Діяльність Комітету

08 квітня 2019, 10:00

ПРЕС-РЕЛІЗ парламентських слухань на тему: «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки»


10 квітня 2019 року о 15:00 в приміщенні Верховної Ради України за адресою вул. Грушевського, 5 відбудуться парламентські слухання на тему: «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки».

Мета парламентських слухань полягає у необхідності обговорення ключових проблем у сфері освіти і науки, розв’язання яких забезпечить збалансований розвиток і збереження людського капіталу в Україні, ефективне використання інтелектуального потенціалу та сприятиме створенню конкурентоспроможної ринкової економіки.

У структурі національного багатства багатьох розвинених країн домінує людський капітал, який складає від 2/3 до 3/4 від загальної величини національного багатства. Тому актуальність і важливість розгляду вищезазначеного питання полягає в необхідності збереження та розвитку людського капіталу як стратегічного ресурсу та основного фактора економічного зростання, який би забезпечив збалансований розвиток України, економічний прорив та довгострокові конкурентні переваги.

Основними важелями впливу на розвиток людського капіталу можна вважати науку, освіту, охорону здоров'я та їх зв'язок зі створенням загальноекономічного добробуту народу або держави. Вкрай важливе і особливе місце у формуванні та розвитку людського капіталу посідає наука та інновації, які залучені у процеси самореалізації вже сформованого людського капіталу для забезпечення економічного зростання та системного розвитку всіх сфер життєдіяльності людини, суспільства і держави.

Позиціювання України в міжнародних рейтингах свідчить, що наявність освіченого працездатного людського ресурсу залишається конкурентною перевагою національної економіки, а стан його використання та збалансований розвиток є визначальним фактором посилення її інноваційної спроможності. Проте, Україна неефективно використовує свій освітній, інноваційний та науковий потенціал для економічного зростання та забезпечення конкурентоспроможності на регіональному (субрегіональному) і глобальному рівнях.

Незважаючи на значну кількість нормативно-правових актів, що регламентують освітню, наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність, державна політика України щодо розвитку та використання людського капіталу взагалі, та, особливо у цих сферах наразі є недостатньо визначеною. Крім того, нагальною залишається проблема визначення пріоритетів розвитку суспільства і держави, формування ефективної системи стратегічного планування в Україні та державної стратегії розвитку науки, технологій та інноваційної діяльності.

Отже, наслідком дискусії на парламентських слуханнях повинні стати комплексні зміни до законодавства, спрямовані на вирішення проблем у сфері освіти і науки, що дозволить зберегти, збалансовано розвивати та управляти людським потенціалом і людським капіталом.

До участі в роботі слухань запрошені народні депутати України, представники Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій і обласних рад, Національної академії наук України, національних галузевих академій науки, закладів освіти та наукових установ, роботодавців, громадських освітянських і студентських організацій.