5465).

На виконання Постанови Верховної Ради України про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до  Закону України “Про освіту” щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури № 1521-IX від 02.06.2021 року та з метою якісної підготовки зазначеного законопроекту до другого читання народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення:

1. Створити на базі Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Робочу групу з доопрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури (реєстр. № 5465).

2. Затвердити персональний склад Робочої групи:

1) ЛИС Олена Георгіївна – Голова Робочої групи, голова підкомітету з загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях.

2) БАБАК Сергій Віталійович – Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій.

3) ЛУКАШЕВ Олександр Анатолійович – Перший заступник Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій.

4) КОЛЕБОШИН Сергій Валерійович – заступник Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій.

5) ПІПА Наталія Романівна секретар Комітету з питань освіти, науки та інновацій.

6) ВОРОНОВ Володимир Анатолійович– голова підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти.

7) ГРИШИНА Юлія Миколаївна – голова підкомітету з питань вищої освіти.

8) ГРИЩУК Роман Павлович – голова підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти.

9) КОВАЛЬ Ольга Володимирівна – голова підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти.

10) КОЛЮХ Валерій Вікторович – голова підкомітету з питань науки та інновацій.

11) КИРИЛЕНКО Іван Григорович – член Комітету з питань освіти, науки та інновацій.

12) ПАВЛЕНКО Ростислав Миколайович – член Комітету з питань освіти, науки та інновацій.

13) СОВСУН Інна Романівна – народний депутат України (за згодою).

14) ШВЕЦЬ Сергій Федорович – народний депутат України (за згодою).

15) ВАЦАК Геннадій Анатолійович – народний депутат України (за згодою).

16) ДІДЕНКО Юлія Олександрівна – народний депутат України (за згодою).

17) АБРАМОВИЧ Ігор Олександрович – народний депутат України (за згодою).

18) БОНДАР Ганна В’ячеславівна – народний депутат України (за згодою).

19 МЕЗЕНЦЕВА Марія Сергіївна – народний депутат України (за згодою).

20) КРАСНЯКОВ Євген Васильович – секретар робочої групи, головний консультант секретаріату Комітету з питань освіти, науки та інновацій.

21) РОГОВА Віра Борисівна – заступник Міністра освіти і науки України.

22) БАЖЕНКОВ Євген Володимирович – директор Державної наукової установи “Інститут модернізації змісту освіти”.

23) КРЕМЕНЬ Василь Григорович – Президент Національної академії педагогічних наук України.

24) АФОНІН Олександр Васильович – Президент громадської спілки “Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів”.

25) БАХРУШИН Володимир Євгенович – помічник-консультант народного депутата України Гришиної Ю.М.

26) ГАМАШ Дмитро Миколайович – виконавчий директор Громадської спілки “Національна освітня асоціація”.