Діяльність Комітету

18 листопада 2020, 15:00

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 18 листопада 2020 року

 

18 листопада 2020 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Головував Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак С.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Лукашев О.А., Піпа Н.Р., Колебошин С.В., Кириленко І.Г., Коваль О.В., Колюх В.В., Лис О.Г., Гришина Ю.М., Грищук Р.П., Павленко Р.М., Воронов В.А.

Також у засіданні брали участь т.в.о. Міністра освіти і науки України Шкарлет С.М., начальник відділу освіти Міністерства фінансів України Бондаренко А.В., заступник Міністра освіти і науки України Вітренко А.О., заступник Міністра освіти і науки України Кизим М.О., Перший заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Мельчуцький О.Г., начальник управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій, полковник служби цивільного захисту Чекригін О.М., начальник управління запобіганням надзвичайним ситуаціям Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві Можевенко Д.С., в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Бойко В.І., представник адміністрації Національного авіаційного університету Хращевський Р.В.

 

Під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій було розглянуто питання:

 

1. Зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році: формат проведення.

Питання №1 щодо зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році: формату проведення, народними депутатами України – членами Комітету було прийнято рішення перенести на наступне засідання Комітету, у зв’язку з відсутністю доповідача.

 

2. Проект Постанови про звернення до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення норм чинного законодавства України у частині встановлення посадового окладу педагогічного працівника (дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної освіти, позашкільної освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти) найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі трьох мінімальних заробітних плат (реєстр. № 3052а від 31.08.2020, н.д.І.Констанкевич, А.Урбанський, Я.Дубневич, Т.Батенко та інші).

Відповідно до частини другої статті 61 Закону України “Про освіту” посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Зазначеним Законом доручалось Кабінету Міністрів України забезпечити до 2023 року поетапну реалізацію положення частини другої статті 61.

У зв’язку з цим 10 липня 2019 року була прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 822 “Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки”, якою передбачалось, що з 1 січня 2021 року найнижчий посадовий оклад педагогічного працівника має становити 3 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2021 року, посадовий оклад науково-педагогічного працівника - 3,75 розміру прожиткового мінімуму, посадовий оклад наукового працівника - 3 розміри прожиткового мінімуму.

Однак, уже 15 листопада 2019 року Уряд прийняв постанову Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 року за №1044 про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 822 “Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки”, чим фактично зупинив процес осучаснення заробітних плат працівникам у сфері освіти, навіть на мінімальному рівні.

Проектом постанови Верховної Ради України пропонується:

звернутися до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів стосовно виконання норми частини другої статті 61 Закону України “Про освіту” про затвердження посадового окладу педагогічного працівника (дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної освіти, позашкільної освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти) найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі трьох мінімальних заробітних плат;

рекомендувати Кабінету Міністрів України встановити найменший розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічного працівника (дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної освіти, позашкільної освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти) з 1 січня 2021 року - 3 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2021 р.;

затвердити схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників (дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної освіти, позашкільної освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти), науково-педагогічних працівників, наукових та інших працівників на період до 2023 року.

Відповідно до п.2 Пояснювальної записки метою проекту Постанови є забезпечення з 2021 року поступового підвищення посадового окладу педагогічного працівника (дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної освіти, позашкільної освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти) найнижчої кваліфікаційної категорії відповідно до частини другої статті 61 Закону України “Про освіту” та невідкладне прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про затвердження схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних, науково-педагогічних, керівних, наукових та інших працівників (які проводять наукові і науково-технічні розробки) науково-дослідних інститутів (центрів), їх філіалів, інших наукових установ і організацій, науково-дослідних частин закладів вищої освіти та науково-дослідних інститутів у складі закладів вищої освіти, науково-дослідних секторів, проблемних науково-дослідних лабораторій у складі закладів вищої освіти на період до 2023 року.

Автори проекту Постанови зазначають, що її реалізація у 2020 році не потребує додаткових коштів з Державного бюджету України.

Заслухавши заступника голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Колебошина С.В., враховуючи рішення підкомітету з питань науки та інновацій від 16 листопада 2020 року, а також враховуючи експертні висновки Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради України “Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення норм чинного законодавства України у частині встановлення посадового окладу педагогічного працівника (дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної освіти, позашкільної освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти) найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі трьох мінімальних заробітних плат” (реєстр. № 3052а від 31.08.2020), поданого народними депутатами України Констанкевич І.М., Урбанським А.І., Дубневичем Я.В. та іншими, повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

3. Проект Постанови про невідкладну розробку та ухвалення комплексної державної програми підвищення рівня життя мешканців сільських територій (реєстр. № 3549 від 27.05.2020, н.д.І.Колихаєв).

Проект Постанови Верховної Ради України “Про невідкладну розробку та ухвалення комплексної державної програми підвищення рівня життя мешканців сільських територій” (реєстр. № 3549 від 27.05.2020), поданий народним депутатом України Колихаєвим І.В., за твердженням автора має на меті покращення соціально-економічного стану сільських територій та суттєвого підвищення рівня життя сільських мешканців.

Окрім того, завданням Постанови є надання відповідних рекомендацій Кабінету Міністрів України, спрямованих на невідкладну розробку та ухвалення комплексної державної програми підвищення рівня життя мешканців сільських територій.

Заслухавши голову підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях Лис О.Г., провівши обговорення та беручи до уваги висновки Міністерства освіти і науки України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства фінансів України, Національної академії педагогічних наук України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради України “Про невідкладну розробку та ухвалення комплексної державної програми підвищення рівня життя мешканців сільських територій” (реєстр. № 3549 від 27.05.2020), поданий народним депутатом України Колихаєвим І.В., прийняти за основу;


Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, який визначено головним комітетом з опрацювання проекту зазначеної Постанови.

 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” щодо соціального захисту працівників державних та комунальних закладів освіти (реєстр. № 3036а від 28.08.2020, н.д.І.Констанкевич, Т.Батенко, А.Скороход, А.Кіссе, Я.Дубневич та інші).

Відповідно до Пояснювальної записки законопроекту його метою є “забезпечення належного рівня соціального захисту  працівників державних та комунальних закладів освіти, які наражаються на додаткові ризики зараження гострою респіраторною хворобою COVID-19, виконуючи свої професійні обов’язки. З метою досягнення цієї мети пропонується внести зміни до статті 39 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” та надати працівникам державних і комунальних закладів освіти право на отримання обов’язкових страхових виплат на випадок захворювання на інфекційну хворобу.

Заслухавши голову підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях Лис О.Г., враховуючи рішення підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях від 03 листопада 2020 року, провівши обговорення та беручи до уваги висновки Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства фінансів України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” щодо соціального захисту працівників державних та комунальних закладів освіти” (реєстр. № 3036а від 28.08.2020), поданий народними депутатами України Констанкевич І.М., Батенком Т.І., Скороход А.К., Кіссе А.І., Дубневичем Я.В., Лабазюком С.П. та іншими, повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання;

направити Рішення до Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, визначеному головним з розгляду цього проекту Закону.

 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту працівників державних та комунальних закладів освіти (реєстр. № 3036а-1 від 15.09.2020, н.д.Н.Королевська, Ю.Солод, В.Гнатенко).

Відповідно до Пояснювальної записки законопроекту його метою є “забезпечення належного рівня соціального захисту педагогічних та науково-педагогічних працівників державних та комунальних закладів освіти, які наражаються на додаткові ризики зараження гострою респіраторною хворобою COVID-19, виконуючи свої професійні обов’язки”. З метою досягнення цієї мети пропонується внести зміни до статті 39 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, статті 57 Закону України “Про освіту”, Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)” та надати працівникам державних і комунальних закладів освіти право на отримання обов’язкових страхових виплат на випадок захворювання на інфекційну хворобу. Додатково, як альтернативним, законопроектом № 3036а-1 пропонується:

у разі захворювання працівника коронавірусною хворобою (COVID-19) забезпечити страхові виплати в розмірі не менше 100-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

встановити педагогічним та науково-педагогічним закладам освіти додаткові, до встановлених законодавством, доплати до заробітної плати, які безпосередньо організовують освітній процес, у розмірі 100 відсотків заробітної плати на період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), визначених у рішенні Кабінету Міністрів України про встановлення карантину, до завершення виконання цих заходів та забезпечити їх фінансування за рахунок фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

Заслухавши голову підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях Лис О.Г., враховуючи рішення підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях від 03 листопада 2020 року, провівши обговорення та беручи до уваги висновки Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства фінансів України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту працівників державних та комунальних закладів освіти” (реєстр. № 3036а-1 від 15.09.2020), поданий народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., Гнатенком В.С., повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання;

направити Рішення до Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, визначеному головним з розгляду цього проекту Закону.

 

6. Про Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік.

Заслухавши інформацію Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій, голови об’єднаної Конкурсної комісії з присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук (далі – об’єднана Конкурсна комісія) С.В. Бабака та на виконання Постанови Верховної Ради України “Про Премію Верховної Ради України молодим ученим” від 5 лютого 2019 року № 2675-VIII народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій розглянули подання об’єднаної Конкурсної комісії щодо присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік і одностайно прийняли рішення:

1. Підтримати подання об’єднаної Конкурсної комісії щодо присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік переможцям конкурсу.

2. Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи внести на розгляд Верховної Ради України подання на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік переможцям конкурсу з відповідним проектом Постанови Верховної Ради України.

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до Положення про Премію Верховної Ради України молодим ученим, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 5 лютого 2019 року № 2675-VIII, та статті 96 і частини третьої статті 138 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” включити проект Постанови Верховної Ради України “Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік” до порядку денного сесії Верховної Ради України та за наслідками його розгляду прийняти за основу та в цілому.

 

7. Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо відзначення молодих учених.

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій заслухав інформацію голови підкомітету з питань науки та інновацій В.В. Колюха про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо відзначення молодих учених і зазначає таке.

Верховна Рада України 3 вересня 2020 року прийняла Закон України № 870-IX “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” щодо уточнення деяких положень”, яким, зокрема, уточняється визначення поняття “молодий вчений”.

З метою забезпечення виконання вимог вказаного Закону та враховуючи необхідність внесення коректив до процедури відбору і нагородження переможців конкурсів, які спричинені карантинними обмеженнями, представниками секретаріату Комітету – членами об’єднаної Конкурсної комісії з присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук розроблено проект відповідних змін.

Підкомітет з питань науки та інновацій Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на своєму засіданні 16 листопада 2020 року розглянув запропоновані зміни.

З урахуванням обговорення цього питання народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення:

1. Інформацію про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо відзначення молодих учених взяти до відома.

2. Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи народними депутатами України – членами Комітету внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України “Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо відзначення молодих учених”.

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до статті 96 та частини третьої статті 138 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” проект Постанови Верховної Ради України “Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо відзначення молодих учених” включити до порядку денного сесії Верховної Ради України та за наслідками його розгляду прийняти за основу та в цілому.

 

8. Про зміни до нормативних актів щодо врегулювання окремих проблемних питань державного супроводу наукової діяльності в Україні (за результатами наради з науковцями).

24 вересня 2020 року в Комітеті з питань освіти, науки та інновацій згідно з планом роботи відбулася нарада з науковцями, на якій обговорювались проблемні питання державного супроводу наукової діяльності в Україні, зокрема відновлення державних цільових програм.

У нараді взяли участь народні депутати України – члени Комітету, керівники Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України, національних галузевих академій наук України, Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, Національного фонду досліджень України, регіональних наукових центрів Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України, громадських організацій закладів вищої освіти, Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України, провідні науковці та фахівці.

Учасники наради заслухали доповідь в.о. президента Національної академії наук України, академіка Володимира Горбуліна “Проблеми державного супроводу наукової діяльності в Україні”, а також співдоповіді першого заступника Міністра освіти і науки України Миколи Кизима “Основні проблеми організації розвитку науки” та віце-президента Національної академії наук України Анатолія Загороднього “Про пріоритетні напрями розвитку науки і необхідність відновлення державних науково-технічних програм”.

За результатами обговорення порушеного питання Комітет зазначає, що питання державного супроводу наукової діяльності в Україні визначаються насамперед законами України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки згідно з вказаним Законом визначені на період до 2020 року і наразі не оновлюються, що створює перешкоди в реалізації державної науково-технічної політики.

Державний супровід відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” будується на принципі єдності науково-технічного, економічного, соціального та духовного розвитку суспільства і спрямований на забезпечення наукового обґрунтування стратегічних завдань розвитку економіки і суспільства, прогнозування науково-технічного розвитку на довгостроковий і середньостроковий періоди, підтримку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, державних цільових наукових і науково-технічних програм та концентрації ресурсів для їх реалізації.

Саме на вирішення цього комплексу питань і має спрямовуватися державна наукова та науково-технічна політика, що дозволило б активно поєднати науку і суспільство, науку і економіку, науку і оборону держави, запровадити технології п’ятого, шостого технологічних укладів та забезпечити високий рівень життя і безпеки громадян України, а з іншого боку належний розвиток вітчизняного науково-технічного потенціалу.

Великий перелік пріоритетних законопроектів та аналіз ініціатив науковців свідчить про актуальність питання вдосконалення законодавства України в цьому напрямі. До Комітету наразі надходять різні пропозиції з порушених питань. Уряду потрібно врахувати вказані пропозиції під час підготовки запланованих законопроектів.

Важливість пріоритетних напрямів для науки полягає в тому, що на їх реалізацію формуються державні цільові науково-технічні програми, якими передбачається комплекс заходів на отримання кінцевого результату від проведення наукових досліджень до їх практичного використання у тому числі на інформаційне та матеріально-технічне їх забезпечення та підготовку відповідних наукових кадрів.

Не зважаючи на норми Закону, рекомендації Комітету з питань освіти, науки та інновацій від 06 листопада 2019 року щодо відміни дії відповідних положень постанови Кабінету Міністрів України № 710 вони і сьогодні є чинними і створюють перепони з формування загальнодержавних програм.

06 листопада 2019 року Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій було визначено стан реалізації Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” незадовільним і таким, що не забезпечив досягнення основних цілей державної політики  у  цій сфері. Минуло п’ять років з часу прийняття нової редакції Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, але його норми повністю не імплементовані й досі, а рівень та напрями фінансування вітчизняної науки так і не досягли показників, визначених Законом.

Національна рада України з питань розвитку науки і технологій за рік не провела жодного засідання, не розглянула пропозицій робочих груп, навіть не оновила склад через зміну Уряду.

Отже питання, які стали предметом обговорення вчених на зустрічі у Комітеті 24 вересня 2020 року стали свідченням того, що за рік, який минув з часу прийняття зазначених вище Указу Президента України, Рішення Комітету з питань освіти, науки та інновацій, протокольного рішення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, Кабінетом Міністрів України та Міністерством освіти і науки України практично нічого в плані їх реалізації в науковій сфері не було зроблено.

Таке ігнорування Урядом України основних принципів державного управління та регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності призвело до фактичного відсторонення вітчизняного науково-технічного потенціалу від економічного процесу держави, падіння інноваційної активності розвитку економіки, руйнації і втрати високотехнологічних галузей виробництва та фахівців, і як наслідок до падіння добробуту громадян та стагнації економіки держави.

Наразі Уряду потрібно широко залучити наукову та фахову спільноту до глибокого аналізу можливостей та перспектив розвитку України, сформувати пріоритети та дорожню карту цього поступу в майбутнє, прийняти виважений бюджет наукового та інноваційного розвитку держави з чіткими стратегічними завданнями, для чого розблокувати створення загальнодержавних програм і забезпечити їх прийняття та виконання.

На нараді з науковцями прозвучали й інші актуальні для наукової сфери питання, які потребують нагального розгляду та прийняття державницьких рішень.

Зважаючи на вищезазначене, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення:

1. Кабінету Міністрів України:

1.1. Рекомендувати розробити і до 01 січня 2021 року подати до Верховної Ради України програму забезпечення реалізації Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” в частині формування нових напрямів розвитку науки і техніки та переліку основних науково-технічних програм з їх реалізації, спрямованих на вирішення конкретних проблем вітчизняної економіки, оборони та суспільства. Для цього скасувати пункт 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 “Про ефективне використання державних коштів” і передбачити у проекті Державного бюджету України на 2021 рік кошти на державну цільову програму прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України.

1.2. Надати до 20 грудня 2020 року:

1) інформацію про реалізацію рішення Комітету від 06 листопада 2019 року “Про стан реалізації Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та протокольного рішення № 3 засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, яке відбулося 5 листопада 2019 року;

2) план реалізації у повному обсязі Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, зокрема, забезпечення основних цілей та напрямів державної політики та основних принципів державного управління у сфері наукової та науково-технічної діяльності, виходу на визначені законом  обсяги фінансування науки та норми соціального захисту наукового працівника та оплати його праці.

1.3. Забезпечити відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” повноцінну роботу:

1) Національної ради України з питань розвитку науки і технологій та своєчасний розгляд питань, що віднесені до її функцій;

2) Національного фонду досліджень України та протягом місяця подати до Верховної Ради України проекти законів України щодо особливостей діяльності Національного фонду досліджень України.

1.4. Розглянути пропозиції науковців, що надійшли до Комітету, та врахувати їх під час розроблення нових законопроектів відповідно до плану законотворчої діяльності та прийняття відповідних рішень.

 

9. Щодо забезпечення пожежної безпеки в гуртожитках та навчальних корпусах Національного авіаційного університету.

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві, 09 листопада, о 02:43 до оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку № 4 Національного авіаційного університету, що розміщений по вул. Гарматна, 53 в Соломянському районі м. Києва. Вогнеборцями встановлено, що у 5-поверховій будівлі гуртожитку на першому поверсі в побутовому приміщенні виникла пожежа на площі 18 кв. метрів. Вже о 03.05 загоряння було локалізовано, а через 5 хв. - ліквідовано.

Під час проведення рятувальних заходів з верхніх поверхів будівлі було евакуйовано близько 120 осіб.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено меблі, побутові речі, віконна рама, закопчені стіни та стеля приміщення.

Жертв та постраждалих немає. За фактом пожежі поліцією відкрито кримінальне провадження, яке внесено до ЄРДР (Єдиного реєстру досудових розслідувань) за № 12020100090005547 від 09.11.2020 р. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Студентська молодь університету стурбована обставинами пожежі, адже достовірна інформація про причини її виникнення  відсутня, а безпечні та нешкідливі умови навчання, праці, виховання та проживання в гуртожитках зазначеного закладу вищої освіти фактично не створені.

Окрім того, за інформацією, наданою адміністрацією Національного авіаційного університету, 03 листопада 2020 р. о 00 год. 10 хв. у приміщеннях № 104 та № 112 корпусу № 1 спостерігалось сильне задимлення. При їх відкритті було виявлено піротехнічні димові шашки, закинуті через вікна невідомими особами, внаслідок чого відбулося займання оргтехніки та корпусних меблів.

На виклик охорони до університету прибули працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України, а також були залучені вибухотехніки. Повідомлення про спробу підпалу і зумисного пошкодження майна університету надіслано до сектору з питань мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки України.

Осередки вогнища вдалося оперативно загасити, ніхто з працівників Національного авіаційного університету не постраждав.

Вказані події, на думку керівництва університету, засвідчують наявність зацікавлених у дестабілізації роботи університету.

Варто зауважити, що зазначені факти стосовно пожежних ситуацій у Національному авіаційному університеті не є поодинокими, що свідчить про неналежну роботу з дотримання правил протипожежної безпеки у цьому закладі освіти. За інформацією адміністрації Національного авіаційного університету, протягом останніх 5 років в університеті відбулося 19 вогневих випадків.

Так, 23 грудня 2019 року сталася пожежа у гуртожитку № 8 Національного авіаційного університету, що знаходиться по вулиці Ніжинська, 29Б. Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій з’ясували, що загоряння сталося в підсобному приміщенні на першому поверсі гуртожитку. Завдяки оперативним діям пожежно-рятувальних служб о 1:04 загоряння було локалізовано, а о 1:07 ліквідовано.

У ході пожежно-рятувальних заходів довелось екстрено евакуйовувати вночі з дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку Національного авіаційного університету понад 300 студентів.

Зазначена ситуація у Національному авіаційному університеті ставить під загрозу життя і здоров’я осіб, які здобувають тут освіту, та його працівників.

Водночас згідно ст. 53 Закону України “Про освіту”, ст. 62 Закону України “Про вищу освіту” здобувачі освіти мають право на безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці, що включає в себе забезпечення умов для безпечного проживання в гуртожитках закладів освіти.

Варто також зазначити, що 25.02.2020 р. між Національним авіаційним університетом і Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій в м. Києві було укладено договір №ПП/06/006/48 про спільні зусилля з дотримання протипожежної безпеки у зазначеному закладі освіти.

Окрім того, попереднє керівництво Національного авіаційного університету листом від 16.09.2020 р. № 06-03-2174 зверталось до Верховної Ради України та Міністерства освіти і науки України з приводу передбачення у Державному бюджеті на 2021 рік та виділення зазначеному університету цільового фінансування у сумі 10 (десять) млн. гривень на виконання законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Заслухавши й обговоривши інформацію першого заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Мельчуцького О.Г., т.в.о. Міністра освіти і науки України Шкарлета С.М., голови підкомітету з питань освіти продовж життя та позашкільної освіти Комітету з питань освіти, науки та інновацій Грищука Р.П., а також, враховуючи виступи інших учасників засідання, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення:

1. Інформацію першого заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Мельчуцького О.Г., т.в.о. Міністра освіти і науки України Шкарлета С.М., голови підкомітету з питань освіти продовж життя та позашкільної освіти Комітету з питань освіти, науки та інновацій Грищука Р.П. щодо забезпечення пожежної безпеки в гуртожитках та навчальних корпусах Національного авіаційного університету та розслідування причин пожежі взяти до уваги.

2.Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

2.1. Забезпечити безпеку учасників освітнього процесу закладів освіти усіх типів, форм власності і підпорядкування, працівників наукових установ.

2.2. Розробити Державну цільову соціальну програму забезпечення пожежної безпеки на 2021-2025 роки, передбачивши у Державному бюджеті на відповідні роки кошти з метою її фінансування.

3. Рекомендувати Міністерству внутрішніх справ України:

3.1. Провести розслідування причин пожежі 03 та 09 листопада 2020 р. в Національному авіаційному університеті, а також притягнути винних до відповідальності.

3.2. Доручити Державній службі України з надзвичайних ситуацій організувати позачергову перевірку протипожежної безпеки у гуртожитках закладів освіти усіх форм власності і підпорядкування.

3.3. Забезпечити додаткове патрулювання територій закладів освіти і встановлення на них додаткових камер відеонагляду.

3.4. Провести службове розслідування щодо результатів обстежень дотримання вимог пожежної безпеки у навчальних корпусах та гуртожитках Національного авіаційного університету при оформленні актів готовності закладу вищої освіти до початку 2020-2021 навчального року.

3.5. Надати Комітету з питань освіти, науки та інновацій матеріали результатів розслідування щодо причин пожежі 03 та 09 листопада 2020 р. в адміністративному корпусі та гуртожитку № 4 Національного авіаційного університету та оприлюднити зазначену інформацію.

4. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

Вжити невідкладних заходів із забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та побуту учасників освітнього процесу у підпорядкованих закладах освіти.

5. Рекомендувати Міністерству фінансів України спільно з Міністерством освіти і науки України:

Вирішити питання щодо цільового фінансування Національного авіаційного університету у 2021 році у сумі 45 (сорок п’ять) млн. гривень з метою забезпечення навчальних корпусів та гуртожитків системами пожежної сигналізації, системами оповіщення про пожежу, первинними засобами пожежогасіння.

6. Рекомендувати Національному авіаційному університету:

У місячний термін усунути  недоліки у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

7. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, обласним, Київській міській державним адміністраціям:

7.1. Провести позапланову перевірку дотримання пожежної безпеки у навчальних корпусах та гуртожитках закладів освіти комунальної форми власності.

7.2. Залучити кошти бюджетів усіх рівнів для забезпечення пожежної безпеки закладів освіти усіх форм власності і підпорядкування, що знаходяться на території підпорядкованої місцевої громади.

 

10. Про створення робочої групи Комітету з питань освіти, науки та інновацій щодо впорядкування питання оренди державного та комунального майна закладами освіти в контексті затвердження нової Методики розрахунку орендної плати.

Заслухавши і обговоривши інформацію секретаря Комітету з питань освіти, науки та інновацій Піпи Н.Р. як ініціатора повторного розгляду питання оренди державного та комунального майна закладами освіти в контексті затвердження нової Методики розрахунку орендної плати, а також врахувавши звернення Асоціації приватних закладів освіти України та Громадської ради Міністерства освіти і науки України з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями щодо проекту Методики розрахунку орендної плати, розробленої Фондом державного майна України, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення:

1. Інформацію народного депутата України – члена Комітету Н. Піпи стосовно розробленого Фондом державного майна України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно”, яким затверджується проект Методики розрахунку орендної плати, взяти до відома.

2. Створити при Комітеті з питань освіти, науки та інновацій робочу групу для напрацювання узгоджених пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно”. Включити до складу робочої групи представників Комітету з питань освіти, науки та інновацій, Міністерства освіти і науки України, Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України, Асоціації приватних закладів освіти України.

3. Звернутись до Кабінету Міністрів України з проханням відтермінувати розгляд та прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно” з метою врахування у зазначеному проекті Постанови узгоджених пропозицій, напрацьованих робочою групою Комітету.

 

11. Різне:

11.1. Про внесення змін до плану роботи Комітету з питань освіти, науки та інновацій на період четвертої сесії дев’ятого скликання.

Заслухавши інформацію Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабака С.В. щодо внесення змін до плану роботи Комітету на період четвертої сесії дев’ятого скликання народні депутати України – члени Комітету одностайно прийняли рішення інформацію Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабака С.В. щодо внесення змін до плану роботи Комітету на період четвертої сесії дев’ятого скликання взяти до відома.

 

11.2. Про результати зустрічі з представниками загальноосвітніх закладів освіти Луганської області на лінії розмежування взяти до відома.

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти Грищука Р.П. та голови підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Коваль О.В., про результати зустрічі народних депутатів України з представниками загальноосвітніх закладів освіти Луганської області на лінії розмежування, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення інформацію народних депутатів України взяти до відома.

 

11.3. Про звернення Українського католицького університету щодо сертифікатів ЗНО, які будуть враховані при вступі на бакалавратські програми до закладів вищої освіти.

Заслухавши інформацію секретаря Комітету з питань освіти, науки та інновацій Піпи Н.Р. про звернення Українського католицького університету щодо сертифікатів ЗНО, які будуть враховані при вступі на бакалавратські програми до закладів вищої освіти, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення інформацію народних депутатів України взяти до відома.